Το Άουσβιτς του αρχαίου Ελληνικού κόσμου “Σκυθόπολις”

8 Σχόλια

Γράφει η Ροδάνθη Κουμή

Είναι ένα πολύ ο λεπτό ζήτημα το να ακουμπήσεις το βάθος των θρησκειών όλου του κόσμου. Είναι ένα ζήτημα που θέλει πολύ σκέψη, προσοχή  και σεβασμό.

Μελετώντας  με συνέπεια τις θρησκείες του κόσμου διακρίνω ότι έχουν αρκετά κοινά μεταξύ τους αλλά και αρκετές ασάφειες. Το σίγουρο είναι πως οι περισσότερες στην ανάγκη τους να εξαπλωθούν και να προσυτιλίσουν  όσο περισσότερο ανθρώπους μπορούσαν χρησιμοποίησαν κυρίως την βία .

"Sponsored links"

Πιο συγκεκριμένα όσο αφορά την δική μας θρησκεία τον Χριστιανισμό λίγοι είναι εκείνοι που ξέρουν για το πρώτο «Άουσβιτς» της Xριστιανοσύνης τη Σκυθόπολις. Ποια όμως και τι ήταν η Σκυθόπολις το περιγράφει ο Εμμανουήλ Ροΐδης στην Πάπισσα Ιωάννα:

«Κατά τας αρχάς του Μεσαίωνος επί Ουάλεντος, Ουαλεντινιανού και Θεοδοσίου συνεστήθη εν Ανατολή αληθής «Ιερά Εξέτασις», ής αι θηριωδίαι, αι καταπιέσεις και αι σφαγαί δεν έχουσι τι να φθονήσωσιν εις τους Ιεροδικαστάς της Ισπανίας, οίτινες άτομα μόνον κατεδίωκον επί κακοδοξία, ενώ οι Ορθόδοξοι «σωφρονισταί» της Ανατολής προυτίθεντο να εξαλείψωσιν αθρόους από του προσώπου της γης πάντας τους ελληνίζοντας ή φιλοσοφούντας.

Τα περί τούτων χωρία των συγχρόνων ιστορικών εξαλείφουσι παν ίχνος αμφιβολίας, διεγείροντα αγανάκτησιν και φρίκην κατά των ελθόντων «βαλείν μάχαιραν και ουχί ειρήνην».

Στην αρχαία αυτή πόλη του δυτικού Ισραήλ λειτούργησε το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης και καταστροφής συνειδήσεων, το πρώτο «Άουσβιτς» της Ιστορίας.Για δύο δεκαετίες, καθ” όλη τη διάρκεια της κατοχής του βυζαντινού θρόνου απ” τον Κωνστάντιο το Β” δευτερότοκο γιο του Κωνσταντίνου, η Σκυθόπολις υπήρξε ο τόπος συγκέντρωσης και βασανισμού και θανάτωσης των Ελλήνων, όλων όσων αρνήθηκαν να ασπασθούν το δόγμα του χριστιανισμού.Το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, που συστηματικώς απεκρύπτετο πάντοτε και εξακολουθεί να αποκρύπτεται μέχρι και σήμερα, το διασώζει ο Ρωμαίος ιστορικός Αμμιανός Μαρκελλίνος, στο 19ο βιβλίο του έργου του «Rerum Gestarum Libri XXXI».

Μοναδική προηγηθείσα της παρούσης αναφορά στα περιγραφόμενα απ” τον Αμμιανό γεγονότα της Σκυθόπολης είναι και  εκείνη του Εμμανουήλ Ροΐδη.

Οργανωτής της συγκέντρωσης βασανισμού και θανάτωσης των Ελλήνων ήταν ένας επίσκοπος.Το σφαγείον της Σκυθόπολης υπήρξε επινόηση  του επισκόπου Αλεξάνδρειας Γεώργιου.

Σύμφωνα με τον Αμμιανό:

Ο Γεώργιος με τη συμμορία του προχωρούσε στους δρόμους των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας κομματιάζοντας ανθρώπους και καίγοντας  τα πάντα.

Είχε δε μάλιστα ανέλθει στον επισκοπικό θώκο εξοντώνοντας πολλούς ανθρώπους.

"Sponsored links"

Όμως οι Έλληνες ήσαν ακόμη η πλειοψηφία των υπηκόων της αυτοκρατορίας, κατείχαν  όλες σχεδόν τις διοικητικές θέσεις των ρωμαϊκών επαρχιών και σκοπός του Γεώργιου ήταν η καθολική τους εξόντωση, η γενοκτονία, καθώς εστέκοντο, ως αρνητές τους χριστιανισμού, εμπόδιο στα μεγαλεπήβολα σχέδιά του, που δεν ήσαν άλλα απ” την απόλυτη επικράτηση του δόγματος στην Ανατολή.

Με πανουργία λοιπόν προσφέρθηκε να παίξει το ρόλο του υπερασπιστή του αυτοκράτορος, ζητώντας απ” αυτόν τη συνδρομή του, για να καταπνίγει οποιαδήποτε συνωμοσία εξυφαίνετο τάχα εναντίον του.

Ο Κωνσταντίνος δέχθηκε και απέστειλε στην Ανατολή τον αρχιγραμματέα της Αυλής Παύλο, έναν επίσης επαγγελματία εξολοθρευτή, περιβόητο για τη σκληρότητά του, αποκαλούμενο και «Τάρταρο».

Αυτός και ο Γεώργιος σε συνεργασία οργάνωσαν το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Σκυθόπολης, μια πόλη της Παλαιστίνης που έμοιαζε για δύο λόγους η πλέον κατάλληλη από οποιαδήποτε άλλη,επειδή ήταν απομονωμένη και κυρίως ευρίσκετο μεταξύ Αντιοχείας και Αλεξάνδρειας, από τις οποίες προέρχεται ο μεγαλύτερος αριθμός των κατηγορουμένων.

Οι κατηγορίες «επί εσχάτη προδοσία» σταδιακά άρχισαν να απαγγέλλονται χωρίς προσχήματα εναντίον όλων των Ελλήνων.

Εχαρακτηρίζοντο ως υπονομευτές του αυτοκράτορος, σύμφωνα με το σχέδιο που είχαν καταστρώσει κράτος και εκκλησία, με εκτελεστές τον Παύλο και τον Γεώργιο.

Στην τρίτη φάση του σχεδίου, απροκάλυπτα πλέον οδηγούνταν στη Σκυθόπολη όλοι όσοι συλλαμβάνονταν επ’αυτοφόρω να συνεχίζουν να διατηρούν κάποια στοιχεία της παράδοσής τους.

Έφτανε να φορά κανείς στο λαιμό του ένα φυλακτό κατά του ελώδους πυρετού ή άλλης ασθένειας, ή να κάθεται κοντά σε τάφο (ειδωλολατρικό), για να κατηγορηθεί ότι επικαλείται φαντάσματα και δαίμονες και να θανατωθεί.Θύματα απ” όλο τον Ελληνικό κόσμο.

Ο τόπος αυτός των βασανιστηρίων  και του θανάτου πολύ γρήγορα έφτασε να δέχεται «άπιστους» όχι μόνο απ” την Ανατολή αλλά από κάθε μέρος της επικράτειας.Απ” όλο σχεδόν τον κόσμο ευγενείς ή απλοί πολίτες οδηγούνταν αλυσοδεμένοι στη Σκυθόπολη.Μερικοί απ” το βάρος των αλυσίδων και την ταλαιπωρία της φυλακής πέθαιναν πριν ακόμα δικαστούν.Ελάχιστοι που γλύτωσαν την εκτέλεση είτε διότι μεταγνώμησαν είτε διότι με θάρρος και ψυχικό σθένος απέδειξαν την αθωότητά τους, οδηγήθηκαν στην εξορία και κατασχέθηκαν οι περιουσίες τους.

Τα κοινόβια των χριστιανών της εποχής ετρέφοντο αποκλειστικά από αυτές τις κατασχέσεις. Μ” αυτές τις «επιεικείς» τιμωρίες γλύτωσαν ύστερα από βασανιστήρια τον θάνατο ορισμένοι επιφανείς άνδρες, όπως ο Σιμπλίκιος, ο Παρνάσιος, ο Ανδρόνικος και μερικοί ακόμη.

Το ανθρωπόμορφο αυτό κτήνος, ο Παύλος,  διέθετε τόση εξουσία και δύναμη, ώστε με μια κίνηση του κεφαλιού του, μ” ένα νεύμα του μόνο εξηρτάτο η ζωή όλων όσον περπατούσαν στη γη. Άγνωστο παραμένει το πότε τελικώς έκλεισαν τα σφαγεία της Σκυθόπολης.Το πιθανότερο είναι να καταργήθηκαν από τον Ιουλιανό το 361μχ. Ο όλεθρος όμως και αφανισμός των πιο ζωντανών στοιχείων του Ελληνισμού ήταν πλέον γεγονός.Η Σκυθόπολις και τα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν εκεί επί 20 συνεχή έτη κατά τον 4ο μχ αιώνα, αποτελούν μεγάλο σταθμό στην ιστορία του Ελληνικού  Έθνους, του Ελληνικού πολιτισμού αλλά και ορόσημο μεγάλο στην πνευματική πορεία της ανθρωπότητας. Διότι αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο επεβλήθη ο χριστιανισμός στον Ελληνιστικό κόσμο και την πραγματική αιτία που επήλθε ο Μεσαίωνας.

Αποκαλύπτουν επίσης, γιατί τα μετέπειτα αυτοκρατορικά διατάγματα, που θεσμοθετούσαν την «επί ελληνισμώ» θανατική καταδίκη, εφαρμόσθηκαν χωρίς καμμιά αντίδραση ή εξέγερση, όπως χωρίς καμμιά αντίσταση επήλθε και ο αφανισμός των πόλεων της κυρίως Ελλάδος από τον Αλάριχο σαράντα χρόνια αργότερα. Μεγάλος αριθμός Ελλήνων-και σίγουρα όλοι ήσαν υψηλού πνευματικού, ηθικού αλλά και οικονομικού επιπέδου-εξοντώθηκε.

Τους εναπομείναντες, ο τρόμος και ο πανικός τους οδήγησαν στο συμβιβασμό, με αποτέλεσμα την αλλοίωση της εθνικής και πολιτιστικής τους ταυτότητας».

Τα φώτα που πνεύματος έσβησαν σ” αυτούς τους  καιρούς, η εξόντωση όμως των συνειδήσεων συνεχίζεται και σήμερα.

Η Ελλάδα ωστόσο, η ιδέα Ελλάδα, αποδεικνύεται ότι παρέμεινε και παραμένει αλώβητη, αλύγιστη και αληθινή.

Στέκεται ως Λόγος πάνω απ” το Παράλογο, ολοζώντανη ζει στο λογισμό των διαλεχτών, στην συνείδηση των ελεύθερων ανθρώπων.

Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές εκείνων των Ρωμαιοβυζαντινών χρόνων οι συνεχείς διώξεις και γενοκτονίες κατά των Ελλήνων πήραν την ζωή 19.000.000+Ελλήνων από τα 20.000.000 .

Λιγότεροι από 1.000.000 επέζησαν εφ’ όσον μετά βίας και τρόμου έσκυψαν κεφαλή προς  το χριστιανικό  δόγμα , όπου η κύρια εντολή τότε ήταν :

*Όσο για τους εχθρούς μου, αυτούς που δεν με θέλησαν για βασιλιά τους φέρτε τους εδώ και κατασφάξτε τους μπροστά μου*.
*Κατά Λουκάν* (ΙΘ’, 27) .

Στα : Θεσεις

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

8 Σχόλια

 1. Δρ. Γιάννης Θ. Πολυράκης

  Ναι, αλλά είναι πιστή αντιγραφή από το Site: ΑΛΦΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ” !!!

  • πετρος μπλουμεδακης

   διάβασε το πρωτότυπο του Ammanius Marcellinus XXXI,που τα έζησε απο κοντα

 2. Lena Kostazou Oberg

  Η πρώτη περίοδος του μεσαίωνα είναι ένα άγνωστο κεφάλαιο στο πολύ κόσμο και σε μένα. Νομίζω θα πρέπει να εξεταστεί και με τα γεγονότα που συμβαίνουν στο δυτικό κόσμο. Εκεί δηλαδή που πραγματικά σκοτώνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα οπως το περιγράφει η κόλαση του Δάντη.
  Επίσης το μένος εναντίον των Ελλήνων πρέπει να το δούμε στην ιστορική του ροή και πρέπει να υποδαυλίζεται, όχι μόνο με το σχέδιο να ξεφορτωθούν τους Έλληνες ή τους φωτισμένους της εποχής, αλλά και από προηγούμενους διωγμούς των χριστιανών που οι αγριότητες είναι χειρότερες η παρόμοιες.
  Μεμονωμένα άρθρα χωρίς να εξετάζονται γεγονότα, ιστορική συνέχεια, τοπικές ιδιαιτερότητες και σύγκριση με Άουσβιτς είναι εκτός τόπου και χρόνου όπως λέγεται. Δεν προσθέτουν κάτι στις γνώσεις μας.
  Επίσης η τελευταία πρόταση που αποδίδεται ότι την είπε ο Χριστός έρχεται σε αντίθεση με τη ζωή του ίδιου του Χριστού που παραδόθηκε στους εχθρούς του. Ίσως πρόκειται για κάποια παραβολή .

 3. George Spanoudakis

  Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.

  Το υπάρχων ευρωπαϊκό καθεστώς είναι ευάλωτο και αντιδημοκρατικό. Οδηγεί τις χώρες
  μέλη να γίνονται οικονομικά εχθρικές και παράλογα καταστροφικές μεταξύ τους.

  H Ενοποίηση της Ευρωπαϊκής οικονομίας, να γίνει κατά το πρότυπο των Ηνωμένων Πολιτειών.
  Όσοι διαφωνούν μπορούν να φύγουν.!

  1η Προϋπόθεση:
  Η πολιτικά αντικειμενική, διορατική και ευρεία ενημέρωση με όραμα και πρόγραμμα
  για την ενοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας με Πίστη στη φιλοσοφία της
  Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Η λανθάνουσα έπαρση της εξουσίας, το να κάνει ο καθένας
  ότι θέλει είναι ιδιαίτερα κακό, διότι είναι αδύνατον να ελεγχθούν τα μέσα στον
  κάθε άνθρωπο διεφθαρμένα ένστικτα. Αριστοτέλης (ελεύθερη απόδοση). Η αρετή είναι στη διάνοια και συνακολουθεί η πράξη.

  Η E.E. αδρανοποιήθηκε από την εκφυλιστική καλοπέραση, την οικονομική ζωή δίχως αρχές, πνευματικές αξίες και αρετές, μακριά από την εμπνευσμένη ευρωπαϊκή παράδοση.

  Η παγκόσμια οικονομία χειραγωγείται παράνομα από τους «δανειστές- τοκογλύφους» με επιθέσεις στο Βέλγιο, Κύπρο, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία κτλ. με την υποδούλωση της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας ενώ η Ε.Ε. αδρανεί. Μισούν από φόβο ίσως τη μικρή Ελλάδα που είναι υπερχρεωμένη, σύμφωνα με τη τοκογλυφία των αγορών, με τη χρεωκρατία που κατήργησε ο ΣΟΛΩΝ.

  Είναι φανερό ότι δεν έχουμε ούτε την αναγκαία στοιχειώδη ευρωπαϊκή πολιτική παιδεία.

  H Γερμανική «Δημοκρατία» π.χ. αυτοανακηρύχθηκε ιθύνων νους και επιβάλλει ως Προκρούστης το αυστηρό οικονομικό της πρότυπο και την ανύπαρκτη ευρωπαϊκή κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία της. Λειτουργεί ως αυτόκλητος αρχηγός της Ε.Ε. χειραγωγεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και ιδιοποιείται τους οικονομικούς πόρους των χωρών τις οποίες αδρανοποιούν με τη χρεωκρατία οι βάρβαροι της fed. (Οι γερμανοί που ευνοήθηκαν οικονομικά και πολιτικά, λόγω του ψυχρού πολέμου που επέβαλε η fed στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και αυτή στους συμμάχους μας του Β΄ Π.Π., «για οικονομικούς λόγους», είναι ως φαίνεται λογικό να παραγκωνίζουν και τα εγκλήματα των Nazi).
  Δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να αποζημιώσουν την Ελλάδα για τις θηριωδίες τους στους
  άμαχους και να επιστρέψουν τα αποθέματα σε χρυσό που καταχράστηκαν.

  Μήπως πρέπει να αναλάβουν τώρα τις υποχρεώσεις τους για να
  εξαγνιστούν ή να εκδιωχθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση;.

  Αυθαιρετεί η ανελέητη fed στην πλάτη των ΗΠΑ και επιβάλει κανόνες στη διεθνή παραοικονομία,
  με τις δήθεν ΑΓΟΡΕΣ ή ΘΕΣΜΟΥΣ όπως αποκαλούν τους παράνομους τοκογλύφους, με
  στόχο να υπεξαιρέσουν όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, με κεφάλαια χωρίς οικονομικό αντίκρισμα. Είναι αναγκαίος ο έλεγχος των ιδιωτικών κεφαλαίων της παραοικονομίας τα οποία δεν ανήκουν σε καμία χώρα + δεν καταβάλλουν φόρους, τα οποία δανείζει σε χώρες, και καρτέλ με θύμα και την οικονομία των ΗΠΑ. Υπολογίζεται ότι τα μαύρα κεφάλαια της παραοικονομίας είναι ως και 9 φορές μεγαλύτερα του διακινούμενου πραγματικού, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

  Εξηγείται ίσως έτσι γιατί και όλη η ανθρωπότητα ενώ έχει κάνει τεχνολογικά θαύματα, δεν
  έκανε ούτε ένα βήμα προς την Θεία υπόσταση του ανθρώπου που παρέμεινε έρμαιο
  στην κτηνώδη Οικονομική και θρησκευτική παραεξουσία.

  2η Προϋπόθεση:
  Να λειτουργήσουν άμεσα παραστήματα της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας στις χώρες
  της ευρωζώνης υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε χώρα να τυπώσει αρχικά
  το χρήμα που χρειάζεται, σύμφωνα με τους χρηματιστηριακούς κανόνες των «αγορών», για να επιβιώσει και ν’ αντιμετωπίσει την επερχόμενη διεθνή οικονομική κρίση.

  3η Προϋπόθεση:
  Να στείλουμε το Δ.Ν.Τ. στο διεθνές δικαστήριο οικονομικών εγκλημάτων.

  Διότι η οικονομική ζημία της Ελλάδος σε εθνικούς πόρους αγγίζει τα 2.2
  τρισεκατομμύρια €. (6.3. 2016). Τα θύματα από την οικονομική τρομοκρατία που
  εξαπέλυσαν στη Ελλάδα ξεπερνούν τις 9 χιλιάδες σε απελπισμένους αυτόχειρες
  συνανθρώπους μας.

  Η δημογραφική απώλεια ξεπέρασε τις 450.000 Ελληνίδες και Έλληνες).

  Γ.Σ. .28 Απριλίου 2017. (Παραλλαγές + συμπληρώσεις: Από το 2012 .. 2013)

 4. Superior Snake

  Τόσα πολλά ψέματα σε ένα άρθρο. Γιατί δεν παραπέμπετε το συγκεκριμένο κείμενο του Αμμιανού Μαρκελλίνου;
  Στη Σκυθόπολη ο Αριανιστής Αυτοκράτορας Κωνστάντιος εξόριζε συγκεκριμένους εθνικούς οι οποίοι μέσω μαγεία-μαντείας κτλ επιθυμούσαν να αποκτήσουν κυβερνητικά αξιώματα. Οπότε και τους θεωρούσε συνωμότες.

  Όσο για την τελευταία παραπομπή σας:

  *Όσο για τους εχθρούς μου, αυτούς που δεν με θέλησαν για βασιλιά τους φέρτε τους εδώ και κατασφάξτε τους μπροστά μου*.

  Γιατί δεν λέτε πως το συγκεκριμένο κείμενο είναι από μια παραβολή του Χριστού για έναν Βασιλιά και τους δέκα δούλους του;

  • KYRIAKOS SIDIROPOULOS

   > Γιατί δεν λέτε πως το συγκεκριμένο κείμενο είναι από μια παραβολή του Χριστού για έναν Βασιλιά και τους δέκα δούλους του;

   Γιατί δε λέμε απευθείας πως ο “ιησούς” είναι αποκύημα της φαντασίας των ιερατείων και πως ως ιστορικό πρόσωπο (στη μορφή που τον περιγράφει η Κ.Δ.) ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΝ.

   Επομένως αυτά που διαβάζεις είναι αυτά που οι συγγραφείς-σεναριογράφοι των ιερατείων έκκριναν πως πρέπει να “δημοσιευτούν”.

   Δεν έχουν να κάνουν τίποτα με το τι είπε και το δεν είπε ένας “ιησούς” που ήταν τόσο υπαρκτός όσο η χιονάτη και οι επτά νάνοι.

   Και όσο αφορά στο φιλοσοφικό κομμάτι (αγαπάτε αλλήλους) δύο πράγματα:

   – Σημασία δεν έχει τι λέει ένα κίνημα στη θεωρία περι “ισότητας – αδερφότητας” για λόγους “μάρκετινγκ”. Σημασία έχει το τι θέλει η εξουσία που το διοικεί γιατί αυτή έχει τον τελικό λόγο στο πως θα εφαρμοστεί η “αδερφοσύνη” που διαλαλεί. Και ο κομμουνισμός έλεγε πολλά για “αδερφοσύνη” και τελικά είδαμε το τι έκανε.

   – Τη φιλοσοφία του ο χριστιανισμός την έκλεψε (όπως έκλεψε και τόσα άλλα) απο που αλλού; Απο την αρχαία ελλάδα και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο κομμάτι το πήρε απο τον Απολλώνιο. Τέτοια λαμόγια τύπου σώρρα που είναι στα ιερατεία τι να περιμένει κανείς;

   Θα συνεχίσουμε να τρώμε κουτόχορτο μέχρι να πεθάνουμε απ’οτι φαίνεται.

 5. ΕΛΛΗΝ

  ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΙΘ,27. ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΠΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΔΥΝΑΤΑ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ ΕΣΤΙΝ. Μετάφραση αρθογράφου !! Οσο γιά τους εχθρούς μου αυτούς που δε με θελησαν γιά βασιλιά τους φέρτε τους εδώ και κατασφάξτε τους !!!
  Τόση διαστρέβλωση του λόγου του ευαγγελίου από ους αντίχριστούς ισλαμολάγνους και σατανοκίνητους οπαδούς του Πάνα και τους λάγνους λάτρεις του πρίαπου .Τόση βρωμιά πιά !

 6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ

  ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. ΟΜΩΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ ΤΗ ΦΡΑΣΗ ,,ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΕΛΘΕΙΝ,, ΔΕΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ. AYTOI OI DOLOFONOI DEN EIXAN KAMMIA SXESH ME TON XRISTIANISMO. EΠΕΙΤΑΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΕΓΓΕΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΦΡΑΣΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΟ ΝΟΗΜΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live