Πεπραγμένα πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης 2005-2010

Κανένα σχόλιο

Πρύτανης: Ιωακείμ Ν. Γρυσπολάκης

Αντιπρυτάνεις: Νικόλαος Βαρότσης και Μιχαήλ Πατεράκης

(Μέρος 1ον)

"Sponsored links"

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε λίγες ημέρες τερματίζεται η πρυτανική μας θητεία συμπληρώνοντας πέντε χρόνια και τρεις μήνες στο πηδάλιο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η περίοδος 2005-2010 υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη, γεμάτη αναταράξεις, κινητοποιήσεις, θεσμικές και πολιτικές αλλαγές (συνυπάρξαμε και συνεργαστήκαμε με τέσσερις Υπουργούς Παιδείας), εν μέσω γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας του δημόσιου τομέα, με το δημόσιο πανεπιστήμιο να αδυνατεί να ξεπεράσει την κρίση, που το μαστίζει, ώστε να γίνει ανταγωνιστικό και ελκυστικό, πολύ δε περισσότερο όσο δέχεται καίρια χτυπήματα στη λειτουργία και την εικόνα του από δυνάμεις που ομνύουν στο όνομά του. Οι δυνάμεις αυτές, δογματικές και κατ’ ουσίαν συντηρητικές, το κρατούν μακρυά από τις ανάγκες της κοινωνίας και την παραγωγική διαδικασία και το καταδικάζουν σε μία καταστροφική εσωστρέφεια. Σημαντικό βέβαια μέρος της ευθύνης για την κατάσταση αυτή φέρει η ίδια η Πολιτεία, η οποία μέχρι σήμερα αδυνατεί να προσφέρει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και να δει το πανεπιστήμιο όπως ακριβώς είναι σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Σαν έναν θεσμό δηλαδή προαγωγής της αριστείας, παραγωγό γνώσης και καινοτομίας και όχι σαν μια αρένα πελατειακής και κομματικής διαπλοκής, κακέκτυπο της πολιτικής ζωής του τόπου, θερμοκήπιο για διαπραγμάτευση κι αλισβερίσι μεταξύ διδασκόντων, μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, κοκ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αισθανόμαστε υπερήφανοι που, σε πείσμα των καιρών και ενάντια στις δυνάμεις της αδράνειας και της συντήρησης, με την πολύτιμη βοήθεια της πλειοψηφίας των μελών ΔΕΠ και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, πετύχαμε να εγγυηθούμε την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο των σπουδών που παρέχει το Πολυτεχνείο μας. Με την πολιτική μας εδραιώσαμε τη φήμη του Ιδρύματος, ακολουθώντας μια εξωστρεφή πορεία και δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας. Βοηθήσαμε στην καταξίωση του αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού του Ιδρύματος στο διεθνές ερευνητικό στερέωμα, και εγγυηθήκαμε, επί μια πενταετία, την συνεχή ανάπτυξη του. Επιτύχαμε με τον τρόπο αυτό την προσέλκυση πόρων, πέραν αυτών του κρατικού προϋπολογισμού, για την εκπαίδευση, την έρευνα και τις υποδομές ενώ, διατηρήσαμε ένα ιδιαίτερα σεβαστό αποθεματικό ασφαλείας ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το Ίδρυμα, στους δύσκολους καιρούς που έρχονται, την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξή του.

Στα πέντε αυτά χρόνια σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη:

Εκτελέστηκαν, ολοκληρώθηκαν και δρομολογήθηκαν ώστε να έχουν αποπερατωθεί έως το 2014, κτηριακές εγκαταστάσεις που θα στεγάσουν όλες τις ακαδημαϊκές λειτουργίες, ενώ εντάχθηκαν νέα κτήρια στο ΠΕΠ Κρήτης 2006-2013 και στο Εθνικό ΠΔΕ συνολικού ύψους 29.700.000€

Πραγματοποιήθηκε κατά την πενταετία 2006-2010 η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού μεγάλης αξίας συνολικού ποσού 1.725.000€ με αξιολογήσεις των προτάσεων, ώστε να μπορούν τα Εργαστήριά μας να συμμετέχουν επί ίσοις όροις σε ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδότησης. Στο ποσόν αυτό προστέθηκε ποσόν 728.000€ για την προμήθεια τριών οργάνων το 2006 και το 2008 από πιστώσεις του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και ΠΕΠ Κρήτης), ανεβάζοντας το σύνολο των διατεθέντων πόρων για εργαστηριακούς εξοπλισμούς σε 2.453.000€.

Αυξήθηκε από 90.000€ το 2005 σε 175.000€ (συνολικά 975.000€) το 2010 το κονδύλι που χορηγείται ετησίως σε κάθε Τμήμα για αγορά νέου εργαστηριακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της έρευνας

Επετεύχθη η αύξηση των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας από αναπτυξιακά και ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα στο 42% του συνολικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος

"Sponsored links"

Παρ’ όλη την επί σειρά ετών συνεχή μείωση των χορηγούμενων πιστώσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, διατηρήσαμε μια συνεχή και αλματώδη αύξηση των κονδυλίων για τις υποδομές, την έρευνα και την εκπαίδευση. Παράλληλα, παραδίδουμε σημαντικά ταμειακά πλεονάσματα στον Τακτικό Προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις (3.170.000€), αλλά και στον ΕΛΚΕ (3.000.000€) που με καλή και συνετή διαχείριση θα επιτρέψουν τη διατήρηση της ανάπτυξης και τα επόμενα χρόνια. Για τη διατήρηση αυτής της τάσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνέχιση της εξωστρεφούς πολιτικής και της προσέλκυσης επιχορηγήσεων της έρευνας και της ανάπτυξης από τρίτες πηγές, πλην αυτών της κρατικής επιχορήγησης

Αναπτύχθηκαν οι υποδομές και το έμψυχο δυναμικό των τηλεπικοινωνιών, δικτύων και πληροφορικής με αποτέλεσμα την παροχή πληθώρας προηγμένων και εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας προς όφελος της εκπαίδευσης και της έρευνας. Το Ίδρυμα διαθέτει σήμερα ένα από τα καλύτερα στελεχωμένα και οργανωμένα Κέντρα Δικτύων ανάμεσα σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Σαν αποτέλεσμα, το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι πρωτοπόρο στην ενσωμάτωση τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής (ΤΠΕ).

Οργανώθηκαν οι διοικητικές υπηρεσίες και ο ΕΛΚΕ, ώστε να λειτουργούν στη βάση καθορισμένων διαδικασιών και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις που θέτει το ολοένα μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο, ενώ συγχρόνως διεκπεραιώνουν πλέον τις καθημερινές υποθέσεις με ταχύτητα

Πρωτοστατήσαμε, κατά γενική ομολογία, για την μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, θεσμική τακτοποίηση του νομικού πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών των ελληνικών πανεπιστημίων

Προσελκύστηκαν νέοι καταξιωμένοι επιστήμονες με την ενίσχυση των υποδομών και την χρηματοδότηση της ερευνητικής δραστηριότητας

Ενθαρρύνθηκε η αριστεία στους φοιτητές με την καθιέρωση υποτροφιών πολύ καλής επίδοσης και αριστείας

Καθιερώθηκε η χρηματοδότηση επισκέψεων των μεταπτυχιακών μας φοιτητών σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού για περαιτέρω εκπαίδευση, για εκτέλεση μετρήσεων και πειραμάτων με τελευταίας τεχνολογίας εργαστηριακό εξοπλισμό, καθώς και της παρουσίασης επιστημονικών τους εργασιών σε διεθνή συνέδρια

Προκηρύχτηκαν οι θέσεις και εκλέχτηκαν 45 νέα μέλη ΔΕΠ επι σημερινού συνόλου 125 μελών ΔΕΠ (ποσοστό 36%)

Στελεχώθηκαν τα εργαστήρια κι οι διοικητικές υπηρεσίες με 80 νέους υπαλλήλους (μέλη ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και λοιπό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό)

Στην προσπάθειά μας αυτή είχαμε πολύτιμους αρωγούς αξιόλογα στελέχη των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών τα οποία με αυταπάρνηση και υψηλή αίσθηση καθήκοντος εξασφαλίζουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος. Τους ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας.

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε ομαδοποιημένα τα σημαντικότερα από τα πεπραγμένα της θητείας μας κατά το χρονικό διάστημα 1-9-2005 έως 31-10-2010.

Η παρουσίαση αυτή εκπληρώνει ένα διπλό χρέος. Αφ’ ενός μεν εκείνο της υποχρέωσης για δημόσια λογοδοσία προς τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας που μας ανέδειξαν ως Πρυτανική Αρχή, αλλά και προς την κοινωνία, η οποία αναμένει από τα πανεπιστήμια ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη, αφ’ ετέρου δε σαν παρακαταθήκη, σαν μέτρο και σαν πρόκληση για τις επερχόμενες Πρυτανείες, ώστε να μην χαμηλώνει ο πήχυς και να μπορέσει να συνεχιστεί η ανοδική πορεία του Ιδρύματος.

Ι. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ελαττώθηκαν δραστικά, σε χαμηλότερο ίσως επίπεδο από κάθε άλλο ελληνικό ΑΕΙ, λόγω της σθεναρής στάσης της Πρυτανείας αλλά και των Τμημάτων, οι ημέρες διακοπής λόγω καταλήψεων της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας

Εφαρμόστηκε χωρίς εξαιρέσεις, σε αντίθεση με πολλά άλλα ελληνικά ΑΕΙ, η νομοθεσία για την πραγματοποίηση 13 εβδομάδων παραδόσεων, εργαστηρίων και φροντιστηρίων, ώστε ένα μάθημα να θεωρείται ως διδαχθέν και να εξεταστεί, εξασφαλίζοντας έτσι την επάρκεια των παρεχομένων σπουδών

Συγκροτήσαμε νέα Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην πρώτη συνεδρίαση της Συγκλήτου που συγκαλέσαμε (5-9-2005) προκειμένου να επιτευχθεί η οργάνωση και στελέχωση του Τμήματος αυτού, βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων και υψηλών προδιαγραφών. Παρά τις γνωστές σε όλους έξωθεν προερχόμενες σφοδρές αντιδράσεις, επετεύχθη η στελέχωση του εν λόγω Τμήματος με 19 μέλη ΔΕΠ (διορισμένους και εκλεγμένους) κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε ποσοστό 82%. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο μεταξύ των Τμημάτων Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα

Εξασφαλίσαμε από το Υπουργείο Παιδείας δεκάδες πιστώσεων (28 το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, 50 το 2009 και 45 το 2010), εν μέσω γενικού περιορισμού των πιστώσεων, σε βαθμίδα αναπληρωτή καθηγητή για την πρόσληψη διδασκόντων με το ΠΔ 407/80, προκειμένου να δώσουμε στα Τμήματα τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ποιότητα σπουδών που παρέχουν

Συγκροτήσαμε την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και επιτύχαμε, παρά τις αντιρρήσεις όσων αντιστρατεύονται την πρόοδο και την εξέλιξη, την ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αξιολόγησης όλων των Τμημάτων (πλην ενός). Ήδη τρία Τμήματα είναι ενταγμένα στην κατάσταση εκείνων που θα δεχθούν προσεχώς εξωτερική αξιολόγηση από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας. Η διαδικασία αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χρηματοδότηση των Τμημάτων από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αποκαταστήσαμε την νομιμότητα στη συγκρότηση της Συγκλήτου, δίνοντας τέλος στην πρακτική που ακολουθείτο επι χρόνια με το να μετέχει στο Σώμα, ως μη όφειλε, εκπρόσωπος του Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών αφού, βάσει του ν. 2083/92, στο ανώτατο όργανο διοίκησης συμμετέχει από κάθε Τμήμα ένας προπτυχιακός φοιτητής ως εκπρόσωπος των εγγεγραμμένων φοιτητών στο εν λόγω Τμήμα

Καθιερώσαμε την σύσκεψη των Προέδρων των Τμημάτων υπό την προεδρεία του Πρύτανη ή ενός εκ των Αντιπρυτάνεων για διαμόρφωση εισηγήσεων επί μείζονος σημασίας θεμάτων, όπως είναι η κατανομή πιστώσεων, ο κτηριακός προγραμματισμός, η κατανομή προσωπικού, υποβολή αναπτυξιακών προτάσεων, διαχείριση περιβάλλοντος κ.λπ.

Επετεύχθη, μετά από συντονισμένες επίμονες ενέργειες και αλλεπάλληλες συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και του ΑΣΕΠ, η μετατροπή 73 συμβάσεων επιστημόνων και λοιπού προσωπικού (48 εντός του 2006 και 25 εντός του 2008) σε συμβάσεις Ι.Δ.Α.Χ., στελεχώνοντας εργαστήρια και υπηρεσίες

Προκηρύχθηκε η θέση και ολοκληρώθηκε τη διαδικασία εκλογής τον Οκτώβριο 2009 του Γραμματέα του Ιδρύματος, ο οποίος αντικαθιστά τον Προϊστάμενο Γραμματείας, βάσει του ν.3549/2007. Αναμένεται σύντομα ο διορισμός του επιλεγέντος, προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα

Προκηρύχθηκε για πρώτη φορά από την έγκριση του Οργανισμού του Ιδρύματος το 2003 η θέση, και εξελέγη Γενικός Διευθυντής τον Οκτώβριο 2007, ενώ προσφάτως (Ιούλιος 2010) δρομολογήθηκε εκ νέου η προκήρυξη της θέσης, λόγω λήξης της θητείας του υπηρετούντος Γενικού Διευθυντή στις 17-10-2010

Οργανώσαμε και στελεχώσαμε το Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής στη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων & Υπολογιστικής Υποδομής, το οποίο από το 2007 έχει την πλήρη ευθύνη για την υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του Ιδρύματος σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Εξασφαλίσαμε την επί 24ώρου βάσεως φύλαξη των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος με επιλογή αναδόχου μέσω διαγωνισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αφού το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί, και προχωρήσαμε στην κατασκευή εξωτερικής περίφραξης για την προστασία και την ασφάλεια των εξοπλισμών και των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου. Με τον τρόπο αυτό μειώθηκε στο ελάχιστο η εκ των έξωθεν παραβατικότητα στους χώρους της Πολυτεχνειούπολης

Αναθέσαμε στο εξειδικευμένο προσωπικό της Διεύθυνσης Δικτύων την οργάνωση από μηδενικής βάσεως της ιστοσελίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης και της συμβατότητας των ιστοσελίδων όλων των Τμημάτων με την Κεντρική Ιστοσελίδα. Επίσης, αναθέσαμε στο Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων την μετάφραση της ιστοσελίδας στην αγγλική γλώσσα.

Το καλοκαίρι του 2010 ανετέθη από το Υπουργείο Παιδείας στο Ίδρυμα ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου Ακρωτηρίου, στο πλαίσιο της δημιουργίας πέντε πρότυπων ΕΠ.ΑΛ. σε ολόκληρη τη χώρα

(Συνεχίζεται)

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live