Επίσκεψη Αρναουτάκη στο λιμάνι της Σούδας – Προχωρά ένα από τα μεγαλύτερα έργα στον τομέα της ασφάλειας σε όλα τα λιμάνια της Ελλάδας

Κανένα σχόλιο

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων οι εργασίες για την “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS” προϋπολογισμού 1.397.280,00 € με Φ.Π.Α.

Το Λιμένα της Σούδας επισκέφθηκαν χθες ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης και ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκος Καλογερής οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων κ. Κώστα Μπροκαλάκη και τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας “ICTS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” για την πορεία των εργασιών, καθώς το έργο έχει ενταχθεί από το Λ.Τ.Ν.Χ. στο Ε.Σ.Π.Α. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» και η προθεσμία να παραδοθεί από τον ανάδοχο σε πλήρη λειτουργία είναι 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2015.

Αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση στο Λιμένα της Σούδας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), της Συνθήκης Schengen, καθώς και της σχετικής ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας, με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας επιβατών και πλοίων και την ουσιαστική «θωράκιση» του Λιμένα της Σούδας.

"Sponsored links"

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στον τομέα της ασφάλειας που έχει συμβασιοποιηθεί και θα υλοποιηθεί σε λιμένα της Ελλάδας και εντάσσει το Λιμένα της Σούδας στα λιμάνια εκείνα που πρωτοπορούν στην εναρμόνιση λειτουργίας τους με τον διεθνή κώδικα ISPS.

Βασικό κριτήριο σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος, είναι η ανάπτυξη ενός Κέντρου Ελέγχου Ασφαλείας εντός του λιμένα όπου θα συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσω εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύνολο των πληροφοριών ασφαλείας (δεδομένα, εικόνες, φωνή, video κλπ.) προστατεύοντας τα πλοία, τους επιβάτες και τα οχήματα από έκνομες ενέργειες.

Πιο αναλυτικά το σύστημα ασφαλείας που θα εγκατασταθεί στο Λιμένα Σούδας θα αποτελείται από:

 • Υποσύστημα επιτήρησης με κάμερες (σταθερές, κινούμενες, θερμικές, πανοραμικές)
 • Υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης επιβατών και οχημάτων (αναγνώριση καρτών και πινακίδων)
 • Μαγνητικές πύλες ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων για έλεγχο επιβατών
 • Συσκευή X-RΑY για έλεγχο αποσκευών
 • Μετακινούμενο φυλάκιο εξοπλισμένο με συσκευή X-RAY
 • Φορητούς ανιχνευτές μεταλλικών αντικειμένων
 • Υποσύστημα οπτικής και ηχητικής αναγγελίας μηνυμάτων
 • Σύστημα ασύρματης ενδοεπικοινωνίας
 • Υποσύστημα εφεδρικού φωτισμού
 • Φυλάκια ελέγχου στις πύλες εισόδου-εξόδου του λιμένα
 • Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας με πλήρη δίκτυο υπολογιστών
 • Δίκτυο ηλεκτροδότησης όλων των συσκευών καθώς και ενσύρματο και ασύρματο δίκτυο δεδομένων που θα συνδέει τις συσκευές με το Κέντρο Ελέγχου.
 • Μεταφερόμενοι φράκτες περίφραξης τύπου Jersey
 • Δίκτυο WI-FI σε όλους τους χώρους του λιμένα

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων Κώστας Μπροκαλάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Λιμάνι της Σούδας και τα Χανιά γενικότερα καθώς είναι καθοριστικό ιδιαίτερα για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην πόλη μας. Το Λιμενικό Ταμείο από την υπογραφή της σύμβασης πριν από ένα μήνα, καταβάλλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και κάνει έναν πραγματικό αγώνα δρόμου μαζί με την ανάδοχο εταιρεία, προκειμένου το έργο αυτό να ολοκληρωθεί έγκαιρα και άρτια στο τόσο ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο των 4 μηνών μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2015, οπότε και λήγει η προθεσμία που προβλέπεται για τα έργα που είναι ενταγμένα στο Ε.Σ.Π.Α.

Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού ο Λιμένας της Σούδας, τόσο το Επιβατικό όσο και το Εμπορικό Τμήμα, θα αλλάξει ριζικά εικόνα και θα αποτελεί πλέον ένα λιμάνι που θα παρέχει πλήρη ασφάλεια σε επιβάτες, πλοία και χρήστες, κατατάσσοντας το ανάμεσα στα πιο ασφαλή λιμάνια της Ελλάδας και στα ελάχιστα που θα διαθέτουν τέτοιου υψηλού επιπέδου εξοπλισμό ασφαλείας.

Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό για τις νέες εταιρείες διαχείρισης κρουαζιερόπλοιων τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει σαν Λιμενικό Ταμείο να προσελκύσουμε στο Λιμένα της Σούδας και στα Χανιά, αλλά και για αυτές τις οποίες προσπαθούμε να προσελκύσουμε, να γνωρίζουν ότι ο Λιμένας της Σούδας σε λίγους μήνες θα είναι πλήρως εναρμονισμένος με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, καθώς η ασφάλεια ενός λιμένα αποτελεί μία πρωταρχική και σημαντική παράμετρο για τις εταιρείες προκειμένου να τον επιλέξουν και να τον διατηρήσουν ως προορισμό κρουαζιέρας.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για την καθοριστική συμβολή και τη συνεχή στήριξη τους καθ’ όλη τη διάρκεια από την ένταξη του έργου μέχρι και την σημερινή φάση υλοποίησής του».

O Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το έργο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα Χανιά ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας και θα συμβάλλει θετικά στην τοπική οικονομία. Με την ολοκλήρωση του έργου το λιμάνι της Σούδας θα είναι ένα από τα πιο ασφαλή λιμάνια της Ελλάδας αλλά και της Μεσογείου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και καθοριστικό για τις εταιρείες κρουαζιέρας.

"Sponsored links"

Παρά τη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία αλλά και το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων του Ε.Σ.Π.Α., η Περιφέρεια Κρήτης σε αγαστή συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων ανέλαβε την ευθύνη ένταξης και χρηματοδότησης του έργου από το Π.Ε.Π. Κρήτης. Το Λιμενικό Ταμείο και η ανάδοχος εταιρεία δίνουν έναν πραγματικό αγώνα δρόμου προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου και θέλω να εκφράσω την πλήρη ικανοποίηση μου τόσο ως προς το Λιμενικό Ταμείο όσο και ως προς την ανάδοχο εταιρεία για την πορεία υλοποίησης των εργασιών».

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live