Τί δείχνει Παγκρήτια δημοσκόπηση για την ανάπτυξη από το Πολυτεχνείο Κρήτης

Κανένα σχόλιο

Η οπτική των πολιτών στο θέμα της ανάπτυξης είναι σημαντική, οι πολίτες δεν είναι ουδέτεροι, έχουν άποψη και προτιμήσεις και μάλιστα οι πεποιθήσεις τους για την ανάπτυξη διαδραμματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην επίτευξη και την υλοποίηση της.
Ως βασικό συμπέρασμα της έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, εξάγεται η επιθυμία των πολιτών να ενισχυθούν οι τομείς εκείνοι στους οποίους έχουμε ξεχωρίσει ως χώρα ή που έχουμε πλεονεκτήματα και να αξιοποιηθούν στο έπακρο με συγκεκριμένα αναπτυξιακά μέτρα, προκειμένου να επιτευχθεί η έξοδος από την κρίση.

Η έρευνα καταγραφής της κοινής γνώμης στην Κρήτη, διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του Γιώργου.I.Ματαλλιωτάκη, Διδάκτορα στην Ανάλυση Δεδομένων και του Κων/νου Ζοπουνίδη καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Audencia School of Management.

Η ενεργοποίηση των Ελλήνων πολιτών και η επανεκκίνηση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας σε συνέργεια με τον τουρισμό αποτελεί κύρια αναπτυξιακή πρόταση σύμφωνα με την έρευνα για την Κρήτη.

"Sponsored links"

Η ανάπτυξη θα έρθει από τον τουρισμό

Την εμπιστοσύνη τους στον τουρισμό θέτοντας τον πρωταγωνιστικό παράγοντα στην οικονομικο-κοινωνική της χώρας μας εξέφρασαν οι πολίτες, οι οποίοι σε πολύ μεγάλο ποσοστό (86,8%) επιθυμούν την αύξηση του αριθμού των τουριστών στο νησί.

Το 12,2% του δείγματος δήλωσε ότι ο τουρισμός στην Κρήτη πρέπει να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που υποστήριξαν ότι ο αριθμός των τουριστών πρέπει να μειωθεί. Βεβαίως η μαζικότερη προσέλευση επισκεπτών στην Κρήτη προϋποθέτει τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, την ανάπτυξη τουριστικών υποδομών και την ενίσχυση των δράσεων προσέλκυσης τουριστών στο νησί.

Η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει για την εύρυθμη λειτουργία του τουρισμού και να προωθήσει το πρότυπο του αγρότη-παραγωγού-επιχειρηματία, ώστε η οικονομία να καταστεί βιώσιμη.

Αναφορικά με την άποψη των πολιτών για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών, οι ερωτηθέντες κρίνουν ότι πρέπει να δοθεί έμφαση κυρίως στον τουρισμό (38,3%), στο εμπόριο (22,7%). Ακολουθούν οι ιατρικές υπηρεσίες (19,7%), η δημόσια διοίκηση (17,5%). Δεν έλειψαν και εκείνοι που πρότειναν τις ασφαλιστικές και τραπεζικές υπηρεσίες σε ποσοστά 0,3% και 1,6% αντίστοιχα.

Για να μπορέσει ουσιαστικά το κράτος ως ισχυρός παράγοντας και η δημόσια διοίκηση να ενισχύσει την ανάπτυξη, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κρατικές θέσεις στελέχη σχετικά με την παραγωγή, τα οποία θα μπορέσουν να παράξουν ιδέες για την παραγωγή και σταθούν αρωγοί στις προσπάθειες των παραγωγών και επιχειρηματιών.

Την ανησυχία τους για την παρεχόμενη εκπαίδευση από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, εξέφρασαν οι πολίτες σε σχετική ερώτηση, οι οποίοι σε ποσοστό 51,4% θεωρούν ότι χρήζει βελτίωσης και δεν ανταποκρίνεται με επάρκεια στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Αντίθετη άποψη διατύπωσε το 36,7% του δείγματος.

Αισιόδοξοι εμφανίζονται οι πολίτες σχετικά με τις δυνατότητες που μπορούν να ανακτήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα τους στο διεθνή χώρο, καθώς ένα ποσοστό της τάξης του 73,8% υποστηρίζει ότι μπορούν να ανταγωνιστούν τις πολύ προηγμένες χώρες στον τομέα του εμπορίου. Άποψη η οποία βασίζεται στις διαχρονικά καλές επιδόσεις που έχουμε παρουσιάσει ως λαός στον συγκεκριμένο τομέα, έναν τομέα στον οποίο οι Έλληνες έχουν διαπρέψει σημειώνοντας αρκετές επιτυχίες.

Αξιοσημείωτο είναι βέβαια ότι το 23,8% του δείγματος έχει αντίθετη γνώμη για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, δηλώνοντας ότι αδυνατούμε να ανταγωνιστούμε τις πολύ προηγμένες χώρες στον τομέα του εμπορίου, ενώ το 2,4% του δείγματος δεν απάντησε στην συγκεκριμένη ερώτηση.

"Sponsored links"

Μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις προηγμένες χώρες στον τομέα του τουρισμού

Σε σχετική ερώτηση για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (96,5%) δηλώνει πως μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις πολύ προηγμένες χώρες και στον τομέα του τουρισμού, ενώ ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 2,1% έχει αντίθετη άποψη. Το υπόλοιπο 1,4% των πολιτών δεν έδωσε απάντηση στην ερώτηση.

Η ερώτηση περιελάμβανε και τον τομέα της ναυτιλίας, όπου μεγάλο ποσοστό (86,7%) των ερωτηθέντων παρουσιάζεται θετικό μιας και υποστηρίζει πως μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις πολύ προηγμένες χώρες στον συγκεκριμένο τομέα. Η χώρα μας, παραδοσιακά ναυτιλιακή, στηρίχτηκε ως οικονομία, στην εμπορική ναυτιλία, η οποία δραστηριοποιήθηκε με επιτυχία, ανάλογα με τις συνθήκες, σε όλο τον κόσμο.

Οι πολίτες δικαίως παρουσιάζονται αισιόδοξοι μιας και ο τομέας της ναυτιλίας διαχρονικά αποτελούσε συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων χωρών. Από την άλλη πλευρά, μόλις το 9,4% φάνηκε να έχει αντίθετη άποψη και ένα μικρό ποσοστό (3,8%) απέφυγε να εκφέρει άποψη στην συγκεκριμένη ερώτηση.

Θετικοί σε μεγάλο ποσοστό (66,9%) εμφανίζονται οι πολίτες και σε ερώτηση σχετικά με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνολογίας. Το υψηλά επίπεδα νοημοσύνης, η παρεχόμενη εκπαίδευση καθώς επίσης και η κατάρτιση φαίνεται να αποτελούν κινητήρια δύναμη των πολιτών μιας και αποδεικνύεται τελικά πως αν μη τι άλλο δεν υστερούμε σε προσωπικό, το οποίο είναι ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις. Αξιοσημείωτο είναι βέβαια ότι το 30,9% του δείγματος έχει αντίθετη γνώμη, δηλώνοντας ότι δεν θα καταφέρουμε να ανταγωνιστούμε τις προηγμένες χώρες στον τεχνολογικό τομέα.

Σε ότι αφορά τον τομέα της βιομηχανίας όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες έρευνες κατά το παρελθόν οι πολίτες φαίνεται να είναι αρκετά αρνητικοί στην εκβιομηχάνιση του νησιού και αρκετά επιφυλακτικοί για το αν μπορούμε να τα καταφέρουμε τελικά στον συγκεκριμένο τομέα. Πιο συγκεκριμένα, μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης των κατοίκων της Κρήτης (64,3%) υποστηρίζει πως ακόμη κι’ αν βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων δεν θα γίνουμε ανταγωνιστικοί απέναντι στις πολύ προηγμένες χώρες στον τομέα της βιομηχανίας. Από την άλλη πλευρά ένας σεβαστός αριθμός των ερωτηθέντων (32,5%) έχει αντίθετη άποψη και εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξος.

Σαφής φαίνεται να είναι η άποψη των πολιτών στον τομέα της κτηνοτροφίας, αφού ποσοστό της τάξεως του 81,4% θεωρεί πως η Ελληνική κτηνοτροφία μπορεί να καταστεί ανταγωνιστική στο μέλλον. Το 16,2% έχει αντίθετη άποψη, ενώ το 2,5% δεν απάντησε στην ερώτηση.

Τέλος όσον αφορά στην άποψη της κοινής γνώμης απέναντι στη φορολογική πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα επικρατεί η αίσθηση σε ποσοστό 52,0% ότι επιβαρύνει αρκετά τις υπάρχουσες επιχειρήσεις χωρίς να τους αφήνει έτσι περιθώρια ανάπτυξης

Συγχρόνως το 43,4% των πολιτών θεωρεί πως η υπάρχουσα φορολογική πολιτική λειτουργεί ανασταλτικά για την ανάπτυξη. Αντίθετη άποψη διατύπωσε ένα πολύ μικρό ποσοστό του δείγματος (1,1%) υποστηρίζοντας πως δεν επηρεάζει την ανάπτυξη, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που θεωρούν ότι η φορολόγηση των επιχειρήσεων ευνοεί τις πρωτοβουλίες των πολιτών για ανάπτυξη (0,8%).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

• Η έρευνα διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του διδάσκοντα του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διδάκτορα στην Ανάλυση Δεδομένων Γιώργου.I.Ματαλλιωτάκη και του καθηγητή Κων/νου Ζοπουνίδη Διευθυντή του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

• Η οργάνωση της έρευνας, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η επίβλεψη συλλογής των στοιχείων έγινε από τον Ματαλλιωτάκη Γεώργιο Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης.
• Η σύνταξη του ερωτηματολογίου έγινε από τον διδάκτορα Γ.I .Ματαλλιωτάκη .

• Η Παγκρήτια αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 13-15 Μαρτίου του 2013.

• Μέθοδος: Το δείγμα ήταν τυχαίο, στρωματοποιημένο και αντιπροσωπευτικό του σχετικού πληθυσμού, περιελάμβανε 938 νοικοκυριά της Κρήτης και επιλέχθηκε βάσει των σχετικών αναλογιών του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής του 2011. Βασίσθηκε σε δομημένο ερωτηματολόγιο και πραγματοποιήθηκαν προσωπικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις.
• Ηλικίες: από 18 ετών έως 60 +

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
διαφημίσεις