23.8 C
Chania
Sunday, May 19, 2024

Δυσμενής η προοπτική του μοναδικού στην Κρήτη φορέα Ανώτατης Τουριστικής Εκπαίδευσης

Ημερομηνία:

Αντώνης Φραγκούλης, Προϊστάμενος Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης.

Εκ μέρους της Εκπαιδευτικής Κοινότητας του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του TEI Κρήτης, σας ενημερώνουμε για τα πρόσφατα γεγονότα εκ των οποίων είναι εμφανής η δυσμενής προοπτική αυτού του μοναδικού στην Κρήτη φορέα Ανώτατης Τουριστικής Εκπαίδευσης. Τα εν λόγω γεγονότα και οι εξελίξεις, μας ωθούν ως κοινότητα σε συγκεκριμένες ενέργειες, ζητώντας παράλληλα την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και, βέβαια, την στήριξή σας, ώστε να αποφευχθεί η αποδυνάμωση και το ενδεχόμενο οριστικού «κλεισίματος» του Τμήματος και οι επιπτώσεις αυτού του ενδεχομένου στον κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό ιστό, του Τόπου μας.

Εν ολίγοις, σύμφωνα με την απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως προς τον αριθμό εισακτέων στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2011/12, το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του TEI Κρήτης αποκλείστηκε από την εισαγωγή φοιτητών με αποτέλεσμα να στερείται πλέον η δυνατότητα από όλους τους υποψηφίους φοιτητές της χώρας  να το δηλώσουν ως τμήμα προτίμησης τους. Επιπλέον,  η πρωτοφανής καθυστέρηση ανακοίνωσης τής εν λόγω απόφασης, ταυτόχρονα σχεδόν με την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων κι ενώ κατά το παρελθόν γίνονταν γνωστή τουλάχιστον πέντε μήνες πριν, δυσχεραίνει περαιτέρω τα περιθώρια διαπραγματευτικών χειρισμών έναντι της συγκεκριμένης απόφασης.

Η κοινότητα των καθηγητών και των φοιτητών του τμήματος, μέσω της Συνέλευσης του Τμήματος της 17.5.2011, διαπίστωσε και συμφώνησε ότι οι δείκτες και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ως μέτρα αξιολόγησης για την εν λόγω απόφαση, δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά και δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα στο Τμήμα μας. Παρ’ όλ’ αυτά, η  χρήση τους εκμηδενίζει πλέον, δυστυχώς και για το μέλλον, το ενδιαφέρον  και την ζήτηση από πλευράς των υποψήφιων  φοιτητών για Ανώτατες Τουριστικές Σπουδές στο νησί της Κρήτης. Σκοπίμως ή όχι, η πολιτική αυτή σαφώς και δεν αντανακλά την πραγματική ζήτηση για σπουδές τουριστικών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια που είναι καθομολογουμένως η «ατμομηχανή» του τουρισμού της Ελλάδας και, κατ΄ επέκταση, της οικονομικής ανάκαμψης της Χώρας μας σ’ αυτήν ειδικά την  περίοδο κρίσης.

Εντελώς ενδεικτικά, ένας δείκτης με αυξημένη βαρύτητα που χρησιμοποιήθηκε για τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών σε ένα Τμήμα είναι, «ο αριθμός των πρωτοετών του φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2010/11 που πήραν συγγράμματα μέσω του συστήματος –Εύδοξος-», ο οποίος βεβαίως και ορθώς, έχει βάση. Ωστόσο, στην περίπτωση του Τμήματός μας δεν αντανακλά την πραγματικότητα, καθώς η πλειονότητα των φοιτητών μας δεν έλαβε βιβλία μέσω του «Εύδοξος», αλλά από τα ήδη αποθέματα βιβλίων του Τμήματος, (βάσει της απόφασης 27/1/11 αρ. πράξης 1190 του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης), γεγονός που σαφώς ως κριτήριο – δείκτης για τις επιλογές του Υπουργείου δεν ελήφθη, δυστυχώς, υπ’ όψη ως αιτίαση εξαίρεσης του Τμήματός μας και/άρα, ούτε αντικειμενικής αντιμετώπισής του μεταξύ των τμημάτων των άλλων Ιδρυμάτων. Το Τμήμα μας λοιπόν στην ουσία αντί να επαινεθεί για την συμβολή του, ειδικά σ’ αυτήν την περίοδο, στα οικονομικά δεδομένα της Χώρας «τιμωρείται» για τεχνικούς λόγους.

Επιπροσθέτως και σε αντίθεση με την κρατούσα άποψη στην κοινή γνώμη, για τα Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων εξακολουθεί επί της ουσίας να ισχύει η λεγόμενη «βάση του 10», που καταργήθηκε από το παρελθόν ακαδ. έτος, δεδομένου ότι η εισαγωγή υποψήφιου φοιτητή στο Τμήμα μας απαιτεί την εξέτασή του σε ένα επιπλέον ειδικό μάθημα, (ξένη γλώσσα), και ελάχιστη βαθμολόγησή του με βάση το «10», γεγονός που σαφώς ως κριτήριο / δείκτης για τις επιλογές του Υπουργείου δεν απετέλεσε, δυστυχώς επίσης, αιτίαση εξαίρεσης των Τουριστικών Τμημάτων της Χώρας και άρα αντικειμενικής αντιμετώπισής τους μεταξύ των άλλων τμημάτων ΤΕΙ όσον αφορά την ισότιμη πρόσβαση φοιτητών. Στα υπόλοιπα τμήματα ΤΕΙ και Πανεπιστημίων, που δεν απαιτούν προϋπόθεση εισαγωγής την εξέταση σε ειδικό μάθημα, το εν λόγω κριτήριο δεν λειτουργεί φυσικά αποτρεπτικά στο να τα δηλώσουν οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό τους δελτίο κι από την άλλη συνεπάγεται την ανεπάρκειά του ως δείκτη «προτίμησης» φοιτητών προς ένα Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, σε σχέση με τα υπόλοιπα.

Πέραν αυτών, το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης, σε όλα τα υπόλοιπα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ως μέτρα αξιολόγησης για την απόφαση περί ής ο λόγος, έχει να επιδείξει ιδιαίτερα υψηλούς δείκτες. Συγκεκριμένα:

  • Ως προς το κριτήριο των «Ενεργών, Τακτικών φοιτητών», οι φοιτητές μας ανέρχονται στο σημαντικό αριθμό των, [1.135 φοιτητές].
  • Ως προς το κριτήριο του «Μέσου Όρου Πτυχιούχων ανά έτος», οι πτυχιούχοι μας ανέρχονται στους [98 πτυχιούχοι/έτος], (ιδιαίτερα ικανοποιητικός αριθμός και ένας από τους μεγαλύτερους).
  • Ο «Μέσος Χρόνος Απόκτησης Πτυχίου» στο Τμήμα μας είναι, [5,5 έτη], (ένας από τους μικρότερους δείκτες και ικανοποιητικός για ένα πρόγραμμα σπουδών τεσσάρων ετών με πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία).

Πέρα αριθμών και δεικτών, η Κρήτη, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 20% του Ελληνικού Τουρισμού, απογυμνώνεται από Ανώτατες Τουριστικές Σπουδές, αφού το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι ο μοναδικός τους  πόλος στην Κρήτη. Η, σκόπιμη ή όχι, αποδυνάμωση του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων, που με  λειτουργία άνω των 30 ετών στο ΤΕΙ Κρήτης και με πολύπλευρη προσφορά σε πολλά επίπεδα, στην Εκπαίδευση, την Κοινωνία, τον Πολιτισμό, την Τουριστική Ανάπτυξη αλλά και στην ανάπτυξη του τοπικού κοινωνικοοικονομικού ιστού, θα επιφέρει ένα βαρύ πλήγμα σε όλους μας.

Ενδεικτικά, ορισμένα από τα στοιχεία της συμβολής του Τμήματός μας είναι:

  • Πολλοί απόφοιτοί μας έχουν διαπρέψει και διαπρέπουν ως μέλη ακαδημαϊκών κοινοτήτων ξένων και ελληνικών Πανεπιστημίων.
  • Το τμήμα μας αποτελεί την κύρια πηγή στελεχιακού δυναμικού υψηλού κύρους στις τοπικές και όχι μόνο επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού, του επισιτιστικού κλάδου και του ταξιδιωτικού εμπορίου.
  • Πλήθος αποφοίτων μας διακρίνονται ως υψηλόβαθμα στελέχη ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων εντός και εκτός Ελλάδος.
  • Πλήθος αποφοίτων μας επιδίδεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα στα πλαίσια τουριστικών επιχειρήσεων, με επιδράσεις στην ευρύτερη προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στον τουρισμό.
  • Στο Τμήμα μας καλλιεργούνται οι διαπολιτισμικές σχέσεις μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών με ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον από ξένους φοιτητές (Erasmus) λόγω αναγνωρισιμότητας του Τμήματος στο εξωτερικό και της γεωγραφικής θέσης της Κρήτης και της θέσης που αυτή κατέχει στον διεθνή τουριστικό χάρτη.
  • Το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης έχει επιτύχει εδώ και πολλά χρόνια την άριστη σύζευξη θεωρίας και πράξης μέσω του προγράμματος «Πρακτικής Άσκησης», με αποτέλεσμα την ομαλή ένταξη των φοιτητών στην τουριστική αγορά εργασίας.
  • Το κόστος λειτουργίας του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης είναι εξαιρετικά χαμηλό στα πλαίσια λειτουργίας των τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης.

Το Τμήμα διαθέτει ακαδημαϊκό προσωπικό με σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο αλλά ταυτόχρονα, και με σημαντική εμπειρία στον τουριστικό σχεδιασμό στην τουριστική αγορά, την αντίστοιχη αγορά εργασίας κ.ο.κ. Παρ’ όλ’ αυτά, το γεγονός ότι φέτος δεν θα υποδεχθεί  φοιτητές, δημιουργεί μια αρνητική δυναμική στο να μην υπάρξουν εισακτέοι ούτε κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, δυσχεραίνοντας έτσι, το έργο μας για περαιτέρω εξέλιξη του Τμήματος, όπως λ.χ. η την δημιουργία πρότυπου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Τουριστικών Επιχειρήσεων στην Κρήτη, καθώς πλέον πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η επιβίωσή του.

Ως Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης ζητούμε την άμεση στήριξή σας και την ανάλογη προς κάθε δυνατή κατεύθυνση δραστηριοποίησή σας για ανάκληση της επίμαχης απόφασης. Δεν ζητούμε ιδιαίτερη μεταχείριση, ζητούμε αντικειμενική εκτίμηση όλων των δεδομένων, ώστε για τους προαναφερθέντες ουσιαστικούς λόγους να μην ισχύσει ο αποκλεισμός εισακτέων φοιτητών για το Τμήμα μας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Ευελπιστούμε με την συμπαράστασή σας να πείσουμε τους αρμοδίους που δυστυχώς ακόμα και σήμερα αντιλαμβάνονται την υπόθεση της παιδείας ως δαπάνη και όχι ως την σπουδαιότερη επένδυση ενός έθνους.

afragoulis@staff.teicrete.gr

"google ad"

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ