Διευκρινίσεις της Δ/νσης Εμπορίου Ν.Α. Χανίων για τον τρόπο απεικόνισης των εκπτώσεων

Κανένα σχόλιο

Από τη Δ/νση Εμπορίου Νομ/κης Αυτ/σης Χανίων ανακοινώνεται ότι: Σύμφωνα με την υπάρ. 7/28-5-2008 Α.Δ Υπ. Ανάπτυξης η οποία ισχύει από 1/7/2008 προστίθεται νέο άρθρο 14 Α στο κεφάλαιο I της 14/89 Α.Δ. σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος απεικόνισης εκπτώσεων που χορηγούνται κατά την εμπορία και την διακίνηση όλων των μη ελεγχόμενων αγορανομικά προϊόντων-εμπορευμάτων και λοιπές ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων παραγωγικού, χονδρικού και λιανικού εμπορίου, για την χορήγηση πρόσθετων οικονομικών παροχών.

ekptoseis 1.Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται όλα τα μη ελεγχόμενα Αγορανομικά προϊόντα και εμπορεύματα (τρόφιμα, ποτά, βιομηχανικά είδη, κ.λ.π.) που διακινούνται στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξάρτητα χώρας προέλευσης ή παραγωγής.

"Sponsored links"

2.Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Συνεταιριστικά Εργοστάσια παραγωγών, εισαγωγείς-χονδρέμποροι και χονδρέμποροι, που εκδίδουν και τηρούν τιμοκαταλόγους, με τα προϊόντα και τα εμπορεύματα τους που πωλούν, στις περιπτώσεις που θέλουν να χορηγήσουν στους πελάτες-αγοραστές των προϊόντων-εμπορευμάτων τους, εκπτώσεις (ποσοστιαίες ή χρηματικές), επί των τιμών πώλησης των τιμοκαταλόγων τους, υποχρεούνται όπως τις εκπτώσεις αυτές τις αναγράφουν μόνο στα σχετικά εκδιδόμενα κατά την συναλλαγή τιμολόγια πώλησης και όχι με την έκδοση μεταγενέστερα της συναλλαγής πιστωτικών σημειωμάτων.

3.Η ίδια υποχρέωση της ως άνω παρ.2 υπάρχει και όταν η χορηγούμενη έκπτωση είναι σε είδος, είτε αντίστοιχου της συναλλαγής, είτε το είδος που εμπεριέχεται στον τιμοκατάλογο της εταιρίας. Στις περιπτώσεις αυτές επί των εκδιδόμενων τιμολογίων κάθε συναλλαγής τα

χορηγούμενα δωρεάν είδη θα αναγράφονται αναλυτικά και θα φέρουν και την ένδειξη «ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ» ή «ΔΩΡΟ» .

4.Σε κάθε περίπτωση οι χορηγούμενες εκπτώσεις (ποσοστιαίες ή χρηματικές ή σε είδος) θα πρέπει να εμφανίζονται επί των εκδιδόμενων τιμολογίων πώλησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει η τελική (πραγματική) τιμή πώλησης κάθε προϊόντος-εμπορεύματος.

5.Ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των πελατών τους, για την χορήγηση πρόσθετων οικονομικών παροχών, πέραν των εκπτώσεων που τους χορηγούν κατά τα ανωτέρου επί των τιμών πώλησης των οριζόμενα χρονικά διαστήματα (τρίμηνα, εξάμηνα, ετήσια, κ.λ.π.) με την προβολή των ειδών, με τις προωθητικές ενέργειες κ.α. αναγνωρίζονται και μπορούν να χορηγούνται υπό την προϋπόθεση ότι οι πρόσθετες αυτές παροχές θα γνωστοποιούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου:

1.Διεύθυνση Τιμών Τροφίμων και Ποτών, με αρμοδιότητα τα τρόφιμα και ποτά γενικά, και

2.Διεύθυνση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων & Φαρμάκων, με αρμοδιότητα στα Βιομηχανικά γενικά είδη, εκτός τροφίμων και ποτών ως εξής:

Α)Οι έχουσες μελλοντικό χαρακτήρα παροχές (στόχοι τζίρου κ.α.) θα πρέπει να γνωστοποιούνται μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και θα αφορούν αυτές που θα ισχύσουν στο νέο έτος που ξεκινά. Σε περίπτωση αλλαγών μέσα στο έτος, θα πρέπει να αυτές να γνωστοποιούνται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες, πριν από την ημερομηνία ισχύος τους.

Β)Οι λοιπές παροχές θα πρέπει να γνωστοποιούνται μέσα σε δέκα (10) το αργότερο εργάσιμες ημέρες από την εφαρμογή τους.

"Sponsored links"

6.Η γνωστοποίηση των προβλεπόμενων, κατά το άρθρο αυτό, στοιχείων θα γίνεται με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» στο γραφείο του κ. Υφυπουργού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

7.Οι ειδικότερες πρόσθετες οικονομικές παροχές που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης, θα πρέπει αν γνωστοποιηθούν στις άνω αναφερόμενες, κατά περίπτωση, αρμόδιες αρχές το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα ισχύος της παρούσης.

Ο προϊστάμενος Δ/νσης Εμπορίου

Π.ΒΛΑΧΟΣ

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live
διαφημίσεις