Δήμος Ρεθύμνου: Πως θα κάνετε διαγραφή βεβαιωμένων χρεών από παλιές κλήσεις

Κανένα σχόλιο

Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σημαντικά χρέη για πολύ παλιές κλήσεις σε δήμους και αδυνατούν να πληρώσουν. Όμως, δεν είναι όλες οι κλήσεις νόμιμες.

Όσες κλήσεις δεν αναγράφουν όλα τα στοιχεία πάνω σωστά είναι άκυρες.

Ο δήμος Ρεθύμνου διέγραψε κλήσεις από πολίτη που έκανε ένσταση σε 20 κλήσεις επειδή δεν ανέφεραν σε ποιά οδό έγινε η παράβαση με την οικονομική υπηρεσία να προτείνει βάση σχετικών νομών την διαγραφή τους.

"Sponsored links"

Το ζήτημα βεβαίως είναι ότι οι πιο πολλές παλιές κλήσεις δεν ανάφεραν πάνω όλα τα απαιτούμενα στοιχεια. Συνήθως έγραφαν μόνο το πόσο του προστίμου και την ημερομηνία.

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας Ρεθύμνου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διαγραφή βεβαιωμένων ανάλογων οφειλών στο Ρέθυμνο σε γνωστό δημότη.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Της Οικονομικής Υπηρεσίας Προς Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης

ΘΕΜΑ: Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, με τις οποίες καταργήθηκαν οι θέσεις του κλάδου ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ της Δημοτικής Αστυνομίας, τα υπ’ αριθμόν 37221/11.11.2014 και 5463/12.03.2015 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και το 1259/15/544883/27.03.2015 έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η αρμοδιότητα ανάκλησης διοικητικών πράξεων παραμένει στο Δήμο Ρεθύμνου μόνο για τις πράξεις που εκπορεύονται από αρμοδιότητες που έχει διατηρήσει (αφορούν σε παραβάσεις στάθμευσης σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης με την με αριθμό 476/30.07.2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης).

Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ) του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», κάθε είδους χρέη προς τους δήμους μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου, ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Με τα υπ’ αρ. 00220/2018 και 00221/2018 τριπλότυπα βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων από την Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία οι υπ’ αρ. 108633/16-4-2013, 99094/10-1-2012 100287/2-3-2012 και 111816/26-4-2013 εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας Ρεθύμνης και οι υπ’ αρ. 154716/17-7-2014, 154593/7-7-2014, 104730/3-1-2010, 30134/17-7-2006, 155131/3-9-2014, 153906/17-9-2014, 08228/20-3-2014, 165800/11-6-2015, 08313/17-3-2014, 164096/6-5-2015, 166224/4-6-2015, 166349/28-5-2015, 170329/18-5-2016, 157192/30-7-2014, 157032/24-7-2014 και 155544/19-9-2014 πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Ρεθύμνης συνολικού ποσού 1.425,00€, για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ……….. σε βάρος του κου Β**** Γ***** του Α******.

Η ανωτέρω οφειλή κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο και μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής βεβαιώθηκε ταμειακά. Ο κος Β**** Γ***** του Α****** με Α.Φ.Μ. …….., υπέβαλλε στην Υπηρεσία μας την με αρ. πρωτ. 10958/24-4-2018 αίτηση με την οποία ζητά τη διαγραφή των προστίμων που βεβαιώθηκαν σε βάρος του με τις προαναφερόμενες εκθέσεις / πράξεις βεβαίωσης παράβασης καθώς σε αυτές δεν προσδιορίζεται η ακριβής θέση του οχήματος λόγω μη αναγραφής του αριθμού της οδού.

"Sponsored links"

Η Υπηρεσία μας ενημέρωσε σχετικά την αρμόδια αρχή (Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνου) η οποία με το υπ’ αρ. πρωτ. 2516/5/202-α΄/26-9-2018 (αρ. πρωτ. Δ. Ρεθύμνης 25768/1-10-2018) έγγραφό της ανακαλεί τις υπ’ αρ. 99094/10-1-2012 και 100287/2-3-2012 εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας Ρεθύμνης καθώς και τις υπ’ αρ. 154716/17-7-2014, 154593/7-7-2014, 104730/3-1-2010, 30134/17-7-2006, 155131/3-9-2014, 153906/17-9-2014, 08228/20-3-2014, 165800/11-6-2015, 08313/17-3-2014, 164096/6-5-2015, 166224/4-6-2015, 166349/28-5-2015, 170329/18-5-2016, 157192/30-7-2014, 157032/24-7-2014 και 155544/19-9-2014 πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Τροχαίας καθότι σε αυτές αναγράφονται λανθασμένα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα στοιχεία που αφορούν τον προσδιορισμό του οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας, είδος, μάρκα, χρώμα), του παραβάτη οδηγού, της διαπραχθείσας παράβασης και του μη προσδιορισμού της ακριβούς θέσης του οχήματος.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2515/5/64/11-7-2007 (ΦΕΚ 1306Β΄) Κ.Υ.Α. (περί καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της πράξης βεβαίωσης της παράβασης) και του άρθρου 104 του Κ.Ο.Κ. σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 10 του Κ.Ο.Κ. (περί σήμανσης οδών και ειδικότερα περί προσδιορισμού της περιοχής ισχύος της σήμανσης), ζητούμε (α) την διαγραφή του ποσού των 1.385,00€ πλέον προσαυξήσεων, από τον κο ΒΛΑΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με Α.Φ.Μ. ………. λόγω ανάκλησης των τίτλων βεβαίωσης από την αρμόδια αρχή (βλ. παρ. 4) και (β) την ανάκληση των με αριθμό 108633/16-4-2013 και 111816/26-4-2013 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας Ρεθύμνης λόγω μη προσδιορισμού της ακριβούς θέσης του οχήματος σε σχέση με την περιοχή ισχύος της σήμανσης αντίστοιχα και τη διαγραφή των προστίμων ύψους 40,00€ πλέον προσαυξήσεων που επιβληθήκαν δυνάμει αυτών.

Ρέθυμνο 4 Οκτωβρίου 2018

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΈΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ

1. Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2. Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
διαφημίσεις