Ο Δήμος Φρε για το θέμα της δημιουργίας σφαγείου στην περιοχή

Κανένα σχόλιο

Για το θέμα της δημιουργίας σφαγείου σε περιοχή του Δήμου Φρε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του της 10-7-08 αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω: Να εκφράσει με κάθε τρόπο την αντίθεσή του, στα αρμόδια υπουργεία, αλλά και στους εμπλεκόμενους οργανισμούς των Χανίων (ΔΕΥΑΧ, ΔΕΔΙΣΑ) που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο με τις αμφισβητούμενης νομιμότητας αποφάσεις τους να υποδέχονται τα στερεά και υγρά απόβλητα. Να φέρει το θέμα προς συζήτηση στο Συμβούλιο της ΤΕΔΚ. Να προχωρήσει στο κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου κατά τις μέρες 22-7-08 και 29-7-08. Να εκθέσει- για μια ακόμα φορά- προς ενημέρωση του κοινού, τη μέχρι σήμερα πορεία του θέματος που έχει ως εξής:

  • Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΕ» εκδηλώνει την πρόθεσή της να δημιουργήσει μονάδα με δραστηριότητα «Σφάγειο χοιρινών- Βοδινών- αιγοπροβάτων και τυποποίηση- κοπή κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων» στη θέση «Σώπατα» του δ.δ. Φρε του Δήμου Φρε Ν. Χανίων. Η άνω περιοχή εγκατάστασης της μονάδας θεωρείται ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με δάσος κυπαρισσιού, τις πηγές «ΑΣΠΡΟ ΝΕΡΟ» και «ΛΟΥΤΡΟ» και τα αντίστοιχα αυτών ρυάκια με τρεχούμενο νερό.
  • Με την 4694/2581/2-6-2006 απόφαση του Αντινομάρχη Χανίων εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία της μονα΄δας. Στη μελέτη και την απόφαση έγκρισης ουδόλως αναφέρονται τα παραπάνω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (φυσικό τοπίο- πηγές) και ουδεμία μέριμνα λαμβάνεται.. Η απόφαση δεν κοινοποιήθηκε στο Δήμο.
  • Με την 1695/14-2-2007 απόφαση του Νομάρχη Χανίων τροποποιείται η 4694/2581/2006 άνω απόφαση και εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί όροι. Στην νέουποβληθείσα μελέτη αλλά και στην νέα απόφαση ουδόλως αναφέρονται τα παραπάνω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (φυσικό τοπίο- πηγές) και ουδεμία μέριμνα λαμβάνεται.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνες αποφάσεις εκδηλώνει την αντίθεσή του, προσβάλλει την άνω απόφαση ενημερώνει με έγγραφα και παραστάσεις τις υπηρεσίες της ΝΑ Χανίων αλλά και κάθε φορέα για τα συντελούμενα με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να επανεξετάσουν το θέμα, να διαπιστώσουν (μετά τις άνω εγκριτικές αποφάσεις!) σοβαρές ελλείψεις στον εγκεκριμένο φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όπως απουσία αναφοράς συνεπώς και μέριμνας για τις υπάρχουσες πηγές , απουσία Γεωλογικής Μελέτης για τον υδροφόρο ορίζοντα μελέτης για τη διαπλάτυνση του δρόμου πρόσβασης κλπ (υπ’ αριθμ. 8904/3353/20-6-07 έγγραφο το Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας της ΝΑ Χανίων). Η απόφαση του Νομάρχη που ήδη έχει προσβληθεί ανακαλείται, επίσης διακόπτονται οι οικοδομικές εργασίες.
  • Με την 15823/07/628/29-2-2008 απόφαση του Νομάρχη Χανίων τροποποιείται εκ νέου η προηγούμενη 1595/07 απόφασή του και εγκρίνονται εκ νέου οι περιβαλλοντικοί όροι. Η απόφαση τελεί υπό την αίρεση της επίτευξης σύναψης σύμβασης μεταξύ επενδυτή και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ΔΕΥΑΧ για την τελική διάθεση των υγρών αποβλήτων. Η νέα προσφυγή απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη. Η άποψη του Δήμου είναι ότι εμπρόθεσμα ασκήθηκε αφού η απόφαση απέκτησε ισχύ με την υπογραφή 27-3-2008 της προαναφερθείσας σύμβασης επενδυτή – ΔΕΥΑΧ. Έχει προσβληθεί στο ΣτΕ η απορριπτική απόφαση.
  • Εν τω μεταξύ το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης με το από 24-3-08 έγγραφό του που υπογράφουν οι καθηγητές Νικόλαος Καλογεράκης και Γιώργος Καρατζάς, αποφαίνεται ότι στην απόφαση του Νομάρχη ουδόλως τεκμηριώνεται ο έλεγχος της εφαρμογής των τεθέντων περιβαλλοντικών όρων…
  • Επίσης οι βουλευτές του Νομού Βολουδάκης και Σκουλάκης απευθύνουν ο πρώτος ερώτηση και ο δεύτερος επερώτηση για το θέμα στους αρμόδιους Υπουργούς.
  • Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης και προκειμένου εγκατάστασης της μονάδας και αποφαίνεται ότι συντελείται έγκλημα…

Ύστερα από τα παραπάνω εύλογα σχηματίζει κανείς την πεποίθηση ότι η απόφαση για τη δημιουργία σφαγείου στο συγκεκριμένο χώρο από το συγκεκριμένο επενδυτή τελούσε ανέκαθεν υπό τις ευλογίες και τη συναίνεση της Διοίκησης. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει το γεγονός ότι με τις 4694/2581/2-6-06 απόφαση του Αντινομάρχη Χανίων και 1595/14-2-2007 απόφαση του Νομάρχη Χανίων εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι, όταν αμέσως μετά και υπό την πίεση δικαστικών και εξωδίκων ενεργειών οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπιστώνουν καθοριστικές ελλείψεις του φακέλου (μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

"Sponsored links"

Γιατί η 15823/07/628/29-2-2008 απόφαση του Νομάρχη Χανίων εκδίδεται υπό την (διαλυτική) αίρεση ότι δηλ. η ισχύς της εξαρτάται από την επίτευξη σύναψης σύμβασης μεταξύ επενδυτή και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων για την τελική διάθεση των υγρών επεξεργασμένων αποβλήτων και δεν περιμένει η Διοίκηση να συντελεστεί πρώτα αυτή η σύμβαση.

Πως πρέπει να εκλάβει κανείς τη συνδρομή (στη συγκεκριμένη επένδυση) των ΔΕΥΑΧ και ΔΕΔΙΣΑ που φαίνεται εν τέλει να αναλαμβάνει την υποχρέωση υποδοχής των στερεών και υγρών αποβλήτων της συγκεκριμένης επένδυσης όταν σε πολύ πρόσφατη συνέντευξη τους με αφορμή το σφαγείο Χανίων οι επικεφαλής αυτών δηλώνουν ότι αυτό είναι αντίθετο και ασύμβατο με τους κανονισμούς τους τις εγκαταστάσεις του βιολογικού κλπ…

Πόσο επουσιώδη είναι για τη Διοίκηση α) το έγγραφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης που αποφαίνεται ότι η περιοχή εγκατάστασης αποτελεί τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ασύμβατο με τέτοιες δραστηριότητες β, το γεγονός ότι η περιοχή που εγκαθίσταται η μονάδα έχει καταταγεί ανάμεσα στα 449 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) της Ελλάδας, του προγράμματος «Οριοθέτησης και καθορισμός μέτρων προστασίας τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» που επεξεργάστηκε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ύστερα από ανάθεση του ΥΠΕΧΩΔΕ , γ) ότι το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης με το από 24-3-2008 έγγραφο του, που υπογράφουν οι καθηγητές Νικόλαος Καλογεράκης και Γιώργος Καρατζάς, αποφαίνεται ότι στην απόφαση του Νομάρχη ουδόλως τεκμηριώνεται ο έλεγχος της εφαρμογής των τεθέντων περιβαλλοντικών όρων…

Ώστε να υπερισχύει το γεγονός ότι δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός στη περιοχής, συνεπώς οι εγκριτικές αποφάσεις έχουν νομιμότητα (νομιμοφάνεια;) Μετά από αυτό το ερώτημα που παραμένει σε μας είναι, ποιες δυνάμεις επιμένουν στην περιβαλλοντική καταστροφή της συγκεκριμένης περιοχής.

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live
διαφημίσεις