Για “ηθική δικαίωση” μιλά ο Μιχάλης Βλαχάκης μετά τη διοικητική αποβολή των καταπατητών των δημοτικών αναψυκτηρίων

Κανένα σχόλιο

Δικαιωμένος ηθικά αισθάνεται ο παραιτηθείς Αντιδήμαρχος Χανίων κ. Μιχάλης Βλαχάκης μετά την ψήφιση από το Δημοτικό Σύμβούλιο Χανίων της διοικητικής αποβολής των καταπατητών των δημοτικών αναψυκτηριών, μετά και από τις παραιτήσεις δύο αντιδημάρχων.

Η εισήγηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν η εξής:

Επειδή ακούστηκαν αρκετές ανακρίβειες για τους χειρισμούς που έκανε η Οικονομική Υπηρεσία και ο μέχρι πρότινος πολιτικός της Προϊστάμενος θεωρώ απολύτως αναγκαίο να παρίσταμαι σήμερα εδώ για την αποκατάσταση της αλήθειας.

"Sponsored links"

Πρόθεση μου είναι να κλείσει σήμερα εδώ η δημόσια αντιπαράθεση για να σταματήσουν οι δημόσιες αλληλοκατηγορίες οι οποίες μόνο καλό δεν κάνουν στον θεσμό του πρώτου Δημότη της πόλης. Θα παραθέσω τα γεγονότα και θα σας κοινοποιήσω τα έγγραφα της Υπηρεσίας για το συγκεκριμένο θέμα.

Από την στιγμή που δεν είχα την εμπιστοσύνη και την δημόσια κάλυψη του Δημάρχου στο συγκεκριμένο θέμα, επιθυμία μου ήταν να αποχωρήσω από την Δημοτική Αρχή. Μια παραίτηση που σε κανένα σημείο της δεν στρεφόταν εναντίον του Δημάρχου Χανίων, σεβόμενος την συνεργασία μας και προσπαθώντας να διαφυλάξω τον θεσμό και το κύρος του Δημάρχου. Η επίθεση που δέχτηκα όμως από αυτόν, μετά την αποχώρηση μου ήταν αήθης και πρωτόγνωρη. Μετά από μια εβδομάδα συνειδητής απουσίας από τον δημόσιο λόγο, που μάλλον ερμηνεύτηκε ως αδυναμία από τον Δήμαρχο, οφείλω να λύσω την σιωπή μου και να υπερασπιστώ την αξιοπρέπεια, την εντιμότητα και την ακεραιότητα μου. Απαντώντας λοιπόν στις κατηγορίες που εκτόξευσε για την πλημμελή, αποσπασματική και χωρίς ενημέρωση προς αυτόν λειτουργία μου, για το θέμα των Δημοτικών Αναψυκτηρίων , έχω να παραθέσω τα εξής έγγραφα και να εξιστορήσω τα γεγονότα έτσι ώστε να γίνει σαφές ότι όλα έγιναν σύννομα, με πρόθεση την διασφάλιση των Δημοτικών Εσόδων και την υπεράσπιση της Δημοτικής Περιουσίας.

Στις 31-10-17 κατατέθηκε η υπ. αρ. 63004 αίτηση του περσινού πλειοδότη Χ.Κ. στην Οικονομική Υπηρεσία η οποία παρέλαβε τα κλειδιά του ΑΚ8 Δημοτικού Αναψυκτηρίου, λόγω της λήξης του μισθωτήριου συμβολαίου του.

Με ημερομηνία 20-03-18 κατατέθηκε η υπ. αρ. 13951 αίτηση του περσινού πλειοδότη Π.Ν. στην Οικονομική Υπηρεσία η οποία παρέλαβε τα κλειδιά του ΑΚ13 Δημοτικού Αναψυκτηρίου, λόγω της λήξης του μισθωτήριου συμβολαίου του.

Στις 27-03-18 η Οικονομική Επιτροπή διεξάγει την ανοικτή Δημοπρασία και κατακυρώνει με την 201/18 απόφαση της στον Χ.Κ το Δημοτικό Αναψυκτήριο ΑΚ8 στην τιμή των 37.069,75 ευρώ και στον Π.Ν. το Δημοτικό Αναψυκτήριο ΑΚ13 στην τιμή των 65.243,45 ευρώ. Με την υπογραφή και την αποδοχή των πρακτικών ο Π.Ν. ανακοινώνει προς το σώμα ότι θα στραφεί κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προδικάζοντας μάλιστα την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές παρότι υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Μέχρι λοιπόν να αποφανθεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την προσφυγή του Π.Ν (ο οποίος στρεφόταν κατά της διαδικασίας που τον κατακύρωνε πλειοδότη), η Οικονομική Υπηρεσία κάλεσε τους πλειοδότες να υπογράψουν τα ετήσια μισθωτήρια συμβόλαια. Οι πλειοδότες των ΑΚ8 και ΑΚ13 Δημοτικών Αναψυκτηρίων δεν προσήλθαν αναμένοντας την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και όπως είναι λογικό δεν έλαβαν τα κλειδιά των Αναψυκτηρίων από την Υπηρεσία.

Στις 18-04-18 μας κοινοποιήθηκε έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας, με αρ. πρωτοκόλλου 18239 όπου ο πλειοδότης Π.Ν. ήταν εγκαταστημένος και εκμεταλλευόταν το Δημοτικό Αναψυκτήριο χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο.

Στις 30-04-18 με το υπ. Αρ. 20112 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, η Διευθύντρια κοινοποιεί στους Π.Ν και Χ.Κ. με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για την υπογραφή των συμφωνητικών μίσθωσης των Δημοτικών Αναψυκτηρίων.

Στις 07-05-18 και ενώ εκπνέει η δεκαήμερη προθεσμία της πρόσκλησης, χωρίς να διαφαίνεται η πρόθεση από πλευράς τους να υπογράψουν τα μισθωτήρια συμβόλαια, επισκέπτομαι τον Εισαγγελέα Υπηρεσίας και του παραθέτω τα γεγονότα, ο οποίος με την σειρά του με συμβουλεύει σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία του Δήμου να προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απορρέουν από τον ¨Καλλικράτη¨.

"Sponsored links"

Στις 08-05-18 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την υπ. Αρ. 619 απόφαση της ακυρώνει ως μη νόμιμη την διαδικασία της δημοπρασίας των αναψυκτηρίων ΑΚ13 και ΑΚ8 στα οποία σημειωτέον λειτούργησε ο ανταγωνισμός και οι πλειοδότες προσέφεραν 65.243,45 ευρώ και 37.069,75 ευρώ αντίστοιχα. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θεώρησε νόμιμη την διαδικασία της δημοπρασίας για τα υπόλοιπα αναψυκτήρια που κατακυρώθηκαν στους πλειοδότες στην τιμή εκκίνησης, μιας και σε αυτά δεν υπήρξε ανταγωνισμός. Από την στιγμή που ακυρώθηκε η διαδικασία για τα δυο επίμαχα αναψυκτήρια, δεν υπάρχουν πλειοδότες και οι εκμεταλλευτές τους θεωρούνται καταπατητές, αφού έχουν προβεί σε αυθαίρετη κατάληψη Δημοτικού κτιρίου.

Στις 10-05-18 με το υπ. Αρ. 21991 εξαιρετικά επείγον έγγραφο μου προς την Νομική Υπηρεσία και την Τοπ. Οικ. Ανάπτυξη το οποίο κοινοποίησα στον Δήμαρχο Χανίων,ζήτησα την άμεση αποβολή των Π.Ν και Χ.Κ από τα δημοτικά αναψυκτήρια και την επιβολή σε αυτούς όλων των νόμιμων κυρώσεων.

Στις 15-05-18 κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ενημέρωσα τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους για τις τελευταίες εξελίξεις και αποφασίσαμε α) την προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του Άρθρου 152 β) την διοικητική αποβολή των καταπατητών.

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε στις 15-05-18, αποδεχόμενη την υπ. Αρ. 21832 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας και αποφασίζοντας (υπ. αρ. 21832) την Άσκηση προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του Άρθρου 152 κατά της απορριπτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έτσι ώστε να κατακυρωθούν στους πλειοδότες τα Δημοτικά Αναψυκτήρια και να εισπράξει ο Δήμος Χανίων τα 65.243,45 ευρώ και 37.069,75 ευρώ αντίστοιχα.

Με το υπ. αρ. 22640 επείγον έγγραφο της Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων, ζητείται από το Αστ. Τμήμα Χανίων και από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας να προβούν σε ενέργειες κατά των δυο καταπατητών των Δημοτικών Αναψυκτηρίων.

Στις 16-05-18 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του πρώτου συμβουλίου που διεξάγεται μετά την ακύρωση της δημοπρασίας από την αποκεντρωμένη και αφού έχω ενημερώσει τον Δήμαρχο θέτω στο σώμα με την διαδικασία του επείγοντος την εισήγηση για την διοικητική αποβολή συνοδευόμενη από την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας. Το σώμα αποφασίζει να μην συζητηθεί.

Στις 17-05-18 με το υπ. αρ. έγγραφο μου προς τη ΔΕΗ και τη ΔΕΥΑΧ, ζητώ την διακοπή υδροδότησης και ηλεκτροδότησης, εφόσον στα συγκεκριμένα αναψυκτήρια μετά την ακύρωση της δημοπρασίας δεν υφίστανται πλειοδότες.

Στις 18-05-18 και μετά από την διακοπή της υδροδότησης των δύο Αναψυκτηρίων, εκδικάστηκαν ασφαλιστικά μέτρα στα οποία ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ αν και ενημερώθηκε δεν παραβρέθηκε, δεν ενημέρωσε εμένα ως τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο που χειριζόμουν το θέμα, ούτε έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει την Δικηγόρο του Δήμου η οποία είχε όλο το νομικό οπλοστάσιο για να κερδηθεί η υπόθεση.

Η άρνηση της έμπρακτης στήριξης από την πλευρά του Δημάρχου ο οποίος όλο αυτό το διάστημα και μέχρι την αποδοχή της παραίτηση μου (Δευτέρα 21-05-18) δεν είχε προβεί σε καμιά δημόσια δήλωση υπεράσπισης της ευνομίας, ούτε θεώρησε ότι έπρεπε να εγκαλέσει τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΧ για τον πλημμελή χειρισμό της υπόθεσης κατά την διαδικασία εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων, με οδήγησε στην υποβολή της παραίτηση μου από Αντιδήμαρχος και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ. Βλαχάκης: “Από πότε η προσωπική προβολή γίνεται μέσα από τις συγκρούσεις”

Να υπενθυμίσουμε ότι με προχθεσινό του κείμενο ο κ. Βλαχάκης επιτέθηκε στον Δήμαρχο Χανίων τονίζοντας ότι “ένας δημόσιος άνδρας οφείλει να σεβαστεί τους ανθρώπους που τον στήριξαν και ειδικά τους συνεργάτες που ανέδειξαν το έργο του και να μην τους φέρετε σαν να είναι αναλώσιμα υλικά” ενώ στην κατηγορία ότι προχωρά σε κινήσεις εντυπωσιασμού για την προσωπική προβολή του είπε:

“Από πότε η προσωπική προβολή γίνεται μέσα από τις συγκρούσεις; Ποιος έχει εκτεθεί περισσότερο πολιτικά σε αυτή τη δημοτική Αρχη με τις αποφάσεις του να τα βάλει με τα συμφέροντα, να επιβάλλει την κανονιστική για τον κοινόχρηστο χώρο στο Δήμο, να συγκρουστεί για τα τραπεζοκαθίσματα και τα σκιάδια στο Ενετικό Λιμάνι;”

Πιο αναλυτικά ανέφερε τα εξής:

“Δεν ταιριάζει στον πρώτο Δημότη των Χανίων η αμετροέπεια στον λόγο του και η αγνωμοσύνη στις πράξεις του. Πραγματικά έμεινα αποσβολωμένος ακούγοντας τον να με “στολίζει” με όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς σήμερα το πρωί. Είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε κατάσταση πανικού. Όπως και να έχει, ένας δημόσιος άνδρας οφείλει να σεβαστεί τους ανθρώπους που τον στήριξαν και ειδικά τους συνεργάτες που ανέδειξαν το έργο του και να μην τους φέρετε σαν να είναι αναλώσιμα υλικά.

Κατηγορήθηκα για προσωπική προβολή και τακτικές εντυπωσιασμού από τον Δήμαρχο Χανίων. Η προσωπική προβολή και ο εντυπωσιασμός, με τους όρους της πολιτικής κουλτουρας στη χώρα μας, ασκούνται μέσα από την υιοθέητηση της λογικής… είμαι αρεστός σε όλους, υπόσχομαι και δεν πραγματοποιώ, χαιδεύω αφτιά. Από πότε η προσωπική προβολή γίνεται μέσα από τις συγκρούσεις; Ποιος έχει εκτεθεί περισσότερο πολιτικά σε αυτή τη δημοτική Αρχη με τις αποφάσεις του να τα βάλει με τα συμφέροντα, να επιβάλλει την κανονιστική για τον κοινόχρηστο χώρο στο Δήμο, να συγκρουστεί για τα τραπεζοκαθίσματα και τα σκιάδια στο Ενετικό Λιμάνι;

Όλες τις μάχες και τις συγκρούσεις που χρειάστηκε να δώσω κατά την διάρκεια της θητείας μου τις αντέξα, αυτό που δεν αντέξα και δήλωσα την παραίτηση μου ήταν η εκ των έσω υπονόμευση και απαξίωση των προσπαθειών μου, στη μάχη που έδωσα ενάντια στα συμφέροντα των Δημοτικών Αναψυκτηρίων.”

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
διαφημίσεις