Η ΤΕΕ/ΤΔΚ για το νέο Χωροταξικό σχεδιασμό

Κανένα σχόλιο

Το γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης ψηφίστηκε προχθές από το ελληνικό κοινοβούλιο. Αναμφισβήτητα, υποστηρίζουμε την Ολοκλήρωση του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, με όλα όσα αυτό περιλαμβάνει. Το εθνικό χωροταξικό αποτελεί τον καταστατικό χάρτη για την ανάπτυξη του χώρου, αντίστοιχο του Συντάγματος και με χρονικό ορίζοντα 15ετίας.

Όμως στο ψηφισθέν κείμενο εκτός από την ενίσχυση του συγκεντρωτικού μοντέλου ανάπτυξης για την Ελλάδα και την αδυναμία του να προτείνει ένα πλαίσιο ισχυρής, με ουσιαστικές αρμοδιότητες και πλήρως αυτοδιοικούμενης περιφερειακής οργάνωσης, ταυτόχρονα με την συστηματική διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής, δεν δίνεται η απαιτούμενη έμφαση στη σημαντική θέση που έχει η Κρήτη στο χώρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει την επόμενη δεκαπενταετία, ενώ έρχεται και σε αντίθεση με βασικές χωροταξικές – αναπτυξιακές επιλογές του θεσμοθετημένου Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο και θα δεσμεύσει αρνητικά την επικείμενη αναθεώρησή του, στην όποια έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε από το 2008 και μετά.

"Sponsored links"

Ως ΤΕΕ/ΤΔΚ και στα πλαίσια του ρόλου μας ως θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και του πολίτη, διαμορφώσαμε τις αναλυτικές μας θέσεις και διαπιστώσεις επί του Σχεδίου που αποτέλεσαν την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (14-12-2007) και στοιχειοθέτησαν τις διεκδικήσεις των φορέων του νησιού μας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σε επόμενη παρέμβασή μας που κοινοποιήθηκε και στα ΜΜΕ στις 29-2-2008 αναλύσαμε εκ νέου τις παρατηρήσεις μας επί του ελάχιστα τροποποιημένου Σχεδίου, διαχωρίζοντας τη θέση μας από φορείς και εκπροσώπους του τόπου μας για το κατά πόσο ενσωματώθηκαν οι παρατηρήσεις και τα αιτήματα που είχαμε θέσει ως Κρήτη και ως Νομός. Επίσης είχαμε επισημάνει τη δυνατότητα που μας παρείχε η διαδικασία συζήτησης στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, όπου κλήθηκαν και φορείς για να πουν τις απόψεις τους και τη μεσολάβηση διαστήματος 2-3 εβδομάδων, ώστε αυτά που θα έχουν συζητηθεί και οι θέσεις που θα έχουν εκτεθεί στην Διαρκή Επιτροπή να εξεταστούν εκ νέου και να ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο προτού πάει για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής.

Αποδεικνύοντας μάλιστα έμπρακτα την έννοια του συγκρητισμού σε επίπεδο Κρήτης εκτός από τη διατύπωση της ομόφωνης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΑΚ, ζητήσαμε και με κοινό έγγραφο (7-4-2008) συνάντηση με τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, μαζί με όλους τους βουλευτές και τους Νομάρχες του νησιού μας, κάτι που δεν έγινε ποτέ.

Στην όλη αυτή διαδικασία επιδιώκαμε επίμονα τη μεσολάβηση των αρμοδίων φορέων (ΝΑΧ, βουλευτές κ.λ.π) για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεών μας (με βάση την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και τις τροποποιήσεις που εντωμεταξύ είχε υποστεί το Γενικό Πλαίσιο). Ενδεικτικά, επισημαίναμε εγγράφως ότι 25 από τις παρατηρήσεις μας δεν λήφθηκαν καθόλου υπόψη στο νέο κείμενο, 5 από αυτές ικανοποιήθηκαν και 7 από αυτές ικανοποιήθηκαν μερικώς, πλην όμως απαιτούσαν αποσαφήνιση.

Ειδικότερα για το Νομό Χανίων, όσον αφορά τον λιμένα Σούδας και το Α/Δ Χανίων αναφέρονταν στο αρχικό κείμενο του Γενικού Πλαισίου η συμπληρωματική λειτουργία τους προς το Λιμένα Ηρακλείου και το Α/Δ Ηρακλείου, δίχως όμως να διευκρινίζεται τι ακριβώς αυτό σημαίνει. Κι ενώ διατυπώσαμε την ανάγκη διευκρίνισης του όρου «συμπληρωματική λειτουργία του Λιμένα Σούδας» στο νομοσχέδιο πριν τη Διαρκή Επιτροπή και δυστυχώς και στο τελικό κείμενο η διατύπωση άλλαξε, προς το δυσμενέστερο, ως εξής: «Συμπληρωματικό ρόλο προς το λιμένα του Ηρακλείου, στις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, μπορεί να επιτελέσουν οι λιμένες της Σούδας του Ρεθύμνου και της Σητείας».

Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς η συμπληρωματικότητα του Λιμένα Σούδας δεν εντάσσεται στην περιβόητη έννοια του διπόλου Ηράκλειο –Χανιά, με συμπληρωματική λειτουργία προς αυτά των λιμένων Σητείας και Ρεθύμνου. Ακριβώς η ίδια, δυσμενέστερη σε σχέση με το αρχικό κείμενο, διατύπωση ισχύει και για το Α/Δ Χανίων. Συγχρόνως παρέμεινε η παντελής απουσία του Α/Δ Χανίων από το σχετικό Χάρτη 6 «Μεταφορικές Υποδομές» και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένας χαρακτηρισμός αυτού.

Για όλα τα παραπάνω κοινοποιήσαμε έγκαιρα (πριν τη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής)και εγγράφως στους φορείς του τόπου μας και τα ΜΜΕ ότι διαφωνούμε με τα παραπάνω (όταν μάλιστα ορισμένοι εξέφραζαν τη δικαίωση και εκπλήρωση των αιτημάτων του νομού μας) που ουσιαστικά αποδομούν τόσο το χαρακτηρισμό του πρωτεύοντος εθνικού πόλου για τα Χανιά, όσο και την ουσιαστική λειτουργία του διπόλου Ηράκλειο – Χανιά.

Με αυτά τα δεδομένα και με το γεγονός ότι δεν δίνεται η απαιτούμενη έμφαση στη σημαντική θέση που έχει η Κρήτη στο χώρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, η αντίθεσή του με βασικές χωροταξικές – αναπτυξιακές επιλογές του θεσμοθετημένου Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Κρήτης, η μη πρόβλεψη για ουσιαστική προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρο ανάπτυξη, η μη προώθηση εκτεταμένων εφαρμογών ΑΠΕ, ο μη χαρακτηρισμός του ΒΟΑΚ ως Διευρωπαϊκό δίκτυο με την ένταξη του τμήματος του ΝΟΑΚ στη Δυτική Κρήτη (και όχι μόνο στην Ανατολική) και η ολοκλήρωση των Καθέτων Αξόνων, καθώς και η μη ένταξη στις περιοχές φυσικού και πολιτιστικού πλούτου περιοχών του νησιού μας στη βάση των παρατηρήσεών μας στο Περιφερειακό, τονίσαμε εγγράφως και επανηλλημένα (και από το άτυπο όργανο του νομού που τελικά δεν συγκλήθηκε) την ανάγκη να συνεχίσουμε ως φορείς των Χανίων δυναμικά τη διεκδίκηση των αιτημάτων μας. Ουδεμία απάντηση λάβαμε, ούτε συνεδρίασε ποτέ το άτυπο όργανο του νομού για τα παραπάνω, όπως είχαμε ζητήσει.

Τελικά το Εθνικό Χωροταξικό έχει ψηφιστεί. Ας αναλογιστεί ο καθένας τις ευθύνες που του αναλογούν με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν για τον τόπο μας. Από κει και πέρα και με δεδομένη την προσπάθεια που οφείλουμε να καταβάλλουμε, ώστε να αντιστρέψουμε τα παραπάνω αρνητικά δεδομένα για την περιοχή μας, ενόψει και στα πλαίσια της επικείμενης αναθεώρησης του Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Κρήτης, της διαβούλευσης και θεσμοθέτησης των Ειδικών Πλαισίων και φυσικά της πρώτης αναθεώρησης του Γενικού Πλαισίου (η οποία προβλέπεται μετά από μια 5ετία) απαιτείται επιτέλους, όσο δύσκολο και αν έχει γίνει πλέον, και βέβαια καθυστερημένα, να διεκδικήσουμε συντονισμένα και αγωνιστικά την άρση της αναπτυξιακής υστέρησης της περιοχής μας, όπως οφείλουμε άλλωστε στον τόπο μας και στις επόμενες γενιές.

"Sponsored links"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΔΚ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΤΑΡΙΔΑΚΗΣ

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live
διαφημίσεις