Καλλικράτεια Πολεοδομική αναδιοργάνωση υπηρεσιών

Κανένα σχόλιο

Είναι φανερό, εξάλλου αναμενόμενο, ότι με την θεσμοθέτηση πλέον, την εκλογή και δημιουργία των νέων Καλλικρατικών Δήμων, ο επιμερισμός ή αναδιοργάνωση και αναδιάταξη των Πολεοδομικών Υπηρεσιών – γραφείων του νομού, είναι αναγκαία με προτεραιότητα μάλιστα, λόγω των συνεχών και σε εκκρεμότητα υποθέσεων, που κατατίθενται αλλά και «λιμνάζουν» σε αυτές από καιρό, λόγω της φύσης τους, αλλά και των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών. Η επαφή και η εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και του ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού σε αυτές ήταν και είναι το μεγάλο ζητούμενο, σε υπηρεσίες, που μάλιστα έχουν αφιερώσει και αφιερώνουν συχνά πικρά και σκληρά δημοσιεύματα και κριτική στα πανελλήνια μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Για τις δύο πολεοδομικές υπηρεσίες που λειτουργούσαν στο Νομό, η μια δια τα όρια του Καποδιστριακού Δήμου Χανίων (Πολεοδομία Δήμου) και η άλλη της Νομαρχίας δια όλο τον λοιπό Νομό, πιστεύομε ότι (παρά τις λειτουργικές τους αδυναμίες) γεωγραφικά και χωροταξικά, εξυπηρετούσαν με διακριτά και σαφή όρια, τις πολεοδομικές υποθέσεις των πολιτών αλλά και της Διοίκησης. Σήμερα, αυτές οι υπηρεσίες αλλάζουν μορφή και δομή και καλούνται να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους σε όλο τον κόσμο, εφ’ όσον άλλα πολεοδομικά γραφεία, δεν υφίστανται σε αυτόν.

Με ποια μορφή όμως, και σε ποιο εύρος; Μας είναι γνωστό αλλά και παραδεκτό, ότι η Πολεοδομία της πρώην Νομαρχίας, ήταν η αρτιότερα οργανωμένη με έμπειρα στελέχη, σε όλα τα επίπεδα και τμήματός της με καλή αποδοχή των υπηρεσιών της από τους πολίτες, χάρην των προσπαθειών του προσωπικού και εξειδίκευση για τα θέματα των οικισμών αλλά και των Σχεδίων Πόλης εφ’ όσων ησχολήτο και με δήμους με Σχέδιο. Η Πολεοδομία του Δήμου, με εμπειρία στο Σχέδιο της Πρωτεύουσας του Νομού και τα Πολεοδομικά της ζητήματα, με ελάχιστο προσωπικό και με «αδύναμη και χαλαρή πολιτική Διοίκηση» προφανώς, στεκόταν στο ύψος των περιστάσεων με πολλά ερωτηματικά, όμως, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, και δίκαιο ή άδικο σχολιασμό. Και το ερώτημα: Είναι δυνατόν αυτοί οι δυο να συνυπάρξουν ή να αφομοιωθούν; Και εάν ναι για ποιο Δήμο;

"Sponsored links"

Δια τον Δήμο Χανίων και μόνον; Και οι άλλοι Καλλικρατικοί Δήμοι πώς θα εξυπηρετηθούν; Έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσει κάθε ένας από αυτούς, ή έστω, ανά δύο, πλήρες, οργανωμένο Πολεοδομικό γραφείο με στελεχιακό επιστημονικό δυναμικό, πού θα ευρεθεί, ή, θα πάει εκεί, με εμπειρία και ικανότητα; Νομίζομε όχι. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν κατά την άποψή μας, να δημιουργηθούν ΙΚΑΝΑ Πολεοδομικά Γραφεία, τέτοιου εύρους και τύπου. Η ιστορία μας δικαιώνει, θυμίζοντας την προσπάθεια, την πορεία και το τέλος, που είχε το Πολεοδομικό Γραφείο Καστελλίου.

Τι θα γίνει λοιπόν σήμερα, που εμφανίζεται, η αναμενόμενη εξάλλου «κοιλιά» της λειτουργίας των γραφείων αυτών, από την αλλαγή του συστήματος;

Προφανώς, το δεχόμεθα, ότι τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ – Χρόνος οργάνωσης και ωρίμανσης του νέου οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας που θα υπάρξει των υπηρεσιών αυτών, κρίνουμε ότι θα υπερβεί το εξάμηνο, έως και ένα έτος για να δρομολογηθούν χωρίς κενά, οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε όλους τους τομείς.

Μακροπρόθεσμη λοιπόν, η πορεία, κοινωνικά αποδεκτή. Έως τότε όμως θα πρέπει απρόσκοπτα να συνεχίσει, ενδιάμεσα, να λειτουργεί το σύστημα, προσαρμοζόμενο όμως σιγά – σιγά, στη τελική και οριστική του στόχευση.

Και εδώ, στο σημείο αυτό, εκφράζουμε την άποψή μας, ως πρόταση, προσπαθώντας να συμβάλλουμε στην επιτάχυνση της ορθότερης το δυνατόν επιλύσεως του προβλήματος, το συντομότερο, αφού γνωρίζομε τις ικανότητες ακρόασης, αποδοχής, συζήτησης έως και κριτικής, των δύο Δημοκρατικών συμπολιτών μας που εξελέγησαν στο Δημαρχιακό θώκο των Χανίων και τον Περιφερειακό δια τον Νομό. Ειδικά δε του αρμόδιου, επιμελητηριακού, αντιδημάρχου Χανίων, που με την εμπειρία του μπορεί να δρομολογήσει το θέμα. Άποψή μας είναι λοιπόν, η μη ενοποίηση ή απορρόφηση, της μίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας από την άλλη. Να παραμείνουν ως έχουν κατά θέση και αρμοδιότητες στο εύρος και την ακτίνα των δραστηριοτήτων και του αντικειμένου που είχαν έως τώρα. Προφανώς, μια αναδιάταξη στα πρόσωπα, σε επίπεδο επικεφαλή διοίκησης, προϊσταμένων τμημάτων είναι αναγκαία με γνώμονα την πορεία, την εμπειρία, το ιστορικό και τον υπηρεσιακό βαθμό των προσώπων. Προφανώς είναι αναγκαίο, η «τράπουλα» πρέπει να ανακατευθεί, και κατανεμηθεί και να μοιρασθεί επάξια, για την πορεία σύμφωνα με τα παραπάνω του Καλλικράτειου αυτοδιοικητικού μοντέλου, χάριν της οργάνωσης της κοινωνίας των Πολιτών. Η διμερής αυτή λειτουργική δομή, να ανήκει στον «μητροπολιτικό» Δήμο του Νομού, και να συνδράμει και υποβοηθεί τα μικρά τεχνικά τμήματα των νέων Δήμων, που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να γίνουν.

Θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί η εμπειρία και το κύρος των προσώπων, με κριτήριο την πορεία τους  έως τώρα την εξυπηρέτηση των πολιτών και το αδιάβλητο της θέσης τους.

Η θέση – έδρα – των δύο υπηρεσιών σε αυτή τη φάση να παραμείνει η ίδια, εφ’ όσον σημειολογικά, θα υποδεικνύουν έτσι έμμεσα και την κατεύθυνση των αρμοδιοτήτων τους.

Είναι εξ άλλου αναμενόμενο να ψάχνουν οι διοικητικοί κλπ υπάλληλοι που ήδη υπηρετούσαν στους όμορους Καποδιστριακούς Δήμους των Χανίων να οδεύουν πλέον και να είναι στη διάθεση του νέου μητροπολιτικού. Πράγμα που θα ενδυναμώσει και θα συμπληρώσει την στελέχωση της Πολεοδομίας του Δήμου Χανίων, όπου λογικά και αναμενόμενα, το λειτουργικό της πλέον έργο θα πολλαπλασιαστεί χωρίς – και είναι σημαντικό – να δημιουργηθεί υποβάθμιση και δυσλειτουργία της πρώην Νομαρχιακής Πολεοδομίας. Συνοπτικά λοιπόν, η σκέψη πρότασης, για την αναδιοργάνωση των Πολεοδομικών Υπηρεσιών, χωρίς αυτή να είναι και η θέσφατη λύση, είναι η ακόλουθη:

1)     Παραμονή του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου Χανίων ως είχε, με ένταξη σε αυτό των μηχανικών και διοικητικών που υπηρετούσαν στους όμορους Καποδιστριακούς Δήμους, και ενδεχόμενη συμπληρωματική στελέχωσή του από άλλες υπηρεσίες, (Δημοτικές και πρώην Νομαρχιακές) με αντικείμενο τα νέα όρια του Δήμου Χανίων.

"Sponsored links"

2)     Παραμονή του οργανωμένου Πολεοδομικού Γραφείου της Πρώην Νομαρχίας ως είχε, χωρίς την αποστελέχωση και αποδυνάμωσή του, με αντικείμενο τον έλεγχο των λοιπόν Καλλικρατικών Δήμων, και την διατήρηση των ειδικών τμημάτων που έχει, για σχέδια Πόλης – επέκτασης κλπ υπηρεσίες.

3)     Και τα δύο Πολεοδομικά Γραφεία, ανήκουν στον Μητροπολιτικό Δήμο Χανίων διοικητικά, και κατ’ επέκταση ελέγχονται από την Περιφέρεια. Στο δεύτερο όμως λογικό είναι να συνυπάρχουν διοικητικά και ελεγκτικά με κάποια μορφή, οι λοιποί Καλλικρατικοί Δήμοι δια τους οποίους εξάλλου απευθύνεται.

4)     Πλήρης αλλαγή, διευθυντικών προσώπων των τμημάτων των δύο υπηρεσιών με ανακατανομή και με γνώμονα τα προαναφερόμενα και με νέα πρόσωπα για νέα αρχή, νέα βάση και καμία πλέον σχέση με το «όποιο» παρελθόν έχει κάθε μία υπηρεσία από αυτές ιστορικά και κοινωνικά.

5)     Διατήρηση της έδρας και των θέσεων των υπηρεσιών, ως έχουν σήμερα, και μακροπρόθεσμα, εφ’ όσων υπάρξει χώρος, συνύπαρξή τους σε ενιαίο κεντρικό κτίριο με σαφή στοχευμένο λειτουργικό χαρακτήρα και κατεύθυνση εκάστης.

Είναι σαφές ότι υπηρεσίες ως η ΕΠΑΕ – ΣΧΟΠ κλπ θα ανήκουν και λειτουργούν σε επίπεδο περιφέρειας πλέον με ευθύνη της τελευταίας, και όπως προβλέπεται.

–        Είναι ευκαιρία λοιπόν, στη φάση αυτή, να ξεκινήσει με γνώμονα την «Καλλικρατική» σκέψη, κάτι νέο, υγιές από την βάση του, χρησιμοποιώντας μόνο «τα καλά», και την εμπειρία του παρελθόντος, των υπηρεσιών αυτών.

Στην πορεία, είναι προφανές, θα προκύψουν αγκυλώσεις, και αναμενόμενες διορθώσεις, επιμερισμοί κλπ, οι οποίες κατά την άποψή μας δεν θα πρέπει να ακουμπήσουν την νέα οργανωτική δομή που θα προκύψει. Τα πρόσωπα θα αλλάξουν, εάν συνεχιστεί ή παρατηρηθεί προσπάθεια προσομοίωσης με το παρελθόν. Η νέα Καλλικρατική προκύπτουσα Διοίκηση, είναι γνωστή για το δημοκρατικό και αποφασιστικό ρόλο και χαρακτήρα της, έχοντας επίσης δεσμευτεί γι’ αυτό κατά τον προεκλογικό αγώνα, και προφανώς, ξεκινά με σταθερές και υγιείς παραδοχές και βάσεις την προσπάθεια αυτή. Είναι επίσης γνωστό ότι ο νέος δήμαρχος της πόλης είναι «λαϊκός» άνθρωπος που ακούει και συμβουλεύεται αρμόδιους ειδικούς φορείς, πέραν των προτεινόμενων σκέψεων που τίθενται δημόσια στο τραπέζι, όπως η παρούσα για να συνδράμουν έστω και στο ελάχιστο, στη νέα αυτοδιοικητική αποκεντρωμένη προσπάθεια.

Και ίσως, εφ’ όσων κριθεί απαραίτητο, δεν θα ήταν ανώφελη, μία ανοικτή συζήτηση στο ΤΕΕ, με κοινωνικούς, αυτοδιοικητικούς, και τεχνικούς εκπροσώπους φορέων, για την συγκρότηση μιας κοινά αποδεκτής ενδεχομένως οργανωτικής λύσης της Καλλικράτειας Πολεοδομικής Αναδιοργάνωσης των νέων Δήμων του Νομού.

Ι. Τσουρής – Αρχ/ων

(Ελ.Ε.Μ.) – Γραμματέας αντ/ος ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης

Στα : Θεσεις

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live