Να παραμείνουν στην κατηγορία των δυσπρόσιτων τα σχολεία της Καντάνου ζητά με ψήφισμά του ο Δήμος Καντάνου Σελίνου

Κανένα σχόλιο

Με ψήφισμά του ο Δήμος Καντάνου Σελίνου ζητά την παραμονή των σχολικών μονάδων του στην κατηγορία των δυσπρόσιτων. Όπως αναφέρεται σε σχετικό κείμενο, αν και τα σχολεία της περιοχής συμπεριλαμβάνονταν μέχρι σήμερα στα δυσπρόσιτα, αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στελέχωσης. Αφού αναφέρονται τα στοιχεία που αιτιολογούν τον χαρακτηρισμό της δυσπρόσιτης περιοχής στην Κάντανο αναφέρουν ότι το μοναδικό κίνητρο που έχουν οι εκπαιδευτικοί για να επιλέγουν τα σχολεία του δήμου είναι τα μόρια που συνεπάγεται η εργασία τους σε δυσπρόσιτα σχολεία. Σημειώνεται επίσης ότι ήδη ο πληθυσμός της Καντάνου βαίνει συνεχώς μειούμενως και η ομαλή λειτουργία των σχολείων μας αποτελεί κύτταρο δημιουργίας συνθηκών παραμονής και εξέλιξης για τον τόπο μας.

Γι’ αυτό το λόγο:

«Ο αποχαρακτηρισμός από «δυσπρόσιτα» και η μετάπτωση σε άλλη κατηγορία θα επιφέρει σοβαρότατες και μη αναστρέψιμες συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία, στελέχωση και λειτουργικότητα των σχολείων μας, οδηγώντας στην υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές της περιοχής, οι οποίοι στερούνται άλλων επιλογών και διεξόδων.»

"Sponsored links"

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο του ψηφίσματος:

Σήμερα την 11η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καντάνου Σελίνου συνήλθε σε  δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ., ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 140/10-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα με αποδεικτικό στα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/201, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Καντάνου Σελίνου Αντώνιος Περράκης και συμμετείχαν οι παρακάτω σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 1. Αλυγιζάκης Σταύρος, Πρόεδρος Δ.Σ
 2. Αλφιέρη Στυλιανή, Αντιδήμαρχος
 3. Βακάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
 4. Ζερβουδάκη Παγώνα, Δημ. Σύμβουλος
 5. Ζουριδάκης Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος
 6. Δρακάκης Νικόλαος, Δημ. Σύμβουλος
 7. Γεντεκάκης Ιωάννης, Δημ. Σύμβουλος
 8. Μαράκης Αντώνιος , Δημ. Σύμβουλος
 9. Βαρδουλάκης Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος
 10. Καστανάκης Ελευθέριος, Δημ. Σύμβουλος
 11. Μαρκουλάκης Πολύδωρος, Δημ. Σύμβουλος
 12. Μπελιβανάκης Μιχαήλ, Δημ. Σύμβουλος

 

 1. Μπικάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος
 2. Μπιτσάκης Αντώνιος, Δημ. Σύμβουλος
 3. Περράκη Μαρκέλλα, Δημ. Σύμβουλος
 4. Περράκη-Καλαϊτζάκη Αικατερίνη,

Δημ. Σύμβουλος

 1. Σταυρίδου-Βλησίδη Σταματία Δημ. Σύμβουλος
 2. Τρακάκης Αλέξανδρος, Δημ. Σύμβουλος
 3. Φιωτοδημητράκης Νικόλαος,

Αντιδήμαρχος

 1. Φιωτάκης Ιωάννης, Δημ. Σύμβουλος
 2. Ψαράκης Δημήτριος, Δημ. Σύμβουλος

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καντάνου κ. Σταυρουλάκη Διαμάντα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Αφού ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία από τα μέλη, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ένα (21) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21)  μέλη, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου Χριστίνα Μαστοράκη για την τήρηση των πρακτικών.

"Sponsored links"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Θέμα 1ο : «Ψήφισμα για παραμονή σχολικών μονάδων Καντάνου στην κατηγορία των δυσπρόσιτων» 

Εισηγούμενος για το ως άνω θέμα της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Μιχαήλ Μπικάκη, ο οποίος είπε τα εξής:

«Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αρ. Πρ. 227206/ΓΔ4/22-12-2017) με θέμα “Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην κατηγορία Δυσπρόσιτα”, οι σχολικές μονάδες της Τοπικής Κοινότητας Καντάνου αναμοριοδοτούνται με εννέα (9) αντί δέκα (10) μορίων, που αφενός ίσχυε μέχρι σήμερα και αφετέρου είναι και η πρόταση των οικείων ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, με αποτέλεσμα την απένταξή τους από την κατηγορία των δυσπρόσιτων.

Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου υπογραμμίζει την αναγκαιότητα παραμονής των σχολείων μας στην κατηγορία των δυσπρόσιτων, καθώς πληρούνται όλα τα κριτήρια που θέτει το αρμόδιο Υπουργείο. Επισημαίνουμε, ότι κανένα από τα κριτήρια της προγενέστερης μοριοδότησης δε διαφοροποιήθηκε, τουναντίον πολλά από αυτά επιδεινώθηκαν.

Στην Κάντανο λειτουργούν 6/θεσιο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο, Γυμνάσιο και ΕΠΑ.Λ., και παρότι συμπεριλαμβάνονται μέχρι σήμερα στα δυσπρόσιτα, αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά θέματα στελέχωσης με εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η Κάντανος είναι μία από τις πλέον δυσπρόσιτες και συγκοινωνιακά απομονωμένες περιοχές του Δήμου μας. Η κακή ποιότητα του οδικού δικτύου από την έδρα του νομού, η μεγάλη χιλιομετρική απόσταση (απέχει περίπου μία ώρα από την πόλη των Χανίων), οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη χειμερινή περίοδο (κατολισθήσεις, χιονοπτώσεις, ομίχλη) και το μεγάλο υψόμετρο των 425 μέτρων την καθιστούν δύσκολα προσβάσιμη.

Συνυπολογίζοντας και τις ιδιαιτερότητες των συγκοινωνιακών συνθηκών, όπου τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν εξυπηρετούν την προσέλευση και την αποχώρηση των εκπαιδευτικών στα σχολεία μας, αντιλαμβάνεστε ότι η μοριοδότηση αποτελεί ίσως το μοναδικό κίνητρο επιλογής των σχολείων μας για τους εκπαιδευτικούς που μεταφέρονται από την έδρα του νομού.

Λάβετε, τέλος, υπόψη ότι ο πληθυσμός της Καντάνου βαίνει συνεχώς μειούμενος και η ομαλή λειτουργία των σχολείων μας αποτελεί κύτταρο δημιουργίας συνθηκών παραμονής και εξέλιξης για τον τόπο μας.

Ο αποχαρακτηρισμός από «δυσπρόσιτα» και η μετάπτωση σε άλλη κατηγορία θα επιφέρει σοβαρότατες και μη αναστρέψιμες συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία, στελέχωση και λειτουργικότητα των σχολείων μας, οδηγώντας στην υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές της περιοχής, οι οποίοι στερούνται άλλων επιλογών και διεξόδων.

Βάσει των ανωτέρω αιτούμαστε την επανεξέταση του θέματος προς την κατεύθυνση διατήρησης της υφιστάμενης μοριοδότησης, με την οποία παραμένουν οι σχολικές μονάδες της Καντάνου στην κατηγορία δυσπρόσιτων.

Είμαστε κατηγορηματικοί στο ότι η υιοθέτηση της πρότασης του ΠΥΣΔΕ για τα σχολειά μας αποτελεί μονόδρομο».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μιχαήλ Μπικάκη, όπως λεπτομερέστατα καταγράφεται στο πρακτικό, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Να συμπαρασταθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα Καντάνου, να διαμαρτυρηθεί έντονα για την πρόσφατη προτεινόμενη μοριοδότηση των σχολείων μας, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αρ. Πρ. 227206/ΓΔ4/22-12-2017) με θέμα «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην κατηγορία Δυσπρόσιτα» και να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα:

«Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας Αρ. Πρ. 227206/ΓΔ4/22-12-2017 με θέμα “Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην κατηγορία Δυσπρόσιτα”, οι σχολικές μονάδες της Τοπικής Κοινότητας Καντάνου αναμοριοδοτούνται με εννέα (9) αντί δέκα (10) μορίων, που αφενός ίσχυε μέχρι σήμερα και αφετέρου είναι και η πρόταση των οικείων ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, με αποτέλεσμα την απένταξή τους από την κατηγορία των δυσπρόσιτων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καντάνου-Σελίνου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και την κάθετη αντίθεσή του στην ως άνω πρόθεση του ΥΠΕΘ, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα παραμονής των σχολείων μας στην κατηγορία των δυσπρόσιτων, καθώς πληρούνται όλα τα κριτήρια που θέτει το αρμόδιο Υπουργείο. Επισημαίνουμε, ότι κανένα από τα κριτήρια της προγενέστερης μοριοδότησης δε διαφοροποιήθηκε, τουναντίον πολλά από αυτά επιδεινώθηκαν.

Στην Κάντανο λειτουργούν 6/θεσιο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο, Γυμνάσιο και ΕΠΑ.Λ., και παρότι συμπεριλαμβάνονται μέχρι σήμερα στα δυσπρόσιτα, αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά θέματα στελέχωσης με εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η Κάντανος είναι μία από τις πλέον δυσπρόσιτες και συγκοινωνιακά απομονωμένες περιοχές του Δήμου μας. Η κακή ποιότητα του οδικού δικτύου από την έδρα του νομού, η μεγάλη χιλιομετρική απόσταση (απέχει περίπου μία ώρα από την πόλη των Χανίων), οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη χειμερινή περίοδο (κατολισθήσεις, χιονοπτώσεις, ομίχλη) και το μεγάλο υψόμετρο των 425 μέτρων την καθιστούν δύσκολα προσβάσιμη.

Συνυπολογίζοντας και τις ιδιαιτερότητες των συγκοινωνιακών συνθηκών, όπου τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν εξυπηρετούν την προσέλευση και την αποχώρηση των εκπαιδευτικών στα σχολεία μας, αντιλαμβάνεστε ότι η μοριοδότηση αποτελεί ίσως το μοναδικό κίνητρο επιλογής των σχολείων μας για τους εκπαιδευτικούς που μεταφέρονται από την έδρα του νομού.

Λάβετε, τέλος, υπόψη ότι ο πληθυσμός της Καντάνου βαίνει συνεχώς μειούμενος και η ομαλή λειτουργία των σχολείων μας αποτελεί κύτταρο δημιουργίας συνθηκών παραμονής και εξέλιξης για τον τόπο μας.

Ο αποχαρακτηρισμός από «δυσπρόσιτα» και η μετάπτωση σε άλλη κατηγορία θα επιφέρει σοβαρότατες και μη αναστρέψιμες συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία, στελέχωση και λειτουργικότητα των σχολείων μας, οδηγώντας στην υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές της περιοχής, οι οποίοι στερούνται άλλων επιλογών και διεξόδων.

Βάσει των ανωτέρω αιτούμαστε την επανεξέταση του θέματος προς την κατεύθυνση διατήρησης της υφιστάμενης μοριοδότησης, με την οποία παραμένουν οι σχολικές μονάδες της Καντάνου στην κατηγορία δυσπρόσιτων.

Είμαστε κατηγορηματικοί στο ότι η υιοθέτηση της πρότασης του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΠΥΣΔΕ για τα σχολειά μας αποτελεί μονόδρομο».

Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευτεί στον Τοπικό Τύπο, να αποσταλεί στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, στα οικεία ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, στο  αρμόδιο τμήμα του Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και στους βουλευτές του Ν. Χανίων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1/2018

Συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
διαφημίσεις