26.8 C
Chania
Sunday, July 21, 2024

Γραφείο Κτηματολόγησης: Ολοκλήρωση της συλλογής εμπρόθεσμων δηλώσεων στο Νομό Χανίων

Ημερομηνία:

Όσες δηλώσεις κτηματολογίου έχουν κατατεθεί μέχρι την Τρίτη 18 Οκτωβρίουή έχει ορισθεί, μέχρι αυτήν την ημερομηνία,  ραντεβού για να κατατεθούν αργότερα, είναι εμπρόθεσμες. Από το νόμο δεν επιτρέπεται άλλη παράταση.

Τι μπορεί να γίνει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2022

Ήνα κατατεθεί η δήλωση στο γραφείο κτηματογράφησης στα Χανιά (Μακρύς Τοίχος Δήμου Χανιών, 3οχλμ Π.Ε.Ο. Χανίων Κισσάμου) ή στην Αθήνα (Αλεξανδρουπόλεως 23), στη χώρα Σφακίων (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σφακίων), στον Αποκόρωνα (Κοινοτικό κατάστημα Τζιτζιφέ)

Ήνα κλεισθεί ραντεβού για να κατατεθεί η δήλωση. Το ραντεβού, για να θεωρηθεί η δήλωση εμπρόθεσμη και να μην υπάρχουν συνέπειες, θα πρέπει  να κλεισθεί, μέχρι τις 18 Οκτωβρίου, είτε μέσω του sitewww.ktimahania.gr, είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 801 10 10 275 (κάτοικοι εσωτερικού) – 2821821824 (κάτοικοι εξωτερικού)

Ραντεβού θα πραγματοποιηθούνμέχρι την Τετάρτη  30/11/2022.  Ο ενδιαφερόμενος θα κάνει επιλογή της ημέρας  του ραντεβού, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα, δεν έχουν δηλαδή κλεισθεί από άλλους.

Μετά την ολοκλήρωση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων μέσω ραντεβού οι μονάδεςενημέρωσης στα Σφακιάκαι στον Αποκόρωναθα κλείσουν. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι μονάδες ενημέρωσης θα παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη για τη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την ολοκλήρωση και παραλαβή των δηλώσεων.

Μετά, δηλώσεις που θα είναι εκπρόθεσμες, θα γίνονται δεκτές στο γραφείο κτηματογράφησης στα Χανιά καιστην Αθήνα, είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις ο νόμος προβλέπει επιβολή προστίμου ανά δικαίωμα, από 300 έως 2000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι την 31η/12/2022.

Γιατί πρέπει να αξιοποιηθεί το διάστημα μέχρι τις 18 Οκτωβρίου, για να κλεισθούν ραντεβού ή να κατατεθούν οι δηλώσεις;

  • Γιατί θα υπάρξει συστηματική βοήθεια από το γραφείο κτηματογράφησης και τις μονάδες ενημέρωσης. Στη συνέχεια οι μονάδες ενημέρωσης δεν θα λειτουργούν.
  • Γιατί έχει καταγραφεί εμπειρικά σε όλη την Ελλάδα ότι το κόστος για την υποβολή των δηλώσεωναυξάνεται σημαντικά όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης κατάθεσης των δηλώσεων κτηματολογίου. Από ένα σημείο και μετά απαιτείται δικαστική απόφαση για να γίνει δεκτή η δήλωση.
  • Το κτηματολόγιο έχει ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνεται σε όλη την Ελλάδα (μένουν περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Κυκλάδων, Πρέβεζας και Κέρκυρας). Έχει ήδη δηλωθεί το 90% των δικαιωμάτων, με τα περισσότερα αδήλωτα να αφορούν ιδιοκτησίες που δεν μπορούν να εντοπισθούν. Το κτηματολόγιο αποτελεί πια θεσμό που θα χρησιμοποιείται στις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν ρυθμίσεις γης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
  • Ήδη υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις (άρθρο 2, παρ.8α του ν.2308/1995 όπως διαμορφώθηκε το 2020) που απαγορεύουν οποιαδήποτε συναλλαγή ακινήτων ή τη χορήγηση οικοδομικής άδειας αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση στο κτηματολόγιο. Που σημαίνει πως οποιοσδήποτε κάνει δικαιοπραξία που απαιτεί συμβολαιογράφο ή πολεοδομία θα πρέπει πριν να έχει υποβάλει δήλωση στο κτηματολόγιο.
  • Όποιος δεν δηλώσει την ιδιοκτησία του από κάποιο χρονικό σημείο και μετά θα την χάσει, είτε από κάποιον που τη διεκδικεί, είτε από το κράτος. Το κτηματολόγιο υποχρεωτικά ορίζει σε όλη την έκταση κάποιον σαν δικαιούχο (πιθανά δηλαδή και κάποιον που έχει κάνει λανθασμένη δήλωση σε ξένη ιδιοκτησία) ή αναφέρει σαν άγνωστο τον ιδιοκτήτη. Οι ιδιοκτησίες που εμφανίζονται να ανήκουν σε άγνωστο ιδιοκτήτη από ένα χρονικό σημείο και μετά περνούν στην ιδιοκτησία του κράτους και αυτή είναι μια πράξη που δεν μπορεί να ανατραπεί.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 35773 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 4708/Β’/08-09-2022) έχει παραταθεί η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού, αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στους Δήμους Χανίων, Αποκορώνου, Σφακίων, Καντάνου – Σελίνου, Πλατανιά και Κισσάμου της Π.Ε. Χανίων μέχρι και την 18η Οκτωβρίου 2022. Η παράταση είναι τελική σύμφωνα με το νόμο.

Μετά την καταληκτική αυτή ημερομηνία οι δηλώσεις θα χαρακτηρίζονται ως εκπρόθεσμες με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σημειώνεται ότι η διαδικασία βεβαίωσης και εν συνεχεία επιβολής προστίμου, θα ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Άρθρο 2

Δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων

  1. α) Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση. Το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβόλαιο, μνημονεύεται στην οικοδομική άδεια και τηρείται στον φάκελο της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα επιβάλλεται πρόστιμο. Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του είδους του εγγραπτέου δικαιώματος που δηλώνεται της αξίας των ακινήτων, βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αυτής, καθώς και του χρόνου κατά τον οποίον καθυστέρησε η υποβολή της δήλωσης σε σχέση με την προθεσμία που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5. Το πρόστιμο για δικαιώματα κυριότητας (ψιλής και πλήρους) και επικαρπίας υπολογίζεται για το σύνολο των ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως ακόμη και στις αγροτικές περιοχές της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 10, βάση υπολογισμού του προστίμου αποτελεί η αξία του δικαιώματος που δηλώνεται.Η βάση υπολογισμού αντιστοιχεί σε ποσό που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) και ανώτερο των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται έως την 31η.12.2022, ορίζονται ο ειδικότερος τρόπος υπολογισμού του προστίμου ανά είδος δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή προσαύξησης λόγω καθυστέρησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει έναν (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της.

Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

 

"google ad"

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ