Παρέμβαση για τη διάσωση του συσκευαστηρίου εσπεριδοειδών Γερανίου.

Κανένα σχόλιο

Στη χθεσινή σύσκεψη στη Νομαρχία υπό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, το μέλος της Άτυπης Επιτροπής Συντονισμού για τη Συγκρότηση Ισχυρής Ομάδας Παραγωγών Εσπεριδοειδών και Υποτροπικών στο ν. Χανίων, Στέφανος Ανδριάνης, έκανε την ακόλουθη παρέμβαση:

Τα μεγάλα έργα αγροτικής ανάπτυξης που έχετε εξαγγείλει όπως φράγματα, λιμνοδεξαμενές, ταμιευτήρες και άλλα αρδευτικά, είναι πολύ αναγκαία, αλλά μέχρι να γίνουν πρέπει να εξασφαλίσουμε παράλληλα να έχουν μείνει κάτοικοι αγρότες στην ύπαιθρο να χρησιμοποιούν τη γη και το νερό.

"Sponsored links"

Το εισόδημα των παραγωγών εσπεριδοειδών συνεχώς συρρικνώνεται και ένα από τα αίτια είναι ο χαμηλός βαθμός οργάνωσης των παραγωγών.

Οι δύο εν λειτουργία Ο.Π. δεν μπορούν να εκπληρώσουν το ρόλο τους γιατί η μία είναι νεοσύστατη με οργάνωση στα σπάργανα και χωρίς υποδομή ενώ η άλλη που ανήκει στην Ε.Α.Σ. Κυδωνίας – Κισσάμου έχει προς το παρόν συσκευαστήριο και λειτουργεί, πλην όμως αγωνίζεται να ξεκόψει από τα ‘’βαρίδια’’ της Ε.Α.Σ. που είναι εν αναμονή εκκαθάρισης και εκποίησης της περιουσίας της και να περισώσει το συσκευαστήριο Γερανίου.

Είναι άμεση η ανάγκη να εξασφαλιστεί το συσκευαστήριο εσπεριδοειδών Γερανίου για όλους τους οργανωμένους παραγωγούς εσπεριδοειδών του νομού ανεξάρτητα από την Ο.Π. που είναι οργανωμένοι και αν είναι δυνατό μαζί και το τυποποιητήριο ελαιολάδου Κολυμβαρίου.

Ως Επιτροπή Συντονισμού σας καταθέτουμε σχετικό υπόμνημα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΥΠΑΑ&Τ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΙΣΧΥΡΗΣ Ο.Π. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποτροπή της εκποίησης του συσκευαστηρίου εσπεριδοειδών της

Ε.Α.Σ Κυδωνίας – Κισσάμου και διάθεσή του στις Ομάδες Παραγωγών του νομού Χανίων

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, στο νομό Χανίων το εισόδημα των παραγωγών εσπεριδοειδών και υποτροπικών χειροτερεύει συνεχώς και ένα από τα βασικά αίτια είναι η έλλειψη ισχυρών Οργανώσεων Παραγωγών. Στο νομό μας λειτουργούν δυο τέτοιες Οργανώσεις Παραγωγών.

Η μία δημιουργήθηκε πρόσφατα (θέρος του 2007) με πρωτοβουλία του νυν αντινομάρχη κ. Εμ. Αρχοντάκη υπεύθυνου για τα αγροτικά θέματα της Νομαρχίας Χανίων ;(ο οποίος είναι ένας από τους εξαιρετικά μεγάλους ιδιώτες εμπόρους εσπεριδοειδών στο νομό).

"Sponsored links"

Η συγκεκριμένη Ο.Π. διαθέτει Διοικητικό Συμβούλιο με αισιόδοξο όραμα για το μέλλον στη διαχείριση των προϊόντων, πλην όμως από πλευράς οργάνωσης βρίσκεται στα σπάργανα και δεν διαθέτει καμιά ουσιαστική υλικοτεχνική υποδομή για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στη συσκευασία και εμπορία των προϊόντων.

Η δεύτερη Ο.Π. αναγνωρίστηκε το 2003 προερχόμενη από συγχώνευση τριών πολύ παλαιότερων ομοειδών Ο.Π. και ανήκει στην Ε.Α.Σ. Κυδωνίας –Κισσάμου. Είναι η πλέον μαζική, διαθέτει οργανωτική υποδομή, χρησιμοποιεί το συσκευαστήριο της Ε.Α.Σ. και συσκευάζει – εμπορεύεται σημαντικό μέρος της παραγωγής των μελών της. Αδυναμία της είναι ότι είναι διοικητικά και λογιστικά εξαρτημένη από την Ε.Α.Σ., η οποία τελεί εν αναμονή εκκαθάρισης, με όλες τις αρνητικές οικονομικές και λειτουργικές συνέπειες απ’ αυτή την εξάρτηση (Α.Φ.Μ. κλπ).

Η παραγωγή στο νομό έχει φτάσει τα τελευταία χρόνια να συσκευάζεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από ιδιώτες εμπόρους πράγμα που συνιστά μια άνευ προηγουμένου στρέβλωση στην αγορά, που χειροτερεύει ακόμη περισσότερο τη θέση των παραγωγών, σε συνδυασμό και με τους άλλους αρνητικούς παράγοντες για τον κλάδο. Σημειώνουμε ότι σε μελέτη της Ε.Ε. του 2004, έχει τεθεί ως στόχος μέχρι το 2013, να διαχειρίζονται οι Ο.Π. το 60% των αγροτικών προϊόντων

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση, το Φεβρουάριο 2008, συστήθηκε Άτυπη Επιτροπή Συντονισμού με στόχο να βοηθήσει στη Συγκρότηση Ισχυρής Ο.Π. στο νομό. Η επιτροπή συστήθηκε από εκπροσώπους που όρισαν οι επικεφαλείς δημοτικών παρατάξεων από τους εσπεριδοειδοπαραγωγούς δήμους του νομού. Συγκεκριμένα, δεκατρείς Δημοτικές Παρατάξεων, σε σύνολο δεκαέξι, από τους εφτά δήμους -απ’ όλο το πολιτικό φάσμα-, υποστηρίζουν την προσπάθεια και εκπροσωπούνται στην Άτυπη Επιτροπή.

Πρόσφατα, με την υποστήριξη της Άτυπης Επιτροπής, κινήθηκε η διαδικασία απεμπλοκής της Ο.Π. από το Α.Φ.Μ. της Ε.Α.Σ και απόκτησης νέου Α.Φ.Μ. μέσω άλλου υγιούς συνεταιρισμού προκειμένου να απαλλαχτεί από τα ‘’βαρίδια’’ της Ε.Α.Σ. Η διαδικασία προχωρά, παρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας, ενώ πρόσφατα μέσα από μια μαζική Γενική Συνέλευση των Παραγωγών μελών της εκλέχτηκε νέα ανανεωμένη Διαχειριστική Επιτροπή. Σημειώνουμε ότι παρόμοια Γενική Συνέλευση σε όγκο, έχουν να δουν τα Χανιά τώρα και πολλά χρόνια, δείγμα ότι αυξάνεται η αγωνία και το ενδιαφέρον των αγροτών για το αύριο και ότι αρχίζουν να βγαίνουν από την παθητικότητα

Όμως το φάσμα της εκποίησης και απώλειας του συσκευαστηρίου Γερανίου, είναι ένας επί πλέον βραχνάς, πάνω στο ήδη γλίσχρο εισόδημα των παραγωγών.

Κύριε Υπουργέ, στηριζόμαστε στη δηλωμένη πίστη σας και στην μέχρι σήμερα αμέριστη έμπρακτη υποστήριξή σας για λειτουργία ισχυρών Ο.Π μέσω συνενώσεων και τη βοήθειά σας για να απόκτησουν υλικοτεχνική υποδομή σ΄ όλη τη χώρα, όπως στους σπαραγγοπαραγωγούς της Θράκης, στους ροδακινοπαραγωγούς της Πέλλας αλλά και με την ένταξη συσκευαστηρίων και τυποποιητηρίων σε προγράμματα του ΥΠΑΑ&Τ σε όλη τη χώρα, όπως δηλώσατε στην τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ στις αρχές Ιουλίου.

Ζητούμε

Να αποσπάσετε το συσκευαστήριο Γερανίου από την υπό εκποίηση περιουσία της Ε.Α.Σ. Κυδωνίας – Κισσάμου, να αποτρέψετε την εκποίηση του και να το αποδώσετε για χρήση από όλους ανεξαίρετα τους οργανωμένους παραγωγούς που ανήκουν στις Ο.Π. του νομού Χανίων.

Κύριε Υπουργέ, σας θέτουμε υπόψη το παραπάνω συσκευαστήριο, είναι υπερσύγχρονο και έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες συσκευασίας ακόμη και του συνόλου της παραγωγής. Αν εκποιηθεί οι οργανωμένοι παραγωγοί εσπεριδοειδών και υποτροπικών του νομού θα βρεθούν χωρίς απολύτως καμιά σοβαρή υλικοτεχνική δυνατότητα συσκευασίας και εμπορίας.

Και είναι αυτονόητο ότι η ύπαρξη συσκευαστηρίου δεν συνιστά μόνο μια από τις θεμελιώδης προϋποθέσεις αναγνώρισης της Ο.Π. από την Ε.Ε. Η διατήρησή του θα είναι το πλέον ισχυρό εργαλείο για τις Ο.Π. του νομού που μαζί με τη δρομολογημένη ανασύνθεση και ισχυροποίηση της Ο.Π. της Ε.Α.Σ,. και τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών είναι ο μοναδικός δρόμος βελτιωθεί ή τουλάχιστον να συγκρατηθεί το εισόδημα των παραγωγών, που τώρα και χρόνια κατρακυλά δραματικά.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας.

Χανιά 1 Αυγούστου 2008

Οι εκπρόσωποι δεκατεσσάρων Δημοτικών Παρατάξεων από τους δήμους

Αρμένων, Βουκολιών, Ελευθ. Βενιζέλου, Θερίσσου, Κολυμβαρίου, Μουσούρων και Πλατανιά,

μέλη της Άτυπης Επιτροπής Συντονισμού για τη Συγκρότηση Ισχυρής Ο.Π. Εσπεριδοειδών.

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live