Ανοιχτή επιστολή του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών για τους χώρους του Θ.Ψ.Π.Χ.

Κανένα σχόλιο

Για την αξιοποίηση των χώρων του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων και τη δημιουργία Στεγνού Θεραπευτικού Προγράμματος Απεξάρτησης από τα Ναρκωτικά — Χανιώτισσες, Χανιώτες, Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα απέναντι στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται αντιμέτωποι με το πρόβλημα των ναρκωτικών, θεωρούμε απαραίτητο να σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή, μετά από εκείνη της 27/7 που αφορούσε το ίδιο θέμα.

Ο λόγος για τον οποίο επιμένουμε έγκειται στο ότι εντωμεταξύ πραγματοποιήθηκαν οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (28/7), του Νομαρχιακού Συμβουλίου (30/7) και του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Ε.Δ.Κ. (13/8), όπου συζητήθηκε η αξιοποίηση των χώρων του πρώην Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων (ΘΨΠΧ) και πάρθηκαν σχετικές αποφάσεις που δε συμβάλλoυν στην αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος.

"Sponsored links"

Πράγματι, με τις αποφάσεις αυτές προτείνεται να χρησιμοποιηθούν οι προαναφερθέντες χώροι σε «εκπαιδευτική, ερευνητική, συνεδριακή, πολιτιστική και κοινωνική κατεύθυνση», δίνοντας όμως απόλυτη προτεραιότητα στην εκεί εγκατάσταση του Παραρτήματος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και στην επέκταση του Μ.Α.Ι.Χ. Αυτή η προτεραιότητα σημαίνει, αφενός, ότι το Τ.Ε.Ι. θα καταλάβει το μέγιστο μέρος των χώρων και, αφετέρου, ότι για να εγκατασταθούν εκεί άλλες δομές και δραστηριότητες, θα πρέπει να είναι «συμβατές» με εκείνες του Τ.Ε.Ι. και του Μ.Α.Ι.Χ. Έτσι, αν και δεν αναφέρθηκε ρητά, φαίνεται να καλλιεργείται η άποψη ότι η εγκατάσταση Στεγνού Προγράμματος Απεξάρτησης από τα ναρκωτικά δεν είναι «συμβατή» με τις προτεινόμενες χρήσεις και επομένως πρέπει να αποκλειστεί από τους εν λόγω χώρους.

Κατά την εκτίμησή μας, εάν επικρατήσει αυτή η άποψη, θα εμποδιστεί η προσπάθεια που καταβάλλεται επί χρόνια για τη δημιουργία Στεγνού Προγράμματος Απεξάρτησης στο νομό μας. Η ανάγκη δημιουργίας αυτού του Προγράμματος έχει αναγνωριστεί ευρύτατα από την τοπική κοινωνία και έχει υποστηριχτεί τεκμηριωμένα από το Ε.ΣΥ.Ν., για πολλοστή δε φορά στην προηγούμενη ανοιχτή επιστολή μας. Δεν είναι λοιπόν σκόπιμο να επαναλάβουμε εδώ τα σχετικά επιχειρήματα.

Υπενθυμίζουμε απλώς ότι η χρήση ναρκωτικών έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις και επεκτείνεται διαρκώς στο νομό μας. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί άμεσα και ανεξάρτητα από τις χρονοβόρες διαδικασίες υλοποίησης άλλων προτάσεων-αιτημάτων, που αφορούν προβλήματα οπωσδήποτε σημαντικά αλλά με λιγότερο ραγδαίες και δραματικές εξελίξεις. Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή με τη δημιουργία Στεγνού Προγράμματος, του οποίου η αποτελεσματικότητα είναι πλέον αδιαμφισβήτητη, όσον αφορά όχι μόνο τη θεραπεία αλλά και την πρόληψη ενάντια στη χρήση ναρκωτικών.

Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι το αίτημα για Στεγνό Πρόγραμμα το έχουν στηρίξει με ομόφωνες αποφάσεις τους: το Νομαρχιακό Συμβούλιο (με την προηγούμενη σύνθεσή του στις 1.6.2004 και με τη νυν σύνθεση στις 19.12.2007), τα Δημοτικά Συμβούλια όλων των Δήμων του νομού μας, τα Διοικητικά Συμβούλια της ΤΕΔΚ, του Ιατρικού Συλλόγου, του Επιμελητηρίου Χανίων, η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης και άλλοι φορείς.

Υπενθυμίζουμε τέλος ότι, σε σύσκεψη φορέων που είχε συγκληθεί στις 12.11.2005 από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων με θέμα ακριβώς την αξιοποίηση των χώρων του ΘΨΠΧ, έγινε καταγραφή αιτημάτων προτάσεων που υποβλήθηκαν τεκμηριωμένα από αρκετούς φορείς. Μεταξύ των προτάσεων αυτών περιλαμβάνονταν ήδη η δημιουργία Στεγνού Θεραπευτικού Προγράμματος Απεξάρτησης από τα Ναρκωτικά και η εγκατάσταση της «κλειστής φάσης» του σε ένα συγκεκριμένο κτίριο στο χώρο του ΘΨΠΧ, το οποίο πληροί κατά ιδανικό τρόπο τις απαραίτητες προδιαγραφές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, με ελάχιστες επεμβάσεις.

Σχετικά με αυτό το τελευταίο σημείο, πρέπει να επαναλάβουμε ότι, σε ανάλογες περιπτώσεις δημιουργίας Στεγνού Θεραπευτικού Προγράμματος, ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα είναι η εξεύρεση κατάλληλων χώρων για εγκατάσταση των τριών επιμέρους φάσεων του Προγράμματος, δηλαδή του συμβουλευτικού σταθμού, της «κλειστής φάσης» απεξάρτησης και της κοινωνικής επανένταξης. Η διάθεση του προαναφερθέντος κτιρίου του ΘΨΠΧ θα συμβάλει λοιπόν αποφασιστικά στις προσπάθειες υλοποίησης του Προγράμματος στο νομό μας, δίνοντας νέα ώθηση στη διεκδίκησή της από τις αρμόδιες αρχές. Χωρίς να παραγνωρίζουμε τη σημασία άλλων αιτημάτων, εκτιμούμε ότι η υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος παραμένει άκρως αναγκαία και επείγουσα, και πρέπει να της δοθεί η δέουσα προτεραιότητα.

Καλούμε όλες τις αρμόδιες αρχές και τους τοπικούς φορείς, ιδιαίτερα δε τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τους Δήμους του νομού μας, να επιδείξουν συνέπεια και στάση ευθύνης, διεκδικώντας την άμεση δημιουργία Στεγνού Προγράμματος από το Υπουργείο Υγείας. Και ως πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, να προτείνουν και να διεκδικήσουν τη διάθεση του προαναφερθέντος κτιρίου γι’ αυτό το Πρόγραμμα. Καλούμε όλους εσάς, Χανιώτες και Χανιώτισσες, να απαιτήσετε και να στηρίξετε τη δημιουργία Στεγνού Προγράμματος, για να δοθεί ελπίδα ζωής στους συνανθρώπους μας που μπορούν και δικαιούνται να βοηθηθούν στην προσπάθειά τους για πλήρη και οριστική απεξάρτηση από τα ναρκωτικά.

Τέλος, όσον αφορά το Τ.Ε.Ι., αναγνωρίζουμε πλήρως την ανάγκη μετεγκατάστασής του σε χώρο που θα του επιτρέπει να λειτουργήσει εύρυθμα και να αναπτυχθεί. Εκτιμούμε δε ότι, ακόμα και αν ο χώρος του πρώην ΘΨΠΧ αναδειχτεί τεκμηριωμένα ως ο πλέον κατάλληλος γι’ αυτόν το σκοπό, η εγκατάσταση της «κλειστής φάσης» του Στεγνού Προγράμματος στο προαναφερθέν κτίριο μπορεί κάλλιστα να είναι συμβατή, με κατάλληλες διευθετήσεις του χώρου. Πάντως, ενόψει της απαραίτητης τεκμηρίωσης, θέτουμε εντελώς καλόπιστα τα εξής ερωτήματα:

Γιατί να εγκατασταθεί το Τ.Ε.Ι. στον εν λόγω χώρο, αφού τα περισσότερα από τα υπάρχοντα εκεί κτίρια θα είναι ακατάλληλα για τη λειτουργία του και θα χρειαστεί να κατεδαφιστούν για να κατασκευαστούν νέα; Γιατί να μην εγκατασταθεί σε ένα τμήμα της έκτασης που διαθέτει το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Ακρωτήρι, ώστε να στηριχτεί και χωροταξικά η συνεργασία αυτών των δυο εκπαιδευτικών και ερευνητικών Ιδρυμάτων; Γιατί επιδιώκεται κατά προτεραιότητα, μέσω της μετεγκατάστασης του Τ.Ε.Ι. στους χώρους του πρώην ΘΨΠΧ, η «πρόσδεσή» του στο Μ.Α.Ι.Χ., δηλαδή σε ένα Ινστιτούτο με αμφίβολο δημόσιο χαρακτήρα και με ισχνότατη ανταπόκριση στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας;

"Sponsored links"

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Χανίων του Ε.ΣΥ.Ν.:

Τσαουσάκος Γιώργος, Πρόεδρος

Γεωργουδάκη Στέλλα

Καραμπέτσου Ασημίνα

Μανιάς Ξενοφών

Πετράκης Στέλιος

Σηφοδασκαλάκης Γιάννης

Φραγκομιχελάκης Μιχάλης

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live