“Υπέρογκα πρόστιμα αλλά για τους κακούς, ή ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στο αλεύρι…”

Κανένα σχόλιο

Το Παράρτημα Χανίων της Ανεξάρτησης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας με ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής:

Με το άρθρο 111 του Ν 4714/2020 προστίθενται  νέες διατάξεις  στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας  (ν 4174/2013) ως εξής :

Άρθρο  54Ε   : Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ.

"Sponsored links"

Αρθρο 54ΣΤ   : Πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), καθώς και έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Σύμφωνα λοιπόν με τις νέες αυτές διατάξεις και για τις παραβάσεις που αναφέρονται  στην επικεφαλίδα κάθε προσθήκης  θα  επιβάλλεται   εφεξής  πρόστιμο ίσο με το 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα . Το υπόψη πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000,00 ευρώ όταν υπάρχει υποχρέωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή των 30.000,00 ευρώ όταν τηρούνται διπλογραφικά βιβλία.

Στις περιπτώσεις που προκύπτει μη υποβολή έστω και μίας δηλώσεως εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών τα ως άνω ελάχιστα ποσά αναπροσαρμόζονται στις 30.000,00 και 50.000,00 ευρώ αντίστοιχα. Εκτός από αυτά παρόμοιες ποινές θα επιβάλλονται και εις βάρος όσων παραποιούν , παραβιάζουν , επεμβαίνουν στην λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή εκδίδουν στοιχεία λιανικής πώλησης από μη εγκεκριμένους φορολογικούς μηχανισμούς.

Οι  πιο πάνω  διατάξεις επιβάλλουν  υπέρογκα  πρόστιμα  με ένα οριζόντιο τρόπο , δηλαδή  το Υπουργείο Οικονομικών δεν φρόντισε να θέσει όρια και κριτήρια στην νομοθετική παρέμβαση , με τα οποία θα τοποθετούσε  τις ποινές που προτείνει εντός των αποδεκτών πλαισίων της πραγματικότητας και της λογικής.

Ετσι  αφού πρώτα  ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε την σχετική τροπολογία (σε ένα νομοσχέδιο σκούπα, το οποίο ρυθμίζει πλήθος άσχετων και ασύνδετων θεμάτων  )  χωρίς διαβούλευση με το ΟΕΕ  , σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εύλογες ανησυχίες των επαγγελματιών συναδέλφων  οικονομολόγων  και λογιστών , αρκέσθηκε  στην διαβεβαίωση  ότι η τροπολογία-προσθήκη  αυτή δεν αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων και των συναδέλφων αλλά  μόνο τους  ασυνεπείς και κακούς  και θα εξειδικευτεί με  ερμηνευτική εγκύκλιο που θα εκδοθεί  από κοινού με το ΟΕΕ (Το οποίο και  θυμήθηκε μεταγενέστερα !!!! ).   Δηλαδή στην ουσία προτάθηκε η ουσιαστική τροποποίηση του νόμου από μια ερμηνευτική εγκύκλιο.

Κύριε υπουργέ

Αυτές τις κατευθύνσεις τις  είχαμε και σε άλλες εποχές και για να σας θυμίσουμε το αποτέλεσμα ήταν  :

Eπιβολή και καταλογισμός  υπέρογκων προστίμων με ταυτόχρονη αδυναμία εισπράξεως των επιβληθέντων .

Κλείσιμο και υγιών επιχειρήσεων αφού οι ελεγκτικοί μηχανισμοί  λειτούργησαν με το  «γράμμα του νόμου», χωρίς  το αναγκαίο πνεύμα διάκρισης  των υποθέσεων.

"Sponsored links"

Ασυδοσία ατόμων του ελεγκτικού μηχανισμού , τα οποία  χρησιμοποιούσαν την δύναμη που τους έδιναν οι εξοντωτικές διατάξεις.

Λειτουργία  «εικονικών  επιχειρήσεων» με εμφανείς εταίρους-μετόχους  διαφορετικούς από τους πραγματικούς. Λειτουργία επιχειρήσεων για σύντομο χρονικό διάστημα , στο οποίο εξέδιδαν στοιχεία , εισέπρατταν ΦΠΑ και κατόπιν εξαφανίζονταν χωρίς να αποδώσουν τίποτε .

Οφείλατε κ. Υπουργέ να είχατε  διαβουλευτεί  με το καθ’ υλη αρμόδιο φορέα το ΟΕΕ  πριν καταθέσετε αυτήν την τροπολογία στην Βουλή προκειμένου να αποφύγετε την επιστροφή στο παρελθόν .  Για τον ίδιο ακριβώς λόγο οφείλατε να λάβετε υπόψη σας τις παρεμβάσεις διαφόρων φορέων , οι οποίες εστίαζαν στις ελλείψεις και στην προβληματικότητα της προτεινόμενης  τροπολογίας.

Εύλογα πολλοί πιστεύουν ότι η ψήφιση αυτής της τροπολογίας  αποτελεί  «νίκη» των σκοτεινών δυνάμεων του παρελθόντος  όπου πολλοί υπέφεραν και μεγάλος αγώνας έγινε για να απαλλαγούμε  από παρόμοιες  αναποτελεσματικές  και καταστροφικές  διατάξεις .

Κύριε Υπουργέ

Αυτοί που βιαιοπραγούν  και αυτοί που παραποιούν τις ΦΗΜ πάντα θα υπάρχουν και θα πρέπει ο νόμος να είναι αμείλικτος μαζί τους, ώστε  να επιβάλει  ποινές που θα αποτελούν παράδειγμα για όσους τυχόν σκέπτονται να παρανομήσουν .

Όμως  για να παρέμβει κάποιος σε ΦΗΜ απαιτούνται ειδικές γνώσεις  και δεξιότητες . Πιστεύετε ότι μόνοι τους οι επιχειρηματίες κάνουν τις παρεμβάσεις ; Ποιοι εκ των «συνεργατών» στις παρεμβάσεις  αυτές  έχουν τιμωρηθεί ;  Έχει  ελεγχθεί  το σύνολο των κατασχεμένων μηχανισμών ή  αυτοί  αραχνιάζουν στα υπόγεια των ελεγκτικών υπηρεσιών  ;

Όταν προβλέπονται   για μη υποβολή δηλώσεων  πρόστιμα εξοντωτικά πως μπορείτε να διαχωρίσετε ένα συνάδελφο που βρέθηκε σε αδυναμία και δεν υπέβαλλε από ένα επιχειρηματία που δεν θέλει να υποβάλει εκ συστήματος ;

Ποια σημασία έχει η μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων  όταν για αντικειμενικούς λόγους δεν έχει γίνει , ή όταν είναι μικρής έκτασης  και  δεν έχει ολοκληρωθεί . Γιατί  να εντάσσεται  μια τέτοια  την επιχείρηση στην περίπτωση  μη τήρησης  λογιστικών αρχείων .

Πως μπορείτε να  προστατέψετε μια επιχείρηση και ένα συνάδελφο στην περίπτωση που  για κάποιους λόγους σοβαρούς αδυνατεί να ανταποκριθεί  και  θεωρείτε την μη επίδειξη των λογιστικών αρχείων  ως μη τήρηση;

Αυτές οι  υπέρμετρες  δικαιοδοσίες στα χέρια ενός  « αδύναμου» ελεγκτή θα γνωρίζετε πόσο καταστροφικές μπορεί να αποβούν  και αν δεν γνωρίζετε μπορείτε να  ανατρέξτε στο παρελθόν.

Επιπλέον  των προηγουμένων  αφού όλα τα αναγκαία   στοιχεία διαμέσου  του φαραωνικού συστήματος my Data που φιλοδοξείτε  – πρωτοτυπώντας πανευρωπαϊκά –  να θέσετε  σε λειτουργία, θα βρίσκονται στη διάθεση της φορολογικής διοίκησης ,σε πραγματικό χρόνο ,   γιατί προτείνετε  με τις διατάξεις αυτές  εξοντωτικές ποινές επί δικαίων κυρίως  (και  επί αδίκων δευτερευόντως )   αφού κατά τον σχεδιασμό σας  «θα τα έχετε όλα και στην ώρα τους »;

Κύριε Υπουργέ

Είναι γνωστό ότι  από όσους  λειτουργούν εκ συστήματος και δεν δηλώνουν φορολογητέα ύλη ,  όσο και να είναι το πρόστιμο , δεν θα εισπραχθούν τα βεβαιωθέντα . Αντίθετα όμως είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να  κλείσουν  επιχειρήσεις  που είτε  από λάθος , είτε από αδυναμία  δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν. Αυτό είναι το ζητούμενο ;

Κύριε Υπουργέ

Την  λειτουργία  των εκ συστήματος απατεώνων στην χώρα μας την  γνωρίζουμε. Οφείλετε με την πρώτη  διαπίστωση μη  τήρησης  διατάξεων  ,  να τους ελέγξετε  και αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος για τις παραλήψεις να τους κλείσετε .  Σήμερα  λειτουργούν πολλές επιχειρήσεις, για τις οποίες  γνωρίζουν οι φορολογικές αρχές  πως  δεν εκπληρώνουν σωστά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και δεν πληρώνουν τίποτε ή σχεδόν τίποτε .Γιατί δεν τις κλείνετε ; Δεν σας επιτρέπει ο νόμος ; Συμπληρώστε  τότε τον νόμο .

Κύριε Υπουργέ

Οι μέθοδοι και τα  εργαλεία , προκειμένου να ελεγχθούν αποτελεσματικά παραβατικές συμπεριφορές που υπονοούνται στις ψηφισθείσες διατάξεις υπήρχαν . Αν πάλι νομίζετε  ότι αυτά ήταν  ανεπαρκή μπορούσατε  να τα συμπληρώσετε  . Ωστόσο αυτό που σίγουρα απαιτείται είναι η ανάλογη  πολιτική  βούληση  ώστε να  «πάει μπροστά ο τόπος» .Με τις διατάξεις που εισηγηθήκατε και  ψηφίσατε και με τον τρόπο διόρθωσης που προτείνετε  θεωρούμε  πως  αντί για μπροστά γυρίζουμε πίσω στο αναποτελεσματικό παρελθόν.

Στα : Ελλαδα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
διαφημίσεις