Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για το διεθνή διαγωνισμό του έργου της Μαρίνας Μαλίων

Κανένα σχόλιο

Δημοσιεύθηκε στο 353/27.06.2008 ΦΕΚ. η προκήρυξη του υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Άρη Σπηλιοτόπουλου για το διεθνή διαγωνισμό σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής της μαρίνας Μαλίων. Σύμφωνα με την δημοσίευση προκηρύσσεται «Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ( χωρίς αντιπροσφορές) για την επιλογή του Φορέα Διαχείρισης, στον οποίο το Ελληνικό Δημόσιο /Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης θα αναθέσει με Σύμβαση Παραχώρησης Έργων και Υπηρεσιών την,

με αποκλειστική επιμέλεια ευθύνη, κίνδυνο και χρηματοδότηση του Φορέα Διαχείρισης(α) κατάρτιση των απαιτούμενων μελετών, σχεδίων, προδιαγραφών και εκτέλεση των έργων και υπηρεσιών που απαιτούνται για την συμπλήρωση και ολοκλήρωση των αναγκαίων λιμενικών και χερσαίων υποδομών ανάπτυξης και αξιοποίησης του Τουριστικού Λιμένα Μαλίων ( εφεξής « αναγκαία αναπτυξιακά έργα», β) προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του απαιτούμενου για την εύρυθμη λειτουργία του Τουριστικού Λιμένα Μαλίων πάγιου κινητού εξοπλισμού και γ) κατάρτιση των απαιτούμενων μελετών, σχεδίων, προδιαγραφών και εκτέλεση προαιρετικών λιμενικών και χερσαίων έργων και υπηρεσιών που απαιτούνται για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του Τουριστικού Λιμένα Μαλίων ( εφεξής « προαιρετικά αναπτυξιακά έργα», με αντάλλαγμα την παραχώρηση σε αυτόν της χρήσης διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Τουριστικού αυτού Λιμένα και για την χρονική διάρκεια σαράντα ( 40 ) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης Παραχώρησης, έναντι περαιτέρω οικονομικού ανταλλάγματος που θα συνίσταται στην καταβολή (α) εφάπαξ ανταλλάγματος κατά την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης, ελάχιστου ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και (β) ετήσιου συναλλάγματος, που θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο όπως ορίζεται στην Διακήρυξη.

"Sponsored links"

Οι διαγωνιζόμενοι στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τους θα πρέπει να περιλάβουν προτεινόμενο Σχέδιο Ανάπτυξης, συνοδευόμενο από Χρονοδιάγραμμα και Αναλυτικό Προϋπολογισμό Κόστους, για την μελέτη και κατασκευή των αναπτυξιακών έργων και υπηρεσιών.

(α) των απαιτούμενων προς συμπλήρωση των αναγκαίων λιμενικών και χερσαίων έργων και υπηρεσιών υποδομής, την προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του απαιτούμενου πάγιου κινητού εξοπλισμού, όπως αυτά προσδιορίζονται ενδεικτικά στον Τεχνικό Πίνακα Συμπληρωματικών Έργων της Διακήρυξης και

(β) των προαιρετικών λιμενικών ή/και χερσαίων έργων και εγκαταστάσεων.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο, με ταυτόχρονη υποβολή.:

· Φακέλου Α΄: Τυπικών και Ουσιαστικών Προσόντων,

· Φακέλου Β΄: Τεχνικής Προσφοράς και

· Φακέλου Γ΄: Οικονομικής Προσφοράς.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ημερομηνία : 03.09.2008

"Sponsored links"

Ημέρα: Τετάρτη

Ωρα:13:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. : Τρίτη 24.06.2008»

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live