Ίτανος Γαία: θέρετρο γκολφ σε Natura στην πιο άνυδρη περιοχή της Ελλάδας

Κανένα σχόλιο

Μια φαραωνική τουριστική μονάδα που προβλέπει τη λειτουργία γηπέδου γκόλφ (18 οπών για όποιον ενδιαφέρεται) σε μια από τις πιοάνυδρες και ανεμοδαρμένες περιοχές της Ελλάδας, η οποία μάλιστα εντάσσεται στο δίκτυοNatura, ενέκρινε το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας.

Ο λόγος για την επένδυση ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ στην περιοχή Κάβο Σίδερο στο Λασίθι της Κρήτης, η οποία μαζί με μια ακόμα επένδυση στην Αργολίδα είναι οι πρώτη που εγκρίνεται με έκδοση προεδρικού διατάγματος Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης(ΕΣΧΑΣΕ).

Υπενθυμίζεται ότι ο θεσμός των ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων) είναι Προεδρικά Διατάγματα που καθορίζουν τον χωροταξικό προσδιορισμό, την επενδυτική ταυτότητα, την χρήση γης και την χωροθέτηση των στρατηγικών επενδύσεων.

"Sponsored links"

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νότης Μηταράκης δήλωσε σχετικά ότι “αποδίδουν οι σοβαρές θεσμικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν με σκοπό τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος”.

Παράλληλα, ο κ. Μηταράκης σημείωσε ότι η επόμενη άμεση προτεραιότητα της ηγεσίας του υπουργείου είναι η κατάθεση στη Βουλή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Πέτρος Σελέκοςδήλωσε: «Σήμερα ολοκληρώνεται, εμπρόθεσμα και με επιτυχία, η σημαντικότερη αδειοδοτική διαδικασία για δύο στρατηγικές επενδύσεις πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, συνολικού ύψους 700.000.000 ευρώ.

Οι τουριστικές επενδύσεις που εγκρίνονται σήμερα εντάσσονται στο νέο εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο, αφού απευθύνονται σε τουρίστες με υψηλή ταξιδιωτική δαπάνη, δημιουργούν μεγάλο αριθμό βιώσιμων θέσεων εργασίας και αξιοποιούν το, πρόσφατο και ιδιαιτέρως αυξημένο, τουριστικό ρεύμα προς την πατρίδα μας».

Εκ μέρους του αρμόδιου για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων φορέα EnterpriseGreece, ο Διευθύνων Σύμβουλος Στέφανος Ησαΐας, δήλωσε ότι πρόκειται για επενδύσεις οι οποίες θα αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα δημιουργήσουν αθροιστικά περί τις 1.800 μόνιμες θέσεις εργασίας, ενώ τόνισε ότι είναι σημαντικό ότι ο συνολικός προϋπολογισμός ύψους 700 εκατ. ευρώ αφορά κεφάλαια που προέρχονται από το εξωτερικό.

—Πώς έγινε η έγκριση

Υπενθυμίζεται ότι το ΔΣ του τότε “Invest in Greece” (νυν EnterpriseGreece) ενέκρινε την εισήγηση σχετικά με το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο στη συνεδρίαση της 18ης Σεπτεμβρίου 2012.

Τότε, μέλος του ΔΣ του Invest in Greece ήταν ο νομικός σύμβουλος του Ομίλου Minoan Group που θα υλοποιήσει την επένδυση (ενδεικτικό του τρόπου που λειτουργούν τα πράγματα στη χώρα μας και της αντίληψης περί επιχειρηματικότητας).

Απαντώντας στις εύλογες καταγγελίες για το ασυμβίβαστο ανάμεσα στις δύο ιδιότητες, το Invest in Greece είχε ανακοινώσει ότι το αναφερόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου “όχι μόνο δεν συμμετείχε στη διαδικασία έγκρισης της εν λόγω εισήγησης, αλλά ούτε καν παρίστατο κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλώνοντας ρητώς, μέσω του Προέδρου του Δ.Σ. και δυνάμει σχετικής γραπτής εξουσιοδότησης, το κώλυμά του σε σχέση με τη συμμετοχή του στη λήψη της απόφασης, λόγω επαγγελματικής του σχέσης με την αιτούσα εταιρεία”.

"Sponsored links"

Τα συμπεράσματα δικά σας.

—Η επένδυση

H επένδυση ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ αφορά στην τουριστική ανάπτυξη περιοχής 25.000 στρεμμάτων στη θέση «Χερσόνησος Σίδερο» του Νομού Λασιθίου. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει τη δημιουργία πέντε ξενοδοχείων συνολικής δυναμικότητας 1.936 κλινών, ενός γηπέδου γκολφ 18 οπών καθώς και βοηθητικών υποδομών. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 267,7 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο, όπως περιγράφεται στο ΕΣΧΑΣΕ, αποτελεί τροποποίηση (σμίκρυνση) της αρχικής πρότασης που προέβλεπε την κατασκευή θερέτρου 7000 κλινών και τριών γηπέδων γκολφ με συνοδά έργα αφαλάτωσης, επεξεργασίας λυμάτων και (πιθανώς) παραγωγής ενέργειας.

Σύμφωνα με ενστάσεις εμπειρογνωμόνων κατά τη (διάρκειας 17 μόλις ημερών) διαδικασία διαβούλευσης “η περιγραφή του πολυσύνθετου προτεινόμενου έργου δεν είναι πλήρης και επαρκής για τις ανάγκες εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), και περιέχει πολλές περιττές, γενικές, μη τεχνικές περιγραφές και κουραστικές, μακροσκελείς επαναλήψεις, κάτι που δεν χαρακτηρίζει τεχνικά κείμενα όπως οι ΣΜΠΕ”.

Όπως αναφέρεται στη διαβούλευση:

“Σημαντικές συνιστώσες όπως το γήπεδο γκολφ, οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης και επεξεργασίας λυμάτων καθώς και οι νέες μονάδες ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά) και τα συνδετήρια δίκτυα δεν περιγράφονται με σαφήνεια, αν και αυτό είναι εφικτό και προφανώς θα είναι γνωστό στον φορέα έργου.

Ο ισχυρισμός ότι αυτά θα περιγραφούν πληρέστερα στο στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα ακολουθήσει, οι δεσμεύσεις ότι το γήπεδο γκολφ θα χωροθετηθεί εκτός Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)(αλλά πάντως εντός της Ευρύτερης Ζώνης Προστασίας) και ο σταθμός αφαλάτωσης θα χωροθετηθεί σε κατάλληλη τοποθεσία, κ. ά. δεν επαρκούν για  να υποστηρίξουν μιατεκμηριωμένη στρατηγική εκτίμηση επιπτώσεων σε μακροεπίπεδο.

Η περιγραφή του έργου περιορίζεται μόνο στο γενικό προσδιορισμό των εκτάσεων που θα καταλάβουν οι δομημένες επιφάνειες ως εάν η δομημένη έκταση που καταλαμβάνει μια δραστηριότητα επαρκεί για την περιγραφή της έντασης λειτουργίας της και της έντασης χρήσης
φυσικών και υλικοτεχνικών πόρων που συνεπάγεται και ως εάν δραστηριότητες που δεν συνεπάγονται δόμηση δεν προκαλούν επιπτώσεις. Κανένα άλλο μέτρο, πλην εμβαδού, και ύψους σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν χρησιμοποιείται, για την περιγραφή των εγκαταστάσεων, των
τεχνικών υποδομών και των χρήσεων γης στο ΕΣΧΑΣΕ.

Επιπλέον, οι μη δομούμενες αλλά χρησιμοποιούμενες εκτάσεις δεν περιγράφονται ούτε λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση
επιπτώσεων”.

Φορέας της επένδυσης είναι η βρετανική εταιρεία «Loyalward Ltd.», θυγατρική του Ομίλου Minoan Group Plc ο οποίος είναι εισηγμένος στην αγορά AIM του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Αναμένεται να δημιουργηθούν 1.200 άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ θα συμβάλλει και στην παράταση της τουριστικής περιόδου της περιοχής καθώς το τουριστικό θέρετρο θα λειτουργεί σε 12μηνη βάση.

—Εγκρίσεις από Περιφέρεια και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Η επίμαχη επένδυση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στις 2 Απριλίου, με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος κ. Νίκο Καλογερή να δηλώνει τότε ότι “ανοίγει ένα νέο τουριστικό κεφάλαιο για την περιοχή” και τόνισε τη συμφωνία όλων των φορέων και ειδικά τη σύμφωνη και θετική γνώμη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Κρήτης. «Και το ότι μπαίνουν και τα 26000 στρέμματα είναι θετικό για μας, είναι πλεονέκτημα ότι δεν θα φέρουν άλλο ειδικό χωροταξικό για τυχόν επέκταση» πρόεσθεσε.

Ο κ.Μωυσής Μυλωνάς του μουσείου Φυσικής ιστορίας που συμμετείχε στην ομάδα των μελετητών εξήγησε για το πώς θα προστατευθεί το περιβάλλον, εξήγησε ότι το γκολφ δεν θα επηρεάσει καθώς «δεν θα αρδεύονται και τα 800 στρέμματα» και πως θα επιδιωχθεί να μην μπει «επεκτατικό γρασίδι, αλλά κάτι ντόπιο και να διατηρηθεί το φρυγανικό τοπίο».

«Τι να πούμε να μην γίνει τίποτα; Σε μια περιοχή που σήμερα κάθε χρόνο τη βλέπουμε να υποβαθμίζεται; Από τα φυτοφάρμακα, τη λαθροθηρία, τα κτίσματα, την υπερβόσκηση;» είχε αναρρωτηθεί ο κ. Μυλωνάς.

—Οι σκιές του νόμου

Παρά τα περί του αντιθέτου δημοσιεύματα, η εταιρεία Loyalward Ltd που θα υλοποιήσει την επένδυση διαβεβαιώνει ότι είχε εμπρόθεσμα καταβάλλει την αμοιβή ύψους 184.500 Ευρώ που προβλέπει ο νόμος για την προώθηση της διαδικασίας Fast Track και προσκομίσει την εγγυητική επιστολή 1.338.500 Ευρώ προς την Invest in Greece*.

Όσον αφορά στην άρνηση του ΥΠΑΝ να παραχωρήσει το φάκελο της επένδυσης στους κατοίκους που ήθελαν να προσφύγουν στο ΣτΕ, πηγές της εταιρείας εξηγούν ότι είναι ο ίδιος ο νόμος του Fast Track που παραχωρεί το δικαίωμα αυτό στον υπουργό και ότι δεν υπήρξε καμία άρνηση από την πλευρά της  Loyalward.

Σημειώνεται ότι ο νόμος παρέχει το δικαίωμα μη παραχώρησης “απόρρητων επιχειρηματικών εγγράφων”.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί πως η ευρωπαϊκή οδηγία και η Σύμβαση του Άαρχους κατοχυρώνουν το δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και πληροφορίες που αφορούν την πραγματοποίηση επενδύσεων.

*Διόρθωση προηγούμενου δημοσιεύματος όπου αναφερόταν ότι η εταιρεία δεν είχε καταθέσει εμπρόθεσμα τις απαιτούμενες εγγυήσεις.

econews

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live
διαφημίσεις