Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΔΚ για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Παλαιόχωρας-Κουντούρας

Κανένα σχόλιο

Επιστολή προς τον Νομάρχη Χανίων, Γρ. Αρχοντάκη και τον Δήμαρχο Πελεκάνου, Γ. Ζουριδάκη, με κοινοποίηση στους βουλευτές Ν. Χανίων και τον περιφερειάρχη Κρήτης απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΔΚ σχετικά με τον βιολογικό Παλαιόχωρας. Στην επιστολή του το ΤΕΕ/ΤΔΚ αναφέρει: Κύριε Νομάρχα, Κύριε Δήμαρχε, έπειτα από δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο που αναφέρονται στη συζητούμενη μετακίνηση της Εγκατάστ. Επεξεργ. Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Παλαιόχωρας-Κουντούρας από την εγκεκριμένη θέση “Χαλομονάστηρο” σε θέση εντός του σχεδίου πόλεως Παλαιόχωρας (κατά παράβαση του Γ.Π.Σ. και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων) και της από 09-07-2008 σχετικής επιστολής προς εσάς κατοίκων με ιδιοκτησίες εντός σχεδίου πόλεως Παλαιόχωρας η οποία κοινοποιήθηκε και σε εμάς, σας θέτουμε υπόψη τα επόμενα :

1. Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ. και η συμβολή του στην προώθηση των έργων “Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων”

"Sponsored links"

paleochora-panoramic-view Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ., υπό την ιδιότητά του ως θεσμοθετημένου Συμβούλου της Πολιτείας, από τη δεκαετία του 1980 σε συνέδρια, ημερίδες, συσκέψεις, παρεμβάσεις κλπ. εισηγείτο πάντα τα έργα “Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων” πόλεων, οικισμών και τουριστικών εγκαταστάσεων του Νομού Χανίων, τα οποία, ως γνωστόν, επιβάλλονται και από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία. Παράλληλα τόνιζε με έμφαση ότι με τη λειτουργία των έργων αυτών εξασφαλίζεται τόσο η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των υδατικών πόρων της περιοχής και κατ΄ επέκταση η υγεία των κατοίκων και ξένων τουριστών που την επισκέπτονται, όσο και η υποστήριξη του τουρισμού στο Νομό μας και την Κρήτη γενικότερα, ο οποίος αποτελεί βασικό πλουτοπαραγωγικό πόρο για μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της που ασχολείται με αυτόν.

Παράδειγμα της επιτυχούς συμμετοχής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ. στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων αποχέτευσης λυμάτων ήταν και αυτό της περιοχή Χανίων – Κολυμβαρίου, που άρχισε να εμφανίζεται τη δεκαετία του 1980. Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ. προβλέποντας την ραγδαία τουριστική ανάπτυξη της περιοχής εκπόνησε προς τούτο σχετική Προκαταρκτική Μελέτη 100.000 ισοδ. κατοίκ. Βάσει αυτής ανατέθηκαν και εκπονήθηκαν οι απαιτούμενες έρευνες και οι οριστικές μελέτες και ακολούθησε η κατά φάσεις κατασκευή και λειτουργία του έργου από τον Ο.Α.ΔΥ.Κ., με πολλά μεν εμπόδια (χρηματοδοτήσεις, αντιδράσεις μεμονωμένων κατοίκων κλπ.), χωρίς όμως να αλλάξει η γενική διάταξη των έργων.

2. Το ιστορικό της Αποχέτευσης λυμάτων – Ε.Ε.Λ. Δήμου Πελεκάνου. Μελέτες – Εγκρίσεις

Στο Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ. είναι γνωστή η χρονοβόρα διαδικασία που απαιτήθηκε από πλευράς μελετών για την επίλυση του ζωτικού θέματος αποχέτευσης λυμάτων του Δήμου Πελεκάνου. Πράγματι τη δεκαετία του 1990 εκπονήθηκε η μελέτη αποχέτευσης λυμάτων της κωμόπολης Παλαιόχωρας με Ε.Ε.Λ. στη θέση “Τηγάνι”. Ακολούθησε η εκπόνηση και έγκριση του Γ.Π.Σ. και της Πολεοδομικής Μελέτης Παλαιόχωρας, στην οποία το νότιο παραλιακό τμήμα της θέσης “Τηγάνι” προβλέπεται ως ζώνη τουρισμού και αναψυχής, με επακόλουθο να μην επιτρέπεται πλέον η εκεί παραμονή της Ε.Ε.Λ. Τούτο είχε σαν συνέπεια ο Δήμος Πελεκάνου να αναθέσει στον Ο.Α.ΔΥ.Κ. την ανασύνταξη της μελέτης αποχέτευσης λυμάτων, η οποία περιέλαβε και την προς δυσμάς τουριστική ζώνη μέχρι Κουντούρα. Ακολούθησε η γνωστή χρονοβόρα διαδικασία εκπόνησης της Μ.Π.Ε. (2002), γνωμάτευσης Υπουργείων, Φορέων, Νομ. Συμβουλίου Χανίων και τελικά, τέσσερα χρόνια αργότερα, εκδόθηκε η απόφαση του Γ.Γ. Περιφ. Κρήτης (Α.Π. 4547 / 05 / 28-02-2006) έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. προβλέπεται η Ε.Ε.Λ. κεντροβαρικά της περιοχής στη θέση “Χαλομονάστηρο” και η λειτουργία της με πλήρη τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων και διάθεσή τους με υποθαλάσσιο αγωγό στο πρωτοφανές για την Κρήτη βάθος των 50 μ.

3. Η συζήτηση μετακίνησης της Ε.Ε.Λ. από την εγκεκριμένη θέση “Χαλομονάστηρο” σε νέα θέση εντός σχεδίου πόλεως Παλαιόχωρας. Κίνδυνος ματαίωσης κατασκευής του έργου

Σε αρχική σύσκεψη στην Παλαιόχωρα και νεότερη (11-05-08) υπό την προεδρία του κ. Νομάρχη Χανίων -στις οποίες δεν είχε κληθεί το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ. – συζητήθηκε η μετακίνηση της Ε.Ε.Λ. από την εγκεκριμένη θέση “Χαλομονάστηρο” σε νέα θέση εντός του σχεδίου πόλεως Παλαιόχωρας, κατά παράβαση του Γ.Π.Σ. και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, ως προσωρινή λύση με μονάδα τύπου “compact” (που δεν παρέχει πλήρη τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων, αλλά μέχρι δευτεροβάθμια) και υπό την προϋπόθεση συναίνεσης όλων των κατοίκων . Ως αιτιολογικό υπήρξε το γεγονός η διαδικασία εκδίκασης στο ΣτΕ της αίτησης ιδιοκτητών -υποβλήθηκε προ διετίας – για ακύρωση της “απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων” θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Με το ίδιο αιτιολογικό, όπως πληροφορηθήκαμε, το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Πελεκάνου ανέθεσε κατά πλειοψηφία στον Ο.Α.ΔΥ.Κ. την εκπόνηση νέας μελέτης μετακίνησης της Ε.Ε.Λ. σε νέα θέση, χωρίς όμως να λάβει υπόψη του τη χρονοβόρα διαδικασία που απαιτείται για την έγκρισή της, που πρακτικά οδηγεί στην ματαίωση κατασκευής του έργου. Πράγματι

  • Για την έκδοση άδειας χρήσης αιγιαλού για την κατασκευή της Ε.Ε.Λ. (δεν παρέχεται προφορικά) απαιτείται απόφαση Υπ. Οικον. & Οικονομικών αφού προηγηθεί θετική γνωμάτευση εννέα (9) Υπουργείων στα οποία θα έχουν αποσταλεί οι Τεχνικοί Φάκελοι του έργου (άρθρο 8, ΚΥΑ 69269 / 5387 / 24-10-90 ΦΕΚ 678 Β΄).
  • Για την έγκριση της νέας οριστικής μελέτης κατασκευής του έργου, απαιτούνται να προηγηθούν οι παραπάνω γνωματεύσεις, η εκπόνηση Μ.Π.Ε., η χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και η θετική γνωμάτευση του ΓΕΝ.

4. Τα συμπεράσματα και οι απόψεις μας

Το Έργο Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων της παραλιακής περιοχής Παλαιόχωρας–Κουντούρας είναι ένα σημαντικό έργο προστασίας του περιβάλλοντος και ανάδειξης της τουριστικής αυτής περιοχής, που θα έπρεπε ήδη να λειτουργεί. Βάσει των μελετών του Ο.Α.ΔΥ.Κ. η Ε.Ε.Λ. προβλέπεται κεντροβαρικά της περιοχής στο “Χαλομονάστηρο” με πλήρη τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων και διάθεσή τους με υποθαλάσσιο αγωγό σε βάθος 50 μ.

Η Ν.Α.Χ., ο Δήμος Πελεκάνου και ο ΟΑΔΥΚ θα πρέπει να ενημερώσουν αναλυτικά τους κατοίκους του Δήμου και τους ιδιοκτήτες εκτάσεων στη θέση “Χαλομονάστηρο” για τις αυστηρές προδιαγραφές με τις οποίες έχει μελετηθεί, θα κατασκευαστεί και θα λειτουργεί η Ε.Ε.Λ. και ότι η τυχόν μετακίνησή της στη θέση “Τηγάνι” Παλαιόχωρας δεν πρόκειται ποτέ να εγκριθεί επειδή δεν επιτρέπεται από το Γ.Π.Σ. και την Πολεοδομική Μελέτη.

"Sponsored links"

Έχει ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος για την εκδίκαση της προσφυγής στο ΣτΕ. Ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα νομική και τεχνική υποστήριξη στο ΣτΕ της Ν.Α.Χ., του Δήμου Πελεκάνου και του Ο.Α.ΔΥ.Κ. από την οποία θα προκύπτει, ότι βάσει της μελέτης του Ο.Α.ΔΥ.Κ., η Ε.Ε.Λ. στο “Χαλομονάστηρο” θα κατασκευασθεί και θα λειτουργεί με τις πλέον φιλικές προς το περιβάλλον προδιαγραφές, ώστε το ΣτΕ να μην κάνει δεκτή την προσφυγή.

Περαιτέρω καθυστερήσεις στην κατασκευή και λειτουργία του υπόψη έργου αποχέτευσης λυμάτων θα ανακόψουν – με καταστροφικές συνέπειες – την αναμενόμενη σημαντική οικιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Παλαιόχωρας – Κουντούρας. Και τούτο όταν η χρηματοδότηση της κατασκευής του υπόψη έργου είναι προγραμματισμένη από το ΥΠΕΧΩΔΕ (βάσει των ανακοινώσεων του Υπουργού κ. Γ. Σουφλιά στο Ηράκλειο την 27-05-08 που περιλάμβαναν μεταξύ των άλλων για την Κρήτη τους βιολογικούς καθαρισμούς Νομού Χανίων στην Παλαιόχωρα, στην Κίσαμο και στις Καλύβες) υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι έρευνες και οι οριστικές μελέτες και λοιπές αδειοδοτήσεις που αναφέρονται στο έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΠΕΡ με Α.Π. 120032 / 10-06-2008, που απεστάλη και στο Δήμο Πελεκάνου.

Κύριε Νομάρχα, Κύριε Δήμαρχε,

Από αυτά που αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι η υπό ανάπτυξη τουριστική παραλιακή περιοχή Παλαιόχωρας – Κουντούρας έχει άμεση ανάγκη κατασκευής και λειτουργίας του σημαντικού έργου προστασίας του περιβάλλοντος “Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων”. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2007-2013 που πρέπει να είναι ο στόχος της Ν.Α.Χανίων, του Δήμου Πελεκάνου και του Ο.Α.ΔΥ.Κ. Όμως για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται να μη χαθεί περαιτέρω χρόνος σε συζητήσεις μετακίνησης της Ε.Ε.Λ. αλλά αντίθετα, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΠΕΡ, να προωθηθούν άμεσα οι διαδικασίες :

  • Απόκτησης από το Δήμο της έκτασης της Ε.Ε.Λ. και επομένως εκδίκασης της προσφυγής στο ΣτΕ, με νομική και τεχνική υποστήριξη της Ν.Α.Χ., Δήμου, Ο.Α.ΔΥ.Κ.
  • Εκπόνησης και έγκρισης όλων των απαιτούμενων ερευνών και οριστικών τεχνικών μελετών, συμπεριλαμβανομένου και του υποθαλάσσιου αγωγού.
  • Έκδοσης των αδειοδοτήσεων που αναφέρονται στο παραπάνω έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τέλος εκτιμούμε ότι μπορούν να γίνουν άμεσα ορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις στην υπάρχουσα απαράδεκτη κατάσταση, μετά από έλεγχο και μελέτη (π.χ. επισκευή και βελτίωση του υφιστάμενου υποθαλάσσιου αγωγού)

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Αντώνης Πιταριδάκης

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live