Σημαντικότερο πρόβλημα της Κρήτης η ακρίβεια

Κανένα σχόλιο

Η ακρίβεια (24,8%) ακολουθούμενη από την εγκληματικότητα 12,7%, αλλά και την ανεργία στην Κρήτη 12,5% αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζει σήμερα η Μεγαλόνησος σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης υπό την επίβλεψη του Διευθυντή του Eργαστηρίου Χρ. Σκιαδά και του Υποψήφιου Διδάκτορα Γ.I .Ματαλλιωτάκη, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις γενικότερες ανησυχίες των πολιτών σχετικά με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση και την αβεβαιότητα στον τομέα της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Του Γ.Ματαλλιωτάκη

"Sponsored links"

matalliotakis giorgos Το 10,6% των ερωτηθέντων υπέδειξε το πρόβλημα της έλλειψης ή ανεπάρκειας έργων υποδομής (δρόμοι, λιμάνια, αποχετευτικό δίκτυο) ως σημαντικότερο πρόβλημα ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που ανέφεραν τις κοινωνικές και τουριστικές υποδομές, την κρίση των αγροτικών προϊόντων καθώς και ελλείψεις τους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.

Σε ερώτηση σχετικά με την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου στην Κρήτη το 49,1% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα πράγματα μετά την αλλαγή της κυβέρνησης χειροτέρευσαν, το 34,3% θεωρεί ότι παρέμειναν ίδια και ποσοστό της τάξεως του 10,6% πιστεύει ότι παρουσίασαν βελτίωση.

Η συγκυριακή αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή ψήφου, το οποίο όμως συνδυάζεται πάντα με πιο μακροπρόθεσμους παράγοντες όπως είναι η παραταξιακή ένταξη και η κομματική ταύτιση.

Η δημοσκόπηση εξέτασε την άποψη των ψηφοφόρων των κομμάτων όπου το 40,4 % των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι τα πράγματα μετά την αλλαγή της κυβέρνησης καλυτέρευσαν, το 35,5% παρέμειναν ίδια και μόλις 18,2% ότι χειροτέρευσαν .

Αντίθετη όπως είναι αναμενόμενο είναι η άποψη των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι παρουσιάζονται πιο αυστηροί απέναντι στο κυβερνητικό έργο αφού σε ποσοστό της τάξεως του 71,9 % πιστεύουν ότι τα πράγματα στην Κρήτη μετά την αλλαγή της Κυβέρνησης χειροτέρευσαν , 21,9 % ότι παρέμειναν ίδια και ένα σχετικά μικρό κομμάτι ψηφοφόρων 3,2 % θεωρεί ότι μετά ην αλλαγή της κυβέρνησης τα πράγματα στην Κρήτη καλυτέρευσαν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας από τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ από αυτούς συμπεριλαμβανόταν στο δείγμα δεν υποστηρίζει ότι τα πράγματα με τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασαν κάποια βελτίωση , αλλά αντιθέτως ότι χειροτέρευσαν υποστηρίζει το 60,6% και ότι απλά παρέμειναν ίδια το 30,3 %.

Την ίδια περίπου άποψη όσον αφορά στην βελτίωση των πραγμάτων στο νησί φαίνεται να εκφράζουν και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι σε ελάχιστο ποσοστό μόλις 0,8% δηλώνουν ότι τα πράγματα στην Κρήτη καλυτέρευσαν , ενώ σε ποσοστό 54,3% ότι χειροτέρευσαν και 42,5 % ότι παρέμειναν ίδια.

Επιπροσθέτως, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψη των ψηφοφόρων του ΛΑΟΣ οι οποίοι υποστηρίζουν με το ίδιο ποσοστό τόσο ότι τα πράγματα καλυτέρευσαν όσο και ότι παρέμειναν ίδια 27,3% στο νησί με την σημερινή κυβέρνηση.

Στα πλαίσια μιας σειράς μελλοντικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση η παρούσα Παγκρήτια δημοσκόπηση ερεύνησε ορισμένα από τα στοιχεία που αφορούν στο «προφίλ» ενός ίσως μελλοντικού αιρετού περιφερειάρχη Κρήτης , αλλά και τις τάσεις του κοινού που αναπτύχθηκαν σ’ αυτά εκείνη την συγκεκριμένη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας.

"Sponsored links"

Θετικό ισοζύγιο φαίνεται να παρουσιάζει το έργο της σημερινής περιφέρειας Κρήτης. Σε σχετική ερώτηση η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (39,4%) αξιολογεί θετικά το έργο της σημερινής περιφέρειας Κρήτης, το οποίο συγκεντρώνει 32,5% αρνητικά σχόλια .Σε αυτή την περίπτωση το 16,5% του δείγματος δεν δίνει ούτε θετική ούτε αρνητική απάντηση.

Η δημοσκόπηση εξέτασε την άποψη των πολιτών όσον αφορά στον πολιτικό χώρο από τον οποίο προτιμούν να προέρχεται ο νέος αιρετός περιφερειάρχης Κρήτης. Τα ποσοστά σε αυτήν την περίπτωση παρουσιάζονται συμπιεσμένα για όλους τους πολιτικούς χώρους. Ένα ποσοστό ύψους 10,6% προτιμά ο νέος Περιφερειάρχης Κρήτης να προέρχεται από το χώρο του Κέντρου και 10,3 % από την Κεντροαριστερά. Ακολουθεί σε σειρά προτίμησης η Αριστερά με 8,3% με τη την Δεξιά και την Κεντροδεξιά να συγκεντρώνουν 6,3% και 5,8% αντίστοιχα. Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η στάση που κρατά το ήμισυ του πληθυσμού 50,6 % που υποστηρίζει αυθόρμητα ότι όλα αυτά δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Αναφορικά με το βαθμό σημαντικότητας της καταγωγής του αιρετού περιφερειάρχη Κρήτης ποσοστό πάνω του 1/3 του δείγματος 37,3% θεωρεί πολύ σημαντικό ο αιρετός περιφερειάρχης Κρήτης να κατάγεται από τον ίδιο νομό με αυτούς και ένα ποσοστό ύψους 27,7% θεωρεί τον νομό καταγωγής αρκετά σημαντικό, καθόλου σημαντικό τον θεωρεί το 21,9% του δείγματος και το 10% δηλώνει ότι ο νομός καταγωγής είναι λίγο σημαντικός.

Επεκτείνοντας την έρευνα σε αυτή την ερώτηση όσο αφορά στη σημαντικότητα του Νομού καταγωγής στους ψηφοφόρους των κομμάτων ,διαπιστώνουμε ότι οι ψηφοφόροι της ΝΔ θεωρούν σε ποσοστό 41,1% πολύ σημαντικό τον νομό καταγωγής ενώ αυτοί του ΠΑΣΟΚ 40,4%. Από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας το 18,8% πιστεύει ότι ο Νομός καταγωγής του περιφερειάρχη δεν έχει σημασία , ενώ οι αυτοί του ΠΑΣΟΚ το πιστεύουν σε ποσοστό της τάξης του 18,1% .Χαρακτηριστική είναι και η άποψη των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρούν σε ποσοστό 15,2% και 23,2% ότι ο νομός καταγωγής του αιρετού περιφερειάρχη αντίστοιχα είναι λίγο σημαντικός ή καθόλου.

Τον ενδιαφέρον σχετικά με διάφορα άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία που επιθυμούν να συγκεντρώνει στο πρόσωπο του ο αιρετός περιφερειάρχης Κρήτης εξέφρασαν οι πολίτες, οι οποίοι σε ποσοστό της τάξεως 38 % θεωρούν σημαντικό ο περιφερειάρχης να κατάγεται από τον νομό τους άσχετα με την κομματική του προέλευση ,ενώ σε ποσοστό 25,7% επιθυμούν ο αιρετός περιφερειάρχης να προέρχεται από τον πολιτικό τους χώρο και να είναι Κρητικός. Ένδειξη που τείνει να ενισχύσει την αίσθηση ότι οι πολίτες έχουν κατά σειρά προτεραιότητας δύο βασικά χαρακτηριστικά επιλογής προσώπου ,τον νομό καταγωγής και τον πολιτικό χώρο από όπου θα προέρχεται ο αιρετός περιφερειάρχης.

Η έρευνα-δημοσκόπηση του εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης επεκτάθηκε περαιτέρω στα στοιχεία του προφίλ του περιφερειάρχη όπου σε σχετική ερώτηση το 38% του συνολικού δείγματος επιθυμεί ο αιρετός περιφερειάρχης να είναι ένα πρόσωπο αποδεκτό από όλους τους πολιτικούς χώρους. Στην ίδια ερώτηση όμως αναπτύχθηκε και μία άλλη τάση κατά την οποία οι Κρητικοί επιθυμούν ο νέος αιρετός περιφερειάρχης Κρήτης να είναι ένα εντελώς καινούργιο πρόσωπο εκτός πολιτικής 20,5% ή να είναι ένα καινούργιο πρόσωπο αλλά να έχει άμεση σχέση με την πολιτική 20,1%. Ποσοστό 14,5% επιθυμεί ο περιφερειάρχης να είναι ένα πρόσωπο ήδη εκλεγμένο είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση είτε ως βουλευτής ώστε να είναι δυνατόν να αξιολογήσει το έργο του. Τέλος ένα ποσοστό 6,2% εκφράζει την επιθυμία ο αιρετός περιφερειάρχης να είναι πρόσωπο που να προέρχονται απλά από τον ίδιο πολιτικό χώρο.

Η συγκριτική ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε τις διαφορές στο βαθμό προτίμησης από τους ψηφοφόρους των κομμάτων των στοιχείων που πρέπει να συγκεντρώνει ο αιρετός περιφερειάρχης Κρήτης. Όπου οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ σε ίδιο ποσοστό (1/3 ) επιθυμούν ο περιφερειάρχης να είναι ένα καινούργιο πρόσωπο είτε έχει σχέση είτε όχι με την πολιτική. Αξιοσημείωτη κρίνεται και άποψη των ψηφοφόρων των κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ και του ΛΑΟΣ οι οποίοι επιθυμούν ένα πρόσωπο κοινώς αποδεκτό από όλους τους πολιτικούς χώρους σε ποσοστό της τάξεως 43,8% και 50% αντίστοιχα.

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας στην Κρήτη 17,9% προβάλλεται ως η κύρια απαίτηση των πολιτών από τον αιρετό περιφερειάρχη με τα θέματα κοινωνικής πολιτικής (ανεργία, απασχόληση, κοινωνική μέριμνα) να ακολουθούν σε ποσοστό 17,4%. Η απαίτηση να δοθεί προτεραιότητα από τον περιφερειάρχη Κρήτης στην ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών (σχολεία, νοσοκομεία, ΚΑΠΗ κλπ.) εκφράζεται από ένα ποσοστό ύψους 13,4% .ακολουθούν σε σειρά κατάταξης ποσοστιαίων μονάδων τα έργα υποδομής, η αγροτική ανάπτυξη/ανάπτυξη υπαίθρου, η προστασία του πολίτη και η πάταξη της εγκληματικότητας , ο τουρισμός και προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος.

Σε ερώτηση όπως, προβλήματα και θέματα όπως του περιβάλλοντος, των σκουπιδιών, των καυσίμων και της ενέργειας θεωρείτε ότι είναι καλύτερα να αντιμετωπίζονται συνολικά από την περιφέρεια Κρήτης ή από τον κάθε νομό ξεχωριστά το κοινό εξέφρασε την επιθυμία του σε ποσοστό 47,1% τέτοιου είδους προβλήματα να αντιμετωπίζονται συνολικά από την περιφέρεια Κρήτης και σε ποσοστό 39,7% ξεχωριστά από τον κάθε νομό. Σε αντίστοιχη ερώτηση για τον τουρισμό και την αγροτική ανάπτυξη οι πολίτες και πάλι προτιμούν να έχει την εύθηνη της αντιμετώπισης η περιφέρεια Κρήτης 48 % , ενώ αντίθετη γνώμη διατυπώνει το 40,3%. Καταλήγοντας, οι Κρητικοί θεωρούν καλύτερο ζητήματα όπως η ασφάλεια του πολίτη και η πάταξη της εγκληματικότητας να αντιμετωπίζονται συνολικά από την περιφέρεια Κρήτης 45% και ξεχωριστά από κάθε νομό σε ποσοστό της τάξης του 43,6% , ποσοστά με διαφορά μόλις 1,4 ποσοστιαίων μονάδων αντίθετα με ότι παρατηρήσαμε σε προηγούμενες αντίστοιχες ερωτήσεις.

Μεθοδολογία και Ταυτότητα Έρευνας

  • Η έρευνα διενεργήθηκε από το εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης υπό την εποπτεία του Διευθυντή του Eργαστηρίου Καθηγητή Χρήστου Σκιαδά τέως Αντιπρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Υποψηφίου Διδάκτορα Γ.I .Ματαλλιωτάκη.
  • Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η επίβλεψη συλλογής των στοιχείων έγινε από τον Ματαλλιωτάκη Γεώργιο Υποψήφιο Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  • Η Παγκρήτια αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 26-28 Μαΐου του 2008.

Μέθοδος:Το δείγμα ήταν τυχαίο, στρωματοποιημένο και αντιπροσωπευτικό του σχετικού πληθυσμού, περιελάμβανε 1211 νοικοκυριά της Κρήτης και επιλέχθηκε βάσει των σχετικών αναλογιών του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής του 2001. Βασίσθηκε σε δομημένο ερωτηματολόγιο και πραγματοποιήθηκαν προσωπικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Ηλικίες: από 18 ετών έως 60 + Οι τηλεφωνικές κλήσεις για τη συλλογή των στοιχείων έγιναν από φοιτητές του μαθήματος Ανάλυσης Δεδομένων.

Ακολουθούν οι πίνακες της δημοσκόπησης

01_Page_01
01_Page_02
01_Page_03
01_Page_04
01_Page_05
01_Page_06
01_Page_07
01_Page_08
01_Page_09
01_Page_10
01_Page_11
01_Page_12
01_Page_13
01_Page_14
01_Page_15
01_Page_16
01_Page_17
01_Page_18
01_Page_19
01_Page_20

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live
διαφημίσεις