Τι αλλάζει στο συνταξιοδοτικό από το 2008

Κανένα σχόλιο

Ποιους αφορά η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης από 1/1/2008

Η συγκεκριµένη αλλαγή αφορά το Δηµόσιο , το Τ.Α.Π-ΟΤΕ , τον Ο.Α.Π-ΔΕΗ , το Τ.Α.Π-ΕΤΕ, το Τ.Α.Π-ΑΤΕ , το Τ.Α.Π-ΗΣΑΠ , το Τ.Α.Π της Ασφαλιστικής εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ», το Τ.Α.Υ.ΣΟ (ΣΥΝ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ), το Τ.Σ.Π –ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , το ΤΑΠΙΛΤ (ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΙΚΗΣ που έχει ενοποιηθεί στο Ι.Κ.Α.) και το Τ.Α.Π-ΕΤΒΑ.
Εποµένως, µε βάση τα µέχρι σήµερα ισχύοντα, δεν υπάρχει καµιά τέτοια αλλαγή στα ταµεία των εργαζοµένων του Ιδιωτικού Τοµέα (Ι.Κ.Α. , Τ.Ε.Β.Ε. , Ο.Γ.Α. , Τ.Α.Ε. , Τ.Σ.Α. κ.λ.π.)

"Sponsored links"

Τι ακριβώς αλλάζει με την συγκεκριμένη διάταξη:

Σύµφωνα λοιπόν µε τον Νόµο 3029/02 , οι συντάξεις για όσους είναι ασφαλισµένοι στα παραπάνω Ταµεία θα υπολογίζονται µε διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ισχύει σήµερα, για τα χρόνια που θα διανυθούν στα Ταµεία αυτά µετά την 1/1/2008.
Συγκεκριμένα:
Για κάποιο ασφαλισµένο που θα συνταξιοδοτηθεί µετά την 1/1/2008, τα έτη ασφάλισης που έχουν συµπληρωθεί µέχρι 31/12/2007 θα υπολογισθούν µε βάση ότι ισχύει σήµερα, δηλαδή µε βάση τον τελευταίο µισθό, και µε ποσοστό αναπλήρωσης 80%.

 • Για τα χρόνια που θα συµπληρωθούν µετά την 1/1/2008 σταδιακά σε δέκα χρόνια το ποσοστό αναπλήρωσης µειώνεται από το 80% στο 70%,
 • Για το έτος 2008 το 79% των αποδοχών Για το έτος 2009 το 78% των αποδοχών
 • Για το έτος 2010 το 77% των αποδοχών Για το έτος 2011 το 76% των αποδοχών
 • Για το έτος 2012 το 75% των αποδοχών
 • Για το έτος 2013 το 74% των αποδοχών
 • Για το έτος 2014 το 73% των αποδοχών
 • Για το έτος 2015 το 72% των αποδοχών
 • Για το έτος 2016 το 71% των αποδοχών
 • Για το έτος 2017 το 70% των αποδοχών Σταδιακά επίσης από τον τελευταίο µισθό, πάµε στις αποδοχές της τελευταίας πενταετίας.

Ως αποδοχές πάντοτε για τα έτη µετά την 1/1/2008 λαµβάνονται, για όσους αποχωρήσουν από 1/1/2008 έως 31/12/2012, ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών των µηνών που έχουν διανυθεί µέχρι και τον προηγούµενο µήνα από την υποβολή της αίτησης. Από 1/1/2013 και µετά ο υπολογισµός της σύνταξης θα γίνεται µε βάση τις αποδοχές της τελευταίας πενταετίας. Επειδή είναι δύσκολο στον αναγνώστη να διαπιστώσει ποιες είναι οι διαφορές από αυτήν την αλλαγή παραθέτουµε τα παρακάτω παραδείγµατα:

Α. Εργαζόµενος στο Δηµόσιο, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.), συµπληρώνει 31/12/2007 30 έτη υπηρεσίας και συνεχίζει εργαζόµενος µέχρι 31/12/2012 οπότε και συµπληρώνει 35 συντάξιµα έτη.
Με βάση τα ισχύοντα σήµερα, ο βασικός µισθός µε 30 έτη υπηρεσίας είναι 1417 ευρώ και µε 35 έτη υπηρεσίας είναι 1491 ευρώ.
Ο υπολογισµός της σύνταξης θα γίνει µε αυτά τα ποσά στους βασικούς µισθούς, χωρίς να υπολογίζεται η προσαύξηση κάθε χρόνου.

• Ποσό σύνταξης που θα πάρει ο εργαζόμενος αν αποχωρήσει την 31/12/2007: Ποσό σύνταξης= βασικός µισθός x 80% x έτη υπηρεσίας/35 = 1417 x 80% x 30/35 = 972 ευρώ

• Ποσό σύνταξης που θα πάρει ο εργαζόμενος αν αποχωρήσει την 31/12/2012:
1. Ποσό σύνταξης για τα έτη µέχρι 31/12/2007 Ποσό σύνταξης= βασικός µισθός x 80% x έτη υπηρεσίας/35 = 1491 x 80% x 30/35 1022 ευρώ
2.Ποσό σύνταξης για τα έτη από 1/1/2008-31/12/2012 Ποσό σύνταξης= Μ.Ο. αποδοχών των 60 προηγούµενων µηνών x 75% x έτη υπηρεσίας/35 = 1440 x 75% x 5/35 = 154ευρώ Σύνολο σύνταξης (1+2) = 1022 + 154= 1176 ευρώ

•Ποσό σύνταξης που θα έπαιρνε ο εργαζόμενος με 35 έτη αν δεν υπήρχε η συγκεκριμένη αλλαγή : Ποσό σύνταξης= βασικός µισθός x 80% x έτη υπηρεσίας/35 = 1491 x 80% x 35/35 = 1192 ευρώ

Β. Εργαζόµενος στο δηµόσιο συµπληρώνει 30 συντάξιµα έτη στο τέλος του 2007. Ας δούμε τη διαφορά αν φύγει το 2010.

pic25023_resize.jpgΒασικός για 30 χρόνια έστω 1370 και για 33 χρόνια 1405. Ποσό σύνταξης για 30 χρόνια και αποχώρηση το 2007 : Ποσό σύνταξης= βασικός µισθός x 80% x 30/35= 939 ευρώ .
Ποσό σύνταξης για 33 χρόνια και αποχώρηση το 2010: 1. Ποσό σύνταξης για τα έτη µέχρι 31/12/2007 Ποσό σύνταξης= βασικός µισθός x 80% x 30/35 = 1405 x 80% x 30/35 = 963 ευρώ 2. Ποσό σύνταξης για τα έτη µετά την 1/1/2008 Ποσό σύνταξης= µέσος µισθός 36 µηνών x 77% x 3/35 = 1388 x 77% x 3/35 = 92 ευρώ Σύνολο σύνταξης (1+2) = 963 + 92= 1055 ευρώ

"Sponsored links"

• Ποσό σύνταξης εάν δεν υπήρχε η αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού
Ποσό σύνταξης = 1405 x 80% x 33/35 = 1060 ευρώ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού για κάποιον που θα αποχωρήσει µε τα ίδια χόνια υπηρεσίας το ίδιο έτος είναι 5 ευρώ. Όµως για αυτήν την ¨απώλεια¨ εάν ο εργαζόµενος συνταξιοδοτηθεί το 2007 θα έχει 222 ευρώ το µήνα µικρότερη σύνταξη. Ποιες συνταξιοδοτικές διατάξεις ισχύουν

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Συντάξιµος µισθός είναι το ποσοστό του µηνιαίου µισθού του Μ.Κ. που µισθοδοτούνταν ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία µε βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη. Σήµερα είναι το 80% του βασικού µισθού. Παλιός ασφαλισµένος είναι εκείνος ο οποίος ασφαλίστηκε για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης µέχρι και την 31-12-1992, ενώ νέος ασφαλισµένος είναι εκείνος που ασφαλίστηκε για πρώτη φορά µετά την 1-1-1993 Έτος θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος θεωρείται το έτος, που ο υπάλληλος συµπληρώνει τις χρονικές προϋποθέσεις (έτη υπηρεσίας) για να δικαιωθεί σύνταξης. Του έτους αυτού κυνηγάει το όριο ηλικίας. Ο χρόνος αυτός διαφοροποιείται στον καθένα ανάλογα µε το έτος διορισµού, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση.

Ο ασφαλισµένος που συµπληρώνει τον ελάχιστο αυτό χρόνο, ναι µεν θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης, δεν είναι όµως δυνατή η καταβολή της σύνταξής του, αν δεν έχει συµπληρώσει το απαιτούµενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας. Μπορεί όµως κάποιος, όταν θεµελιώσει δικαίωµα σύνταξης, να αποχωρήσει και να λάβει τη σύνταξη, όταν συµπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται. Συντάξιµη υπηρεσία Η υπηρεσία υπολογίζεται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης διορισµού του υπαλλήλου, εφόσον ανέλαβε υπηρεσία µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία αυτή.

Εάν η ανάληψη υπηρεσίας έγινε µετά την πάροδο των 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διορισµού, ως ηµεροµηνία πρόσληψης λαµβάνεται η ηµεροµηνία της ανάληψης υπηρεσίας. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα ασφαλιστικά ταµεία. Ο τερµατισµός και η λύση της υπαλληλικής σχέσης για τους εκπαιδευτικούς γίνεται ως εξής: Αν η παραίτηση υποβληθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, από την ηµέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης ή αν υποβληθεί µία και παρέλθει άπρακτη προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της, την επόµενη ηµέρα της λήξης του διµήνου.

Αν η παραίτηση υποβληθεί κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, από τη χρονολογία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της αποδοχής της παραίτησης. Αν παρασχέθηκε υπηρεσία και µετά την παραπάνω χρονολογία δηµοσίευσης, η υπηρεσία υπολογίζεται µέχρι την ηµεροµηνία κοινοποίησης των παραπάνω πράξεων και σε κάθε περί-πτωση όχι πέρα από την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευση αυτή. Εάν κατά τη συγκεφαλαίωση της συντάξιµης υπηρεσίας εναποµείνει διάστηµα µικρότερο από 12 µήνες, αυτό λογίζεται ολόκληρο έτος, εάν είναι πάνω από 6 µήνες.

Η συντάξιµη υπηρεσία του υπαλλήλου διακρίνεται σε :

Αυτοδίκαιη συντάξιµη υπηρεσία που θεωρείται θεµελιωτική του δικαιώµατος σύνταξης (άρθρο 11 του Κώδικα των Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων) και σε προσµετρούµενη συντάξιµη υπηρεσία (άρθρο 12 του ανωτέρω κώδικα) η οποία διανύθηκε πριν αποκτήσει ο εργαζόµενος την ιδιότητα του τακτικού (µόνιµου) δηµόσιου υπαλλήλου. Ποιες είναι οι κυριότερες υπηρεσίες που υπολογίζονται για τη θεµελίωση του δικαιώµατος σύνταξης :

 • Υπηρεσίες που έχουν προσφερθεί στο ∆ηµόσιο, στους ΟΤΑ και τα άλλα Ν.Π.∆.∆. µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας (τακτικού, εκτάκτου, συµβασιούχου)
 • Ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τοµέα για τους προσληφθέντες µετά την 1-1-1983
 • Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας (κληρωτού-εφέδρου) ανεξάρτητα αν είναι χωρίς εξαγορά ή µε εξαγορά, καθώς και ο χρόνος ανακατάταξης.
 • Ο χρόνος απασχόλησης στην αλλοδαπή, εφόσον είναι παλιοί ασφαλισµένοι εκπαι-δευτικοί και δίδαξαν σε τάξεις ελληνοπαίδων
 • Ο χρόνος απασχόλησης στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ο χρό-νος αυτός έχει διανυθεί στο ∆ηµόσιο τοµέα, καθώς και ο χρόνος απασχόλησης στον Iδιωτικό τοµέα, εφόσον ο υπάλληλος έχει προσληφθεί µετά την 1-1-83

Από τις προσµετρούµενες συντάξιµες υπηρεσίες οι πιο ενδιαφέρουσες σήµερα για τους εκπ/κούς είναι:

 • Η υπηρεσία στο Στρατό Ξηράς, Θάλασσας, Αέρα, στη Χωροφυλακή, στο Λιµενικό Σώµα και στην Πυροσβεστική, εφόσον δε συµπίπτει µε άλλη συντάξιµη υπηρεσία.
 • Η προγενέστερη υπηρεσία σαν προσωρινών ή έκτακτων καθηγητών, δασκάλων, νηπιαγω-γών των οποίων οι αποδοχές καταβάλλονταν από τις Κοινότητες, τις Σχολικές Εφορείες ή τους Συλλόγους Γονέων
 • Η προϋπηρεσία εκπ/κών, εφόσον δίδαξαν σε τάξεις ή τµήµατα ελληνοπαίδων σε ξένα σχο-λεία του εξωτερικού µε πλήρες ή µειωµένο ωράριο εργασίας και δεν έλαβαν για την αιτία αυτή σύνταξη, αποζηµίωση ή άλλο βοήθηµα από το Κράτος ή την ελληνική οµογένεια.
  Η προϋπηρεσία της περίπτωσης αυτής αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό της αρµόδιας ∆ιεύ-θυνσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ, το οποίο εκδίδεται µε βάση δικαιολογη-τικά της υπηρεσιακής κατάστασης των ενδιαφεροµένων.
 • Η υπηρεσία ως εκπ/κών στην ιδιωτική εκπ/ση όσων µονιµοποιούνται µε τις διατάξεις του Ν.1600/86 5) Για τους εκπ/κούς πρωτ/µιας και δευτ/µιας εκπ/σης που απολύονται από την υπηρεσία από 1-1-2003 λόγω συµπλήρωσης (67ο έτος) του ορίου ηλικίας και δεν συµπληρώνουν 35ετή πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία, αναγνωρίζεται ως συντάξιµος ο χρόνος αναµονής διορι-σµού µέχρι 5 έτη και µέχρι τη συµπλήρωση 35ετούς πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας. Έτσι από φέτος, το 2007, µπορούν να αναγνωρίσουν µέχρι 5 έτη. Αυτό βέβαια µε την προ-ϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται.

Κατ’ εξαίρεση θεωρείται σαν συντάξιµος χρόνος πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας ο χρόνος κάθε κανονικής ή αναρρωτικής άδειας, ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας µέχρι µία τριετία, ο χρό-νος της απεργίας και ο χρόνος της διαθεσιµότητας, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχικό παράπτωµα για τα οποία επακολούθησε οριστική απόλυση από την υπηρεσία. Επίσης θεωρείται ως συντάξιµος χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών µέχρι 1 µήνα το χρόνο και µέχρι 2 χρόνια, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού, που παρέχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 των άρθρων 51 και 53 του ν.2683/99, µε την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των ασφαλιστικών εισφορών (ν.3513 παρ. 6 του άρθρου 3).

Ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τοµέα για τους διορισµένους µέχρι 31-12-1982 προ-σµετράται στη λοιπή συντάξιµη υπηρεσία του υπαλλήλου, εφόσον εξαγοραστεί µε το σύστηµα της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος αυτός προσµετράται µετά τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Κατ’ εξαίρεση λαµβάνεται υπόψη και για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, αν ο υπάλληλος έχει συµπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας του και 20ετή πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία στην οποία δε συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος αυτός. Η αναγνώριση του παραπάνω χρόνου µπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου είτε µετά την έξοδό του από την υπηρεσία, ύστερα από αίτησή του. Η αναγνώριση γίνεται µε πράξη της αρµόδιας διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. και απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφεροµένου
 • Πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λ.π) που εκδίδεται από τα στοιχεία που τηρεί ή αν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, µε βάση το ασφαλιστικό βιβλιάριο που τυχόν κρατεί ο ασφαλισµένος, από το οποίο να προκύπτει η ασφάλιση και η εισφορά που καταβλήθηκε (Ν.1405/83). Η αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού υποβάλλεται στο υποκατάστηµα του οικείου ασφαλιστικού φορέα του τόπου κατοικίας του.
 • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών
 • Βεβαίωση αποδοχών
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δε χρησιµοποίησε ούτε θα χρησιµοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυµεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού.

Ο τρόπος υπολογισµού της εξαγοράς είναι: Βασικός µισθός του Μ.Κ. που κατέχει ο υπάλληλος (το µήνα που υποβάλλεται η αίτηση) x 7% χ µήνες που επιθυµεί να αναγνωρίσει. Οι διορισθέντες µετά την 1-1-83 δεν εξαγοράζουν το χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά το ∆ηµόσιο που είναι ο απονέµων φορέας της σύνταξης, όταν ο υπάλληλος συνταξιοδοτηθεί, θα υπολογίσει τόσο τη σύνταξη που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης του δικού του τοµέα µε βάση τη νοµοθεσία του, όσο και τη σύνταξη του συµµετέχοντα φορέα που είναι το Ι.Κ.Α, Τ.Ε.Β.Ε κ.λ.π. µε βάση τους συντελεστές που έχουν οριστεί και οι οποίοι αντιστοιχούν στο επίπεδο συντάξεων που δίνει το κάθε Ταµείο.

Το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί για παράδειγµα στα χρόνια ασφάλισης του Ι.Κ.Α. θα υπολογιστεί µε συντελιστή 2% επί των αποδοχών που είχε ο εργαζόµενος κάθε έτος την τελευταία 5ετία, πριν αποχωρήσει από την εργασία του, αναπροσαρµοσµένες µε το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆.Τ.Κ). Οι συντελιστές όµως αυτοί της αναπροσαρµογής των αποδοχών υπολείπονται κατά πολύ του πραγµατικού ρυθµού αύξησης των αποδοχών των εργαζοµένων. Για παράδειγµα, δηµόσιος υπάλληλος προσληφθείς µετά την 1-1-83 που αποχωρεί µε 35 χρόνια υπηρεσίας εκ των οποίων 25 στο ∆ηµόσιο και 10 στο ΙΚΑ, θα πάρει σύνταξη µικρότερη κατά 16% περίπου από όση θα έπαιρνε, αν ήταν όλα αυτά τα χρόνια στο ∆ηµόσιο. Η µείωση αυτή αυξάνει όσο τα χρόνια ασφάλισης στο δηµόσιο λιγοστεύουν και αυξάνουν τα χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ.

Ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τοµέα για την κατηγορία αυτή προσµετράται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Ο ελάχιστος χρόνος δηµόσιας υπηρεσίας που απαιτείται είναι 5 έτη. Στρατιωτική θητεία-εφέδρου, ανακατάταξη και δηµόσια υπηρεσία αναπληρωτή Όσοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης δηλ. 25 χρόνια ακριβώς (όχι 24 χρόνια και 6 µήνες) µέχρι 31-12-1997 το στρατό δεν τον εξαγοράζουν. Στην 25ετία, που είναι ο ελάχιστος χρόνος για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος για τους διορισµένους µέχρι 31-12-82 δεν υπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τοµέα. Υπολογίζεται όµως ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, της ανακατάταξης και της δηµόσιας υπηρεσίας ως αναπληρωτή.

Αν κάποιος π.χ έχει 22 χρόνια δηµόσιας υπηρεσίας, 2 χρόνια και 3 µήνες στρατιωτική θητεία και 9 µήνες αναπληρωτής, τον βοηθάει ώστε στις 31-12-97 να έχει 25-0-0 έτη υπηρεσίας να έχει θεµελιώσει δικαίωµα σύνταξης και να µη χρειάζεται εξαγορά της στρατιωτικής θητείας. O χρόνος της ανακατάταξης για να υπολογισθεί ως δηµόσια υπηρεσία πρέπει οπωσδήποτε να πληρωθεί (επιστρέφεται σε σηµερινές τιµές η αποζηµίωση την οποία έλαβαν, όταν εξήλθαν του στρατεύµατος).

Eκ του νόµου όλοι έλαβαν αυτή την αποζηµίωση. Όσοι είναι διορισµένοι µετά την 1-1-83, όπου σ’ αυτούς ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τοµέα συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, εάν στις 31-12-97 είχαν συµπληρωµένη 25ετία (δηµόσια υπηρεσία, υπηρεσία µε ασφάλιση στον ιδιωτικό τοµέα και στρατιωτική θητεία ), δε χρειάζονται εξαγορά της στρατιωτικής τους θητείας. Όσοι όµως συµπληρώνουν την 25ετία από 1-1-98 και µετά, θα πρέπει να εξαγοράσουν το χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας για να υπολογιστεί ως συντάξιµος στην κύρια σύνταξη. Για τα Ταµεία (Μ.Τ.Π.Υ και Τ.Ε.Α.∆.Υ) αν θέλουν, την εξαγοράζουν.

Ο τρόπος υπολογισµού της εξαγοράς είναι: Βασικός µισθός του Μ.Κ. που κατέχει ο υπάλληλος (το µήνα που υποβάλλεται η αίτηση) x 6,67% χ µήνες της στρατιωτικής του θητείας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών
 • Βεβαίωση αποδοχών
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α) (Υπάρχει στον υπηρεσιακό φάκελο του κάθε υπαλλήλου και χορηγείται από την Υπηρεσία επικυρωµένο φωτοαντίγραφο)
 • Απλή υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει, ότι δε χρησιµοποίησε ούτε πρόκειται να χρη-σιµοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυµεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς.
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής ταυτότητας Σε περίπτωση καταβολής εφάπαξ του ποσού της εισφοράς γίνεται έκπτωση 10% και το υπό-λοιπο ποσό εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµα. Η πληρωµή του εφάπαξ ποσού γίνεται στο ∆ηµόσιο Ταµείο και το τριπλότυπο πληρωµής κατατίθεται στην υπηρεσία του υπαλλήλου.
  Είναι δυνατό όµως η εισφορά να καταβληθεί σε δόσεις, οπότε η κράτηση γίνεται από την υπηρεσία του υπαλλήλου.

Τι ισχύει από 1-1-2008 µέχρι το 2017

Η 31-12-2007 δε θα πρέπει να θεωρείται σταθµός για αποχώρηση, ιδιαίτερα αν τα συντάξι-µα έτη δεν είναι πολλά, διότι κανείς δε θα βγει κερδισµένος, αν φύγει νωρίτερα, φοβούµενος ότι θα µειωθεί η σύνταξή του, αν παραµείνει στην υπηρεσία και συνταξιοδοτηθεί αργότερα.
Οι απώλειες που θα προκύψουν, που κι αυτές είναι οριακές µέχρι το 2010, γίνονται σε σύγκριση µε το ποσό της σύνταξης που θα έπαιρνε αν όλα τα χρόνια είχαν υπολογιστεί µε το 80% του τελευταίου του µισθού. Βεβαίως µακροπρόθεσµα από το 2017 και µετά οδηγούµα-στε στο 70% του Μ.Ο των συντάξιµων αποδοχών της τελευταίας πενταετίας από 80% του τελευταίου µισθού που είναι σήµερα.

Έτσι:
Όσοι συνταξιοδοτηθούν µέχρι 31-12-2007, (τόσο οι διορισθέντες µέχρι 31-12-82 όσο και οι διορισθέντες µετά το 83), θα συνταξιοδοτηθούν µε το ίδιο καθεστώς που ισχύει σήµερα, δηλ. το 80% του βασικού µισθού που κατέχει ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία: Βασικός µισθός χ 80% χ έτη υπηρεσίας : 35
Για όσους εξέρχονται στη σύνταξη από 1-1-2008 και µετά, ο τρόπος υπολογισµού των συντάξιµων αποδοχών θα γίνεται ως εξής:

 1. Τα έτη που έχει διανύσει ο ασφαλισµένος έως 31-12-2007 θα υπολογιστούν µε βάση ό,τι ισχύει σήµερα, δηλ. ποσοστό αναπλήρωσης 80% επί του βασικού του µισθού, όπως θα έχει διαµορφωθεί κατά την αποχώρησή του.
 2. Για τα έτη που θα διανύει από 1-1-2008 έως το έτος συνταξιοδότησής του, θα υπάρχει µια µείωση του ποσοστού αναπλήρωσης 1% για κάθε έτος, έως το ποσοστό αναπλήρωσης από 80% που είναι σήµερα γίνει 70% που ολοκληρώνεται σταδιακά σε 10 χρόνια δηλ. το 2017.
 • Για το έτος 2008 το 79% των αποδοχών
 • Για το έτος 2009 το 78% των αποδοχών
 • Για το έτος 2010 το 77% των αποδοχών
 • Για το έτος 2011 το 76% των αποδοχών
 • Για το έτος 2012 το 75% των αποδοχών
 • Για το έτος 2013 το 74% των αποδοχών
 • Για το έτος 2014 το 73% των αποδοχών
 • Για το έτος 2015 το 72% των αποδοχών
 • Για το έτος 2016 το 71% των αποδοχών
 • Για το έτος 2017 το 70% των αποδοχών

Ως αποδοχές για τα έτη από 1-1-2008 έως 31-12-2012, λαµβάνεται ο Μ.Ο των µηνιαίων απο-δοχών των µηνών που έχουν διανυθεί από 1-1-2008 µέχρι και τον προηγούµενο µήνα από την υποβολή της παραίτησης. Από 1-1-2013 και µετά, ο υπολογισµός της σύνταξης θα γίνεται µε βάση το Μ.Ο των αποδοχών της τελευταίας πενταετίας.

Παράδειγµα: Υπάλληλος µε 32 χρόνια υπηρεσίας και Μ.Κ.2 αποχωρεί το 2007 µε βασικό µισθό 1506€. Ο υπάλληλος αυτός θα πάρει σύνταξη 1506 χ 80% 32/35=1101,53€

Αν παραµείνει στην υπηρεσία και αποχωρήσει στις 31-12-2008 θα έχει 33 χρόνια υπηρεσίας και Μ.Κ 1, το οποίο µε µια τιµαριθµική αύξηση 3,5%, όσο και η φετινή, θα διαµορφωθεί στα 1599€ και θα πάρει για τα 32 χρόνια:1599 χ 80% χ 32/35=1169,55€ και για τον 1 χρόνο 1599 χ 79% χ 1/35=36,09€ Σύνολο 1169,55+36,09=1205,64€ Αν ίσχυε το παλιό σύστηµα χωρίς µείωση του ποσοστού αναπλήρωσης, θα έπαιρνε: 1599 χ 80% χ 33/35=1206,10 ∆ιαφορά 1206,10-1205,49=0,61€

Παράδειγµα: Υπάλληλος αποχωρεί στις 31-12-2007 µε 33χρόνια υπηρεσίας και καταληκτικό Μ.Κ 1 θα πάρει µε τα σηµερινά κλιµάκια: 1544 χ 80% χ 33/35=1164,62€ Αν παραµείνει στην υπηρεσία και αποχωρήσει στις 31-12-2009 µε 35 χρόνια υπηρεσίας και τιµαριθµική αύξηση 3,5% κάθε χρόνο θα πάρει Για τα 33 χρόνια 1655 χ 80% χ 33/35=1248,34€ και για τα 2 χρόνια 1627(Μ.Ο των τελευταίων 24 µηνών) χ 78% χ 2/35=72,52 € Σύνολο 1248,34 +72,52=1320,86€ Αν υπολογίζονταν όλα του τα χρόνια µε το 80% του τελευταίου του µισθού θα έπαιρνε: 1655 χ 80% χ 35/35=1324€ ∆ιαφορά 1324-1320,86=3,14€

Άρα ας µην πανικοβληθούν κάποιοι και υποβάλλουν παραιτήσεις τα αµέσως επόµενα χρόνια, γιατί οι απώλειες θα είναι σηµαντικές. Απόλυση-παραίτηση υπαλλήλου. Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του 65ουέτους της ηλικίας τους. Αν ο υπάλληλος κατά τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας δεν έχει συµπληρώσει 35 έτη πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας, παρατείνεται η παραµονή του στην υπη-ρεσία έως τη συµπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους.

Κατ’ εξαίρεση ο υπάλληλος απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, όταν συµπληρώνει 35ετή πραγµατική και συντάξιµη υπηρεσία και το60ο έτος της ηλικίας.
Ως ηµέρα γέννησης για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου του έτους γέννησης. Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που παρασχέθηκε στο ∆ηµόσιο, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆. ∆ε λαµβάνεται υπόψη για την υποχρεωτική έξοδο του υπαλλήλου, αν και αναγνωρίζεται ως συντάξιµος, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα που αναγνωρίστηκε µε το σύστηµα της διαδοχικής ασφάλισης.

Ειδικά για τους εκπ/κούς, εάν η 35ετία και το 60ό έτος συµπληρώνονται κατά τη διάρκεια του διδ/κού έτους, αυτοί διατηρούνται στην υπηρεσία µέχρι τη λήξη του διδ/κού έτους. Ειδικότερα όµως, εάν το 60ό έτος συµπληρώνεται από την έναρξη του σχολ. έτους µέχρι 31 ∆εκεµβρίου, ο εκπ/κός ειδοποιείται ότι θα αποχωρήσει υποχρεωτικά µε τη λήξη του διδακτικού έτους, έστω κι αν η 35ετία συµπληρώνεται από Ιανουάριο µέχρι 31 Αυγούστου.
Σε διαφορετική περίπτωση µπορεί ο εκπ/κός να παραµείνει και το επόµενο σχολ. έτος στην υπηρεσία. Για κάθε έτος που παραµένει ο υπάλληλος στην υπηρεσία πέραν του 35ου και µέχρι του 40ου, αυξάνεται η σύνταξή του κατά 1/50 και µέχρι 5/50.

Η παραίτηση αποτελεί δικαίωµα του υπαλλήλου και υποβάλλεται εγγράφως. Η υπηρεσία δεν µπορεί να κάνει αποδεκτή την παραίτηση, αν δεν παρέλθουν τουλάχιστον 15 ηµέρας από την υποβολή της. Αν µέσα σε 15 ηµέρες από την πάροδο 15 ηµερών από την υποβολή της πρώ-της αίτησης παραίτησης, ο υπάλληλος επανέλθει µε δεύτερη αίτηση εµµένοντας στην παραί-τησή του, αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την ηµέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Αν περάσουν δύο (2) µήνες από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης, χωρίς να γίνει δεύτερη, η παραίτηση γίνεται αυτοδίκαια απο-δεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση.(άρθρο 149 παρ.5 του Ν.2683/99) Ανάκληση παραίτησης µπορεί να γίνει εγγράφως σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από την υποβολή της αίτησης παραίτησης.

Παραιτήσεις εκπ/κών πρωτ/θµιας και δευτ/βάθµιας εκπαίδευσης, όταν υποβάλλονται στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον γίνονται αποδεκτές, παράγουν έννοµα αποτελέσµατα από την εποµένη της λήξης του διδακτικού έτους. Παραιτήσεις γίνονται δεκτές στη διάρκεια του διδακτικού έτους µε Υπουργική Απόφαση, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, εφόσον συντρέχουν σοβαρές ανάγκες, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες και εξαιρετικοί σοβαροί οικογενειακοί λόγοι του εκπ/κού. (Ν. 3149/2003, άρθρο 13 παρ. 20)

Στην περίπτωση αυτή οι εκπ/κοί θα υποβάλλουν µία αίτηση παραίτησης, µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και θα διαβιβάζονται από τη ∆/νση ή το Γραφείο στο ΚΥΣΠΕ ή ΚΥΣ∆Ε, ανάλογα µε την περίπτωση. Σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο, ο εκπ/κός µπορεί να υποβάλλει παραίτηση κατά τη διάρ-κεια του διδ/κού έτους, αλλά οι συντάξιµες αποδοχές του θ’ αρχίσουν να καταβάλλονται µετά τη λήξη του διδ/κού έτους, εκτός και αν υποβάλλει παραίτηση για λόγους υγείας, προσκοµί-ζοντας πιστοποιητικό από δηµόσιο νοσοκοµείο ή επικαλεστεί σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, οπότε αν γίνει αποδεκτή η παραίτηση (που συνήθως γίνεται) από το οικείο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, λύεται η υπαλληλική του σχέση από τη στιγµή που δηµοσιεύεται η παραίτησή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και κοινοποιείται σ’ αυτόν.

Η προθεσµία των (2) µηνών εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, αν συµπληρώνουν εξάµηνο για να υπολογιστεί ολόκληρο έτος ή παίρνουν Μ.Κ από 1η Σεπτεµβρίου µέχρι και 31 Οκτωβρίου, να κάνουν χρήση αυτής της διάταξης και να υποβάλλουν µόνο µία αίτηση π.χ αν κάποιος συµπληρώνει εξάµηνο ή αλλάζει Μ.Κ στις 9 Σεπτεµβρίου, υποβάλλει την αίτηση παραίτησης στις 10 Ιουλίου και δεν επανέρχεται µε δεύτερη αίτηση, οπότε αυτοδίκαια στις 10 Σεπτεµβρίου θα αποχωρήσει.

Εφόσον λυθεί η υπαλληλική του σχέση µετά την παρέλευση του διµήνου, οι συντάξιµες αποδοχές θα καταβάλλονται από την επόµενη ηµέρα της λύσης της υπαλληλικής του σχέσης και όχι µε τη λήξη του διδακτικού έτους. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εξερχόµενοι της υπηρεσίας έχουν τη δυνατότητα είτε να µπουν σε τρίµηνες αποδοχές, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται ο βασικός µισθός και η οικογενειακή παροχή είτε να βγουν απευθείας στη σύνταξη. Από τα 30 χρόνια ασφαλιστικά και πάνω συµφέρει τον υπάλληλο να βγαίνει απευθείας στη σύνταξη και όχι σε τρίµηνες αποδοχές.

Για τον κανονισµό της σύνταξης από το Γ.Λ.Κ. ο υπάλληλος πρέπει να περιµένει το αργότερο 3 µήνες, εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη. Το διάστηµα αυτό µπορεί να είναι µεγαλύτερο, αν η δεύτερη παραίτηση υποβάλλεται στο τέλος Αυγούστου λόγω αυξηµένου αριθµού παραιτήσεων αυτόν το µήνα. Μητρότητα α) Διορισμένες έως 31-12-1982 Οι μητέρες με ανήλικα παιδιά που συμπλήρωσαν μέχρι 31-12-97 17,5 χρόνια υπηρεσίας θεμελίωσαν μεν συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά για να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν πρέπει να είναι ηλικίας 44,5 ετών. Μετά την 1-1-1998 απαιτούνται 17,5 χρόνια υπηρεσίας και συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας. Για την συνταξιοδότηση Χ.Ο.Η. απαιτούνται συνολικά 24,5 χρόνια ασφάλισης μαζί με την αναγνωρισμένη ασφάλιση με εξαγορά (αυτό ισχύει και για παντρεμένες). Απαιτούνται όμως τουλάχιστον 15 έτη στο Δημόσιο. Οι άλλες γυναίκες που θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1/1/98 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ή με 35 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας, με την προϋπόθεση όμως τα 25 χρόνια να είναι στο Δημόσιο, ή με ηλικία 60 χρόνων και 25 έτη υπηρεσίας β)Διορισμένες μεταξύ 1983-1992 Οι μητέρες με ανήλικα παιδιά ης κατηγορίας αυτής μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 25ετία αφού συμπληρώσουν το 50ο έτος ηλικίας. Οι μητέρες ή οι χήροι άνδρες με 3 παιδιά μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 25ετία και Χ.Ο.Η. (αυτό ισχύει και για τις διορισθείσες πριν το 1983). γ) Διορισμένες μετά το 1993 Δίνεται πλασματικός χρόνος ασφάλισης 1,1,5 και 2 χρόνια για το 1ο, 2ο, 3ο παιδί αντίστοιχα. Μητέρα με ανήλικα παιδιά και 20ετία μπορούν να συνταξιοδοτηθεί αφού συμπληρώσει το 55ο έτος ηλικίας. Μητέρες με 3,4,5 παιδιά μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 20ετία αφού συμπληρώσουν το 56ο, 53ο και 50ο έτος ηλικίας αντίστοιχα.

Δύο τροπολογίες που ψηφίστηκαν ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς

 1. Όσοι εκπαιδευτικοί συμπληρώσουν το 67ο έτος ηλικίας και δεν έχουν 35 έτη ασφάλισης, μπορούν να εξαγοράσουν μέχρι 5 πλασματικά χρόνια.
  Η ρύθμιση αυτή είναι δαπανηρή και σχεδόν ανεφάρμοστη.
 2. Οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν μέχρι 31-12-1982 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αφού συμπληρώσουν 30 χρόνια υπηρεσίας και 55ο έτος ηλικίας (πάντα με 30/35). Οι διορισθέντες μετά το 1983 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αφού συμπληρώσουν 30 χρόνια ασφάλισης και το 60ο έτος ηλικίας (με 30/35)

Πηγή: ΙΠΕΜ-ΔΟΕ

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live