32.8 C
Chania
Wednesday, July 24, 2024

Δεν θα υπάρξουν νέεςαιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Ημερομηνία:

Μετά την απάντηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην με ΑΠ 4787/20-11-2014 ερώτηση του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα «Πρόγραμμα ‘‘Εξοικονομώ κατ’ οίκον’’», δίδεται στην δημοσιότητα και η απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη.

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:

«Ποια είναι η εικόνα σήμερα και ποια η μελλοντική προοπτική του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», τόσο Πανελλαδικά όσο και ειδικότερα στην Κρήτη;».

Στην απάντησή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, διαβιβάζει έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ – ΕΝ/ΚΑ)/ ΥΠΕΚΑ, το οποίο υπογράφει η προϊστάμενη της μονάδας Α κ. Νίκου.

Στην απάντησή της η κ. Νίκου αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Όσον αφορά την ένταξη αιτήσεων νέων ωφελουμένων:

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και άλλων 7 Περιφερειών της χώρας (Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο), που αφορούν στον τομέα της Ενέργειας, χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ). Τα διαθέσιμα κονδύλια του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» για νέες εντάξεις ωφελουμένων στο ΕΠΑΝ ΙΙ και κατά συνέπεια και στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν εξαντληθεί από τις αρχές του 2014. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα νέες αιτήσεις ωφελουμένων.

Σημειώνεται ότι, έως σήμερα, στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν ενταχθεί σε Αποφάσεις Υπαγωγής για το Πρόγραμμα 1636 αιτήσεις ωφελουμένων με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 17.78 εκ. Ευρώ, ενώ στο σύνολο της χώρας έχουν ενταχθεί 49.514 αιτήσεις ωφελουμένων, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 515,6 εκ. Ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, στον Ν. Χανίων έως σήμερα έχουν ενταχθεί σε Αποφάσεις Υπαγωγής για το Πρόγραμμα 490 αιτήσεις ωφελουμένων με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 5,64 εκ. Ευρώ.

Όσον αφορά την αποπληρωμή των ήδη ενταγμένων αιτήσεων ωφελουμένων:

Το Νοέμβριο του 2013 ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αύξηση του Π/Υ του Προγράμματος σύμφωνα με την «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ» και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών» (ΦΕΚ 2786/Β/1-11-2013). Συγκεκριμένα αυξήθηκε το πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης, το οποίο από εκατόν πενήντα πέντε εκατομμύρια (155.000.000) ευρώ ανήλθε στα τριακόσια επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (307.200.000) ευρώ, ενώ το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον παρέμεινε στα διακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια (241.000.000) ευρώ.

Οι εκταμιεύσεις των ποσών γίνονται σταδιακά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και κατόπιν στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για την αποπληρωμή των ωφελουμένων.

Σε περίπτωση εξάντλησης του ποσού έχει η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. διαθέσιμο στους λογαριασμούς της, παρέχεται η δυνατότητα για καταβολή επιπλέον ποσού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς την ΕΤΕΑΝ Α.Ε., εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες ετήσιες πιστώσεις, κατόπιν σχετικού αιτήματος κατανομής.

Με την αύξηση του προϋπολογισμού, που έδωσε τη δυνατότητα για την έγκριση περισσότερων αιτήσεων, η διαδικασία πιστώσεων επιβαρύνθηκε ιδιαίτερα με αποτέλεσμα να υπάρξουν κάποιες δυσχέρειες στη ροή της χρηματοδότησης και να μην είναι δυνατόν να τηρηθεί το διάστημα του ενός μήνα για την τελική αποπληρωμή των ωφελούμενου όπως ορίζει ο Οδηγός του Προγράμματος, παρότι ο δικαιούχος του προγράμματος (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) προβαίνει στην πληρωμή του το συντομότερο δυνατό.

Τα ποσά που έχουν εκταμιευθεί μέχρι σήμερα για το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης, που αφορά στο ποσό της επιχορήγησης, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχονται σε 205 εκ. Ευρώ, και ειδικότερα για τα έτη 2013 και 2014 ανέρχονται σε 77,3 και 93 εκ. Ευρώ αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ποσά έχουν καταβληθεί ήδη σε ωφελούμενους του Προγράμματος. Στις 8/12/2014 κατατέθηκαν στους λογαριασμούς της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ποσό της τάξης των 82 εκ. Ευρώ, με το οποίο θα ικανοποιηθούν άμεσα, οι εκκρεμούσες πληρωμές του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι, έως σήμερα, στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες και έχουν αποπληρωθεί πλήρως 1097 αιτήσεις ωφελουμένων με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 11,54 εκ. Ευρώ, ενώ στο σύνολο της χώρας έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες και έχουν αποπληρωθεί πλήρως 33.364 αιτήσεις ωφελουμένων, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 328,46 εκ. Ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, στον Ν. Χανίων έως σήμερα έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες και έχουν αποπληρωθεί πλήρως 347 αιτήσεις ωφελούμενων με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 3,81 εκ. Ευρώ.

Όσον αφορά την μελλοντική προοπτική του Προγράμματος

Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και η ενίσχυση των νοικοκυριών σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας αναδεικνύονται ως βασικές προτεραιότητες στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας μεριμνούν για την ομαλή μετάβαση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και τη συνέχιση της επιτυχούς υλοποίησης του, προκειμένου οι εκκρεμούσες αιτήσεις να προωθηθούν προς ένταξη στο νέο Πρόγραμμα (με βάση τα νέα κριτήρια και διαδικασίες που θα ισχύσουν για το πρόγραμμα αυτό). Για τον σκοπό αυτό έχει ήδη υπάρξει κατ’ αρχήν συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πρόκειται σύντομα να οριστικοποιηθεί, για ένταξη του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» στις εμπροσθοβαρείς δράσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.»

"google ad"

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΣΟΚ: Εκλογική διαδικασία «μπάτε σκύλοι αλέστε»

Του Όμηρου Ταχμαζίδη Η Άννα Διαμαντοπούλου “αποκρίθηκε” στο ερώτημά μου...

Ο Κρητικός που καλπάζει προς την κορυφή του Παρισιού στους Ολυμπιακούς

Η ολυμπιακή κλεψύδρα γύρισε και μετράει αντίστροφα τον χρόνο...

Σινεμά Κάτω Από Τ΄Αστέρια στον Δημοτικό Κινηματογράφο ΚΗΠΟΣ και σε 3 γωνιές της πόλης

Για ένα δεκαήμερο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων προτείνει...