28.8 C
Chania
Friday, July 19, 2024

Ερώτηση Πολάκη στη Βουλή για τον διαγωνισμό για την ψηφιοποίηση των αρχείων των υποθηκοφυλακείων

Ημερομηνία:

Ερώτηση προς τον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης και αίτημα κατάθεσης εγγράφων κατέθεσε χθες ο Βουλευτής Χανίων και Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Π. Πολάκης, σχετικά με τα φαινόμενα αδιαφάνειας που παρατηρούνται στο διαγωνισμό για τη ψηφιοποίηση των αρχείων των υποθηκοφυλακείων.

Πρόκειται για ένα σημαντικό διαγωνισμό, συνολικού ύψους 309.876.743 €, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης, ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο περιλαμβάνει τη σάρωση και ψηφιοποίηση των αρχείων των υποθηκοφυλακείων και την καταχώρηση τους σε εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται στο μέλλον από όλους τους νόμιμα ενδιαφερόμενους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση “η κυβέρνηση, άλλαξε δια νόμου τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, επιτρέποντας την κοπή των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων, η οποία απαγορευόταν ρητά στην αρχική διακήρυξη. Οι λεπτομέρειες των τεχνικών προδιαγραφών, θα καθοριστούν τελικά με απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», δηλαδή χωρίς καμία διαφάνεια.  Τρία είναι τα κύρια ζητήματα που προκύπτουν από την αλλαγή αυτή:

 1. Οι αποφάσεις του ΔΣ θα καθορίσουν και το τελικό κόστος του έργου, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι σημαντικά μειωμένο.
 2. Τη διαφορά στο κόστος του έργου θα την καρπωθεί ο ανάδοχος;
 3. Τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων, στα οποία μεταξύ άλλων περιέχονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας των ακινήτων καθώς και τυχόν σχετικές υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ, κινδυνεύουν να αλλοιωθούν τόσο κατά τη διάρκεια της ψηφιοποίησης, όσο και μεταγενέστερα.

Με βάση όλα τα παραπάνω, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα πρέπει να δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να διαπιστώσουμε: με ποιόν τρόπο θα υλοποιηθεί τελικά το έργο, με ποιο εκτιμώμενο κόστος και με ποιες εγγυήσεις σχετικά με τη διασφάλιση της ακεραιότητας των αρχείων.”

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης/ΑΚΕ:

Στις 12/11/2021 ανέβηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη της σύμβασης του Ελληνικού Κτηματολογίου για την παροχή υπηρεσιών “ψηφιοποίησης Αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο”. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήματος Ενεχύρων, καθώς και η υλοποίηση ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Πληροφοριακού Συστήματος για την τήρηση και ενημέρωση αυτών. Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τη σάρωση των στοιχείων και την καταχώρηση τους σε εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για να διενεργείται εφεξής έρευνα στα αρχεία του υποθηκοφυλακείου, από όλους τους νόμιμα ενδιαφερόμενους.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου είναι 309.876.743 €, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης και το έργο συμπεριλήφθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο διαγωνισμό και στη σύμβαση για την ψηφιοποίηση των Υποθηκοφυλακείων προβλέφθηκε η χρήση σαρωτών βιβλίων (book scanners) και για τα διαγράμματα (μεγέθους Α0) σαρωτών Α0, προκειμένου να υποστηρίζουν “σάρωση που να διασφαλίζει την ακεραιότητα των Βιβλίων και Αρχείων, δηλαδή σάρωση που να μην προκαλεί φθορές στη βιβλιοδεσία των Βιβλίων ή σε άλλο σημείο των Βιβλίων, των Αρχείων, των Φακέλων και των Σχεδίων”. Οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, ήταν μάλιστα αυτές που δικαιολογούσαν  σύμφωνα με την Αναθέτουσα Αρχή και το υψηλός κόστος του διαγωνισμού.

Με το άρθρο 28 του νόμου 5086/2024, για την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου άλλαξαν οι τεχνικές προδιαγραφές και πιο συγκεκριμένα:

 1. Το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» δύναται να μεταφέρει τα υπό ψηφιοποίηση αρχεία σε ειδικά προσδιορισμένα κέντρα ψηφιοποίησης εκτός των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αποκλειστικά για τον σκοπό της ψηφιοποίησης.
 2. Είναι δυνατόν να αποκόπτονται οι ράχες των τόμων των υπό ψηφιοποίηση αρχείων, ώστε να διευκολύνονται οι διαδικασίες σάρωσης σελίδων.

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίζονται με αποφάσεις του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Η υλοποίηση του έργου με σκίσιμο των βιβλίων και σάρωση με feeder, αποτελεί σαφή παραβίαση των όρων της αρχικής διακήρυξης και ενέχει κινδύνους αλλοίωσης των βιβλίων, τόσο κατά τη διάρκεια της ψηφιοποίησης, όσο και μεταγενέστερα. Επιπλέον, η σημαντική αυτή αλλαγή στις τεχνικές προδιαγραφές μειώνει σημαντικά το κόστος του έργου.

Επειδή, οι λεπτομέρειες για ένα τόσο σημαντικό έργο, το οποίο μάλιστα χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς Πόρους, καθορίζονται από τις αποφάσεις του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», δηλαδή χωρίς καμία διαφάνεια.

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, αποφάσισε να γίνει πιλοτικά αποκοπή της ράχης βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων;
 2. Θα κοπούν οι ράχες των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων στο σύνολο του έργου προκειμένου να τοποθετηθούν οι κομμένες σελίδες σε feeder έτσι ώστε να ψηφιοποιηθούν χωρίς σαρωτές βιβλίων;
 3. Αν αποφασιστεί να κοπούν οι ράχες των βιβλίων, θα τροποποιηθούν οι συμβάσεις των αναδόχων; Το συνολικό κόστος του έργου θα παραμείνει το ίδιο;
 4. Για ποιο λόγο αποφασίσατε να αλλάξετε δια νόμου τις προδιαγραφές του έργου;

Αίτηση Κατάθεσης εγγράφων

Αιτούμαστε και παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε:

 1. Τις αποφάσεις του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την πιλοτική εφαρμογή της κοπής της ράχης των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων, μαζί με τις συνημμένες εισηγήσεις των αρμοδίων υπαλλήλων ή/και της DELOITTE που είναι σύμβουλος στο έργο.
 2. Τις αποφάσεις του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» σχετικά με τις προδιαγραφές για την κοπή των βιβλίων και την αποκατάσταση αυτών.
 3. Τις υπογεγραμμένες συμβάσεις πλαίσιο καθώς και τις υπογεγραμμένες εκτελεστικές συμβάσεις των αναδόχων για το έργο της ψηφιοποίησης.
 4. Την αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρμογών που υλοποιήθηκαν με κοπή των βιβλίων.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Παύλος Πολάκης
Αποστολάκης Ευάγγελος
Βέττα Καλλιόπη
Γαβρήλος Γιώργος
Δούρου Ειρήνη
Θρασκιά Ουρανία
Καραμέρος Γιώργος
Κασιμάτη Νίνα
Κόκκαλης Βασίλης
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Παππάς Πέτρος
Παπαηλιού Γιώργος
Πούλου Παναγιού
Τζάκρη Θεοδώρα
Χριστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος

"google ad"

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ψηφιακό «μπλακ άουτ»: Πώς μια αποτυχημένη αναβάθμιση προκάλεσε παγκόσμιο χάος – Πότε θα υπάρξει πλήρης αποκατάσταση

Δεκάδες συστήματα υπολογιστών αεροδρομίων, τραπεζών, ακόμα και συστημάτων υγείας...

Προς τον Δήμο Χανίων: Απάνθρωπο να εργάζονται οι σκουπιδιάρηδες στο καταμεσήμερο

Δεν ξέρουμε ποιοι κανονίζουν τα ωράρια των εργαζόμενων στον...

Στον Αλικιανό και φέτος τα Ερευνητικά εργαστήρια Periplus

Μετά την περυσινή επιτυχία των δύο κύκλων ερευνητικών εργαστηρίων Periplus,...

Δουλειές με… φούντες ξανά στον Μυλοπόταμο

Συνολικά 7 μικρές χασισοφυτείες, με περίπου 200 δενδρύλλια κάνναβης συνολικά,...