Καλούδης: Δικαιωμένος για την παραγραφή των αξιώσεων για τα τέλη κυκλοφορίας πέραν της 5ετίας

Κανένα σχόλιο

“Στην παραγραφή όλων των αξιώσεων για τέλη κυκλοφορίας που εκκρεμούν πέραν της 5ετίας οδηγεί η με αρ. 1611/2020 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που δημοσιεύθηκε προχθές 16-12-2020 και προσδιορίζει τα χρονικά όρια που έχει η διοίκηση για να αξιώσει χρηματικά ποσά” αναφέρει ο δικηγόρος Γιώργος Καλούδης, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας.

Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων:

Η απόφαση αυτή ανατρέπει πλήρως την πάγια θέση της φορολογικής διοίκησης ότι ο χρόνος παραγραφής των τελών κυκλοφορίας είναι 20ετής , και έρχεται να εναρμονιστεί πλήρως με παλαιότερες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (Ολομέλεια ΣτΕ, 2017) σχετικά με φορολογικές υποθέσεις, στις οποίες αποφάνθηκε ρητά πως η παραγραφή είναι 5ετής.

"Sponsored links"

Η με αρ. 1611/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατεία, η οποία εντάσσεται σε μία σειρά αποφάσεων που το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι στις φορολογικές υποθέσεις δεν δικαιολογείται μακρόχρονη παραγραφή. Η 1738/2017 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας, με την οποία κρίθηκε ότι η προθεσμία της παραγραφής πρέπει να έχει, συνολικά, εύλογη διάρκεια, συνάδουσα με την αρχή της αναλογικότητας και ιδίως ότι η λήξη της παραγραφής δεν πρέπει να εξαρτάται από ενέργειες δημοσίας αρχής, με συνέπεια η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων να είναι πενταετής και οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής να απαγορεύονται ως αντισυνταγματικές, αποτέλεσε το έναυσμα για την έκδοση πληθώρας αποφάσεων του Β’ Τμήματος».

Η απόφαση αυτή με δικαιώνει νομικά αλλά όχι και πολιτικά διότι σε όλη τη προεκλογική περίοδο 2019 δέχθηκα τόννους λάσπης και διαβολής, που μου στοίχισαν, για τον πολιτικό, κερκυραικό και νομικό αγώνα με τα τέλη κυκλοφορίας 1 ευρώ που έκανα μέχρι το 2013 ως για να έχουμε αξιοπρεπείς δρόμους στη Κέρκυρα.

Υπενθυμίζω:

1)Με γραπτές οδηγίες αλλά και με δημόσιες και γραπτές δηλώσεις μου τόνιζα πως εάν και όταν η Εφορία βεβαιώσει τα τέλη κυκλοφορίας ως χρέη αναλαμβάνω τις προσφυγές στα Δικαστήρια δωρεάν.

2)Μέχρι το 2013 τα τέλη κυκλοφορίας ήταν ανταποδοτικά, όπως τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού αλλά με το μεσοπρόθεσμο της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου μετατράπηκαν σε φόρο.

3)Ο χρόνος παραγραφής των κάθε είδους φορολογικών υποχρέώσεων ε΄νω μέχρι το 2010 ήταν 5 έτη με το 1ο Μνημόνιο επεκτάθηκε ο χρόνος παραγραφής σε 10 έτη και με το 2ο Μνημόνιο επεκτάθηκε σε 20 έτη.

Η ιστορική απόφαση 1611/2020 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας έκρινε ότι τέλη κυκλοφορίας που δεν εισέπραξε το κράτος μέσα στη 5ετία παραγράφονται.

Και η φορολογική διοίκηση είναι υποχρεωμένη άμεσα να διαγράψει τα χρέη αυτά. Άρα όσοι προσέφυγαν μαζί μου στα διοικητικά δικαστήρια θα δουν τα χρέη τους από τα τέλη κυκλοφορίας να παραγράφονται.Το ίδιο θα συμβεί και με όσους δεν τα πλήρωσαν.

Το δίδαγμα είναι ότι τίποτα δεν χαρίζεται και χρειάζεται αγώνας. Και κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος, αρκεί να υπάρχει υπομονή, επιμονή, πίστη για το δίκαιο του αγώνα και προσήλωση στον στόχο.”

"Sponsored links"

Η απόφαση

Η απόφαση του ΣτΕ Β’ 1611/2020 αφορούσε στην προσφυγή κατά βεβαιώσεων επιβολής τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών – 5ετής και όχι 20ετής η παραγραφή τους.

Σύμφωνα με την περίληψη η αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης ΔΕφΑθ που απορρίπτει προσφυγή κατά βεβαιωτικών καταλόγων επιβολής τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών.

Παραδεκτώς ασκείται η αίτηση καθώς δεν υφίσταται επί των νομικών  ζητημάτων νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Για το παραδεκτό της αίτησης ως προς το κατώφλι των 40.000 ευρώ, κατ’ απόκλιση του κανόνα, συναθροίζονται τα ποσά που αντιστοιχούν σε  πράξεις καταλογισμού του αυτού διαδίκου με τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του, (έστω) περισσότερων ετών, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή η προσβολή με μία προσφυγή της απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής κατά των εν λόγω πράξεων καθώς και η έκδοση από το διοικητικό δικαστήριο μίας απόφασης (δεν αποτελούν τυχαία γεγονότα, αλλά) δικαιολογούνται πλήρως εν όψει τόσο της κοινής νομικής και της κοινής, κατά τα ουσιώδη στοιχεία, πραγματικής βάσης των ως άνω πράξεων, όσο και της (συνδεομένης με την αποτελεσματική απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης) ανάγκης ενιαίας επίλυσης της διαφοράς, η οποία προκύπτει από τον γενόμενο καταλογισμό. Αντίθεση της διάταξης του άρθρου 249 ΑΚ περί 20ετούς παραγραφής προς τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Πενταετής η παραγραφή των Τελών Κυκλοφορίας. ΦοΔΣΑ και οχήματα καθαριότητας.

Η θεσπισθείσα με την περ. ε της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 2367/1953 απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων καθαριότητας που ανήκουν κατά κυριότητα σε δήμους και κοινότητες αφορά και τα αυτοκίνητα καθαριότητας που ανήκουν σε ΦοΔΣΑ. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Παραπέμπει, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό, την υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Το ΣτΕ αποφάσισε ότι δέχεται εν μέρει την αίτηση

Αναιρεί εν μέρει την 4815/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό.

Κρατεί εν μέρει την υπόθεση, δικάζει και δέχεται την προσφυγή κατά το μέρος που αφορά στο σύνολο των εγγραφών του 29/23.12.2016 χρηματικού καταλόγου για Τέλη Κυκλοφορίας οχημάτων των ετών 1998-2001 και πρόστιμα λόγω μη καταβολής των εν λόγω Τελών.

Ακυρώνει το σύνολο των εγγραφών του 29/23.12.2016 χρηματικού καταλόγου για Τέλη Κυκλοφορίας οχημάτων των ετών 1998-2001 και πρόστιμα λόγω μη καταβολής των Τελών αυτών.

Παραπέμπει, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό, την υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά το αναιρούμενο μέρος κατά τα λοιπά, ήτοι κατά το μέρος που αφορά στις εγγραφές των 4/23.2.2017 και 6/13.3.2017 χρηματικών καταλόγων που αφορούν στα έτη έως και το 2011, καθώς και τις εγγραφές των χρηματικών αυτών καταλόγων που αφορούν σε αυτοκίνητα του αναιρεσείοντος συνδέσμου για τα έτη μετά το 2011, πλην όσων, κατά την αναιρεσιβαλλομένη, δεν ήταν αυτοκίνητα καθαριότητας.

Ο συνήγορος του Πολίτη

Το θέμα της παραγραφής των Τελών Κυκλοφορίας είχε επισημανθεί από το 2014 από τον συνήγορο του Πολίτη, που με έγγραφό του προς το Υπουργείο Οικονομικών τόνιζε ότι η αξίωση της διοίκησης από τον πολίτη να τηρεί αρχείο που ανάγεται σε εικοσαετία είναι καταχρηστική, ενώ οι φορολογούμενοι φέρουν το βάρος της απόδειξης, ακόμη και σε περιπτώσεις παραλείψεων ή σφαλμάτων που βαρύνουν τις οικονομικές υπηρεσίες ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Ωστόσο η φορολογική διοίκηση παρά την πιο πάνω παρέμβαση δεν άλλαξε στάση.

Στα : Ελλαδα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live
διαφημίσεις