Υπουργείο Υγείας: Χαμηλός ο κίνδυνος από τον Ebola στην Ελλάδα – Υψηλός ο βαθμός ετοιμότητας

Κανένα σχόλιο

Δόθηκε στη δημοσιότητα η απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Μαυρουδή Βορίδη στην με ΑΠ 2453/11-9-2014 ερώτηση του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα «Επιδημία ιού Ebola».

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης ερωτούσε τον Υπουργό:

«Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις απαιτούνται να ληφθούν πρόσθετα μέτρα και αν ναι ποια;»

"Sponsored links"

Στην απάντησή του ο Υπουργός Υγείας αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, σε συνέχεια απόφασης που ελήφθη κατά τη σύγκλιση της Επιτροπής Έκτακτής Ανάγκης του Π.Ο.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΥΚ (Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός), εξέδωσε τη με αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ. 69893 (ΑΔΑ: 7Κ2ΗΘ-ΤΣΗ) Εγκύκλιο 1 με θέμα: «Αιμορραγικός Πυρετός από ιό Ebola – Οδηγίες», όπου γίνεται περιγραφή της λοίμωξης από τον ιό Ebola, του τρόπου μετάδοσης, των κλινικών συμπτωμάτων, καθώς και παράθεση των τριών αλγορίθμων διαχείρισης περιστατικού με πιθανή έκθεση στο συγκεκριμένο ιό, οι δύο εκ των οποίων αφορούν μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Στην παρούσα φάση μελετώνται επιπλέον αλγόριθμοι για εργαζομένους σε σώματα ασφαλείας και για επαγγελματίες Υγείας Δομών Υγείας Πρώτης Υποδοχής, που έρχονται σε επαφή με νεοεισερχόμενα άτομα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

Το Υπουργείο Υγείας συντονίζει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως το ΕΚΑΒ, το ορισμένο προσωπικό του Νοσοκομείου Αναφοράς (νοσοκομειακή μονάδα Αμαλία Φλέμινγκ του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ) κ.α., με σκοπό την εξασφάλιση και διατήρηση της ετοιμότητας της χώρας για το χειρισμό ύποπτων κρουσμάτων και συγκεκριμένα τη διακομιδή, τη νοσηλεία, την εργαστηριακή διερεύνησή τους (Α’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) κλπ, διασφαλίζοντας παράλληλα με μέσα ατομικής προστασίας και διαδικασίες απολύμανσης, αποστείρωσης και διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων και νεκρών, την προάσπιση της υγείας του εμπλεκόμενου προσωπικού καθώς και της Δημόσιας Υγείας.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου, όπως και το ΕΚΕΠΥ και το ΚΕΕΛΠΝΟ, συμμετέχει σε τηλεδιασκέψεις που διοργανώνει η Health Security Committee (Επιτροπή Ασφάλειας της Υγείας) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενημερώνεται καθημερινά, αφενός από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Βρυξέλλες) και αφετέρου από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στη Γενεύη (Π.Ο.Υ.), σχετικά με τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση του κινδύνου λοίμωξης από τον ιό Ebola, με σκοπό πιθανές επικαιροποιήσεις της εγκυκλίου (έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών, λήψη έκτακτων μέτρων στα σημεία εισόδου της χώρας, κ.λ.π.).

Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι ο κίνδυνος για την εισαγωγή κρουσμάτων αιμορραγικού πυρετού Ebola στην Ελλάδα παραμένει σχετικά χαμηλός.

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι δεν έχει σημειωθεί στο παρελθόν επιδημική έξαρση αιμορραγικού πυρετού από τον ιό Ebola παρόμοιου μεγέθους και για το λόγο αυτό ο βαθμός ετοιμότητας όσων μπορεί να έρθουν σε επαφή ή να διαχειριστούν ύποπτα κρούσματα της νόσου, είναι υψηλός.

Στη χώρα μας, για την παρούσα φάση, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και εγρήγορσης του Υγειονομικού Τομέα, τόσο στην αναγνώριση τυχόν ύποπτου περιστατικού, την έγκαιρη απομόνωσή του και λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας, όσο και για την προετοιμασία κατάλληλου χώρου νοσηλείας και την παροχή ειδικής εκπαίδευσης στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ως προς την ενδεδειγμένη και ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., σε συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς Υγείας παρακολουθεί συνεχώς το φαινόμενο και προβαίνει σε επικαιροποιήσεις των οδηγιών όποτε παρίσταται ανάγκη.

Ενημερωτικό υλικό για τον αιμορραγικό πυρετό από τον ιό Ebola που απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, σε ειδικές επαγγελματικές ομάδες και σε κοινό, βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. www.keelpno.gr.

"Sponsored links"

Ειδικότερα, θέλουμε να επισημάνουμε ότι το Γραφείο Ζωονόσων του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης έχει εκπονήσει και διατηρεί διαρκώς επικαιροποιημένα τα κάτωθι:

  • Ορισμό Κρούσματος
  • Δελτίο Διερεύνησης Κρούσματος
  • Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Κοινό
  • Οδηγίες για τους εργαζόμενους σε Σώματα Ασφαλείας ή σε Δομές Υγείας Πρώτης Υποδοχής
  • Δελτίο Παρακολούθησης επαφής υψηλού κινδύνου με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα αιμορραγικού πυρετού από ιό Ebola
  • Συγκεντρωτικό Δελτίο Επαφών με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα αιμορραγικού πυρετού από ιό Ebola

Σκοπός των ανωτέρω είναι η βέλτιστη και διαρκής ενημέρωση όλων των επαγγελματιών υγείας της χώρας και των εργαζόμενων στα σημεία πρώτης υποδοχής αλλοδαπών νεοεισερχομένων ατόμων, με ιδιαίτερη έμφαση στους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και στους απασχολούμενους σε Δομές Υγείας Πρώτης Υποδοχής, οι οποίοι διαχειρίζονται άτομα κατά τη είσοδό τους στη χώρα, χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει εγκεκριμένο θεραπευτικό σκεύασμα για την αντιμετώπιση του ιού Ebola, η οποία είναι μόνο υποστηρικτική. Ωστόσο, σε χώρες του εξωτερικού, και σε ορισμένα περιστατικά με βαριά εικόνα, έχουν δοκιμαστεί με σχετική επιτυχία πειραματικά φάρμακα, για τα οποία όμως δεν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο των κλινικών δοκιμών, ενώ η επιστημονική κοινότητα συνεχώς παρακολουθεί την αποτελεσματικότητά τους και τυχόν παρενέργειες. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται προσπάθεια ώστε να δημιουργηθεί ένα μικρό στρατηγικό απόθεμα ενός αποδεκτού σκευάσματος που θα επιλεχθεί με βάση τα κλινικά αποτελέσματα, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν τυχόν κρούσματα που μπορεί να εμφανιστούν στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται από κοινού με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διεθνής κοινότητα από τον Φεβρουάριο του 2014, όποτε άρχισε να διαφαίνεται η δυναμική της επιδημίας, μέχρι και τώρα, καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για τον περιορισμό της νόσου. Πολύ σημαντική παράμερος στην επιτυχία των δράσεων στις χώρες της Αφρικής με συνεχιζόμενη μετάδοση, αποτελεί η ενημέρωση του κοινού για τα μέτρα προστασίας και την ανάγκη έγκαιρη αναζήτησης ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Σχετικά με το θέμα προστασίας των μελών των σωμάτων ασφαλείας από ενδεχόμενο κίνδυνο, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Π.Δ. 45 ( ΦΕΚ 73 Α΄ 30-04-2008),άρθρο 2, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας υποβάλλεται σε τακτικό ιατρικό έλεγχο και εμβολιασμό ανάλογα με τη θέση εργασίας.

Σε περιπτώσεις επιδημιών ή αυξημένου μολυσματικού κινδύνου, το ένστολο προσωπικό υποβάλλεται σε έκτακτο έλεγχο από τον ιατρό εργασίας και εμβολιάζεται, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει εμβόλιο ή αντι-ική θεραπεία για τον ιό ebola. Ο έκτακτος ιατρικός έλεγχος διενεργείται και ύστερα από πρόταση του διοικητή ή προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή υποβολή σχετικού αιτήματος από το προσωπικό και περιλαμβάνει τις εξετάσεις που εισηγείται ο ιατρός εργασίας.

Αρμόδια για την εποπτεία, τον έλεγχο, τον καθορισμό και συντονισμό των ενεργειών σε ό,τι αφορά στον ιατρικό έλεγχο είναι η Διεύθυνση Υγειονομικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης στο άρθρο 3 αναφέρεται ότι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αρμόδια, σε συνεργασία με τις οικείες Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις, τη Διεύθυνση Υγειονομικού και τους κατά τόπους αρμόδιους ιατρούς εργασίας, για την επιμόρφωση του ένστολου προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσίες που υπηρετεί, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει όσον αφορά την υγεία και την ασφάλειά του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη χρήση του εξοπλισμού που του διατίθεται για το σκοπό αυτό.»

Στα : Ελλαδα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live
διαφημίσεις