Άνοιξαν και στα Χανιά οι Εκκλησίες με αποστάσεις, αντισηπτικά και διπλές λειτουργίες

Κανένα σχόλιο

Θεία Λειτουργία σήμερα στον Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων στα Χανίων όμως η επιστροφή των πιστών στις εκκλησίες δεν θυμίζει σε τίποτα την περίοδο προ κορονωϊού, καθώς η Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης και η Πολιτεία έχουν θέσει αυστηρούς όρους και κανόνες.

Ο ναός δεν ήταν γεμάτος αφού ο μέγιστος αριθμός πιστών που επιτρέπεται σε χώρους λατρείας που είναι άνω των 500 τ.μ. είναι τα 50 άτομα με τους πιστούς να τηρούν τις αποστάσεις και να υπάρχουν κενά καθίσματα ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των αποστάσεων.

Επιπλέον, υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση αντισηπτικού.

"Sponsored links"

Δείτε φωτογραφίες από τη σημερινή πρώτη μέρα ανοίγματος του Μητροπολιτικού Ναού των Εισοδίων:

Πιο αναλυτικά τα μέτρα προστασίας που αποφάσισε η Εκκλησία της Κρήτης:

1) Τά μέτρα τής Πολιτείας έχουν θέσει τίς προϋποθέσεις γιά τή διαφύλαξη τής δημόσιας υγείας σέ σχέση καί μέ τή συμμετοχή τών πιστών στίς Ιερές Ακολουθίες. Σύμφωνα μέ τά μέτρα αυτά είναι απαραίτητη η τήρηση τής αποστάσεως τού ενός καί ημίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ όσων προσώπων αναμένουν γιά νά εισέλθουν στούς Ιερούς Ναούς καί μέ ελάχιστη απόσταση ενός καί ημίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ τους, μέ τήν επιφύλαξη ότι σέ περίπτωση κατά τήν οποία η επιφάνεια τού Ιερού Ναού (στόν οποίο δέν συμπεριλαμβάνονται οι βοηθητικοί χώροι) υπερβαίνει τά πεντακόσια (500) τ.μ., ως μέγιστος αριθμός παρευρισκόμενων ορίζεται από τόν Νόμο ο αριθμός τών πενήντα (50) προσώπων.

2) Ο χώρος τού κάθε Ιερού Ναού πρέπει νά διαμορφωθεί σύμφωνα μέ τήν προβλεπόμενη αναλογία ενός προσώπου ανά δέκα (10) τ.μ. επιφανείας καί μέ ελάχιστη απόσταση ενός καί ημίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ τους. Όπου υπάρχει τέτοια δυνατότητα, κρίνεται απαραίτητη η παραμονή εντός τών Ιερών Ναών μόνο όσων καθισμάτων προβλέπονται, τοποθετημένων στίς ανάλογες μεταξύ τους αποστάσεις καί η απόσυρση τών υπολοίπων καθισμάτων εκτός τών Ιερών Ναών. Σέ διαφορετική περίπτωση, πρέπει νά υπάρχει εμφανής καί κατάλληλη ευπρεπής σήμανση, σχετικά μέ τά επιτρεπόμενα γιά χρήση καθίσματα, ώστε νά διασφαλίζεται η απαραίτητη απόσταση μεταξύ τών πιστών. Αρμόδια πρόσωπα οφείλουν νά διευκολύνουν τούς πιστούς γιά τήν τήρηση τών μέτρων, μέ απόλυτη ησυχία καί ευπρέπεια, ώστε νά μήν δημιουργείται αναστάτωση κατά τήν διάρκεια τών Ιερών Ακολουθιών.

3) Στόν προαύλειο χώρο τών Ιερών Ναών, μπορεί νά παραμένει αριθμός πιστών, τηρώντας πάντοτε τήν απόσταση τού 1,5 μέτρου μεταξύ τών προσώπων, οι οποίοι θά μπορούν νά παρακολουθούν τίς Ιερές Ακολουθίες, αφού θά έχουν ανοιχθεί τά εξωτερικά μεγάφωνα κατά τίς ώρες καί στό επίπεδο εκπομπής ήχου πού επιτρέπεται από τήν κείμενη νομοθεσία. Σημειώνεται ότι η κωδωνοκρουσία κατά τήν έναρξη τών Ιερών Ακολουθιών καί τή Θεία Λειτουργία πραγματοποιείται κανονικά, κατά τά ειθισμένα.

4) Στίς εισόδους τών Ιερών Ναών πρέπει νά υπάρχουν σέ εμφανή σημεία δύο (2) σταθμοί αντισηπτικών/απολυμαντικών, προκειμένου όσοι πιστοί εισέρχονται σ αυτούς νά τηρούν απαραίτητα τήν υποχρεωτική γιά όλους διαδικασία απολύμανσης τών χεριών.

"Sponsored links"

5) Σέ κάθε Ιερό Ναό πρέπει νά ορισθεί εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο πρόσωπο πού θά εφαρμόζει τόν έλεγχο αναμονής στίς εισόδους τών Ιερών Ναών καί θά διευκολύνει γενικώς, μέ τήν απαραίτητη διάκριση καί ευγένεια, στήν επισήμανση τής ανάγκης τήρησης τών μέτρων καί τή διευκόλυνση εν γένει τών πιστών. Τό πρόσωπο αυτό είναι απαραίτητο νά φέρει τά υπό τού νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (μάσκα, γάντια κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι, η παρουσία τού εξουσιοδοτημένου αυτού προσώπου καθίσταται απαραίτητη όχι μόνο κατά τή διάρκεια τών Ιερών Ακολουθιών, αλλά καί κατά τή διάρκεια τής προσέλευσης τών πιστών στούς Ιερούς Ναούς γιά ατομική τους προσευχή. Όπου υπάρχει δυνατότητα, προτείνεται η χρήση διαφορετικών θυρών τού Ιερού Ναού γιά τήν είσοδο καί έξοδο τών πιστών. Στίς εξόδους τών Ιερών Ναών πρέπει νά τοποθετηθούν υποχρεωτικά ειδικοί κάδοι γιά τήν απόρριψη εξοπλισμού υγιεινής. Οι θύρες τού Ιερού Ναού παραμένουν ανοιχτοί κατά τή διάρκεια τών Ιερών Ακολουθιών.

6) Ο φυσικός εξαερισμός τών Ιερών Ναών είναι υποχρεωτικός, όχι μόνο κατά τή διάρκεια τών Ιερών Ακολουθιών, αλλά καί γιά όσες ώρες οι Ιεροί Ναοί θά είναι ανοιχτοί γιά τούς πιστούς. Σέ περίπτωση χρήσης τεχνητού κλιματισμού πρέπει νά ληφθεί άμεση μέριμνα γιά τόν καθαρισμό τών φίλτρων αυτού. Ο τεχνητός κλιματισμός δέν αντικαθιστά τόν απαραίτητο φυσικό εξαερισμό τών Ιερών Ναών, ο οποίος πρέπει νά γίνεται ταυτόχρονα καί μέ τόν τεχνητό κλιματισμό, όπου αυτός συμβαίνει.

7) Είναι απαραίτητη καί απολύτως αναγκαία η συχνή καί σχολαστική καθαριότητα καί τακτική απολύμανση τών σημείων καί τών επιφανειών τού Ιερού Ναού, στά οποία παρατηρείται συχνή πρόσβαση τών πιστών. Η καθαριότητα πρέπει νά γίνεται κυρίως μέ τήν χρήση αντισηπτικού διαλύματος, ενώ σέ εμφανές σημείο τού Ιερού Ναού πρέπει νά τοποθετηθεί ο προβλεπόμενος αναγκαίος εξοπλισμός υγιεινής (χαρτομάντηλα, χάρτινες πετσέτες, πλαστική σακούλα κ.λπ.). Κατάλληλο πρόσωπο από τόν Ιερό Ναό πρέπει υπεύθυνα νά αναλάβει τό έργο τής καθαριότητας.

8) Υποχρεωτικά πρέπει νά αναρτηθεί στούς Πίνακες τών Ανακοινώσεων τών Ιερών Ναών, γιά τήν ακριβή ενημέρωση τών πιστών: α) τό Πρόγραμμα τελέσεως τών Ιερών Ακολουθιών, β) τό ωράριο κατά τό οποίο ο Ιερός Ναός παραμένει ανοικτός γιά τήν προσέλευση τών πιστών γιά ατομική προσευχή καί προσκύνημα καί γ) ο συνολικός αριθμός τών πιστών, οι οποίοι μπορούν νά παρευρίσκονται ταυτόχρονα εντός τού Ιερού Ναού, σύμφωνα μέ όσα ορίζονται παραπάνω.

9) Συνιστάται η τέλεση συχνότερα τής Θείας Λειτουργίας, στίς καθημερινές ημέρες τής εβδομάδας, όπου υπάρχει δυνατότητα, ώστε νά μήν γίνεται συνωστισμός τών πιστών στή Θεία Λειτουργία τής Κυριακής. Επίσης, καί τήν Κυριακή, όπου είναι δυνατόν καί κρίνεται σκόπιμο από τούς κατά Τόπους Ποιμενάρχες, μπορεί νά τελείται καί δεύτερη Θεία Λειτουργία, γιά τόν εκκλησιασμό περισσότερων πιστών, κατά τίς ανάγκες κάθε Ενορίας.

10) Η Εκκλησία Κρήτης, από τήν αρχή αυτής τής πανδημίας, έχει προτρέψει τίς ευπαθείς ομάδες τών πιστών (ηλικιωμένους, ασθενείς, κ.ά.) νά αποφεύγουν τή συμμετοχή τους στήν κοινή λατρεία τής Εκκλησίας, προκειμένου νά μή θέσουν τούς εαυτούς τους καί τούς άλλους σέ κίνδυνο. Οι πνευματικές ανάγκες τών πιστών πού ανήκουν στίς ευπαθείς ομάδες θά εξυπηρετούνται απρόσκοπτα, σέ συνεννόηση μέ τούς κατά τόπους Εφημερίους τών Ενοριών, μέ απόλυτο σεβασμό καί διάκριση.

11) Η χρήση τής μάσκας δέν είναι υποχρεωτική από τούς πιστούς, κατά τή διάρκεια τών Ιερών Ακολουθιών. Οι πιστοί, μέ προσωπική τους ευθύνη καί μέριμνα, συνιστάται νά φέρουν προστατευτική μάσκα.

12) Κατά τήν προσέλευση στήν Θεία Μετάληψη πρέπει νά τηρούνται μέ ακρίβεια οι αποστάσεις μεταξύ τών πιστών καί νά μήν γίνεται συνωστισμός. Στή Θεία Μετάληψη μπορούν νά προσέρχονται καί πιστοί πού θά εκκλησιάζονται από τόν προαύλειο χώρο τής Εκκλησίας, τηρώντας τίς απαραίτητες αποστάσεις κατά τήν αναμονή τους. Καλό είναι, όπου κρίνεται σκόπιμο, νά μεταδίδεται η Θεία Μετάληψη από περισσότερα τού ενός Άγια Ποτήρια, ώστε νά μήν υπάρχει μεγάλη αναμονή τών πιστών. Αρμόδιο πρόσωπο θά επιμελείται τής τάξεως αυτή τήν ώρα, μέ ησυχία καί ιεροπρέπεια, ώστε νά μήν δημιουργείται ταραχή καί φασαρία.

13) Εάν κάποιος πιστός, κατά τήν διάρκεια τής παραμονής του στόν Ιερό Ναό, παρουσιάσει συμπτώματα ασθένειας, πρέπει νά ληφθεί μέριμνα γιά τήν άμεση καί ασφαλή απομάκρυνσή του ή, εφόσον αυτό δέν είναι δυνατό, γιά τήν ασφαλή μετακίνησή του σέ ειδικό χώρο πρός αποφυγή επαφής μέ άλλα πρόσωπα. Πρός τόν σκοπό αυτό πρέπει νά ληφθεί η ανάλογη μέριμνα καί νά προβλεφθεί η ύπαρξη ειδικού χώρου (π.χ. γραφείο, χώρος στό πνευματικό κέντρο κ.λπ.) μέ επαρκή εξαερισμό, στόν οποίο θά υπάρχουν μάσκες, χαρτομάντηλα, πλαστική σακούλα, γιά τήν απόρριψη αυτών, καί αντισηπτικό χεριών.

14) Όσον αφορά στήν τέλεση Ιερών Μυστηρίων Γάμου καί Βαπτίσεως καί Εξοδίων Ακολουθιών, ισχύουν όσα παραπάνω προβλέπονται σχετικά μέ τήν προσέλευση πιστών στή Θ. Λειτουργία καί τίς Ιερές Ακολουθίες τής Εκκλησίας. Χρειάζεται προσοχή ώστε σέ καμία περίπτωση νά μήν επιτρέπεται η παραμονή μεγαλύτερου αριθμού προσώπων εντός τού Ιερού Ναού, από τά προβλεπόμενα από τό Νόμο. Επισημαίνεται ότι ο κληρικός έχει τήν ευθύνη νά επισημαίνει μέ διάκριση τά απαραίτητα μέτρα, ώστε νά γίνονται κατανοητά καί σεβαστά από τούς πιστούς, κυρίως κατά τίς πρώτες ημέρες τού εκκλησιασμού τών πιστών, στίς νέες αυτές συνθήκες.

15) Εξακολουθεί νά επιτρέπεται η μέσω τών ραδιοφωνικών καί τηλεοπτικών σταθμών ή καί διά τού διαδικτύου αναμετάδοση τών Ιερών Ακολουθιών, γιά εκείνους πού δυσκολεύονται νά μετέχουν στή Θεία Λατρεία, γιά διάφορους λόγους. Απαραίτητη προϋπόθεση τίθεται η διακριτική χρήση τών μέσων αυτών, πρός αποφυγή αναταραχής εντός τού Ιερού Ναού καί κατά τήν ώρα τών Ιερών Ακολουθιών.

16) Τά Ιερά Μνημόσυνα θά τελούνται στή Θεία Λειτουργία, σύμφωνα μέ τίς παραπάνω προβλέψεις. Επίσης, Τρισάγια μπορούν νά γίνονται επί τού τάφου στά Κοιμητήρια, μέ τήν παρουσία τών στενών συγγενών καί τηρουμένων τών απαραιτήτων μέτρων υγιεινής. Συνιστάται η αποφυγή παράθεσης επιμνημοσύνων δεξιώσεων καί κερασμάτων στά Πνευματικά Κέντρα ή στίς Αίθουσες τών Ιερών Ναών, πρός αποφυγή συνωστισμού, σύμφωνα μέ όσα ισχύουν καί περί μή λειτουργίας χώρων εστιάσεως καί συναθροίσεως κοινού. Γιά τό θέμα αυτό πρέπει νά ενημερώνονται κατάλληλα οι συγγενείς τού κεκοιμημένου.

17) Όλα τά παραπάνω αφορούν καί στίς Ιερές Μονές καί στά Ιερά Ησυχαστήρια. Τονίζεται, ότι, κατά τό ως άνω χρονικό διάστημα απαγορεύονται οι οργανωμένες ομαδικές προσκυνηματικές επισκέψεις. Ο αριθμός επισκεπτών πού μπορούν νά δέχονται ημερησίως (χωρίς διανυκτέρευση) δέν μπορεί νά υπερβαίνει τήν αναλογία ένα άτομο ανά 10 τ.μ. τού Καθολικού τής Ιεράς Μονής ή τού κεντρικού χώρου λατρείας τού Μοναστηριού ή τού χώρου εγκαταβίωσης, μέ ανώτατο όριο τά πενήντα (50) πρόσωπα.

18) Τά Εκκλησιαστικά Συμβούλια τών Ιερών Ενοριακών Ναών καί τά Ηγουμενοσυμβούλια τών Ιερών Μονών καί Ησυχαστηρίων, ως αρμόδια όργανα διοικήσεως αυτών, έχουν τήν ευθύνη γιά τήν τήρηση τών ανωτέρω.

19) Οι κατά Τόπους Σεβ. Μητροπολίτες μέ Ποιμαντικές Εγκυκλίους τους δύνανται νά καθορίζουν επί μέρους σημεία γιά τήν εφαρμογή τών απαραίτητων μέτρων γιά τήν προστασία από τήν πανδημία τού κορωνοϊού.

Εκ τής Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου τής Εκκλησίας Κρήτης

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live
διαφημίσεις