Να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους για ένα Εθνικό Πρόγραμμα Διαφάνειας κατά της διαφθοράς

Κανένα σχόλιο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΣΟΚ — Το σκάνδαλο Siemens βρίσκει την Ελλάδα και τους Έλληνες σε μια από τις δυσχερέστερες στιγμές της μεταπολίτευσης. Μετά από μια περίοδο σταθερής προόδου, τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται, τις στοιχειώδεις κοινωνικές παροχές παιδείας, υγείας και πρόνοιας να απαξιώνονται, την εργασιακή ανασφάλεια να οξύνεται και την ακρίβεια να καταρρακώνει το επίπεδο διαβίωσης όχι μόνο των ασθενέστερων αλλά και των ευρύτερων μεσαίων στρωμάτων. Η μέση ελληνική οικογένεια αναγκάζεται να προσφεύγει σε υπερδανεισμό με επαχθείς όρους για να αντιμετωπίσει βασικές βιοτικές ανάγκες.

siemens_logo Στις συνθήκες αυτές, μιας κρίσης οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής, μιας κρίσης αξιών, οι πολίτες βλέπουν με οργή να αποκαλύπτεται ένα ακόμα σκάνδαλο αδιαφάνειας και διαφθοράς. Μια υπόθεση ακόμα, σε μια αλυσίδα σκανδάλων διαφθοράς και συγκάλυψης που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Αποκαλύπτει συνθήκες που επιτρέπουν παράνομο πλουτισμό και δυνατότητα ισχυρών παραγόντων που συναλλάσσονται με το δημόσιο ώστε να καθοδηγούν τις αποφάσεις του. Τα φαινόμενα αυτά αναδεικνύουν την παθογένεια του σημερινού δημοκρατικού μας πολιτικού συστήματος.

"Sponsored links"

Ειδικά συμφέροντα θέλουν να υποκαταστήσουν τους δημοκρατικούς μας θεσμούς αιχμαλωτίζοντας τους. Με τον τρόπο αυτό αποπροσανατολίζουν την πολιτική από τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Δεν αντιμετωπίζονται και δεν λύνονται σοβαρά ζητήματα καθημερινότητας, όπως της ακρίβειας, της υποβάθμισης των δημοσίων υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και παιδείας. Δεν σχεδιάζονται ευρύτερες πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη, το περιβάλλον, την αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.

Δεν αντιμετωπίζονται οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και περιθωριοποιείται ολοένα και περισσότερο η Ελλάδα. Και αυτό διότι αιχμαλωτίζεται η πολιτική από ειδικά συμφέροντα, ισχυρούς οικονομικούς ή παρασκηνιακούς εξωθεσμικούς παράγοντες που αποφασίζουν με ιδιοτελή κριτήρια – όχι με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον του κάθε πολίτη.

Το ερώτημα ποιος κυβερνά τη χώρα είναι πάλι επίκαιρο.

Την παθογένεια αυτή του πολιτικού συστήματος το ΠΑΣΟΚ επισήμανε ήδη από το 2004. Έχοντας κάνει αυστηρή αξιολόγηση της κυβερνητικής του πρακτικής και έχοντας ασκήσει επώδυνη αυτοκριτική, προχώρησε με τόλμη στην ανάδειξη των προβλημάτων και στην ετοιμότητά του, ήδη στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης της ΝΔ το 2004, να συμβάλλει από τη θέση της αντιπολίτευσης στην αντιμετώπισή του. Για το σκοπό αυτό, και διαπιστώνοντας την έλλειψη βούλησης της κυβέρνησης να πάρει την παραμικρή πρωτοβουλία και την κατάσταση διαρκώς να επιδεινώνεται, το ΠΑΣΟΚ:

Α. Κατέθεσε δια του Προέδρου του στη Βουλή τον Δεκέμβριο του 2004 πρόταση 8 αξόνων για την διαφάνεια.

Β. Κατοχύρωσε στο Συνέδριο του 2005 τις θέσεις αυτές.

Γ. Κατέθεσε τον Νοέμβριο του 2005 την εξειδίκευσή τους σε ολοκληρωμένη δέσμη 30 επεξεργασμένων προτάσεων για τη διαφάνεια στην χρηματοδότηση της πολιτικής, στα δημόσια έργα, συμβάσεις και προμήθειες, στη Δημόσια Διοίκηση, στα ΜΜΕ, στα δημοσιονομικά, στη Νομοθεσία.

Δ. Πρότεινε τον Ιούνιο του 2006 τη συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της διαφάνειας κατά την αναθεώρηση.

Ε. Ενσωμάτωσε στο κυβερνητικό του πρόγραμμα το Μάιο του 2007, στη βάση των παραπάνω προτάσεων, ένα νέο πλαίσιο ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων για ένα πολιτικό σύστημα διαφάνειας και λογοδοσίας.

"Sponsored links"

ΣΤ. Παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2008 πρόταση νέου εκλογικού συστήματος για τη διασφάλιση της αυτονομίας της πολιτικής.

Ζ. Ζήτησε τον Ιανουάριο του 2008 με παράσταση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη συναίνεση όλων των πολιτικών δυνάμεων και τη σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών για την υιοθέτηση και αυστηρή τήρηση ενός εθνικού προγράμματος συγκεκριμένων προτάσεων για τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η. Απευθύνθηκε στο πλαίσιο του τελευταίου Συνεδρίου του σε όλους τους πολίτες για ενημέρωση και διάλογο, αναδεικνύοντας ως κεντρικό ζήτημα το πόθεν έσχες κομμάτων και πολιτικών, τη χρηματοδότηση των κομμάτων και τον έλεγχο και τη διαφάνεια στις κρατικές προμήθειες και στις μεγάλες δημόσιες συμβάσεις.

Στις επανειλλειμένες αυτές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Καραμανλής και η ΝΔ, αλλά και τα άλλα Κόμματα, δυστυχώς αρνήθηκαν ακόμα και τη συζήτησή τους. Το ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην προώθηση του προγραμματικού αυτού κεκτημένου στο μείζον ζήτημα της διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς για να δώσει διέξοδο, προοπτική και ελπίδα. Γιατί πάντα ήταν και είναι κίνημα αξιών και δύναμη πολιτικής ηθικής.

Πέρα από τις προτάσεις αυτές και τις αντίστοιχες προγραμματικές επεξεργασίες, το ΠΑΣΟΚ προχώρησε έγκαιρα με αποφασιστικό τρόπο στην υιοθέτηση του πληρέστερου δυνατού εσωκομματικού πλαισίου διαφάνειας. Πήρε αποφάσεις που εναρμονίζονται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές των ευρωπαϊκών κομμάτων και σε πολλά σημεία τις ξεπερνούν.

Συγκεκριμένα:

Α. Κατοχύρωσε στο Καταστατικό του και εξειδίκευσε στον Οικονομικό Κανονισμό του και στον Κώδικα Δεοντολογίας και Διαφάνειας λεπτομερείς διαδικασίες διαφάνειας και λογοδοσίας στις οικονομικές του λειτουργίες.

Β. Ήδη από το 2005, έχουμε εκλέξει άμεσα από το Εθνικό Συμβούλιο ανεξάρτητη Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, τον έλεγχο των οικονομικών του Κινήματος.

Εξόπλισε την Επιτροπή με πλήρη ελεγκτικά δικαιώματα και προχώρησε και στην αποκεντρωμένη συγκρότησή της και σε κάθε νομό.

Γ. Εισήγαγε, ως πρώτο κόμμα στην Ελλάδα, υποχρέωση πόθεν έσχες για όλα τα στελέχη του σε κομματικές θέσεις ευθύνης και όλους τους υποψηφίους του, πέραν δηλαδή όσων υποχρεούνται από τον νόμο.

Δ. Ίδρυσε ειδική Επιτροπή Διαφάνειας και Δεοντολογίας, αποτελούμενη από τον Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Καταστατικού και Πιστοποίησης και τον Συνήγορο των Μελών και των Φίλων του, στην οποία υποχρεούται να προσφεύγει οποιοδήποτε στέλεχος αντιμετωπίζει οιοδήποτε θέμα δεοντολογίας.

Αποτελεί αταλάντευτη συλλογική μας απόφαση να εφαρμόσουμε μέχρι κεραίας το αυστηρό αυτό πλαίσιο κανόνων. Το αποδείξαμε με επώδυνο τρόπο. Ήδη πριν από τις εκλογές του 2004, προτιμώντας τον κίνδυνο να αδικήσουμε υποψηφίους μας παρά την παράταξη. Έως και τις πρόσφατες εξελίξεις της υπόθεσης της Siemens.

Το ΠΑΣΟΚ τήρησε και θα τηρεί με συνέπεια τις αρχές αυτές προτάσσοντας την, έναντι οιοδήποτε κόστους, προάσπιση της συλλογικής αξιοπρέπειας της παράταξης, ενισχύοντας τον εσωκομματικό διάλογο και την εσωκομματική δημοκρατία.

Απέναντι σ’ αυτόν τον υπεύθυνο προγραμματικό λόγο και την αυστηρή συνεπή τήρησή του στην εσωκομματική πράξη, η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός προσωπικά απέδειξαν ότι η επίκληση της διαφθοράς ήταν πάντα προσχηματική σημαία ευκαιρίας και όχημα μικροκομματικής ιδιοτέλειας. Σε μια αλυσίδα κραυγαλέων σκανδάλων απέδειξαν την εξάρτησή τους από παρασιτικά συμφέροντα μεσαζόντων τους οποίους υπηρετούν, την προστασία κερδοσκοπικών συμφερόντων και την υπόθαλψη κλεπτοκρατικών συστημάτων και καρτέλ αισχροκέρδειας που λυμαίνονται το δημόσιο συμφέρον και πλήττουν ευθέως το οικογενειακό εισόδημα του κάθε Έλληνα.

Ενδεικτικά και μόνο επαναφέρουμε τις υποθέσεις:

 • Των λεγόμενων κουμπάρων στο καρτέλ γάλακτος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού,
 • Των ομολόγων και τα εμπλεκόμενα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομίας,
 • Των υποκλοπών και της ατιμωρησίας των υπευθύνων,
 • Του υπουργείου πολιτισμού και του εκβιαστικού ρόλου του τέως ΣΔΟΕ,
 • Της παράδοσης του ΟΤΕ στην DT, με επιζήμιο και παράνομο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, καταγγέλλουμε για μια ακόμα φορά ότι αποκρύπτεται το πόρισμα του επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής Ζορμπά που αποκαλύπτει την ροή μαύρου πολιτικού χρήματος σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο στην υπόθεση των ομολόγων. Στη σημερινή συγκυρία η εξακολούθηση της παράνομης αυτής πρακτικής αποτελεί εξοργιστικό εμπαιγμό κάθε πολίτη.

Για όλες αυτές τις υποθέσεις, και όλες τις άλλες με τις οποίες συντελέστηκε ανακατανομή πλούτου εις βάρος των ασθενέστερων, το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα επιτρέψουν σε μια πραγματικά ανεξάρτητη δικαιοσύνη να οδηγήσει όλους τους εμπλεκόμενους σε λογοδοσία και να επιφυλάξει στους ενόχους την ποινή που αξίζουν.

Ενόψει αυτών, το ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την σταθερή θέση αρχής που έχει από την πρώτη στιγμή λάβει για το ζήτημα της υπόθεσης Siemens:

Α. Απαιτούμε να βγουν τώρα όλα στο φως. Να αποκαλυφθούν τα πάντα, ο οιοσδήποτε άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενος. Για το σκοπό αυτό, ζητούμε και πάλι τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και καθιστούμε προσωπικά υπεύθυνο τον Πρωθυπουργό για την άρνησή του να αποδεχθεί τον κοινοβουλευτικό έλεγχο μετά τις αποκαλύψεις που έγιναν και που προαναγγέλλεται ότι ακολουθούν, ως εξ αντικειμένου προστάτη όλων όσων φοβούνται την αποκάλυψη της ενοχής τους, Επισημαίνουμε την ευθύνη της Δικαιοσύνης, που οφείλει να αντισταθεί στην επιχειρούμενη κυβερνητική χειραγώγηση, μένοντας μακριά από μικροκομματικούς σχεδιασμούς.

Β. Σε ό,τι αφορά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που τυχόν παρουσιάζονται να έχουν σοβαρή εμπλοκή στην υπόθεση, ισχύει η απόφασή μας να τίθενται εκτός Κινήματος μετά από παραπομπή τους από την Επιτροπή Διαφάνειας και Δεοντολογίας στην Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησης, χωρίς αυτό βέβαια να προδικάζει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Το ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απόφασή του, που εκφράζει το σύνολο της παράταξης, να μην επιτρέψει σε οποιονδήποτε αποδειχθεί ότι καταχράστηκε την εμπιστοσύνη του λαού, να σκιάσει την ιστορία, τη συλλογική αξιοπρέπεια, τη διαδρομή, το έργο και την προοπτική της δημοκρατικής παράταξης.

Γ. Το ΠΑΣΟΚ είναι απόλυτα αποφασισμένο να υπερασπιστεί την πολιτική του ιστορία, το κυβερνητικό του έργο και την δημόσια προσφορά των χιλιάδων επώνυμων και ανώνυμων στελεχών του. Όποιος επιχειρήσει να πλήξει για μικροκομματική ιδιοτέλεια το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της δημοκρατικής παράταξης, του ΠΑΣΟΚ και κάθε στελέχους που τίμησε ο λαός με την εμπιστοσύνη του, θα βρει απέναντι ενωμένο, αλληλέγγυο και δυνατό όλο το ΠΑΣΟΚ. Από τον Πρόεδρο έως το κάθε μέλος.

Το ΠΑΣΟΚ θα υπερασπιστεί το διαχρονικό έργο και την προσφορά του, τους αγώνες που έκανε και τις ελπίδες που του εναπόθεσε ο ελληνικός λαός. Θα το πράξει στο ακέραιο με τη συνείδηση ότι αυτό αποτελεί το δημοκρατικό καθήκον όλων των μελών του.

Δ. Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται με αίσθηση ευθύνης σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις.

Προτείνει για μια ακόμα φορά την συνεννόηση των κομμάτων για την απόφαση και αυστηρή εφαρμογή ενός νέου πλαισίου διαφάνειας.

Επαναφέρει γι αυτό την πρόταση του για ένα Εθνικό Πρόγραμμα Διαφάνειας κατά της Διαφθοράς και καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Το ΠΑΣΟΚ έχοντας πλήρη συνείδηση της ευθύνης του απέναντι στον ελληνικό λαό αρθρώνει το λόγο και τη δράση του σαν δύναμη ευθύνης, σαν δύναμη αλλαγής. Δεσμεύεται απέναντι στον ελληνικό λαό μέσα σε αυτή τη ζοφερή συγκυρία να συνεχίσει αταλάντευτα να υπηρετεί αξίες και αρχές και με συνέπεια να αγωνίζεται για ριζοσπαστικές τομές που θα ξαναδώσουν αξιοπιστία στους πολιτικούς θεσμούς και θα θωρακίσουν τη δημοκρατία. Θα υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον απέναντι στα κάθε λογής συμφέροντα και στους πολιτικούς υπηρέτες τους που απαξιώνουν και ευτελίζουν την πολιτική με μόνο σκοπό να τη χειραγωγούν.

Nα ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο ώστε να αφιερωθούμε αποκλειστικά στα προβλήματα που έχει ο πολίτης και η Ελλάδα. Δεσμεύεται πάνω από όλα να συνεχίσει να βάζει στον πυρήνα της πολιτικής τα συμφέροντα του Έλληνα πολίτη, τις αγωνίες του και τις ανάγκες του. Καλεί όλους του φίλους και μέλη σε μια νέα πορεία αγώνων. Με στόχο τις μεγάλες αλλαγές. Με στόχο να ξαναφέρουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία στους Έλληνες πολίτες.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Διαφάνεια στη χρηματοδότηση της πολιτικής

Ο έλεγχος του πολιτικού χρήματος αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα ενίσχυσης της διαφάνειας και εμπέδωσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε οι πηγές χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών είναι μόνο εμφανείς.

– Έτσι κύριο στήριγμα της χρηματοδότησης πρέπει να είναι η δημόσια χρηματοδότηση. Η ιδιωτική χρηματοδότηση βασίζεται στις εισφορές μελών και φίλων. Όλες οι εισφορές να είναι πάντοτε ονομαστικοποιημένες μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

– Ανάθεση του ελέγχου των εσόδων και εξόδων των κομμάτων και των εκλογικών δαπανών και του πόθεν έσχες των πολιτικών σε Ανεξάρτητη Αρχή.

– Για τους υπόχρεους υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες, που θα βρεθεί ότι δεν θα έχουν δηλώσει τα περιουσιακά τους στοιχεία, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία να κατάσχονται υπέρ του δημοσίου

Διαφάνεια στα Δημόσια Έργα και στις προμήθειες.

– Καθιέρωση καθολικής υποχρέωσης δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο όλων των πράξεων όλων των φορέων του Δημοσίου που αφορούν σε προμήθειες, παροχές υπηρεσιών προς το Δημόσιο, αναθέσεις ή χρηματοδοτήσεις.

– Καθιέρωση, υποχρεωτικά, σταδίου δημόσιας διαβούλευσης ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, πριν από την έκδοση διακηρύξεων μεγάλων δημόσιων συμβάσεων.

– Καθιέρωση προληπτικού ελέγχου της διακήρυξης μεγάλων συμβάσεων από ειδικό τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

– Αναλυτική ενημέρωση αρμόδιας επιτροπής της Βουλής και συζήτηση για κάθε σύμβαση μεγάλης σημασίας πριν από την σύναψή της.

– Σύσταση Ειδικής Μόνιμης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στην οποία θα εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας και θα γίνεται αναλυτική παρουσίαση ως προς τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την υλοποίησή τους.

Εκλογικό Σύστημα

Στο πλαίσιο της ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης του πολιτικού συστήματος και της ενίσχυσης της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης, προτείνουμε την αλλαγή του ισχύοντος εκλογικού συστήματος. Την υιοθέτηση ενός εκλογικού συστήματος βασισμένου στο γερμανικό πρότυπο, που παρουσιάσαμε πρόσφατα με στόχο την διαφάνεια, την βελτίωση της ποιότητας της αντιπροσωπευτικής μας Δημοκρατίας, την ελαχιστοποίηση της κρισιμότητας του πολιτικού χρήματος και την διασφάλιση της αυτονομίας της πολιτικής και της ανεξαρτησίας των πολιτικών.

Διαφάνεια στη Νομοθεσία

– Καθιέρωση υποχρεωτικού σταδίου δημόσιας διαβούλευσης για κάθε νομοσχέδιο πριν κατατεθεί στη Βουλή.

– Υποβολή όλων των νομοσχεδίων σε δύο αναγνώσεις ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής πριν έλθουν για συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής.

– Καθιέρωση υποχρεωτικού σταδίου δημόσιας διαβούλευσης και για τα Προεδρικά Διατάγματα.

Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση

– Υποχρέωση της διοίκησης να δημοσιοποιεί μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων όλες τις διοικητικές πράξεις που δεν είναι απόρρητες και δεν θίγουν προσωπικά δεδομένα.

– Ενίσχυση και διεύρυνση των διαδικασιών πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, χωρίς εξαιρέσεις.

– Αξιολόγηση και αποτίμηση της ικανότητας των υπαλλήλων με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια.

– Επιλογή Προέδρων και Διοικητών σε ΔΕΚΟ, Δημόσιους Οργανισμούς, Ταμεία κλπ. με πλήρως αξιοκρατικές διαδικασίες και μέσα από δημόσια προκήρυξη.

Διαφάνεια στα ΜΜΕ

– Πλήρης έλεγχος των πηγών και της ροής του χρήματος, καθώς και της βιωσιμότητας των ΜΜΕ.

– Καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των ΜΜΕ στη σχετική αγορά

Διαφάνεια στα Δημοσιονομικά

– Σύνταξη Προγραμματικών Προϋπολογισμών τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

– Εκτεταμένη διαβούλευση κατά τη διαδικασία κατάρτισης στην αρμόδια επιτροπή με έναρξη τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.

– Ισχυροποίηση ανεξάρτητων μηχανισμών και θεσμών εποπτείας.

– Διαφάνεια στις συναλλαγές με εξωχώριες εταιρείες

Κοινωνικός Έλεγχος

– Δημιουργία, σε τοπικό επίπεδο, θεσμών κοινωνικού ελέγχου.

– Λειτουργία, σε κεντρικό επίπεδο, Εθνικού Συμβουλίου Διαφάνειας.

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Κανένα σχόλιο

 1. Nikos Nibbana

  Κala tha mas trelanete???20 xronia de sas ftasane na kanete ta misa ap’osa lete??meta ti tragiki ithiki katantia pou prokalesate tosa hronia nomimopiontas ousiastika ton ipokosmo tis horas vgikate pali na mas pite ti??oti alos enas klironomos tha feri tin allagi??edo de tin efer o pateras tou kai asholithike mono me ta mpouzoukia tis gomenes kai to poto,kai mas diesyre mesa ki exo!!!As opsete o allos klironomos pou sas edose foni na fonazete,alla mi to pernete kai pano sas!!apla de sas ehoume kamia empistosini,idika stin eteria pasok pou ekane disekatomiriouhous olous tous alites aftis tis horas!!ean vgite inai mono logo karamanli kai tis vlamenis simorias tou kai ohi giati sas agapai o laos!!!Etsi ki allios i meres kai ton 2 sas inai metrimenes!!Afti pou sas psifizane viologika anikoun se alli diastasi!!gia tous neoterous iste poli ligi kai de tha desmefsete to kosmo se dilimmata olimpiakos-panathinaikos!!ego tha protina na pite stous arhigous sas na valoun kanena ensimo prota kai meta na zitoun tin laiki apodohi!!Ante pia lamogia tis mikonou!!

 2. Nikos Nibbana

  Κala tha mas trelanete???20 xronia de sas ftasane na kanete ta misa ap’osa lete??meta ti tragiki ithiki katantia pou prokalesate tosa hronia nomimopiontas ousiastika ton ipokosmo tis horas vgikate pali na mas pite ti??oti alos enas klironomos tha feri tin allagi??edo de tin efer o pateras tou kai asholithike mono me ta mpouzoukia tis gomenes kai to poto,kai mas diesyre mesa ki exo!!!As opsete o allos klironomos pou sas edose foni na fonazete,alla mi to pernete kai pano sas!!apla de sas ehoume kamia empistosini,idika stin eteria pasok pou ekane disekatomiriouhous olous tous alites aftis tis horas!!ean vgite inai mono logo karamanli kai tis vlamenis simorias tou kai ohi giati sas agapai o laos!!!Etsi ki allios i meres kai ton 2 sas inai metrimenes!!Afti pou sas psifizane viologika anikoun se alli diastasi!!gia tous neoterous iste poli ligi kai de tha desmefsete to kosmo se dilimmata olimpiakos-panathinaikos!!ego tha protina na pite stous arhigous sas na valoun kanena ensimo prota kai meta na zitoun tin laiki apodohi!!Ante pia lamogia tis mikonou!!

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live