Οι ερευνητές του Πολυτεχνείου Κρήτης βρίσκονται σε στάση πληρωμών των αμοιβών τους – Ψήφισμα Δ.Σ. Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψ. Διδακτόρων

Κανένα σχόλιο

Η άσχημη κατάσταση που επικρατεί τους τελευταίους μήνες με τους νέους ερευνητές, περιγράφεται σε ψήφισμα του Δ.Σ. Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψ. Διδακτόρων:

Τους τελευταίους δύο μήνες, όλοι οι εργαζόμενοι με ΔΠΥ και τρέχουσες συμβάσεις με το Πολυτεχνείο Κρήτης, όλοι εμείς οι νέοι ερευνητές βιώνουμε μία οικονομική ανασφάλεια χωρίς προηγούμενο.  Η μεταρρύθμιση για το νέο ασφαλιστικό είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης στις 12 Μαΐου 2016 και ακόμη και μέχρι σήμερα δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι εισφορές των ασφαλισμένων και ο υπολογισμός των συντάξεων.

Οι ερευνητές του Πολυτεχνείου Κρήτης που έχουμε συμβάσεις μέσα στο 2017, βρισκόμαστε σε στάση πληρωμών των αμοιβών μας, μπλεγμένοι μέσα στη δαιδαλώδη γραφειοκρατία. Κανείς δεν είναι διατεθειμένος να μας βοηθήσει, ούτε το ίδρυμα, ούτε το κράτος.

"Sponsored links"

Αρχικά, ενημερωθήκαμε πως πρέπει να υπάρξουν τροποποιητικές συμβάσεις. Η πρώτη μάχη που έπρεπε να δώσουμε ήταν με τους επιστημονικά υπεύθυνους των έργων, όπου ζητήσαμε αύξηση των αμοιβών στις τροποποιητικές, ώστε να καλυφθούν οι νέες ασφαλιστικές δαπάνες του ΕΦΚΑ. Η πλειοψηφία των καθηγητών απάντησε αρνητικά στα αιτήματα, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα στα έργα για να διαθέσουν.
Με τη μη αύξηση των αμοιβών και τις τροποποιήσεις των συμβάσεων, επωμιζόμαστε εμείς το 100% των ασφαλιστικών εισφορών, μειώνεται η τελική, «καθαρή» αμοιβή μας και καταστρατηγείται το άρθρο 39 και το πνεύμα του νόμου.

Όσοι δέχτηκαν τις τροποποιητικές χωρίς ουσιαστική τροποποίηση, παραμένουν απλήρωτοι, αφού το σύστημα του ΕΦΚΑ είναι ανύπαρκτο και η Ενιαία Αρχή Πληρωμών και ο ΕΛΚΕ αδυνατούν να αποδώσουν τις αμοιβές.

Μία λύση που προτάθηκε είναι να πληρωθούμε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία δε θα απαιτήσουμε στο μέλλον ασφαλιστικές εισφορές επί της αμοιβής της συγκεκριμένης σύμβασης.

Η τελευταία εξέλιξη στο δράμα που παίζεται – όπως πάντα ενημερωθήκαμε ατύπως- είναι ότι δε θα γίνουν τροποποιήσεις αλλά αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων συμβάσεων έργου. Θα πρέπει να υπογράψουμε ξανά τις ίδιες συμβάσεις (με τον ίδιο αρ. σύμβασης) οι οποίες όμως παρουσιάζουν τις εξής αλλαγές:

 1. Οι συμβάσεις όριζαν ότι ο «Εργοδότης» δεν έχει καμία υποχρέωση για ασφάλιση του αναδόχου, ενώ τώρα αναφέρουν ότι η αμοιβή (η οποία παραμένει ίδια) περιλαμβάνει κάθε νόμιμη επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (άρθρο 4)

Άρα και πάλι θα πληρώνουμε ολόκληρο το ποσό των ασφαλιστικών μας εισφορών. Σκοπός ήταν να μειωθούν οι δικές μας εισφορές και να επιβαρυνθεί ο εργοδότης ώστε να αυξηθεί κατά τι η τελική αμοιβή μας. Όχι να βρεθούν τρόποι ώστε να απαλλαγεί ο εργοδότης από τις εισφορές.

 1. Ο «Ανάδοχος» πλέον δηλώνει ρητά ότι είναι ενήμερος για τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α 85/12-5-2016) όπως αυτός ισχύει καθώς και των συναφών Οδηγιών και Εγκυκλίων του αρμόδιου Υπουργείου

Πράγμα που σημαίνει πως οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράψαμε για να πληρωθούμε ως ελεύθεροι επαγγελματίες τους πρώτους μήνες του 2017 μπορεί να μας αφήσουν έκθετους σε θέματα φορολόγησης ως ελεύθερων επαγγελματιών και όχι ως μισθωτών

Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΕΛΚΕ μας έκανε συμβάσεις, ενώ γνώριζε το νέο νόμο, τις οποίες τώρα θέλει να αντικαταστήσει εξαιτίας αυτού του νόμου. Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα στον τύπο κάνουν λόγο για νέες αλλαγές και τροπολογίες στο νόμο για το ασφαλιστικό. Όταν αποκλειστικός τρόπος ενημέρωσής μας είναι τα προσωπικά και ανεπίσημα email του ΕΛΚΕ, που μας ζητούν συνεχώς να υπογράφουμε τυφλά υπεύθυνες δηλώσεις και αντικαταστάσεις συμβάσεων με αναδρομική ισχύ, είναι λογικό να αγωνιούμε για τη δική μας νομική κάλυψη.

Σε αυτό το χαοτικό περιβάλλον, με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια να αυξάνονται καθημερινά,  οι Μεταπτυχιακοί, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, όλοι οι νέοι ερευνητές παραμένουμε στο Πολυτεχνείο Κρήτης και επιμένουμε να ασκούμε με τον καλύτερο τρόπο το επικουρικό και ερευνητικό μας έργο. Η διοίκηση του Πολυτεχνείου, οι επιβλέποντες καθηγητές μας και οι επιστημονικά υπεύθυνοι των έργων οφείλουν όλοι να αναγνωρίσουν έμπρακτα τη συμβολή μας στην ομαλή λειτουργία του ιδρύματος και στη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας.

Στο παραπάνω πλαίσιο διεκδικούμε:

"Sponsored links"

 • Ο ΕΛΚΕ να ενημερώνει επίσημα τους ερευνητές για τις αλλαγές που απαιτεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση το θέμα θα δημοσιοποιείται.
 • Να πληρωθούν άμεσα όλοι οι απλήρωτοι ερευνητές που έχουν εγκλωβιστεί στη γραφειοκρατία της Κυβέρνησης.
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στον εργοδότη να μη μεταβιβάζονται στον εργαζόμενο.
 • Οι συμβάσεις εργασίας 407 να μοιράζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλο το χρονικό διάστημα της διδασκαλίας του μαθήματος, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη του εργαζομένου και η καθαρή αμοιβή να είναι τουλάχιστον ίση με το βασικό μισθό που αναλογεί στο νέο επιστήμονα. Το καθεστώς που επικρατεί να «σπάει» μια σύμβαση 407 σε πολλά άτομα, έχει ως αποτέλεσμα την πενιχρή αμοιβή τους (1000-1500 ευρώ το 6μηνο) και την αύξηση της φορολογίας τους εάν διαθέτουν παράλληλα ΔΠΥ (22% από το πρώτο ευρώ).
 • Οι ερευνητικές συμβάσεις να γίνονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα (1-3 χρόνια) ώστε ο εργαζόμενος ερευνητής να μπορεί να αποδώσει στο ερευνητικό του καθήκον χωρίς ανασφάλειες και το άγχος των κυλιόμενων συμβάσεων.
 • Το ύψος των καθαρών αμοιβών των νέων ερευνητών πρέπει να αυξηθεί και να είναι τέτοιο που να ανταποκρίνεται στα υψηλά προσόντα τους και στον πραγματικό φόρτο εργασίας τους. Με βάση το μισθολόγιο του δημοσίου, ο βασικός μισθός θα έπρεπε να είναι πάνω από 1092 ευρώ, την ώρα που το ποσό αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις αφορά τις μικτές αποδοχές.
 • Να αμείβονται όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, για την έρευνα που παράγουν, όπως αυτό συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες, εν είδει υποτροφιών, τέτοιου ύψους, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και στο έργο που προσφέρουν.
 • Το καθεστώς με ΔΠΥ μπορεί να ισχύει για τους ερευνητές που επιλέγουν να εργάζονται σε ερευνητικά προγράμματα συλλέγοντας την αντίστοιχη προϋπηρεσία.
 • Ζητάμε από τη Διοίκηση του Ιδρύματος να μας στηρίξει έμπρακτα στον αγώνα μας, μέσα από τη Σύνοδο Πρυτάνεων, απέναντι στην Κυβέρνηση.

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
διαφημίσεις
τι παίζει τώρα στον kritifm1015

No upcoming events for today