Το ΓΕΩΤΕΕ για τον Σταθμό Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων

Κανένα σχόλιο

Το ΓΕΩΤΕΕ/ Π. Κρήτης έστειλε στον υπουργό Γεωργικής Ανάπτυξης, επιστολή με θέμα τον Σταθμό Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων, στην οποία αναλυτικά αναφέρει:

Κύριε Υπουργέ,

"Sponsored links"

Η Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Κρήτης που συνεδρίασε στο Ρέθυμνο στις 10/10/08 ασχολήθηκε με το θέμα της αξιοποίησης της έκτασης της σχολής Ασωμάτων, που απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία. Στη διεξοδική συζήτηση του θέματος από τη Δ.Ε. διαπιστώθηκαν αποφασίστηκαν και προτείνονται τα παρακάτω:

1. Υπάρχει πραγματική ανάγκη αξιοποίησης της όλης έκτασης ώστε να αποτελέσει παράγοντα βιωσιμότητας, ανάπτυξης και προβολής για την ευρύτερη περιοχή και την Κρήτη γενικότερα. Η αναζήτηση όμως του αναπτυξιακού μοντέλου, οι τρόποι, οι μέθοδοι και οι δράσεις, είναι υπόθεση πριν απ’ όλα των φορέων της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι συλλογικά, συμμετοχικά και δημοκρατικά πρέπει να αποφασίσουν. Στους φορείς αυτούς προφανώς συμπεριλαμβάνεται και η Εκκλησία κυρίως λόγω του πνευματικού της ρόλου και της ιστορίας της.

2. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι σαφές. Από το σύνολο των 1200 στρ. της έκτασης μόνο τα 471 στρ. ανήκαν στη Μονή Ασωμάτων και παραχωρήθηκαν κατά χρήση το 1929 στη Γεωργική Σχολή. Δεν μπορεί επομένως η εκκλησία να εγείρει αξιώσεις επί του συνόλου της έκτασης. Παρά ταύτα υπενθυμίζουμε ότι ιδιοκτησιακά θέματα δεν επιλύονται με Υπουργικές ή άλλες αποφάσεις, παρά μόνο με δικαστικές. Εάν επομένως η εκκλησία θεωρεί ότι αδικείται από το σημερινό καθεστώς δεν έχει παρά να προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη και να μην προβαίνει σε καμία πράξη πριν την έκδοση των τελικών αποφάσεων της τελευταίας. Η παρατήρηση αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα, που η ελληνική κοινωνία ταλαιπωρείται και σκανδαλίζεται από ανάλογες συμπεριφορές εκκλησιαστικών παραγόντων στη χώρα.

3. Υπάρχει πραγματική ανάγκη αξιοποίησης όλων των κτηριακών υποδομών και ιδιαίτερα εκείνων που παραχωρήθηκαν για χρήση στον οργανισμό του Υπουργείου ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» που δυστυχώς δεν έχουν αξιοποιηθεί.

4. Ο Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων του ΕΘΙΑΓΕ, έχει προσφέρει και προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας της Κρήτης και γενικά της Ελλάδος, με τα τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που εκτελεί. Τα περιθώρια ανάπτυξης του Σταθμού, με την πρόσληψη περισσότερων ερευνητών, είναι πολύ μεγάλα και ο Σταθμός μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρότατο παράγοντα βιωσιμότητας, ανάπτυξης και προβολής για την ευρύτερη περιοχή και την Κρήτη γενικότερα. Η Δ.Ε. του Επιμελητηρίου λυπάται ειλικρινά που η Ιερά Μητρόπολις Λάμπης – Συβρίτου & Σφακίων υπεισέρχεται, ως μη όφειλε, σε “αξιολόγηση” του έργου του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας και των προοπτικών του. Η Ιερά Μητρόπολη δεν πρέπει να ξεχνά ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνύπαρξη στον ίδιο χώρο όλων, όπως αναγνωρίζει και η ίδια, είναι η διαρκής εκδήλωση αισθημάτων αλληλοσεβασμού.

5. Προκαλεί έκπληξη στο Επιμελητήριο το γεγονός ότι σε σύσκεψη που προκάλεσε η Ιερά Μητρόπολη Λάμπης – Συβρίτου & Σφακίων, τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των δύο Δήμων της περιοχής αποδέχτηκαν πρόταση της Ιεράς Μητρόπολης για τη διακοπή της δραστηριότητας του Σταθμού Γεωργικής Ερεύνης Ασωμάτων, και την διανομή της περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά τα συμφέροντα της Μονής.!! Και όλα αυτά ερήμην των εκπροσώπων των Υπηρεσιών που ήταν οι μόνοι αρμόδιοι να ενημερώσουν τους εκπροσώπους της Τ.Α..

6. Το εγχείρημα χαρακτηρισμού της έκτασης ως αρχαιολογικού χώρου Α και Β ζώνης από την αρμόδια υπηρεσία, για την προστασία της Μονής, μπορεί να βοηθήσει στην ήσυχη λειτουργία της Μονής, θα οδηγήσει όμως στην αναστολή της λειτουργίας του Σταθμού καθώς και κάθε άλλης αναπτυξιακής δραστηριότητας.

7. Η Δ.Ε. του Επιμελητηρίου θεωρεί ότι η ορθολογικότερη, αειφορική αξιοποίηση της έκτασης και των υποδομών θα πρέπει να ενσωματώνει τα τεχνικά, τα ιστορικά, τα πολιτιστικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Θα πρέπει όμως να λαμβάνει υπ’ όψη της και τις σημερινές αναγκαιότητες και να αξιοποιεί τις δυνατότητες. Η κτηνοτροφία σε όλη την Κρήτη και ιδιαίτερα στο Νομό Ρεθύμνης αποτελεί σημαντική δραστηριότητα. Είναι η μόνη δραστηριότητα που συγκρατεί τους ανθρώπους στην ενδοχώρα. Η στήριξη του συγκεκριμένου παραγωγικού κλάδου επιβάλει την λειτουργία ερευνητικού ιδρύματος ικανού να ανταποκριθεί στις άμεσες και μακροπρόθεσμες ερευνητικές ανάγκες παραγωγής γνώσης για τη βελτίωση της κτηνοτροφίας καθώς και για την κάλυψη αναγκών γενετικής βελτίωσης των φυλών αιγοπροβάτων της Κρήτης, που τόσο πολύ ανάγκη έχει ο παραγωγικός τομέας.. Ο χώρος της Σχολής Ασωμάτων, έχει αποδειχθεί ότι είναι ο καταλληλότερος από κάθε άποψη. Η αναβάθμιση του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας και η μετατροπή του σε Μεσογειακό Ερευνητικό Κέντρο για την κτηνοτροφία και τα τρόφιμα είναι ένας πραγματικός αναπτυξιακός στόχος, με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, όχι μόνο για την κτηνοτροφία και όχι μόνο για την περιοχή.

Η παρουσία και λειτουργία στον ίδιο χώρο του Μεσογειακού Ερευνητικού Κέντρου Κτηνοτροφίας, της Μονής, της Αγροτοτουριστικής Δημοτικής Επιχείρησης ΑΜΑΡΙ ΑΕ, και άλλων δραστηριοτήτων αναπτυξιακών που θα επιλεγούν διαμορφώνουν πραγματικά ένα πολυλειτουργικό – καινοτομικό στην ουσία αναπτυξιακό κέντρο που θα συνδυάζει τα πάντα. Το αναπτυξιακό αυτό μοντέλο αποτελεί πραγματική εφαρμογή των αποφάσεων του Π.Σ. των Ν.Σ. και των Επιμελητηρίων της Κρήτης. Υπό την έννοια αυτή αποτελεί αναπτυξιακό πρότυπο.

"Sponsored links"

8. Σας καλούμε κ. Υπουργέ να επιταχύνεται τις ήδη δρομολογημένες διαδικασίες αναβάθμισης του ΕΘΙΑΓΕ και να δείτε ιδιαίτερα στα πλαίσια αυτά την αναβάθμιση του Σταθμού Ασωμάτων σε Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας και Τροφίμων, μεσογειακής ή και διεθνούς εμβέλειας. Στηρίξτε ηθικά, πολιτικά και οικονομικά το εγχείρημα.

9. Σεβασμιώτατε Λάμπης – Συβρίτου & Σφακίων αγκαλιάστε την πρότασή μας.

10. Αγαπητοί Δήμαρχοι της περιοχής και μέλη των ΟΤΑ παρακαλούμε υιοθετήστε και προωθήστε το αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνουμε.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε./π.Κρήτης είναι στη διάθεση όλων.

Για τη Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Κρήτης

Ο Πρόεδρος

Κώστας Καμπιτάκης

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live