Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2000-2006 συνεδρίασε χθες στο Κολυμπάρι

Κανένα σχόλιο

Πραγματοποιήθηκε χθες στο Συνεδριακό Κέντρο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης και Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Σεραφείμ Τσόκα η 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2000-2006 με την συμμετοχή Νομαρχών , Δημάρχων, Φορέων κλπ. Η χθεσινή συνεδρίαση είχε στόχο τον απολογισμό για το έργο που επιτελέστηκε στα πέντε χρόνια που προηγήθηκαν.

«Σήμερα κλείνουμε το πρόγραμμά μας εδώ στο Κολυμπάρι, στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, προσδοκώντας να αντλήσουμε δυνάμεις και αισιοδοξία για το μέλλον της περιοχής μας αλλά και να σας διαβεβαιώσομε ότι κερδίσαμε το στοίχημα με τη βοήθεια όλων φέρνοντας την Κρήτη στην πρωτοπορία . Εδώ επιτρέψτε μου να πω πως η συνεδρίαση αυτή συμπίπτει και με ένα θέμα που μπορεί να θεωρηθεί προσωπικό όμως ουσιαστικά δεν είναι, γιατί σαν αύριο 7 Απριλίου πριν από 5 χρόνια ανέλαβα τα καθήκοντα μου ως Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης και τότε είχα πει «τίθεμαι από σήμερα στη διάθεση όλων των Κρητών» , ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κ. Τσόκας.

"Sponsored links"

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκας σε δηλώσεις του ανέφερε:

« Σήμερα έχουμε την 8η Επιτρoπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κρήτης και θα έλεγα ότι είναι μια πανηγυρική συνεδρίαση, δεδομένου ότι τον Ιούνιο κλείνει το Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα πήγε πολύ καλά, έγιναν οι προσπάθειες , όμως τι απέδωσε σε υποδομές κλπ. είναι κάτι που θα το κρίνουν άλλοι .

Από την πλευρά μου, έχω να πω ότι τα πέντε από τα εφτά χρόνια ήταν επί δικής μου Γενικής Γραμματείας και θεωρώ ότι με την βοήθεια όλων των φορέων κάναμε πολύ καλή δουλειά. Και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τις Νομαρχίες, τους Δήμους, τους Βουλευτές, τους διάφορους άλλους φορείς , τα Επιστημονικά Ιδρύματα, τα Ερευνητικά Ιδρύματα, για την βοήθεια που προσέφεραν στην Περιφέρεια».

Ερ. Αν θέλουμε να δώσουμε ένα ποσοστό απορρόφησης;

Απ. Το ποσοστό απορρόφησης, πλέον δεν έχει καμία σημασία διότι ξεπεράσαμε ήδη το 104% και θα κλείσουμε με 115%. Άρα λοιπόν θα κλείσουμε με την ασφάλεια που μας δίνει αυτό το ποσοστό.

Ερ. Πόσα χρήματα συνολικά απορροφήθηκαν;

Απ. Η Δημόσια δαπάνη του ΠΕΠ Κρήτης για το Γ΄ΚΠΣ ήταν 696 εκ. ευρώ. Το ποσοστό απορροφητικότητας από τον Απρίλιο του 2004 που ήταν στο 22% σήμερα έχει ξεπεράσει το 104% και αναμένεται τον Ιούνιο που κλείνει και χρονικά το Πρόγραμμα, να ξεπεράσει το 115%.

Μπορείτε να υπολογίσετε ότι πάνω από 3.000 έργα και υποέργα έγιναν σ αυτό το χρονικό διάστημα στην Κρήτη. Πιστεύω ότι βάλαμε το λιθαράκι στο να αλλάξει λίγο η Κρήτη. Και να μου επιτρέψετε να πω, ότι και σε προσωπικό επίπεδο έχει μια ιδιαίτερη σημασία το κλείσιμο του ΠΕΠ η συγκεκριμένη ημέρα που γίνεται η Επιτροπή Παρακολούθησης .

Διότι θυμάμαι ότι σαν σήμερα πριν από 5 χρόνια έφτασε η οικογένειά μου στην Κρήτη, και περάσαμε αυτά τα 5 χρόνια στην Κρήτη γόνιμα και δημιουργικά, όσο μπορούσαμε.

"Sponsored links"

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

-. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης – Πρακτικών της 7ης Συνεδρίασης Επ.Πα.

Η Επ.Πα. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, ενέκρινε ομόφωνα την Ημερήσια Διάταξη και τα Πρακτικά της προηγούμενης, 7ης Συνεδρίασής της.

-. Παρουσίαση πορείας υλοποίησης ΠΕΠ Κρήτης 2000 – 2006

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την 7η Συνεδρίαση της.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης κρίνει ως θετικές τις ενέργειες της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης που έχουν μέχρι σήμερα αναληφθεί, με στόχο τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων καθώς επίσης και τις ενέργειες επιτάχυνσης της προόδου υλοποίησης του Επ. Προγράμματος στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και οδηγιών που δίνονται από την Διαχειριστική Αρχή του Γ΄ ΚΠΣ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από την Ε.Δ.Α. σε συνεργασία με την Κεντρική Διαχειριστική Αρχή για την ομαλή προετοιμασία του κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος και καλεί την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να προχωρήσει στο συντονισμό και την εφαρμογή των απαιτούμενων ενεργειών στην κατεύθυνση αυτή.

Οι τελικοί δικαιούχοι και φορείς υλοποίησης των έργων και δράσεων του προγράμματος καλούνται να επιταχύνουν την ολοκλήρωση των έργων τους σύμφωνα με τις αποφάσεις ένταξής τους και να προχωρήσουν στην εφαρμογή μέτρων σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην κατεύθυνση της τακτοποίησης και του λογιστικού κλεισίματος του Προγράμματος έως την 30/06/2009.

-. Αναθεώρηση του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 – Έγκριση Αναθεωρημένου Σ.Π.

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας δαπανών

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την τελική αναθεώρηση του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006, όπως εγκρίθηκε με την Ε(2008) 8835/19.12.2008 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και για το προτεινόμενο προς αναθεώρηση Συμπλήρωμα Προγραμματισμού και το εγκρίνει ομόφωνα.

Παράλληλα ενημερώθηκε για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας των δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος η οποία εγκρίθηκε με την Ε(2009) 1131/18-2-2009 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

-. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Ταμείου Συνοχής

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την πρόοδο υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Συνοχής.

– . ΕΣΠΑ – Πορεία υλοποίησης ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης έγινε συνοπτική ενημέρωση για τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live