18.8 C
Chania
Sunday, April 21, 2024

Καλά νέα! Ο ΔΕΔΔΗΕ ξεκινά να δέχεται αιτήσεις για «αυτοπαραγωγή» από την Κρήτη! – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Ημερομηνία:

Ο ΔΕΔΔΗΕ (διαχειριστής δικτυου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) ανακοίνωσε οτι θα ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις για αυτοπαραγωγή στις 8 Μαΐου. Για αρχή θα δέχεται μόνο αιτήσεις για χαμηλή τάση (μέχρι 100kW σε ηπειρωτική Ελλάδα, 50kW για Κρήτη και 20kW για τα υπόλοιπα νησιά), ωστόσο αυτό αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες όσων νοικοκυριών αποφασίσουν να στραφούν στην ηλιακή ενέργεια για φθηνό ρεύμα.

Σε πρώτη φάση ο ΔΕΔΔΗΕ θα υποδεχτεί μόνο αιτήματα σύνδεσης από καταναλωτές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο χαμηλής τάσης και για μέγιστη ισχύ φωτοβολταϊκού συστήματος 100 kWp στην ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά, 50 kWp στην Κρήτη και 20 kWp στα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Τα αιτήματα θα υποβάλλονται στις αρμόδιες τοπικές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχές) με συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου Αίτηση και συνυποβολή των προβλεπόμενων εγγράφων και στοιχείων.

Με νεότερη ανακοίνωση ο ΔΕΔΔΗΕ θα προσδιορίσει την ημερομηνία έναρξης καθώς και τις θέσεις υποδοχής των αιτημάτων σύνδεσης από καταναλωτές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης, μετά την επίλυση των πλέον σύνθετων τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις συνδέσεις αυτές. Να σημειωθεί ότι εντός των αμέσως προσεχών ημερών θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ σχετικό πληροφοριακό υλικό (Πληροφοριακό Δελτίο, Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις, Υπόδειγμα Σύμβασης Σύνδεσης, Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων κλπ).

Για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή), που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, τα εξής:

i. στοιχεία του αυτοπαραγωγού.
ii. στοιχεία της εγκατάστασης, με έντυπο αίτησης που χορηγείται από τον ΔΕΔΔΗΕ.
iii. στοιχεία των φωτοβολταϊκών πλαισίων και του αντιστροφέα, καθώς και λοιπά τεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση και την λειτουργία αυτών. iv. στοιχεία της κυριότητας του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και τυχόν αναγκαία συμφωνητικά, για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων δικαιώματος ένταξης στην παρούσα.

3. Μετά την υποβολή της αίτησης και των στοιχείων της παραγράφου 2, ο Διαχειριστής του Δικτύου, εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός ενός μηνός σε διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο που περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης, η οποία ισχύει για τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.

4. Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του Διαχειριστή του Δικτύου και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός ενός μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.

5. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή με τον οποίον είναι συμβεβλημένος ο αυτοπαραγωγός για την εγκατάσταση κατανάλωσής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα. Η υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την αυτοπαραγωγή σύμφωνα με την Greenpeace

  1. Τι  είναι η αυτοπαραγωγή και τι κερδίζουμε με αυτήν; 

Με τον όρο “αυτοπαραγωγή” εννοούμε τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκά ή μικρές ανεμογεννήτριες) για ιδιοκατανάλωση στο κτίριό μας (σπίτι, επιχείρηση, γραφείο κτλ).

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και να βοηθήσουμε σημαντικά το περιβάλλον και το κλίμα, αφού παράγουμε με καθαρό και ανανεώσιμο τρόπο τη δική μας ενέργεια.

  1. Ποια η διαφορά της από το πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη” που  ίσχυε μέχρι σήμερα;

Σε αντίθεση με το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στη Στέγη, με την αυτοπαραγωγή δεν πουλάμε την ενέργεια που παράγουμε σε μία συμφωνημένη τιμή στο δίκτυο, αλλά τη χρησιμοποιούμε για δική μας κατανάλωση.

Σήμερα το κόστος των φωτοβολταϊκών έχει μειωθεί τόσο που πλέον συμφέρει περισσότερο η αγορά και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος για 25-30 χρόνια από την αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο για το ίδιο διάστημα. Ανάλογα με την κατανάλωση, η απόσβεση πραγματοποιείται σε 5½-8 χρόνια (λαμβάνοντας υπόψη και τις συνεχείς αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος). Καθώς στο μέλλον θα μειώνεται κι άλλο το κόστος εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών, η επένδυση θα γίνεται όλο και πιο συμφέρουσα.

"google ad"

Η νέα υπουργική απόφαση για την αυτοπαραγωγή επιτρέπει τη χρήση πολλών συστημάτων ανά κτίριο (ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν πολλοί καταναλωτές στο ίδιο κτίριο), ενώ επιτρέπεται και η τοποθέτηση σε πέργκολες ή και σε γειτονικά γήπεδα. Επίσης επιτρέπεται και η εγκατάσταση συστήματος από όσους έχουν νόμιμη χρήση του χώρου (π.χ. ενοικιαστές).

  1. Δηλαδή μπορώ να μην ξαναπληρώσω λογαριασμό της ΔΕΗ; 

Όχι, διότι στον λογαριασμό της ΔΕΗ υπάρχουν χρεώσεις που δεν σχετίζονται με το ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. δημοτικά τέλη, φόροι κτλ), αλλά και κάποιες άλλες σχετικές με την κατανάλωση ρεύματος που το θεσμικό πλαίσιο μας επιβάλλει – εντελώς αναίτια – να συνεχίσουμε να πληρώνουμε (π.χ. μέρος του ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ).

Η Greenpeace θα συνεχίσει να διεκδικεί την περαιτέρω βελτίωση της νομοθεσίας ώστε στο εγγύς μέλλον να απαλλάσσονται οι αυτοπαραγωγοί από αυτές τις αναίτιες χρεώσεις. Ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα, όμως, η απόσβεση πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα που προαναφέρθηκε.

  1. Μπορώ όμως να καλύψω τις ανάγκες μου και για θέρμανση; 

Βεβαίως. Μία από τις θετικές “παρενέργειες” της αυτοπαραγωγής είναι ότι αποτελεί κίνητρο για  την αντικατάσταση ρυπογόνων συστημάτων θέρμανσης που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα με αποδοτικές αντλίες θερμότητας.

Συνεπώς κάποιος μπορεί να αγοράσει σύστημα φωτοβολταϊκό ικανό να καλύπτει το έξτρα ρεύμα που θα καταναλώνουν οι αντλίες και να ελαχιστοποιήσει τις συνολικές δαπάνες για ενέργεια (θα πληρώνει μόνο τα λίγα τέλη του λογαριασμού του).

Αυτό ακριβώς κάνουμε στο ίδρυμα για κακοποιημένα ή/και ορφανά κορίτσια “Στέγη Θηλέων Άγιος Αλέξανδρος”, με τη βοήθεια χιλιάδων πολιτών.

  1. Τι θα κάνουμε όμως το βράδυ που δεν υπάρχει ήλιος; Μπορεί η αυτοπαραγωγή να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μας για ηλεκτρική ενέργεια; 

Ναι μπορεί, διότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπεται η δωρεάν “αποθήκευση” της περίσσειας ενέργειας στο δίκτυο.

Αυτό ονομάζεται “συμψηφισμός” ή “net-metering”. Όταν κατά τη διάρκεια της ημέρας παράγουμε περισσότερη ενέργεια από ό,τι χρειαζόμαστε, η περίσσεια ‘δανείζεται’ δωρεάν στο δίκτυο ώστε να την πάρουμε πίσω το βράδυ που τη χρειαζόμαστε. Αν χρειαστούμε ακόμα περισσότερη ενέργεια, τότε αγοράζουμε κανονικά όπως και σήμερα. Αν χρειαστούμε λιγότερη, τότε η πλεονάζουσα ενέργεια ‘πιστώνεται’ και μεταφέρεται για την επόμενη περίοδο (τετράμηνο όπως εκδίδονται οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας). Ο τελικός συμψηφισμός γίνεται σε ετήσια βάση. Τυχόν πλεόνασμα ενέργειας μετά την ολοκλήρωση του έτους χάνεται. Αυτό συμβαίνει για να υπάρχει κίνητρο να εγκαταστήσουμε μόνο όσα φωτοβολταϊκά χρειαζόμαστε (με βάση τις ετήσιες πραγματικές μας ανάγκες) και όχι περισσότερα.

  1. Χρειάζομαι μπαταρίες;

Όχι, αφού το ρόλο της “μπαταρίας” έχει το δίκτυο της ΔΕΗ.

Με τα σημερινά δεδομένα, η αγορά μπαταρίας αυξάνει το κόστος εγκατάστασης αρκετά ώστε να αποτελεί συμφέρουσα επιλογή μόνο σε κτίρια που βρίσκονται αποκομμένα από το δίκτυο (τα περισσότερα χρησιμοποιούν ντιζελογεννήτριες για ρεύμα). Ωστόσο, με τον ρυθμό που εξελίσσονται σήμερα οι σύγχρονες μπαταρίες είναι θέμα χρόνου να μειωθεί το κόστος στο βαθμό που θα αποτελείσυμφέρουσα οικονομικά επιλογή για όλες σχεδόν τις περιπτώσεις. Η ηλιακή ενέργεια (αυτός ο τεράστιος φυσικός πλούτος της Ελλάδας) είναι εδώ για να μείνει και να λύσει  τα περισσότερα ενεργειακά προβλήματα της χώρας μας!

Πλέον σε πολλές χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) είναι ήδη φθηνότερο να παράγεις τη δική σου ηλιακή ενέργεια σπίτι παρά να την αγοράζεις από το δίκτυο

  1. Η αυτοπαραγωγή δεν επιβαρύνει τον ΛΑΓΗΕ;

Η αυτοπαραγωγή ενισχύει τον ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ) διότι δεν υπάρχει πώληση ενέργειας προς το δίκτυο.

Τυχόν περίσσεια ενέργεια που χάνεται στο τέλος της περιόδου συμψηφισμού (ένα έτος όπως προαναφέρθηκε) πιστώνεται υπέρ του ΛΑΓΗΕ.

  1. Τι θα μου κοστίσει να επενδύσω στην αυτοπαραγωγή; 

Οι παρακάτω πίνακες εκτιμούν το κόστος επένδυσης καθώς και το ετήσιο και συνολικό (Καθαρά Παρούσα Αξία) όφελος για διαφορετικά παραδείγματα επενδύσεων.

110830_181626

  1. Ποια είναι τα βήματα, λοιπόν, που πρέπει να κάνω για να… απαλλαγώ από τους ακριβούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος; 

Η διαδικασία σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο είναι παρόμοια με τη διαδικασία σύνδεσης του υφιστάμενου ‘Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στις Στέγες’.

Καταρχάς απαιτείται μία αίτηση προς τον τοπικό διαχειριστή του δικτύου (ΔΕΔΗΕ). Ο ΔΕΔΗΕ θα πρέπει να σας απαντήσει εντός ενός μηνός με την προσφορά σύνδεσης. Θα χρειαστεί να καταβάλετε κάποιο ποσό για τα τέλη σύνδεσης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε επιπλέον χρήματα για την ολοκλήρωσή της (κυρίως για μεγάλα συστήματα, στα οποία μπορεί να χρειαστεί αναβάθμιση της σύνδεσης ή/και κάποια συνοδά έργα κτλ).

Σε κάθε περίπτωση, φροντίστε να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικευμένο εγκαταστάτη, ο οποίος θα σας ενημερώσει για τα αναγκαία βήματα και θα σας βοηθήσει με τις διαδικασίες.

  1. Ποια είναι τα περιβαλλοντικά οφέλη της αυτοπαραγωγής; 

Η αυτοπαραγωγή συνδέεται άμεσα με την εξοικονόμηση ενέργειας αφού μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου και – συνεπώς – τις ανάγκες για αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, με παρόμοιο τρόπο που κάνει ένας ηλιακός θερμοσίφωνας για ζεστό νερό χρήσης.

Επιπλέον αποτελεί κίνητρο για ορθότερη χρήση της ενέργειας αλλά και περαιτέρω ενεργειακή αναβάθμιση, μέσω της αντικατάστασης του ρυπογόνου καυστήρα πετρελαίου με αποδοτικές αντλίες θερμότητας (που θα καταναλώνουν ρεύμα προερχόμενο από το φωτοβολταϊκό μας).

Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα παράγεται με πολύ καταστροφικό τρόπο για το περιβάλλον, το κλίμα και τη δημόσια υγεία: με καύση άνθρακα (λιγνίτη), φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ειδικότερα η καύση άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι η βασικότερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον πλανήτη. Με την αυτοπαραγωγή βοηθούμε την προστασία του περιβάλλοντος, μειώνουμε την τοπική ρύπανση και συμβάλλουμε άμεσα στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών.

+1. Δεν ξεχνάω την εξοικονόμηση!

Όσο πιο ενεργειακά αποδοτικό είναι το κτίριό μας, τόσο μικρότερο σύστημα φωτοβολταϊκών χρειάζεται για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Από την άλλη, ίσως δεν είναι προτεραιότητα να σχεδιάζουμε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού όταν μένουμε σε ένα σπίτι που… “μπάζει” από παντού. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι καλύτερο να προηγείται η σωστή μόνωση του σπιτιού μας και μετά η απεξάρτηση από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ με ένα φωτοβολταϊκό.

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Iσραήλ-Ιράν: Πώς το Πεντάγωνο κατασκεύασε έναν ψευτοπόλεμο

Φανταστείτε δύο από τους πιο ορκισμένους εχθρούς της κυβέρνησης...

«Η Εποχή των Εικόνων» – Αφιέρωμα στον Κρητικό καλλιτέχνη Στέλιο Φαϊτάκη

Η Εποχή των Εικόνων / Στέλιος Φαϊτάκης- Ένα Αφιέρωμα Κυριακή,...