Δήλωση Ν. Ντερμανάκη στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου για τη συνδιάσκεψη του Κινήματος Αλλαγής: “Πως το Κίνημά μας θα ανακάμψει και θα πετύχει την ολική επαναφορά του”

Κανένα σχόλιο

Δήλωση έδωσε στη δημοσιότητα ο υποψήφιος βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής κ. Νίκος Ντερμανάκης στα πλαίσια του δημοσίου διαλόγου που προηγείται της συνδιάσκεψης του Κινήματος Αλλαγή η οποία θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Μαρτίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Στη δήλωση αναφέρονται τα εξής:

Αξιότιμοι πολιτικοί και κοινωνικοί συνοδοιπόροι,

"Sponsored links"

Επικείμενης της Συνδιάσκεψης του Κινήματός μας ,οφείλω να καταθέσω και εγώ τις απόψεις μου για το πως το Κίνημά μας θα ανακάμψει και θα πετύχει την ολική επαναφορά του.

Ένα κυρίαρχο ερώτημα στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε είναι ηΥ σοσιαλιστική μας ταυτότητα κατά τα επόμενα έτη και οι σοσιαλιστικές μας πολιτικές όσον αφορά στο ενεργειακό τοπίο.

Πρέπει να αποσαφηνίσουμε πλήρως για ποια πράσινη ανάπτυξη αγωνιζόμαστε ως Κίνημα. Δεν νοείται πράσινη ανάπτυξη όταν δεν συμμετέχουν στον ενεργειακό συμψηφισμό οι Αυτοδιοικήσεις και γενικά τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όταν δεν έχουν ευρεία συμμετοχή στον ενεργειακό συμψηφισμό οι μικροί ιδιώτες και όταν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας λειτουργεί κατά τον στρεβλωμένο τρόπο που λειτούργησε μέχρι σήμερα και δεν διαμορφώνει συνεχώς μειούμενες τιμές στον καταναλωτή.

Πρέπει να γίνει θεματική σημαία του Kινήματός μας η διεκδίκηση ευρείας συμμετοχής των Αυτοδιοικήσεων και γενικά των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στον ενεργειακό συμψηφισμό ΑΠΕ metering ώστε να εκμηδενιστεί το λειτουργικό κόστος των δημοσίων και δημοτικών κτιρίων. Η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία επιτρέπει την συμμετοχή στον ενεργειακό συμψηφισμό των ΟΤΑ και γενικά των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Πρέπει ως Κίνημα να διεκδικήσουμε αλλαγή των ενωσιακών Οδηγιών που αδικαιολόγητα ορίζουν ότι μονάχα το 30% των ενεργειακών αναγκών των κρατών- μελών θα καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν μπορεί να είναι αποδεκτό το γεγονός ότι οι Ενωσιακές Οδηγίες επιτρέπουν στη χώρα μας να καλύπτει με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μονάχα το 30% των ενεργειακών της αναγκών. Πρέπει να διεκδικήσουμε ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό κάλυψης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας των ενεργειακών αναγκών της χώρας μας.

Πρέπει ως κίνημα να γίνουμε ο φορέας διεκδίκησης της ευρείας ανάμιξης των ΟΤΑ και συνολικά των ΝΠΔΔ στον ενεργειακό συμψηφισμό ΑΠΕ και της συνεχώς αυξανόμενης κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της χώρας δια του ενεργειακού συμψηφισμού ΑΠΕ όπου θα αναπτύσσεται και η ευρεία αυτή ανάμιξη των ΝΠΔΔ και της Αυτοδιοίκησης.

Οφείλουμε να κάνουμε θεματική σημαία του Κινήματός μας την ενθάρρυνση και την ενίσχυση συμμετοχής των μικρών ιδιωτών στον ενεργειακό συμψηφισμό ΑΠΕ. Καλούμαστε να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε παροχή διευκολύνσεων στους μικρούς ιδιώτες ώστε επιτέλους να συμμετέχουν στον ενεργειακό συμψηφισμό ΑΠΕ. Η μέχρι σήμερα συμμετοχή των μικρών ιδιωτών στον ενεργειακό συμψηφισμό ΑΠΕ είναι απογοητευτική και η συμμετοχή των ΝΠΔΔ στον ίδιο συμψηφισμό είναι ανύπαρκτη παρά το γεγονός ότι η Ενωσιακή νομοθεσία δεν απαγορεύει τη δραστηριοποίηση των ΝΠΔΔ στον ενεργειακό συμψηφισμό ΑΠΕ. Πρέπει να γίνουμε το Κίνημα που θα αξιώσει και θα ενθαρρύνει την ευρεία συμμετοχή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και της Αυτοδιοίκησης και των μικρών ιδιωτών στον ενεργειακό συμψηφισμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει να γίνουμε το Κίνημα που θα αξιώσει και θα επιβάλλει την ευρύτατη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το Κίνημα που θα αξιώσει να τροποποιηθούν οι ενωσιακές Οδηγίες που καθηλώνουν στο 30% αναιτιολόγητα και ατεκμηρίωτα το ποσοστό κάλυψης από ΑΠΕ των ενεργειακών αναγκών της χώρας.

Η χώρα μας έχει απεριόριστες δυνατότητες κάλυψης των ενεργειακών της αναγκών από ΑΠΕ και πρέπει να αγωνιστούμε για να τροποποιηθούν οι Ενωσιακές Οδηγίες που περιορίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας και επιβάλλουν όριο 30% όσον αφορά στο ποσοστό κάλυψης εκ των ΑΠΕ των ενεργειακών αναγκών της χώρας μας .

Δεν μπορούμε πλέον να ανεχόμαστε το γεγονός ότι τα νοσοκομεία και γενικά τα δημόσια και δημοτικά κτίρια θερμαίνονται ακόμη με πετρέλαιο αλλά και επιβαρύνονται με υπέρογκους λογαριασμούς για τον φωτισμό τους και τη λειτουργία τους. Πρέπει τα νοσοκομεία και τα λοιπά δημόσια και δημοτικά κτίρια να ξεκινήσουν επιτέλους τη συμμετοχή τους στον ενεργειακό συμψηφισμό ΑΠΕ.

"Sponsored links"

H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει διαφορετικά και να διαμορφώνει χαμηλότερες τιμές καταναλωτή. Ως Κίνημα να διεκδικήσουμε τροποποίηση της Οδηγίας 2009 /72 ώστε να πετύχουμε χαμηλές τιμές καταναλωτή αλλά και ευρεία συμμετοχή των μικρών ιδιωτών, των Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στον ενεργειακό συμψηφισμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς.

Nα διεκδικήσουμε μείωση του εποπτικού ρόλου της Ευρ.Επιτροπής επί της Ρυθμιστικής μας Αρχής Ενέργειας ώστε η ΡΑΕ να μπορέσει να αποφέρει οφέλη στον έλληνα καταναλωτή εκ της περαιτέρω ανάπτυξης των ΑΠΕ στη χώρα μας και μάλιστα των ΑΠΕ ευρείας συμμετοχής των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της Αυτοδιοίκησης. Να αξιώσουμε επιτέλους την ανάπτυξη των υδροηλεκτρικών έργων και των έργων παραγωγής ενέργειας εκ θαλάσσιας διακύμανσης και θαλάσσιας κινητικότητας στη χώρα μας. Να αγκαλιάσουμε ως Κίνημα τις ερευνητικές προσπάθειες που γίνονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αλλά και από μεμονωμένους κρητικούς ερευνητές για τη δημιουργία τεχνολογίας εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Όσον αφορά στο τραπεζικό σύστημα να αξιώσουμε ως Κίνημα πλέον οι ισολογισμοί των τραπεζών και η πιστοδοτική τους ικανότητα να ελέγχονται ουσιαστικά από ειδικευμένους δημόσιους φορείς και αδιάβλητες δημόσιες Αρχές της χώρας μας σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας και δημοσιότητας δεδομένου ότι μέχρι σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο των ισολογισμών των τραπεζών.

Να αξιώσουμε την απαγόρευση ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών από τώρα και στο μέλλον δεδομένου ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος από ειδικευμένες Δημόσιες Αρχές της χώρας μας των ισολογισμών των τραπεζών και η πλήρης διαφάνεια των ισολογισμών αυτών θα αποτρέψει μελλοντικές επικλήσεις αναγκαιότητας νέων ανακεφαλαιοποιήσεών τους.

Να διεκδικήσουμε συνεπώς αποδυνάμωση του εποπτικού ρόλου του άξονα ΕΚΤ-Τράπεζας Ελλάδος και διενέργεια λεπτομερούς και ουσιαστικού ελέγχου των τραπεζικών ισολογισμών από εξειδικευμένες Αρχές της χώρας μας και πλήρη δημοσιότητα και διαφάνεια του ελέγχου αυτού των τραπεζικών ισολογισμών και απαγόρευση μελλοντικών τραπεζικών ανακεφαλαιοποιήσεων.

Απαιτείται συνεπώς η δημιουργία νέων ημεδαπών αποτελεσματικών και ουσιαστικών μηχανισμών ελέγχου των ισολογισμών των τραπεζών και έγκαιρης αποτροπής των προβλημάτων τους και η απαγόρευση μελλοντικών τραπεζικών ανακεφαλαιοποιήσεων. Να διεκδικήσουμε την καθιέρωση σαφέστερων και αυστηρότερων μηχανισμών και κριτηρίων ελέγχου της πιστοδοτικής ικανότητας των τραπεζών και της πιστοληπτικής ικανότητας των πολιτών.

Το Κίνημά μας για να ανακάμψει και να πετύχει την επαναφορά του πρέπει να δώσει στον λαό την αίσθηση ότι είναι ο φορέας πραγματικής λήξης της επιτήρησης. Πρέπει να διεκδικήσουμε σθεναρά να ανατεθεί ο έλεγχος των ισολογισμών των τραπεζών και ο έλεγχος της πιστοδοτικής τους ικανότητας σε ημεδαπές νέες αποτελεσματικές Αρχές μας και να αποδυναμωθούν ο ρόλος και οι αρμοδιότητες τις τράπεζας Ελλάδος στον άξονά Τράπεζα Ελλάδος-ΕΚΤ. Ο άξονας αυτός είναι προφανές ότι απέτυχε και ότι δεν μπόρεσε να αποτρέψει την κρίση.

Να αγωνιστούμε για διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και ενδυνάμωση της Γραμματείας Καταναλωτή και Εμπορίου και του Συνηγόρου Καταναλωτή.

Ντερμανάκης Νικόλαος

υποψήφιος βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής

στην εκλογική περιφέρεια Χανίων,

συνεργάτης ενώσεων καταναλωτών

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
διαφημίσεις