120 Νέα Διαμερισμάτα Φοιτητικής Εστίας από το Πολυτεχνείο Κρήτης με Προϋπολογισμό €6.000.000 – Β. Διγαλάκης: Ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά έργα υποδομής που κατασκευάζονται στην Κρήτη

Κανένα σχόλιο

Βασίλης Διγαλάκης:«Το Πολυτεχνείο Κρήτης, για μια ακόμη φορά, αποδεικνύει στην πράξη τον κοινωνικό του προσανατολισμό προωθώντας αποτελεσματικά την κατασκευή 180 νέων φοιτητικών διαμερισμάτων για τους αδύναμους φοιτητές του, συνολικού προϋπολογισμού €9.000.000. Ενώ αξιοποιεί αποφασιστικά και με το βέλτιστο τρόπο τους περιορισμένους πόρους του προς όφελος των πολλών, ολοκληρώνει τους αμέσως επόμενους μήνεςτα πρώτα 60 νέαδιαμερίσματα.Σήμερα,προκηρύσσει την επόμενη φάση επέκτασης,120 πρόσθετων διαμερισμάτων, υλοποιώντας ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά έργα υποδομής που κατασκευάζονται κατά τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Το Ίδρυμα των Χανιωτών συνεχίζει να συμβάλλει στρατηγικά και ενεργά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης της φοιτητικής στέγης,ένα από τα πλέον πιεστικά οικονομικά προβλήματα της Ελληνικής οικογένειας & ιδιαίτερα στο δημοφιλή τουριστικό προορισμό των Χανίων.Η δυναμική επέκταση της φοιτητικής εστίας των Χανίων αποκτά ιδιαίτερη αξία γιατί υλοποιείται στην κορύφωση μιας από τις βαθύτερες οικονομικές κρίσεις της Δημόσιας Παιδείας.Αξίζει να σημειωθεί ότι το κοινωνικό επίτευγμα του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελεί και το μοναδικό έργο φοιτητικής εστίας που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι αποτελεί και το πρώτο χρηματοδοτούμενο από την ΕΤΕπ έργο που προκηρύσσεται μεταξύ όλων των Πανεπιστημίων της χώρας».

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την προκήρυξη της τρίτης φάσης επέκτασης της Φοιτητικής Εστίας του στην Πολυτεχνειούπολη των Κουνουπιδιανών Χανίων. Το σημαντικό έργο υποδομής αποτελεί τον πυρήνα της κοινωνικής στρατηγικής του Ιδρύματος και αφορά στη δυναμική αναβάθμιση της δυναμικότητας της Εστίας με την κατασκευή επιπλέον 120 δωματίων& συνολικό προϋπολογισμό €6.000.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι τους αμέσως επόμενους μήνες παραδίδονται για χρήση στους αδύναμους οικονομικά δικαιούχους φοιτητές του Πολυτεχνείου και τα 60 νέα δωμάτια της προηγούμενης -β’ φάσης επέκτασης- η οποία δρομολογήθηκε επίσης από τη σημερινή Διοίκηση του Ιδρύματος το 2014, με συνολικό προϋπολογισμό έργου €3.000.000. Η συνολική επέκταση των 180 διαμερισμάτων αυξάνει δυναμικά την υπάρχουσα χωρητικότητα των μόλις 79 δωματίων.

North_East_View

"Sponsored links"

Παρά την πιεστική υποχρηματοδότηση της Δημόσιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το Πολυτεχνείο Κρήτης κατόρθωσενα αποτελείμέχρι σήμερα το μοναδικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, το οποίο εξασφάλισε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χρηματοδότηση για έργο Φοιτητικής Εστίας.Κατά συνέπεια, ηνέα δημοπράτηση των επιπλέον 120 διαμερισμάτων για τους φοιτητές του, οι οποίοι το έχουν ανάγκη,αποτέλεσε προϊόν έντονων διεργασιώνμεταξύ των Διοικήσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνδυασμό με εξαντλητικές διαδικασίες αξιολόγησης των ολοκληρωμένων και ώριμων μελετών του Ιδρύματος, όπως αυτές καταρτίστηκαν μετά την πολύτιμη συνδρομή της Τεχνικής και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος.Παρόλο που το έργο της τρίτης φάσης επέκτασης μόλις προκηρύχθηκε, μέχρι το τέλος του έτους προωθείται δυναμικά από το Πολυτεχνείο Κρήτης και η αποτελεσματική ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγωνισμού και συμβασιοποίησης.

Η Κρήτη -και ιδιαίτερα τα Χανιά- είναι σήμερα μια από τις ακριβότερες περιοχές της χώρας για τη μίσθωση ακινήτου. Η δυναμική καταξίωση του νησιού ως ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και η εξάπλωση της χρήσης των κατοικιών για τη βραχυπρόθεσμη φιλοξενία τουριστών, έχουν κυριολεκτικά εκτοξεύσει τις τιμές των ενοικίων και έχουν περιορίσει δραστικά το απόθεμα των προς ενοικίαση κατοικιών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2014), η μέση δαπάνη για ενοικίαση κατοικίας στα Χανιά ήταν 342 ευρώ ανά νοικοκυριό, δηλαδή 15% υψηλότερη από την υπόλοιπη χώρα, συμπεριλαμβανομένων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα, υψηλότερο ήταν και το μέσο κόστος για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών.Είναι χαρακτηριστικό ότι την περασμένη εβδομάδα (22/9) σε δημοφιλή ιστοσελίδα ενοικιάσεων κατοικιών σε Ιωάννινα, Βόλο και Χανιά, διατίθενται προς μακροπρόθεσμη μίσθωση 1626, 547 και 23 κατοικίες αντίστοιχα.

Οι Στρατηγικές Προδιαγραφές Επίλυσης του Κρίσιμου Προβλήματος Φοιτητικής Στέγης

North_View

Από το Πολυτεχνείο Κρήτης και την Τεχνική του Υπηρεσίασχεδιάστηκαν στρατηγικά και πολυδιάσταταοι μελέτες επέκτασης της Φοιτητικής Εστίας ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα στους εξής άξονες προτεραιότητας:

  • Μεγιστοποίηση του αριθμού των φιλοξενούμενων φοιτητών ανά μονάδα επένδυσης.
  • Υψηλή ενεργειακή κλάση.
  • Χαμηλό κόστος συντήρησης.
  • Απλότητα στην κατασκευή και ευελιξία σε μελλοντικές αναβαθμίσεις/επεμβάσεις, βασισμένες αποκλειστικά σε σχεδιασμό των μηχανικών των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, χωρίς την ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικούς συμβούλους.

Στην εγκεκριμένη μελέτη υιοθετούνται ιδιαίτερα αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, οι οποίες υπερκαλύπτουν τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), συνδυαστικά με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων παρακολούθησης, ελέγχου καταναλώσεων και εξοικονόμησης ενέργειας. Περιλαμβάνονται ανεξάρτητα τυποποιημένα κτήρια συμβατικής κατασκευής  αποτελούμενα από τρία επίπεδα και δώμα. Κάθε επίπεδο στεγάζει πέντε διαμερίσματα με ανεξάρτητους χώρους υγιεινής, καθώς και κοινόχρηστο καθιστικό με χώρο κουζίνας-τραπεζαρίας, όπως ορίζεται από τις προδιαγραφές του κτιριολογικού. Εκ των πέντε διαμερισμάτων του ισόγειου επιπέδου, το ένα είναι σχεδιασμένο με προδιαγραφές Α.Μ.Ε.Α.

Συνεπώς, κάθε ανεξάρτητο κτίριο περιέχει δεκαπέντε φοιτητικά διαμερίσματα και τρία κοινόχρηστα καθιστικά με χώρο κουζίνας τραπεζαρίας.Η επικλινής απόληξη κάθε κτιρίου επιτρέπει τη δημιουργία βοηθητικών χώρων στο δώμα, είτε για τη χρήση αποθήκης, είτε πλυντηρίων, είτε στέγασης ΗΜ εγκαταστάσεων.

Τα κτίρια συνδέονται ανά τετράδες με ενδιάμεσες γέφυρες σε κάθε επίπεδο. Οι κατακόρυφες κινήσεις διενεργούνται από εξωτερικό κλιμακοστάσιο -ανά δύο κτίρια- ενώ κάθε τετράδα διαθέτει έναν ανελκυστήρα για την εξυπηρέτηση μετακομίσεων ή φοιτητών με κινητικά προβλήματα.
Κάθε διαμέρισμα διαθέτει ιδιωτικό ημιυπαίθριο χώρο (βεράντα) για την πιο άνετη διαβίωση των φοιτητών και την αξιοποίηση του ήπιου κλίματος του Ακρωτηρίου.Οι ημιυπαίθριοι αυτοί χρησιμοποιούν ανάλογο αρχιτεκτονικό «λεξιλόγιο» με τα διπλά κεραμόχρωμα τοιχοπετάσματα της υφιστάμενης εστίας υπονοώντας την λειτουργική ενότητα των δύο εστιών.

"Sponsored links"

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
διαφημίσεις
τι παίζει τώρα στον kritifm1015

No upcoming events for today