Διακήρυξη Λαϊκής Συσπείρωσης Χανίων για το “έγκλημα” της έλλειψης αντιπλημμυρικού σχεδιασμού στα Χανιά – Yπήρχε Μελέτη που αποκρύβεται

Κανένα σχόλιο

Με ένα μακροσκελές κείμενο η Λαϊκή Συσπείρωση Χανίων μιλά για έγκλημα που συντελέστηκε στα Χανιά εξαιτίας των ελλείψεων αντιπλημμυρικών έργων. Αναφέρεται σε προσπάθειες της δημοτικής αρχής να αποφύγει την ανάληψη των ευθυνών που τις αντιστοιχούν χαρακτηρίζοντας τις καταστροφές από τις πλημμύρες ως θεομηνία. Παραθέτει μάλιστα στοιχεία από μελέτες που αποδεικνύουν ότι οι καταστροφές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν υπήρχαν τα κατάλληλα έργα.

Διαβάστε τη διακήρυξη:

Οι νέες καταστροφές από τις πλημμύρες – για πολλοστή φορά στην περιοχή μας και που κατά τύχη δεν έχουν κοστίσει ανθρώπινες ζωές – είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος που την ολοκλήρωσή του βλέπουμε πως εξελίχθηκε στην Μάνδρα Αττικής. Ένα έγκλημα που έχει ως βασικό υπεύθυνο την πολιτική, που εφαρμόζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μαζί με την περιφερειακή και τοπική διοίκηση. Ένα έγκλημα που οδηγεί εν έτη 2017 με μια ισχυρή φθινοπωρινή βροχή να χάνονται ζωές και οι λαϊκές οικογένειες να βλέπουν τους κόπους τους να χάνονται, λόγω των καταστροφικών πλημμυρών.

"Sponsored links"

Τις τελευταίες μέρες που οι πληγές από τις τελευταίες πλημμύρες δεν έχουν ακόμα καλά-καλά καταγραφεί, γινόμαστε μάρτυρες μια ενορχηστρωμένης προσπάθειας που πρωτοστατεί η Δημοτική αρχή, ώστε να χαρακτηριστούν οι τελευταίες καταστροφές από τις πρόσφατες πλημμύρες έργων ως αποτέλεσμα όχι της έλλειψης σχεδιασμού αντιμετώπισης των ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά ως αποτέλεσμα της μεγάλης και απρόβλεπτης σφοδρότητας των βροχοπτώσεων.

Δηλώνει σχετικά στον Δημοτικό συμβούλιο στις 15 Νοέμβρη ο Δήμαρχος Χανίων ότι «Αυτό που δεν έχω ακούσει κανένα να δεχτεί και να παραδεχτεί, είναι όχι αυτά που λέει ο Δήμαρχος, αλλά αυτά που λένε οι ειδικοί και οι μετρήσεις του κ. Λέκκα, ότι δηλαδή αυτό (που συνέβη) ήταν μια καταστροφή, που ξέφευγε από κάθε πρόβλεψη και κάθε δυνατότητα απορρόφησης στον χρόνο εκείνο, που έπεσε αυτή η βροχή. Δυστυχώς κανένα δεν έχω ακούσει να παραδέχεται την αλήθεια, όλοι προσπαθούν να ρίξουν φανταστικές ευθύνες.».

Χρησιμοποιεί λοιπόν επιλεκτικά δηλώσεις ενός μετεωρολόγου για να αποποιηθεί των ευθυνών της Δημοτικής Αρχής στην έλλειψη σχεδιασμού και υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων.

Είναι όμως έτσι; Ήταν τόσο έντονα τα φαινόμενα που κατά τα άλλα ο αντιπλημμυρικός μας σχεδιασμός είναι επαρκής αλλά δεν μπορούσε να προβλεφθεί το εν λόγω φαινόμενο λόγω της σφοδρότητάς της;

Η Δημοτική αρχή επιλέγει να απαντά στο δημοτικό συμβούλιο με βάση τις δηλώσεις ενός μετεωρολόγου, αλλά συνειδητά αποκρύπτει τα αποτελέσματα παραδομένης από τον Ιανουάριο του 2017 Μελέτης που εκπονήθηκε από κοινοπραξία ειδικών μελετητών για λογαριασμό της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτη», μελέτη που έχει παραδοθεί και βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

Όλη η παραδοτέα μελέτη μπορεί να βρεθεί εδώ: http://thyamis.itia.ntua.gr/egyfloods/gr13/

Ο χάρτης κινδύνων πλημμύρας της εν λόγω μελέτης είναι αποκαλυπτικός της έλλειψης σχεδιασμού από την κεντρική και τοπική Διοίκηση για την πόλη μας.

Τι προβλέπει το εν λόγω σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας Κρήτης:

Παρακάτω φαίνεται η πλημμυρική ζώνη της εκβολής του Κλαδισού ποταμού όπως αυτή υπολογίζεται τον Ιανουάριο του 2017 (!!) :

"Sponsored links"

http://thyamis.itia.ntua.gr/egyFloods/gr13/gr13_maps_jpg_p08/GR13-P08-SX01-50-01_06.jpg


Επίσης στην τεχνική έκθεση της εν λόγω μελέτης http://thyamis.itia.ntua.gr/egyFloods/gr13/Report/GR13_P01-T1.pdf αναφέρει (ακολουθούν αποσπάσματα) :

(σελ. 245) : «Οι πλημμύρες των ετών 2000-2001 στην πόλη των Χανίων οφείλονται σε ανεπάρκεια διατομών και υπερχειλίσεις των ρεμάτων Κλαδισού που αποτελεί το δυτικό φυσικό όριο της πόλης των Χανίων και Μορώνη μεταξύ των οικισμών Χανίων και Σούδας»

(σελ . 246) : «Η ανεπάρκεια της διατομής του Κλαδισού οφειλόταν στη μειωμένη κλίση του στο τελευταίο τμήμα του που ευρίσκεται εντός της πόλης … και στην απόθεση φερτών υλών που προέρχονται – μεταφέρονται από την ορεινή ζώνη της λεκάνης στην οποία λόγω της ισχυρής κλίσης της το νερό έχει μεγάλη κινητική ενέργεια και προκαλεί εδαφική διάβρωση και αύξηση της στερεοπαροχής.»

(σελ. 246) : «έχει κατασκευαστεί η διευθέτηση – διαπλάτυνση της κοίτης του Κλαδισού κατάντη της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κισσάμου – Χανίων με ορθογωνική διατομή η οποία μορφώνεται με τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα, ανοίγματος 30μ. Σε όλο σχεδόν το μήκος της κοίτης έχουν κατασκευαστεί αβαθείς κυψέλες από σκυρόδεμα. Οι κυψέλες αυτές έχουν συμπληρωθεί με γόνιμο χώμα, το οποίο σε συνδυασμό με τη μόνιμη παρουσία νερού ευνοεί την ανάπτυξη υδρόφιλης ποώδους και θαμνώδους χλωρίδας, αλλά και υδρόβιας, αμφίβιας, ενδημικής και αποδημητικής πανίδας»

(σελ. 247): Στην παραλιακή ζώνη κατάντη της ΠΕΟ Κισσάμου – Χανίων , λόγω της μεταβολής χρήσεων γης, της ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης και της οικοδόμησης πολλών ξενοδοχειακών μονάδων, έχουν καλυφθεί σε αρκετές περιπτώσεις μικρά ρέματα ή αποστραγγιστικά κανάλια που υπήρχαν από την εποχή που η περιοχή ήταν κυρίως αγροτική, γεγονός που σε συνδυασμό με τις πολύ μικρές κλίσεις, να οδηγεί σε εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων που οφείλονται στη συγκράτηση των ομβρίων στην περιοχή και τη βραδεία απορροή προς τη θάλασσα. Η περιοχή αυτή έχει εμφανίσει προβλήματα πλημμυρών και λόγω ανύψωσης του υδροφόρου ορίζοντα.

Ενώ καταλήγει στην σελ. 248 για τα Χανιά:

Αίτια εμφάνισης πιθανών μελλοντικών πλημμύρων και αξιολόγηση αρνητικών συνεπειών αυτών:

⦁ Ανυπαρξία έργων ορεινής υδρονομίας στην λεκάνη απορροής του Ταυρωνίτη ιδιαίτερα στις περιοχές των έντονων κλίσεων των κλιτύων, (κατασκευή αναβαθμών συγκράτησης του εδάφους και στη συνέχεια ανάπτυξη καλλιεργειών).
⦁ Τα αναχώματα που κατασκευάζονται κατά καιρούς είναι αποσπασματικά, τοπικού χαρακτήρα, ανεπένδυτα και ευπαθή στην διαβρωτική ενέργεια του νερού.
⦁ Συνεχόμενη άνοδος της οικιστικής ανάπτυξης στην παραλιακή ζώνη, χωρίς ταυτόχρονα πρόβλεψη παρεμβάσεων για την απορροή των ομβρίων.
⦁ Ανεπάρκεια τεχνικών έργων (οχετών και γεφυρών) στην περιοχή της ΠΕΟ Κισσάμου – Χανίων.
⦁ Ανάπτυξη βλάστησης στην κοίτη των υδατορευμάτων και ιδιαίτερα στον Κερίτη, που εμποδίζει την απορροή προς την εκβολή. Απαιτείται για τον καθαρισμό περιβαλλοντική αδειοδότηση.
⦁ Έλλειψη οριοθέτησης ρεμάτων συνολικού χαρακτήρα από την εκβολή τους και έως την περιοχή που είναι ευάλωτη σε πλημμύρα (πεδινή ζώνη).

Στο παράδειγμα λοιπόν του Κλαδισού ποταμού, η μελέτη λοιπόν του ΥΠΕΚΑ ξεκάθαρα αναφέρει ότι τα φερτά υλικά που λόγω μικρής κλίσης του ποταμού μαζεύονται στην εκβολή του, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη υδρόφιλης θαμνώδους χλωρίδας στις κυψέλες στην εκβολή του Ποταμού θα υπερχειλίσουν τον ποταμό. Το μέγεθος της προβλεπόμενης πλημμύρας αποτυπώνεται στον παραπάνω χάρτη. Και τα εν λόγω δεδομένα είναι με βάση όχι την «Κακή την ώρα» και το «απρόβλεπτο» των καιρικών φαινομένων , αλλά με βάση στοιχεία υδρολογικά και λεκάνων απορροής.

Πως αντιμετωπίζει η Κεντρική και Τοπική Διοίκηση το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας

Για το εν λόγω θέμα ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης πρόσφατα κατέθεσε Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή για τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στο Νομό Χανίων, όπου κατήγγειλε την έλλειψη σχεδιασμού και υλοποίησης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στον Νομό Χανίων.

Στην απάντηση του ο Υπουργός Εσωτερικών Κος Π. Σκουρλέτης αναφέρει ότι : «Το έτος 2017, έχουν δοθεί στους Δήμους Χανίων, Αποκορώνου και Πλατανιά, το ποσό των 2.093.000 € μέσω ΚΑΠ για επενδυτικά έργα τα οποία στην πλειοψηφία τους υπάρχει η δυνατότητα να κατευθυνθούνε για αντιπλημμυρική προστασία»

Βεβαίως οι ΚΑΠ αυτοί είναι τραγικά μειωμένοι στο σύνολό τους, και με την αυτή τοποθέτηση η κυβέρνηση προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από τις ευθύνες της και να τις «φορτώσει» στους Δήμους. Αλήθεια όμως, πέραν των ανωτέρω δεδομένων, πόσα από τα παραπάνω ποσά τελικά διατέθηκαν σε αντιπλημμυρικά έργα;

Πρόσφατα επίσης (Παρασκευή 24 Νοέμβρη) συναντήθηκε ο Δήμαρχος Χανίων με τον Περιφερειάρχη και στελέχη της Περιφέρειας με θέμα τις ίδιες πρόσφατες πλημμύρες της «κακιάς ώρας»

Στο σχετικό δελτίο τύπου ενημερωνόμαστε ότι σκοπός της συνάντησης ήταν να δοθεί έμφαση αρχικά στο ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης προς τον Δήμο Χανίων για τις υποδομές, που καταστράφηκαν από τις πρόσφατες πλημμύρες, η οποία, όπως τονίστηκε από πλευράς του Δημάρχου Χανίων, προσεγγίζει το 1,2 εκατ. ευρώ. Καθώς και να κατασκευαστούν έργα αντιπλημμυρικά μικρής κλίμακας.

Προκλητικά έπειτα της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Χανίων δηλώνει : «Εκφράζω την ικανοποίησή μου, γιατί για μία ακόμη φορά κατά τη συνάντησή μας με τον κ. Αρναουτάκη βρήκαμε ευήκοα ώτα και διάθεση συνεργασίας στο σύνολο των θεμάτων, που θέσαμε.»

Για άλλη μια φορά η υπεράσπιση και ο εξωραϊσμός της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής που η περιφέρεια και Δήμοι πιστά υλοποιούν δεν έχει όρια. Η ασάφεια καθορισμού αρμοδιοτήτων για το ποιος φορέας είναι υπεύθυνος (Τοπική – Περιφερειακή –Κεντρική Διοίκηση ) και το πέταγμα ευθυνών μεταξύ τους δεν μας ξεγελά.

Η κυβέρνηση με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, η Περιφέρεια Κρήτης και η Δημοτική Αρχή των Χανίων, ενώ γνωρίζουν με λεπτομέρειες την όξυνση του προβλήματος και τον επείγοντα χαρακτήρα των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, υλοποιούν έργα και υποδομές, που αποφασίζονται με βάση την κερδοφορία του κεφαλαίου και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτές είναι οι ανάγκες που θυσιάζονται στο βωμό των ματωμένων πλεονασμάτων, για τα οποία πανηγυρίζει με θράσος η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δεν υλοποιούνται γιατί δεν είναι ιδιαίτερα «θελκτικά» για τους καπιταλιστές, αφού δεν τους αποδίδουν το αναμενόμενο ποσοστό κέρδους.

Επιβεβαιώνεται ότι η όποια ανάπτυξη με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος είναι αντίθετη με την πραγματική ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

Να δούμε λίγο τα νούμερα:

Την ίδια ώρα που οι ζημιές που υπέστη οι υποδομές του δήμου αγγίζει το 1,2 εκ. ευρώ, ο προϋπολογισμός του Δήμου Χανίων που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο για το έτος 2018 προϋπολογίζει για αντιπλημμυρικά έργα:

⦁ το ποσό των 107.601 € για το έργο διαπλάτυνσης του Κλαδισού ποταμού το οποίο αποτελεί έργο της ΔΕΥΑΧ που από το 2010 (!!) που υπογράφτηκε η σύμβαση ακόμα δεν έχει παραδοθεί και που ενώ έχει εκτελεστεί το μεγαλύτερο μέρος του, την αποσπασματικότητά του την ζήσαμε στις πρόσφατες πλημμύρες,

⦁ Το ποσό των 5.366 € (!!) για αντιπλημμυρικά έργα παραθαλάσσιων οικισμών (συνεχιζόμενο μη ολοκληρωμένο έργο του 2017)

Και αυτά σε ένα τεχνικό πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 13 εκ. €, που προϋπολογίζει έργα πάνω από 9 εκ. € για διαμόρφωση πλατειών και κοινοχρήστων δρόμων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το έργο ανακατασκευής της Οδού Χάληδων κοστίζει 1,45 εκ. Ευρώ, περισσότερο δηλαδή από το κόστος των ζημιών των υποδομών του δήμου Χανίων από τις τελευταίες πλημμύρες (χωρίς το κόστος στις περιουσίες των συμπολιτών μας οι οποίοι έχουν εξαντληθεί στα γρανάζια της γραφειοκρατίας για αποζημιώσεις ψίχουλα)..

Αναγκαιότητα η πάλη των Λαϊκών στρωμάτων

Οι τεράστιες καταστροφές και οι καθυστερήσεις στα όποια έργα (που ανακοινώνονται έπειτα των καταστροφών) , αναδεικνύουν για μια ακόμα φορά την τραγική έλλειψη υποδομών και κυβερνητικού σχεδιασμού για την προστασία από τα φυσικά φαινόμενα. Αναδεικνύουν τον άναρχο αντιλαϊκό χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αναδεικνύουν τελικά την περιφρονητική στάση απέναντι στον άνθρωπο, που χαρακτηρίζει το καπιταλιστικό σύστημα και όσους το υπηρετούν.

H προσπάθεια αποπροσανατολισμού μέσω της μεταφοράς ευθυνών από τους Δήμους στις Περιφέρειες και από αυτούς στην Κεντρική Διοίκηση πρέπει να πέσει στο κενό. Άμεσα χρειάζεται τα λαϊκά στρώματα να οργανώσουν την πάλη τους, απαιτώντας από Κεντρική – Τοπική Διοίκηση να ληφθούν τώρα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, για να μη θρηνήσουμε νεκρούς από την κακοκαιρία, για μέτρα συνολικά για την αντιπλημμυρική, αντισεισμική, αντιπυρική προστασία. Να συγκεντρώσουν δυνάμεις για την λαϊκή αντεπίθεση, για ένα δρόμο ανάπτυξης που θα έχει στο επίκεντρο του την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
διαφημίσεις