Από τον Σ.τ.Π.: Ακύρωση απόλυσης από ιδιωτική εταιρία και αποκατάσταση απολυθείσας εγκύου

Κανένα σχόλιο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 21.11.2008 γνωστοποίησε στην κα *** η εργοδότρια εταιρία της (ιδιωτική επιχείρηση), καταγγελία της μεταξύ τους σύμβασης εργασίας, την οποία η κα *** αποδέχθηκε με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός της. Ωστόσο σε σύντομο χρονικό διάστημα από την καταγγελία διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε κατάσταση κύησης. Στις 21.01.2008 στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας υποβλήθηκε σε υπέρηχο, ο οποίος κατέδειξε κύηση οκτώ (8) εβδομάδων και πέντε (5) ημερών. Η πολίτης ενημέρωσε τον εργοδότη, καταθέτοντας αντίγραφο του υπερήχου και ζήτησε ανάκληση της καταγγελίας.

"Sponsored links"

pregnency Η εργοδότρια εταιρία δεν απεδέχθη την εγκυρότητα της εν λόγω εξέτασης και ζήτησε να επαναληφθεί παρουσία ιατρού ορισμένου από την ίδια. Η αναφερόμενη ωστόσο δεν απεδέχθη το αίτημα, και προέβη σε καταγγελία στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (Καλλιθέας) και σε αναφορά προς το ΣτΠ. Η εργοδότρια εταιρία ζήτησε από το Νοσοκομείο να της δοθεί απευθείας ο υπέρηχος της κύησης και η σχετική γνωμάτευση. Το Νοσοκομείο αρνήθηκε, επικαλούμενο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Τότε η εργοδότρια εταιρία ζήτησε εισαγγελική παραγγελία για πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα, η οποία όμως επίσης απορρίφθηκε.

Η ΔIAMEΣOΛABHΣΗ ΤΟΥ ΣτΠ

Ο ΣτΠ επελήφθη της αναφοράς της κας *** στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ.7 της Οδηγίας 2002/73/ΕΚ και του νέου άρθρου 8α της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ, που ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 3488/11.09.2006. Κατόπιν της προς την εργοδότρια απόρριψης του αιτήματος εισαγγελικής παραγγελίας, ο ΣτΠ ανέλαβε πρωτοβουλία και απευθύνθηκε προς τον Διευθυντή του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος, ζητώντας του να γνωμοδοτήσει, βάσει των όσων ισχύουν στην ιατρική επιστήμη, εάν η ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης (21.11.2007) περιλαμβάνετο στο διάστημα κατά το οποίο η κυοφορούσα προστατεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 1 του ν. 1483/1984.

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σύμφωνα με το προαναφερθέν νομοθέτημα, «απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας εργαζομένης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθενείας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης της εργασίας της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη.». Εξάλλου, κατά το άρθρο 10 του π.δ. της 2/15.7.1997 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφαλείας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων» εκδοθέντος σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/85/ΕΟΚ (ΦΕΚ Α 150): 1. Απαγορεύεται η καταγγελία της σχέσης εργασίας των εργαζομένων γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 1483/1984. 2. Σε περίπτωση καταγγελίας της σχέσης εργασίας εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 1483/1984, ο εργοδότης οφείλει να αιτιολογήσει δεόντως την καταγγελία γραπτώς και να προβεί σε σχετική κοινοποίηση και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Ο Διευθυντής του Ακτινοδιαγνωστικού ανταποκρινόμενος στο αίτημα του ΣτΠ απέστειλε απαντητικό όπου υποστήριζε ότι, υπό την προϋπόθεση κανονικότητας στη λειτουργία του αναπαραγωγικού κύκλου, «για το 95% αναλόγων περιπτώσεων η ηλικία κύησης υπολογίζεται ότι αρχίζει μεταξύ 16.11.2007 και 26.11.2007». Με βάση τα δεδομένα αυτά ο ΣτΠ απέστειλε έγγραφο προς την εργοδότρια εταιρία, ζητώντας την ακύρωση της καταγγελίας την εκ νέου ενεργοποίηση της εργασιακής σχέσης και την πλήρη αποκατάσταση της κυοφορούσας σε όλα τα δικαιώματα και τις απολαβές τις οποίες θα είχε εάν δεν είχε ποτέ λάβει χώρα η άκυρη απόλυση.

Η ΕΠΙΛΥΣΗ

Στις 18 Ιουλίου 2007 ενημερωθήκαμε από τον Διευθυντή Προσωπικού της εργοδότριας τόσο εμείς όσο και η αναφερόμενη ότι η εταιρία κάνει αποδεκτές τις προτάσεις του ΣτΠ και προβαίνει σε άμεση αποκατάσταση της κυοφορούσας ως προς όλα τα δικαιώματά της, ως να μην είχε λάβει χώρα η καταγγελία της σύμβασης. Το έγγραφο που ελήφθη στις 30.07.2008 αναφέρει συγκεκριμένα τα ακόλουθα: «Η εταιρία αποφάσισε την ακύρωση της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης και ως εκ τούτου η εν λόγω εργασιακή σχέση θεωρείται ενεργή και ουδέποτε διακοπείσα. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία θα αποκαταστήσει πλήρως όλα τα δικαιώματα της κας *** για όλο το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την καταγγελία της σύμβασής της μέχρι σήμερα».

"Sponsored links"

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live