Προβλήματα στη λειτουργία του Πολυτεχνείου Κρήτης από τη λήξη των συμβάσεων 29 εργαζόμενων στο Ίδρυμα

Κανένα σχόλιο

Ψήφισμα και κάλεσμα του Συλλόγου Συμβασιούχων Υπαλλήλων Πολυτεχνείου Κρήτης — Ο Σύλλογος Συμβασιούχων Υπαλλήλων Πολυτεχνείου Κρήτης μετά και την γνωστοποίηση πως πολλοί απ’ αυτούς, μέσα στο καλοκαίρι έμειναν ή θα μείνουν άνεργοι εξέδωσε ψήφισμα και κάλεσμα που απευθύνεται προς τους υποψήφιους για το πρυτανικό σχήμα κ.κ. Γρυσπολάκη, Βαρότση, Πατεράκη, Φίλη, Μαρκόπουλου, Σαριδάκη, καθώς και τον Σύλλογο μελών ΔΕΠ, τον Σύλλογο Διοικητικών Υπαλλήλων, τον Σύλλογο ΕΤΕΠ, τον Σύλλογο ΕΕΔΙΠ, τον Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και τον Ενιαίο Σύλλογο Φοιτητών. Στο κάλεσμα αυτό ο Σύλλογος Συμβασιούχων Υπαλλήλων Πολυτεχνείου Κρήτης καλεί τα υποψήφια πρυτανικά σχήματα σε μία ανοικτή συζήτηση με τους Συλλόγους του Πολυτεχνείου Κρήτης τη Τρίτη 08/07/2008 στις 12:00 στην αίθουσα Β1001 με θέμα τη λήξη συμβάσεων 29 και πλέον υπαλλήλων του Ιδρύματος.

Σχετικά, θα υπάρξει και συνέντευξη τύπου για τα ΜΜΕ σήμερα στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο για το θέμα τους. Στο κάλεσμα που εξέδωσαν, αναφέρουν μεταξύ άλλων:

"Sponsored links"

«Οι συμβασιούχοι του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν νομιμοποιηθεί στα μάτια της Πολυτεχνειακής Κοινότητας ως αναπόσπαστο κομμάτι του εργατικού δυναμικού του Ιδρύματος. Απόδειξη είναι ότι οι υπάλληλοι αυτοί, επί πάρα πολλά έτη, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Ιδρύματος, με συνεχείς ανανεώσεις των συμβάσεών τους. Δυστυχώς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του εργατικού δυναμικού, θα βρεθεί, ή έχει ήδη βρεθεί στην ανεργία, χωρίς τη παραμικρή παρέμβαση ή δυνατότητα άμεσης λύσης από την Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Καλούμε τα υποψήφια πρυτανικά σχήματα στην ανοικτή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 08/07/2008 στις 12:00 στην αίθουσα Β1001 για να θέσουν τις λύσεις που έχουν να προτείνουν για την άμεση αποκατάσταση και την συνέχιση τις εργασίας των συμβασιούχων υπαλλήλων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και τις μελλοντικές τους θέσεις ως Πρυτανικές Αρχές σχετικά με το θέμα αυτό»

Το Ψήφισμα

Στο ψήφισμα που εξέδωσαν ενημερώνουν για τη λήξη των συμβάσεων τριών ως τώρα υπαλλήλων του ιδρύματος, ενώ γνωστοποιούν πως έπονται άλλες 12 των οποίων οι συμβάσεις λήγουν στις 31/07/2008 και ακόμα δεκατέσσερις με λήξη στις 31/-8/2008. Όπως αναφέρουν, το πρόβλημα, πέρα από τους συμβασιούχους που μένουν άνεργοι, αφορά άμεσα και το Πολυτεχνείο Κρήτης, του οποίου πολλά τμήματα θα μείνουν χωρίς υποστήριξη καθώς και οι προσπάθειες που γίνονται για να λυθεί το πρόβλημα, και οι απαιτήσεις τους ως Σύλλογος. Αναλυτικά, στο ψήφισμα αναφέρεται:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕΑΕΚ

Η θέση της Πρυτανείας (Πρύτανης Γρυσπολάκης Ι., Αντυπρυτάνεις, Βαρότσης Ν. και Πατεράκης Μ.) για τα προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ του Πολυτεχνείου Κρήτης ήταν ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα παράτασης τους, και δεν οι ίδιοι ως Πρυτανεία δεν είχαν να προσφέρουν καμία άλλη εναλλακτική και άμεση λύση για τους δεκαεπτά (17) συμβασιούχους υπαλλήλους που οδηγούνται στην ανεργία.

Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλές από τις υπηρεσίες του Πολυτεχνείου, που βασίζονται εξ’ ολοκλήρου σχεδόν σε αυτούς τους συμβασιούχους υπαλλήλους, θα έχουν σοβαρότατο πρόβλημα λειτουργίας κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Για παράδειγμα, το πιο σοβαρό πρόβλημα θα το έχει το τμήμα της Αρχιτεκτονικής στο οποίο απασχολούνται 11 συμβασιούχοι υπάλληλοι από τους 14 συνολικά υπαλλήλους του τμήματος, (11 συμβασιούχοι + 3 μόνιμοι), των οποίων το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ λήγει στις 31/08/2008.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΚΕ

Για τα προγράμματα του ΕΛΚΕ η Πρυτανεία ανέφερε ότι επειδή το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι η ισχύουσα Κοινή Διυπουργική Απόφαση ΚΥΑ ΚΑ679/96, δεν δίνει την δυνατότητα πια στον ΕΛΚΕ να χρηματοδοτεί τις ανάγκες του Πολυτεχνείου, το Ίδρυμα δεν μπορεί να προβεί σε προσλήψεις προσωπικού (στην ουσία διατήρηση του προσωπικού) όπως γινόταν μέχρι τώρα. Αυτό συμβαίνει διότι, όπως ειπώθηκε, υπάρχει το ενδεχόμενο μετά από μελλοντικό οικονομικό έλεγχο που θα διενεργηθεί στο Πολυτεχνείο, οι υπεύθυνοι για τις προσλήψεις αυτές να υποστούν σημαντικές ποινικές και οικονομικές κυρώσεις (Βλέπε Πανεπιστήμιο Κρήτης). Έτσι, μετά την λήξη του προγράμματος ΕΛΚΕ στις 31/08/2008, εννέα (9) συμβασιούχοι υπάλληλοι οδηγούνται και αυτοί άμεσα στην ανεργία, με τα ίδια αποτελέσματα που προαναφέρθηκαν για τις υπηρεσίες και τα τμήματα στα οποία αυτοί εργάζονται.

"Sponsored links"

Η ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Π.Κ.

Για το πρόβλημα αυτό η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης έδωσε μία μακροπρόθεσμη λύση, όπως αυτή χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο. Η μοναδική λύση που δόθηκε για το πρόβλημα των 29 συμβασιούχων σε προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ και ΕΛΚΕ, είναι να τροποποιηθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΑ679/96 και να ψηφιστεί μία νέα, έτσι ακριβώς όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των Πρυτανικών Αρχών και εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας και Οικονομικών, στην τελευταία Σύνοδο Πρυτάνεων στα Χανιά.

Με την τροποποιημένη ΚΥΑ ΚΑ679/96 η Πρυτανεία υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει σε μελλοντικές προσλήψεις συμβασιούχων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ, διατηρώντας, ή εντάσσοντας πάλι σε νέα προγράμματα του Πολυτεχνείου, τους συμβασιούχους υπαλλήλους που θα έχουν ήδη φύγει με τη λήξη των συμβάσεών τους,.

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ως Σύλλογος Συμβασιούχων του Π.Κ. θεωρούμε ότι η απόφαση για την αναθεώρηση της ΚΥΑ από τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να καθυστερήσει πολύ ή να μην πραγματοποιηθεί ποτέ για διάφορους πολιτικούς λόγους, καθώς το θέμα της Παιδείας είναι πολύ επίκαιρο και με πολλές προεκτάσεις. Γνωρίζουμε επίσης ότι η διαδικασία για την πρόσληψη προσωπικού μέσω προκήρυξης ΑΣΕΠ διαρκεί τουλάχιστον δύο εργάσιμους μήνες, με τον ΑΣΕΠ να είναι κλειστός τον Αύγουστο.

Υπάρχει, επίσης, μία έντονη ανησυχία των συμβασιούχων υπαλλήλων ότι πέραν της οικονομικής και εργασιακής αναταραχής που πρόκειται να υποστούν με τη λήξη των συμβάσεων τους, υπάρχει το ενδεχόμενο σε μελλοντικό νόμο της Κυβέρνησης μέσα το 2009 για τη μετατροπή των συμβασιούχων των Α.Ε.Ι. σε ΙΔΑΧ, με προαπαιτούμενο να έχουν ενεργές συμβάσεις και 24μηνη συνεχόμενη προϋπηρεσία τα δύο τελευταία έτη (2007-2008), οι συμβασιούχοι με κενά εργασίας να κινδυνεύουν να μην καλύπτουν τα προσόντα που θα ορίζει αυτός ο νόμος.

Στο παρελθόν πολλοί συμβασιούχοι δεν μονιμοποιήθηκαν διότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για 24μηνη συνεχόμενη προϋπηρεσία που είχε θέσει ο νόμος, έχοντας έναν ή δύο μήνες κενό διάστημα μέσα αυτή τη περίοδο, παρ’ όλο που αυτοί οι συμβασιούχοι είχαν προηγούμενη συνολική προϋπηρεσία περισσοτέρων ετών.

Καταλήγοντας, αυτό που προσέφεραν ως λύση από την Πρυτανεία για τα προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ και ΕΛΚΕ που λήγουν πολύ σύντομα μέσα στο καλοκαίρι, δεν αποτελεί μία άμεση στο πρόβλημα των 26+3 και πλέον εργαζομένων που θα βρεθούν, ή ήδη έχουν βρεθεί, χωρίς εργασία.

Ο Σύλλογος Συμβασιούχων Υπαλλήλων Πολυτεχνείου Κρήτης εργάζεται δυναμικά ώστε να μην υπάρξει κανένα κενό στις συμβάσεις των υπαλλήλων που εργάζονται στο Ίδρυμα ώστε να βρεθεί μία πιο μόνιμη και οριστική λύση στο πρόβλημα αυτό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ:

  • ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30/06/08 ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟ 01/07/2008
  • ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ:

  • ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live