To TEE ζητά έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικου Συμβουλίου για την χρήση γης στο Λόφο Καστέλι – Εισηγείται “κοινωφελή λειτουργία”

Κανένα σχόλιο

“Κοινωφελή λειτουργία” πρέπει να είναι η χρήση των κτιρίων στο Λόφο Καστέλι σύμφωνα με την απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κρήτης – Τμήμα Δυτικής Κρήτης. Η Απόφαση έχει κοινοποιηθεί στο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων από τον οποίο ζητούν την πραγματοποίηση εκτακτης συνεδρίασης με μοναδικό θέμα:

«Λήψη απόφασης περί της χρήσης γης για την έκταση ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης στο λόφο Καστέλι».

Πιο αναλυτικά, οπως αναφέρεται:

"Sponsored links"

«Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο του Περιφερειακού Τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ161/Α/1984), αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της και ιδιαίτερα:

• Την από 15-02-2021 κατατεθείσα εισήγηση-πρόταση μελών της (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) για την απόδοση της χρήσης «Κοινωφελείς Λειτουργίες» στην ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου Κρήτης στο λόφο Καστέλι στην Παλιά Πόλη Χανίων βάσει του Π.Δ. 59/2018 και την χρήση «Αμιγούς Κατοικίας» για τον υπόλοιπο λόφο Καστέλι σύμφωνα με την από 14-12-2017 πρόταση της Ομάδας Εργασίας που είχε συσταθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. 52697/8-9-2016 απόφαση του Δημάρχου Χανίων.

• Την ολοκληρωμένη πρόταση της Ομάδας Εργασίας που είχε συσταθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. 52697/8-9-2016 απόφαση Δημάρχου Χανίων για την «μελέτη-επεξεργασία και επικαιροποίηση των χρήσεων γης στην Παλιά Πόλη Χανίων» (Α.Π. 73673/14-12-2017 έγγραφο διαβίβασης στο Δήμαρχο Χανίων), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), που προτείνει τη χρήση «Αμιγούς Κατοικίας» για ολόκληρο το λόφο Καστέλι στην Παλιά Πόλη Χανίων, δηλαδή την περιοχή που αναπτύσσεται εντός του υφιστάμενου Βυζαντινού Τείχους, καθώς και τις αποφάσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΚ τον Μάϊο του 2018 και τον Δεκέμβριο του 2020 που συμφωνούν με την πρόταση της Ομάδας Εργασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Να αποδοθεί σημειακά η χρήση «Κοινωφελείς Λειτουργίες» του άρθρου 6 του Π.Δ. 59/2018 στην ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Λόφο Καστέλι στην Παλιά Πόλη Χανίων, ενώ ο υπόλοιπος λόφος Καστέλι, δηλαδή η περιοχή που αναπτύσσεται εντός του υφιστάμενου Βυζαντινού Τείχους, να έχει χρήση «Αμιγούς Κατοικίας» σύμφωνα με την από 14-12-2017 πρόταση της Ομάδας Εργασίας που είχε συσταθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. 52697/8-9-2016 απόφαση Δημάρχου Χανίων.

2. Να αποδοθούν για όλη την Παλιά Πόλη Χανίων χρήσεις γης σύμφωνα με την από 14-12-2017 πρόταση της παραπάνω Ομάδας Εργασίας, με μόνη σημειακή τροποποίηση αυτή που αφορά την ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου Κρήτης στο λόφο Καστέλι.

3. Καλεί όλες τις εμπλεκόμενες επιτροπές και τον Δήμο Χανίων να επιταχύνουν με κάθε δυνατό τρόπο τις διαδικασίες της αναθεώρησης του ΓΠΣ Δήμου Χανίων, προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρησή του έως τις 31-12-2021.»

Η εισήγηση που είχε κατατεθεί:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ για τη «Λήψη απόφασης περί της χρήσης γης για την έκταση ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης στο λόφο Καστέλι» από την «Α» του ΤΕΕ/ΤΔΚ

"Sponsored links"

Σχετικά με το σημαντικό θέμα του καθορισμού  κατηγορίας γενικής χρήσης, για την έκταση ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου στο λόφο Καστέλι και κατ’ επέκταση των κτιρίων του Μνημειακού Συμπλέγματος εντός αυτής αναφέρουμε τα εξής:

Η αρχική Απόφαση του ΤΕΕ για τα κτίρια του Πολυτεχνείου ήταν αυτή της «αμιγούς κατοικίας» για ολόκληρο το λόφο, που ορίζεται από τα βυζαντινά τείχη, δηλ. νότια από την οδό Σήφακα, ανατολικά την οδό Αφεντούλιεφ, βόρεια την ακτή Τομπάζη και δυτικά την πλατεία Ελ. Βενιζέλου (σαντριβάνι). Μέσα σε αυτή την περιοχή, υπάρχουν και τα κτίρια του Πολυτεχνείου.

Η απόφαση του ΤΕΕ βασίστηκε σε μια παλιότερη πρόταση ομάδας εργασίας, για τις χρήσεις γης της παλιάς πόλης Χανίων, στην οποία συμμετείχαν συνάδελφοι Αρχιτέκτονες από υπηρεσίες της πόλης, και εκπρόσωποι από την αρχαιολογική υπηρεσία,την Υπηρεσία δόμησης και το Δήμο Χανίων. Σύμφωνα με την απόφαση του ΤΕΕ/ΤΔΚ εντός της συνοικίας Καστέλι επιτρέπονται:

 1. Κατοικία.
 2. Κοινωνική πρόνοια τοπικής σημασίας.
 3. Εκπαίδευση προσχολική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
 4. Θρησκευτικοίχώροι.
 5. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 300 τ.μ.
 6. Παντοπωλεία.
 7. Ξενοδοχεία μέχρι 30 κλίνες.
 8. Γωνίες ανακύκλωσης.
 9. Δεξαμενές νερού.
 10. Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η πρόταση αυτή έγινε το 2017 ενώ το 2018 εκδόθηκε το ΠΔ 59 (ΦΕΚ 114/Α/29-6-2018) σύμφωνα με το οποίο στις περιοχές «αμιγούς κατοικίας» (Άρθρο 2 του ΠΔ) μειώθηκε η επιτρεπόμενη επιφάνεια των πολιτιστικών χρήσεων από 300 μ² σε 200 μ². Κατά τα άλλα παρέμειναν οι άλλες επιτρεπόμενες χρήσεις και όρια.

Με την ανάγνωση και μόνο των επιτρεπομένων χρήσεων αντιλαμβάνεται και ο πλέον αδαής, ότι κάπου είναι λάθος. Δεν μπορεί δηλ. να αγνοείται μια περιοχή που καταλαμβάνει περίπου 3500 μ²στο λόφο και είναι ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, δηλ. ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Δεν είναι λογικό να απαγορεύεται να έχει χρήση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και μπορεί η σημερινή πρυτανική αρχή να μην θέλει να έχουν τέτοια χρήση, σαν πόλη όμως δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.

Εδώ θα θέλαμε να αναφέρουμε, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει τα κτίρια του Πολυτεχνείου να λάβουν τουριστική χρήση, ούτε καν αυτών των 30 κλινών που επιτρέπονται στην αμιγή κατοικία. Στα κτίρια αυτά, είναι γραμμένη η ιστορία της πόλης,που κατοικείται αδιάλειπτα 5000 χρόνια και όποια και αν είναι η οικονομική ανάγκη του ιδρύματος, θα πρέπει να την σεβαστεί.

Επίσης το Ίδρυμα δεν μπορεί να εκβιάζει την πολιτεία και τους θεσμούς της για την επένδυση, εκθέτοντας και επιβάλλοντας ουσιαστικά δημόσια τους όρους της οικονομικής συμφωνίας που έχει κάνει, ειδικά εφόσον προχώρησε στη συμφωνία αυτή αγνοώντας ότι η επιτρεπόμενη χρήση στην περιοχή,όταν έκανε την σύμβαση αλλά και ακόμα και μέχρι τώρα (μέχρι να αλλάξει με το νέο ΓΠΣ) είναι η εκπαίδευση.

Προτείνουμε την χρήση των «κοινωφελών λειτουργιών». Με την χρήση αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις εκπαίδευσης και πολιτισμού χωρίς όρια βαθμού και μεγέθους. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει σε μια ευρύτερη περιοχή όπως αυτή του λόφου Καστέλι, που χαρακτηρίζεται ως «αμιγούς κατοικίας», μία ιδιοκτησία του μεγέθους, της ιστορικότητας, της θέσης και της εμβέλειας των κτιρίων της πρώην Μεραρχίαςνα αντιμετωπιστεί ως ανεξάρτητη χωρική ενότητα και να λάβειτη δική της κατηγορία γενικής χρήσης. Η χρήση που αρμόζει λοιπόν για τα κτίρια αυτά, είναι των «κοινωφελών λειτουργιών».

Η πρόταση του Δήμου για «γενική κατοικία» για τα κτίρια του Πολυτεχνείου με εξαιρέσεις, δηλ. χωρίς ξενοδοχεία και με χρήσεις μόνο πολιτισμού, εκπαίδευσης και γραφείων/κέντρων έρευνας, θεωρούμε ότι κινείται σε λάθος κατεύθυνση και θα πρέπει να διορθωθεί για τους παρακάτω λόγους:

 1. Στην «γενική κατοικία» σύμφωνα με το ΠΔ 59/18 οι επιτρεπόμενες επιφάνειες για εκπαίδευση είναι 1500 μ² και για πολιτισμό 1200 μ². Αυτά τα όρια είναι ανά ιδιοκτησία. Επομένως δεν είναι αυτή η χρήση που αρμόζει, αφού τα κτίρια του Πολυτεχνείου είναι πλέον των 3000 μ².

 2. Τα γραφεία/κέντρα έρευνας, που υπάρχουν στην «γενική κατοικία», μπορούν κάλλιστα να υλοποιηθούν και στις «κοινωφελείς λειτουργίες» μέσα από την εκπαίδευση, προσδίδοντας μάλιστα δημόσια και όχι ιδιωτική χρήση. Πλείστα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα έχουν παρόμοια κέντρα μέσα από τα οποία υλοποιούν καινοτόμες ιδέες.

 3. Δεν είναι λογικό να επιλέγεται «γενική κατοικία» με εξαίρεση 18 από τις 26 προβλεπόμενες χρήσεις. Υπάρχει ο κίνδυνος στην τελική εγκριση του ΓΠΣ απο το ΣΥΠΟΘΑ να κριθεί αυτό οτι παραβιάζει τη επιστημονικότητα των κανονισμών και να μην εγκριθούν οι εξαιρέσεις.  Ετσι αντί να προκύψει το επιθυμητό , είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούμε στο να επιτραπούν χρήσεις μη συμβατές με τον χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής αμιγούς κατοικίας του λόφου Καστέλι. Συνεπώς , πολύ εύκολα δηλαδή, επανέρχεται το καθεστώς των 150 κλίνων, αυτές που προβλέπονται στη «γενική κατοικία» και όχι μόνο.

Θεωρούμε ότι το ΤΕΕ-ΤΔΚ όχι μόνο πρέπει να αλλάξει θέση και να υποστηρίξει τις «κοινωφελείς λειτουργίες», αλλά και να πρωτοστατήσει ως επίσημος σύμβουλος της πολιτείας μαζί με την υπόλοιπη κοινωνία, θέτοντας το απαιτούμενο, εμπεριστατωμένο πολεοδομικό πλαίσιο χρήσεων γης. Στο πλαίσιο αυτό συντασσόμαστε με τους φορείς της πόλης που αγωνίζονται ενάντια στην εμπορευματοποίηση του μνημείου.

Πιο αναλυτικά ΕΔΩ

 

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live
διαφημίσεις