Απίστευτο κι όμως ελληνικό: Δυο φορείς για το ίδιο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής

Κανένα σχόλιο

Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ο ΑΔΜΗΕ, στον οποίο ανέθεσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης ισχύος 1.000 MW Κρήτης-Αττικής, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι η θυγατρική που σύστησε για τοn σκοπό αυτό «Αριάδνη Interconnection» πρόκειται να προκηρύξει διεθνείς διαγωνισμούς για την επιλογή κατασκευαστών αλλά και να αυξήσει το μετοχικό του κεφάλαιο (200 εκατ. ευρώ σήμερα) για τη χρηματοδότηση του έργου ύψους 1 δισ. ευρώ.

Πριν από λίγη ώρα η EuroAsia Interconnector, κυπριακών συμφερόντων και επίσημος από την Ε.Ε. φορέας υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης-Κύπρου-Ισραήλ, με επίσημη ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι κι αυτός προχωρά στην κατασκευή της πρώτης φάσης του έργου Κύπρου-Κρήτης και Κρήτης-Αττικής και μάλιστα κάνει γνωστό ότι βρίσκεται «στο τελικό στάδιο, σε συνεργασία με στρατηγικούς επενδυτές εν μέσω αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολόγων για την εξασφάλιση κεφαλαίου και ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για την ολότητa του έργου για την κατασκευή της διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης-Αττικής συνολικής κεφαλaιουχικής δαπάνης 2.758 δισ ευρώ».

Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο φορείς υλοποίησης του έργου ΑΔΜΗΕ – Αριάδνη Interconnection και EuroAsia Interconnector, όπως και οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου δεν έχουν καμία επικοινωνία μεταξύ τους, κι όλα δείχνουν ότι έχει ξεκινήσει ένα power game είτε ως προς το ποιος θα αναλάβει το έργο Κρήτης – Αττικής, που είναι το πλέον ώριμο, είτε για την τελική φάση των διαπραγματεύσεων, ώστε οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο.

"Sponsored links"

Η ουσία είναι πάντως, πως η ηλεκτρική διασύνδεση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί καθώς η Κρήτη από το 2020 θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα επάρκειας εφοδιασμού λόγω της υποχρεωτικής απόσυρσης των ντιζελοκίνητων μονάδων της ΔΕΗ ΔΕΗ +0,30%, που επιβάλλει η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η πλήρης ανακοίνωση της EuroAsia Interconnector έχει ως εξής:

H EuroAsia Interconnector Limited, ο επίσημος φορέας υλοποίησης του εμβληματικού ευρωπαϊκού έργου κοινού ενδιαφέροντος (PCI) που συνδέει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης, της Αττικής, της Κύπρου και του Ισραήλ, παραμένει προσηλωμένη στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου πνοής.

Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector παρέχει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη στους πολίτες των εμπλεκόμενων χωρών, τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου (το τελευταίο ενεργειακά απομονωμένο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και της Κρήτης και διασφαλίζει την ασφάλεια του εφοδιασμού, δημιουργώντας έναν εναλλακτικό διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη.

Το 2022/2023 η Κύπρος και η Κρήτη διασυνδέονται με το Ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο

Σε αυτό το πλαίσιο και νιώθοντας αίσθημα ευθύνης, η ΕuroAsia Interconnector προχωρά στην κατασκευή της πρώτης φάσης του έργου (Στάδιο 1 1.000MW) και ειδικότερα στα τμήματα Κύπρου-Κρήτης και Κρήτης-Αττικής όπως εγκρίθηκαν από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού TEN-E για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας (κανονισμός ΕΚ 347/2013), και παράλληλα με τη διαδικασία διευκόλυνσης με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προγραμματισμένες ημερομηνίες ενεργοποίησης των δύο πρώτων τμημάτων της διασύνδεσης είναι:

• ΕΚΕ 3.10.3 – Εσωτερική γραμμή μεταξύ Κορακιάς, Κρήτης (GR) και Αττικής (GR) – Ιούνιος 2022
• ΕΚΕ 3.10.2 – Διασύνδεση μεταξύ Κοφίνου (CY) και Κορακιάς, Κρήτης (GR) – Δεκέμβριος 2023

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η ολοκλήρωση χρηματοδότησης για την ολότητά του έργου

Ο φορέας υλοποίησης του έργου ακολουθεί πιστά το σχέδιο χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector όπως αυτό εγκρίθηκε από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας, σύμφωνα με την απόφασή τους για κοινή διασυνοριακή κατανομή κόστους που εκδόθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2017. Βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης των ενεργειών σε συνεργασία με στρατηγικούς επενδυτές εν μέσω αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολόγων για την εξασφάλιση κεφαλαίου και ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για την ολότητά του έργου για την κατασκευή της διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης-Αττικής συνολικής κεφαλιουχικής δαπάνης 2.758 δισ. ευρώ.

"Sponsored links"

Σημειώνεται ότι η EuroAsia Interconnector συνεργάζεται με πολυμερείς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για καθένα από τα τμήματα της διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης και Κρήτης-Αττικής, σύμφωνα με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους.

Συγχρηματοδότηση από το «Συνδέοντας την Ευρώπη» και χρηματοδοτικές διευκολύνσεις

Αξιοσημείωτο είναι πως η διασύνδεση EuroAsia Interconnector ως έργο κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ είναι επιλέξιμη να λάβει επιχορηγήσεις μέχρι 50% του συνολικού κόστους κατασκευής (συμπεριλαμβανομένου της σύνδεσης Κρήτης-Αττική) από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF-Connecting Europe Facility) και πρόσθετες διευκολύνσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η EuroAsia Interconnector Limited έχει ετοιμάσει την απαραίτητη αίτηση για υποβολή στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) και αυτό είναι ένα από τα πλέον κρίσιμα στάδια για την πρόοδο του έργου.

Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Κύπρο – Σε εξέλιξη εξασφάλιση περιβαλλοντικής έγκρισης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές

Σχετικά με τις αδειοδοτήσεις, αυτές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Συγκεκριμένα, έχει επικυρωθεί η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την Κύπρο στις 11 Δεκεμβρίου 2017, ενώ έχουν υποβληθεί τα σχετικά έγγραφα για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής έγκρισης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ολοκληρώνονται οι συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ μελέτες τεχνικού σχεδιασμού

Παραμένοντας πιστοί στα συμφωνηθέντα, στην ΕuroAsia Interconnector Limited υλοποιούμε τις προπαρασκευαστικές μελέτες κατασκευής (pre-works studies), όπως μελέτες πολιτικού μηχανικού, υπεράκτιες γεωφυσικές και γεωτεχνικές μελέτες, FEED κ.τ.λ., καθώς και κρίσιμες ενέργειες για την ενιαία διαλειτουργικότητα (uniform interoperability) της υποδομής μετά που τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector. Πρέπει να σημειωθεί πως έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 50% από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για τα πιο πάνω από τον φορέα υλοποίησης του έργου.

Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής κατασκευαστών – Ολοκληρώθηκε η φάση της προεπιλογής

Η πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή των κατασκευαστών του έργου, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018 και διεξάγεται σύμφωνα με Οδηγία 2014/25/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της τελικής τεχνικής μελέτης εφαρμογής (FEED) και άλλων μελετών που έχουν συμπληρωθεί, ολοκληρώθηκε με την προεπιλογή των υποψηφίων που ικανοποιούσαν τα προκαθορισμένα κριτήρια.

Συγκεκριμένα, το στάδιο προεπιλογής έχει ολοκληρωθεί και οι υποψήφιοι οργανισμοί και κατασκευαστικές εταιρείες έχουν ενημερωθεί για τα αποτελέσματα. Οι συναντήσεις ενημέρωσης για τα έγγραφα προσκλήσεων υποβολής προσφορών (ITT) με τους επιτυχείς υποψηφίους πραγματοποιούνται αρχές Δεκεμβρίου στα κεντρικά γραφεία της EuroAsia Interconnector στην Κύπρο και τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων θα ενσωματωθούν στα τελικά έγγραφα προσκλήσεων υποβολής προσφορών, συμπεριλαμβανομένων όλων των τεχνικών, εμπορικών και νομικών απαιτήσεων που θα εκδοθούν.

Ιδιαίτερα ελπιδοφόρο και ενδεικτικό της σημαίνουσας γεωπολιτικής βαρύτητας του έργου είναι το γεγονός ότι οι διαδικασίες προσφορών έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων των κορυφαίων ευρωπαίων κατασκευαστών με αποδεδειγμένη παγκόσμια εμπειρία στον τομέα αυτό, η συμμετοχή των οποίων ενισχύει τις πολυμερείς προσπάθειες για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Η απρόσκοπτη υλοποίηση των συμφωνηθέντων από την πλευρά μας και το θερμό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια των ανωτέρω διαδικασιών όχι μόνο επαναβεβαιώνουν την ισχυρή δέσμευση της EuroAsia Interconnector Limited για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου, αλλά μας δίνουν ώθηση για να συνεχίσουμε με αμείωτους ρυθμούς να εργαζόμαστε για το τελικό αποτέλεσμα προς όφελος των πολιτών της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ.

Πηγή

euro2day.gr

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
διαφημίσεις