Προκήρυξη του Επιχορηγούμενου Προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» – ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Κανένα σχόλιο

Ανακοινώθηκε από τον Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού η έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του Πράσινος Τουρισμού του ΕΣΠΑ, για το οποίο εγκρίθηκε κονδύλιο ύψους 30 εκ. ΕΥΡΩ από το δημόσιο. Το πρόγραμμα Πράσινος Τουρισμός αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τουρισμό από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 25 Φεβρουαρίου του 2011.

Σκοπός του προγράμματος Πράσινος Τουρισμός είναι η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων των τουριστικών μονάδων, η δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη επιχειρήσεων στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα είναι: 1) να λειτουργούν ως τουριστικό κατάλυμα (ανεξαρτήτως κατηγορίας), 2) να διαθέτουν σήμα ΕΟΤ 3) να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από 1/1/2009, 4) να έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών της διετίας 2008-2009 μεγαλύτερο των 15.000€.

"Sponsored links"

Τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι τα ακόλουθα:

* σωστή καθοδήγηση στην αρχή (επιλεξιμότητα αντικειμένου- προϋποθέσεις ένταξης)

* σύνταξη του απαραίτητου επιχειρηματικού σχεδίου (ολοκληρωμένο business plan)

* βελτίωση της συνολικής βαθμολογίας της πρότασης (εστίαση στα σημεία αξιολόγησης)

* σωστή υποβολή της αίτησης και ορθή ένταξη στο πρόγραμμα(σημεία ελέγχου)

Πληροφορίες παρέχονται δωρεάν από το Αναπτυξιακό Κέντρο, το οποίο αποτελεί έναν εξειδικευμένο σύμβουλο σε όλα τα στάδια του προγράμματος, καθώς και στην ολοκληρωμένη καθοδήγηση – παρακολούθηση της επιχείρησης. Για πληροφορίες σχετικά με επιχορηγούμενα προγράμματα μπορείτε να καλέσετε στο 2810 82 3002 ή στο 8017007745 (αστική χρέωση).

Δαπάνες που επιχορηγούνται από το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός 2010»:

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δαπάνες που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, αντιθέτως βοηθήσουν στην περιβαλλοντική προστασία. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες επιλέξιμες δαπάνες που επιχορηγούνται:

1 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. (πχ Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, θερμομόνωση, φύτευση στέγης, εξωτερικά σκίαστρα, φυσικός – νυχτερινός αερισμός, παθητικά ηλιακά συστήματα, Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου (μονώσεις, καυστήρες, θερμοστάτες, φυσικό αέριο, ανεμιστήρες οροφής κτλ), Αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού (σκίαστρα – λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας), Υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο ή υγραέριο κά)

"Sponsored links"

2. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος. (πχ καζανάκια διπλής ροής νερού, Εγκατάσταση ντους χαμηλής ροής και βρυσών περιορισμένης ροής με ή χωρίς αισθητήρες, Έξυπνο σύστημα» ποτίσματος, Αφαλάτωση θαλασσινού/υφάλμυρου νερού, Φύτευση περιβάλλοντος χώρου ή/και στεγών με είδη προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες. Ανακυκλοφορία, καθαρισμός νερού πισίνας με την εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον

3. Διαχείριση απορριμμάτων, ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα). (Διαχωρισμός απορριμμάτων ανά κατηγορία, Εξασφάλιση δυνατότητας διαχωρισμού απορριμμάτων από τους επισκέπτες, Τοπικός βιολογικός καθαρισμός, Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού., Ανακύκλωση χαρτιού / γυαλιού, Επεξεργασία νερών για άλλη χρήση κτλ.

4. Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών / διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων ISO – (δαπάνη έως 15% επί του συνολικού κόστους) (Ανάπτυξη Συστήματος EMAS / Easy EMAS, ECOLABEL), πρότυπο ISO 14001 και άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης)  (*Οι ενέργειες της κατηγορίας αυτής αυξάνουν σημαντικά την βαθμολογία)

Το αναπτυξιακό κέντρο Κρήτης αποτελεί έναν εξειδικευμένο σύμβουλο σε όλα τα στάδια του προγράμματος καθώς και στην ολοκληρωμένη καθοδήγηση – παρακολούθηση της επιχείρησης. Για πληροφορίες σχετικά με επιχορηγούμενα προγράμματα μπορείτε να καλέσετε στο 2810 82 3002 ή στο 8017007745 (αστική χρέωση) ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.akk.gr.

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live