25.8 C
Chania
Wednesday, April 17, 2024

Κρήτη: Πώς θα μπει το “μπόλι” της γνώσης και της καινοτομίας στην τοπική παραγωγή

Ημερομηνία:

Η Κρήτη προτάσσεται από πολλούς, παρά τις μεγάλες προκλήσεις με αιχμή το περιβάλλον και την αειφορία, ως ένας τόπος πρωτοπόρος σε θέματα καινοτομίας, “σύζευξης” παραδοσιακών δομών οικονομίας με νέες τάσεις και βέβαια τα Πανεπιστήμια της Κρήτης.

Ακριβώς αυτήν την “κατάκτηση” είχε στόχο να ενισχύσει η πρωτοβουλία InnoDays της Περιφέρειας, μιας τριήμερης “γιορτής” νέων ιδεών, όπου συμμετείχαν περίπου 160 εκθέτες, από επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού, συνεργατικά παραγωγικά σχήματα (clusters), κόμβους καινοτομίας αλλά και άλλοι φορείς καινοτομίας.

Ειδικότερα η όλη πρωτοβουλία, όπως αναφέρει στο NEWS 24/7 ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και πρώην Γ.Γ. του ΥΠΑΝ, Αντώνης Παπαδεράκης, είχε πολλαπλό στόχο.

“Πρωτίστως είναι η περαιτέρω ωρίμανση και η εμβάθυνση των δεσμών και των κοινών δράσεων επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων, ώστε να προκύψει το κατάλληλο γόνιμο έδαφος για την καλλιέργεια καινοτόμων λύσεων και προτάσεων ώστε η Περιφέρεια Κρήτης να καταστεί παραγωγικός κόμβος διαφοροποιημένων προϊόντων /υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας” αναφέρει ο κ. Παπαδεράκης και προσθέτει ότι η διάχυση καλών πρακτικών από πρωτοπόρες καινοτόμες επιχειρήσεις σε όλο το παραγωγικό σύστημα είναι κεντρικός άξονας δράσης της Περιφέρειας και του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, που εργάζεται, σταθερά, με ειδική, μάλιστα, “αναφορά” στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στην ενεργοποίηση της κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων στην αναζήτηση νέων ιδεών και πρακτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

“Είναι αυτό, δηλαδή, που αναφέρεται ως κοινωνική καινοτομία η οποία ενσωματώνει στον όρο καινοτομία και την δημιουργία ευρύτερης κοινωνικής αξίας πέραν της οικονομικής” τονίζει ο κ. Παπαδεράκης.

Υπενθυμίζεται ότι στην περσινή, πρώτη, διοργάνωση τα νούμερα ήταν παραπάνω από εντυπωσιακά, καθώς συμμετείχαν 130 εκθέτες, 5.000 επισκέπτες, 54 ομιλητές και συμμετέχοντες σε πάνελ συζήτησης, 9 ομάδες έλαβαν μέρος σε διαγωνισμό καινοτομίας και 52 υποβληθέντα αιτήματα για Β2Β συναντήσεις.

“Η εμπέδωση και η ανάπτυξη εκείνων των παραγωγικών σχέσεων έρευνας και καινοτομίας που θα καταστήσουν την Περιφέρεια Κρήτης πρωτοπόρα στον ανασχηματισμό του παραγωγικού υποδείγματος προς την κατεύθυνση της δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης είναι ο στρατηγικός στόχος της όλη προσπάθειας”, αναφέρει ο Αντώνης Παπαδεράκης με αιχμή τη φετινή εκδήλωση.

Για τα InnoDays 2023

Όπως αναφέρεται, η περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα μέσω του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας και της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρεία Κρήτης αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της ανάπτυξης των καινοτόμων επιχειρήσεων, αφετέρου στην έμπρακτη και στην ουσιαστική διασύνδεση των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων με τους επιχειρηματικούς φορείς για την ανάπτυξη πλέγματος σχέσεων παραγωγής καινοτομίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια Κρήτης έχει πια «θεσμοθετήσει» το Τριήμερο Καινοτομίας «InnoDays – Η Κρήτης της Γνώσης και της Παραγωγής», που διοργανώνεται για δεύτερη συναπτή χρονιά, και συνιστά το μεγαλύτερο γεγονός καινοτομίας, σημείο συνάντησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών που συγκροτούν το οικοσύστημα καινοτομίας του νησιού.

Μεταξύ άλλων το φετινό τριήμερο Καινοτομίας InnoDays 2023 θα περιλαμβάνει:

 • Εκθεσιακό σκέλος με 130+ περίπτερα επιχειρήσεων, φορέων ,δικτύων καινοτομίας και γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας των Ακαδημαϊκών & Ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης.
 • Συνεδριακό σκέλος με:
  – 3 Panels συζητήσεων τους τομείς της Βιώσιμης Αγροδιατροφής , της Υγείας – Ευεξίας και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
  – 50+ Παρουσιάσεις καινοτομιών από επιχειρήσεις και συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας (clusters).
  – Pitching Session με παρουσιάσεις καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε υποψήφιους υποστηρικτές – επενδυτές.
 • Μαραθώνιο Καινοτομίας (Hackathon).
 • Βραβεία Καινοτομίας σε Κρητικές Επιχειρήσεις.
 • Συναντήσεις Β2Β ή Β2G μεταξύ επιχειρήσεων, εργαστηρίων και δημόσιων/ιδιωτικών φορέων στήριξης καινοτόμου επιχειρηματικότητας

Για το Οικοσύστημα Καινοτομίας

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την Περιφέρεια, στο οικοσύστημα της καινοτομίας στην περιφέρεια της Κρήτης συναρθρώνεται ένα σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό από την ακαδημία και τον επιχειρηματικό κόσμο. Από την μία μεριά, τα 3 Πανεπιστημιακά ιδρύματα του νησιού, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μαζί με το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, το ΜΑΙΧ και το «ΕΛΓΟ Δήμητρα» συγκροτούν τη γεωγραφία ανάπτυξης της έρευνας, ενώ από την άλλη μεριά οι καινοτόμες επιχειρήσεις του νησιού δρομολογούν την ποιοτική ανάκαμψη της περιφερειακής οικονομίας, η οποία διασφαλίζει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της.

Σημαντικό εδώ το αποτύπωμα καινοτομίας των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) που δραστηριοποιούνται στο νησί και αποτελούν το 6% (44/738) του συνολικού αριθμού των νεοφυών επιχειρήσεων της επικράτειας σύμφωνα με τα στοιχεία του Elevate Greece. Οι 44 αυτές start-ups έχουν δημιουργήσει 350 νέες θέσεις εργασίας και έχουν αντλήσει συνολικά κεφάλαια ύψους περίπου 8,5 εκ.

"google ad"

Για την Περιφέρεια Κρήτης κεντρική επιλογή στρατηγικής συνιστά η δημιουργία και η λειτουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Πρόκειται για μία στρατηγική, η οποία καθώς ενσωματώνει τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιοποιεί τον σχετικό πλούτο ερευνών, προσαρμόζεται στις ειδικές και ιδιαίτερες πραγματικές ανάγκες της περιφερειακής οικονομίας και κοινωνίας. Βασικός μηχανισμός υλοποίησης της στρατηγικής συνιστά το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, σκοπό του οποίου είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και συνεχής αποτύπωση και χαρτογράφηση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Ειδικότερα, λειτουργούν και επικαιροποιούνται 3 μητρώα:

 1. Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης
 2. Μητρώο Επιχειρήσεων στο οποίο καταγράφονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας
 3. Μητρώο Μεντόρων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης. Στόχος είναι η υποστήριξη και καθοδήγηση επιχειρηματικών ομάδων και νεοφυών επιχειρήσεων, που σχεδιάζουν να αναπτύξουν ή αναπτύσσουν ήδη, επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς και στα πεδία εξειδίκευσης της εγκεκριμένης αναθεωρημένης Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3Crete).

Ξεχωριστή θέση στο πλαίσιο των δράσεων του Παρατηρητηρίου κατέχει το «Φυτώριο Ιδεών» το οποίο συνιστά δράση του έργου «Δράσεις ακαδημαϊκής καινοτομίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που υλοποιείται με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης.

Στόχος είναι η ανάπτυξη πρωτότυπων προϊόντων ή υπηρεσιών και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας.

Το οικοσύστημα καινοτομίας του νησιού εμπλουτίζεται και ενδυναμώνεται με τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας των Πανεπιστημίων, τα οποία είναι επιφορτισμένα να μεταφέρουν τα αποτελέσματα της έρευνας σε έναν άλλο οργανισμό (ιδιωτικό ή δημόσιο) και ο οποίος θα αναλάβει να τα αναπτύξει έτι περαιτέρω με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Τέλος, εταιρίες τεχνοβλαστοί (spin offs), κόμβοι καινοτομίας που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (π.χ. digiGOV-innoHUB, smartHEALTH) και ποικίλα συνεργατικά σχήματα (clusters) ολοκληρώνουν τον πλούσιο και δυναμικό καμβά του οικοσυστήματος του νησιού.

Κόμβος Καινοτομίας

Ο Κόμβος Καινοτομίας Κρήτης, όπως αναφέρεται, αποτελεί μια υπερκείμενη οργανωτική δομή δικτύου του συστήματος έρευνας και καινοτομίας της Κρήτης, η οποία φέρνει σε συνέργεια, μέσω συντονισμένων δράσεων και πρωτοβουλιών, αφενός την ακαδημαϊκή αριστεία, αφετέρου την επιχειρηματική και την κοινωνική καινοτομία. Βασική μέριμνα του Κόμβου Καινοτομίας Κρήτης αποτελεί η προώθηση της πρόσφατα αναθεωρημένης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Κρήτης και η επίτευξη των στόχων αυτής.

Ο Κόμβος είναι το εργαλείο που θα βοηθήσει στην αξιοποίηση των περιφερειακών πλεονεκτημάτων στην ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας, της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

Η πρόταση στηρίζεται σε ένα πλαίσιο που επεξεργάστηκαν τα 4 Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΕΛΜΕΠΑ, ΙΤΕ), υποστηρίχθηκε από τη Περιφέρεια Κρήτης και βρήκε θετική ανταπόκριση από τη κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Ακολούθησε μια διαδικασία αρχικής εξειδίκευσης μέσα από την συνεργασία της Περιφέρειας με τα Ιδρύματα και προσδιορισμού της απαιτούμενης χρηματοδότησης από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της τάξης των 30 εκατ. ευρώ.

Η πρόταση που κατετέθη πρόσφατα στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Κυριαζή ο οποίος την υιοθέτησε και δεσμεύτηκε για την υποστήριξη κάθε προσπάθειας για την υλοποίησή της. Η ένταξη του κόμβου καινοτομίας στην Κρήτη σε χρηματοδοτικά εργαλεία έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο εκτενών συζητήσεων μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Ανάπτυξης, φέροντας στο επίκεντρο τη σημασία της περαιτέρω ενεργοποίησης του συνόλου του ερευνητικού οικοσυστήματος στο νησί.

news247.gr

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ