Πεπραγμένα Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης (Μέρος 5ο τελευταίο)

Κανένα σχόλιο

X. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Από το 2005 έως το 2007 λειτούργησε από κοινού με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΤΕΙ Κρήτης ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης με την συμμετοχή 42 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο νησί. Στόχος ήταν η μεταφορά σε αυτές τεχνολογίας για την βελτίωση της παραγωγής και της εκ μέρους τους παροχής σύγχρονων υπηρεσιών

Την περίοδο 10/2005 – 12/2009 το Πολυτεχνείο Κρήτης διαθέτοντας το κατάλληλο έμψυχο δυναμικό και τεχνογνωσία, ανέλαβε μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης, με προϋπολογισμό 450.000€, για την ανάπτυξη Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών στην Περιφέρεια Κρήτης. Το έργο της κατασκευής των μητροπολιτικών δικτύων σε έξι δήμους του νησιού (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Αγ. Νικόλαος, Ιεράπετρα και Σητεία) καθώς και το έργο του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ Κ.Π.Σ. Το Πολυτεχνείο Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ήταν υπεύθυνο για την σύνταξη των αναλυτικών μελετών εφαρμογής και διόδευσης των οπτικών ινών και των τευχών δημοπράτησης των έργων, την τεχνική παρακολούθηση και επιτόπια επίβλεψη της κατασκευής και τον έλεγχο και πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης των έργων στους έξη δήμους της Κρήτης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το συνολικό μήκος του εγκατεστημένου δικτύου στην περιοχή των Χανίων (Χανιά, Ακρωτήρι, Σούδα, Ελ. Βενιζέλο, Θέρισο, Ν. Κυδωνία) υπερέβη τα 60χλμ. Τέλος, υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Χανίων με κύριο αντικείμενο την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες αξιοποιώντας την υποδομή του οπτικού μητροπολιτικού δικτύου. Με αυτό τον τρόπο, το Ίδρυμα συνέβαλλε αποφασιστικά στην δημιουργία τεχνολογικά προηγμένων και εύκολα επεκτάσιμων, κρίσιμων για την ανάπτυξη της Κρήτης τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών

"Sponsored links"

Το 2008 εκπονήθηκε και υποβλήθηκε πρόταση, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Ν. Καλογεράκη, για τη δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης με προϋπολογισμό 1.450.000€. Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση των αγροτικών προϊόντων της Κρήτης, η καταπολέμηση των ασθενειών της ελιάς, η βιολογική καλλιέργεια, η διαχείριση των αποβλήτων από την επεξεργασία τους και η προώθηση του προϊόντος. Το έργο τελικά εντάχθηκε το 2009, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και εκπονείται σε συνεργασία με εργαστήρια του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Κρήτης καθώς και του ΜΑΙΧ

Το 2010 επιτύχαμε την υπογραφή δύο Προγραμματικών Συμβάσεων με την Περιφέρεια Κρήτης για την εκπόνηση μελετών (α) για την χωροθέτηση των αιολικών πάρκων στην Κρήτη και (β) την χωροθέτηση των επικινδύνων και οχλουσών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων στην Κρήτη συνολικού ύψους 150.000€

Συνολικά από το 2005 έως το 2010 ανετέθησαν και εκπονήθηκαν ή εκπονούνται εβδομήντα μία (71) μελέτες για την ανάπτυξη της Κρήτης, συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης και διαχείρισης του περιβάλλοντος, του φυσικού πλούτου και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του νησιού. Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτών των προγραμμάτων ανέρχεται σε 3.909.419€

Ενισχύσαμε οικονομικά και οργανωτικά όλες τις ομάδες ερευνητών και φοιτητών, οι οποίες επιθυμούσαν να προβάλουν τα καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα της ερευνητικής τους δραστηριότητας σε διεθνή φόρα και διαγωνισμούς. Ως παραδείγματα αναφέρουμε την ενθάρρυνση, οικονομική ενίσχυση και οργανωτική βοήθεια που προσφέραμε στις ομάδες για την συμμετοχή των καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων τους σε διεθνείς διαγωνισμούς στα πεδία της ρομποτικής, των βιοκαυσίμων, της εξοικονόμησης καυσίμων οχημάτων κ.λπ.

Το 2008 συγκροτήθηκε επιτροπή ειδικών μελών ΔΕΠ για την υποβολή προτάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την εγκατάσταση ΑΠΕ στο Ίδρυμα. Στις 1-7-2010 υπεβλήθη πρόταση προς την Υπουργό Παιδείας για την χρηματοδότηση των μελετών αυτών, ώστε η Πολυτεχνειούπολη Χανίων να μετατραπεί σε ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

XI. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Επιτύχαμε την έγκριση από την Πολιτεία της επιδότησης της μετακίνησης των φοιτητών από και προς την Πολυτεχνειούπολη και την πρώην Γαλλική Σχολή. Αυξήσαμε τα δρομολόγια των λεωφορείων προς Πολυτεχνειούπολη, τα οποία εισέρχονται στην Πολυτεχνειούπολη και διανύουν τον περιφερειακό δακτύλιο. Οι φοιτητές μπορούν να προμηθεύονται μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών κόστους 15€ και να χρησιμοποιούν όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων προς Χαλέπα και Ακρωτήρι (Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, Κορακιές, Καμπάνι, κ.λπ.)

Σχεδιάσαμε και αναγείραμε το 2006 το Εστιατόριο στον αύλιο χώρο της πρώην Γαλλικής Σχολής, όπου στεγάζεται το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Επεκτείναμε την υπηρεσία σίτισης και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, προκειμένου οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι και οι διδάσκοντες να μην μετακινούνται στην Πολυτεχνειούπολη

Διασφαλίσαμε την απρόσκοπτη σίτιση των φοιτητών του Ιδρύματος που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, αλλά και όσων από τους υπόλοιπους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το επιθυμούν με πλήρες μενού (κυρίως πιάτο, σαλάτα, τυρί και φρούτο) και εξαιρετικά χαμηλό τίμημα (περίπου 1,3 € για το γεύμα και 0,9 € για το δείπνο)

"Sponsored links"

Το 2006 ιδρύσαμε και στελεχώσαμε με ψυχολόγο, το Γραφείο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης. Η προσπάθεια αυτή γνωρίζει μεγάλη επιτυχία αφού ο σκοπός του Γραφείου είναι να βοηθά και να υποστηρίζει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής.

ΧII. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΣΗ

Ολοκληρώθηκαν οι αθλητικές εγκαταστάσεις εντός του 2007 με την ανέγερση δύο γηπέδων ποδοσφαίρου 5 x 5 και ενός επιπλέον γηπέδου καλαθόσφαιρας, ώστε να υπάρχει ένα πλήρες αθλητικό κέντρο-όαση στη διάθεση της Πολυτεχνειακής Κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας και εγκαταστάθηκαν προβολείς στα γήπεδα το 2006, ώστε αυτά να χρησιμοποιούνται και κατά τις βραδινές ώρες

Δημιουργήθηκε χώρος στάθμευσης οχημάτων το 2010 για την διευκόλυνση και την ασφάλεια των χρηστών των γηπέδων

Ολοκληρώθηκαν το 2006 τα αποδυτήρια των αθλητικών εγκαταστάσεων και εξοπλίστηκαν τα γραφεία των καθηγητών σωματικής αγωγής (ΕΕΔΙΠ)

Χρηματοδοτήσαμε όλες τις πολιτιστικές ομάδες των φοιτητών μας, υπογράφοντας συμβόλαιο με Σχολή Χορού για την εξάσκηση της Ομάδας Χορού και συνδράμαμε την συμμετοχή της σε διεθνείς διαγωνισμούς στη Γερμανία και στη Ρωσία

Ενισχύσαμε τις υποδομές και την λειτουργία της Ραδιοφωνικής Ομάδας των φοιτητών του Ιδρύματος (Ράδιο-Ένταση). Υποστηρίξαμε τις δραστηριότητες της ομάδας Best των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης (διεξαγωγή θερινών σχολείων στα Χανιά, συμμετοχή σε θερινά σχολεία και συναντήσεις στο εξωτερικό, κ.λπ.)

Χρηματοδοτήσαμε το Φεστιβάλ Θεατρικών Ομάδων ΑΕΙ στα Χανιά το 2007 και την συμμετοχή της Θεατρικής Ομάδας του Ιδρύματος στο Φεστιβάλ της Καλλιθέας το 2006. Για τις δοκιμές και τις παραστάσεις της Θεατρικής Ομάδας υπογράφαμε κάθε χρόνο συμβόλαιο με το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων

Διοργανώθηκαν δύο φορές Βραδιές Γαλλικού Κινηματογράφου το 2006 και το 2007 καθώς και Βραδιές Ποιοτικού Κινηματογράφου το 2008 σε κινηματοθέατρο της πόλης

Από το φθινόπωρο του 2005 αρχίσαμε τις προσπάθειες λειτουργίας του Κλειστού Κολυμβητηρίου Χανίων, ώστε να δοθεί για χρήση στην κοινωνία των Χανίων αλλά και να διασφαλιστεί η δωρεάν άθληση σε αυτό των μελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. Προτρέψαμε τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν στον Οργανισμό Λειτουργίας και Διοίκησης. Οι καθυστερήσεις ολοκλήρωσης του κόμβου πρόσβασης και της περίφραξης εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και το υψηλό κόστος λειτουργίας του Κολυμβητηρίου επέφεραν τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις στην λειτουργία του. Από το 2008 έχουμε υποβάλει μελέτη για την λειτουργία καθώς και μελέτη ετήσιου κόστους λειτουργίας του, που εκπόνησε ο Καθηγητής Β. Μουστάκης με φοιτητές του. Επιπλέον, έχουμε υποβάλει μελέτη, που εκπόνησε ο Αναπλ. Καθηγητής Θ. Τσούτσος με φοιτητές του, για την χρήση ηλιακής ενέργειας για την θέρμανση της πισίνας, αντί της καύσης πετρελαίου.

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live