25.8 C
Chania
Saturday, May 18, 2024

Ν. Χρυσογελος: Συνεταιρισμοί για το ενεργειακό μέλλον και στην Κρήτη

Ημερομηνία:

2.400 συνεταιρισμοί ενέργειας έχουν ήδη αναπτυχθεί σε όλη την Ευρώπη σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών και Ομίλων Πολιτών Παραγωγής Ενέργειας. Το θέμα συζητήθηκε σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι, του Δήμου Πλατανιά Χανίων, με πρωτοβουλία της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης και με ευρεία συμμετοχή Δήμων και πλήθους φορέων, επιστημονικών φορέων. Μιλώντας στον Κρήτη fm 101,5 και στην εκπομπή «Καφές με σχόλια» και στην Κατερίνα Πολύζου, ο πρώην ευρωβουλευτής των Πράσινων, συν-επικεφαλής των «ΠΡΑΣΙΝΩΝ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Νίκος Χρυσόγελος.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κρήτη,, ο κ. Χρυσόγελος συναντήθηκε με δημάρχους αλλά και εκπροσώπους του Πολυτεχνείου Κρήτη, και συζήτησε την πρόταση των «ΠΡΑΣΙΝΩΝ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» για ένα εναλλακτικό σχέδιο εξόδου από την κρίση που θα διαμορφωθεί από την κοινωνία, μέσα από έναν ευρύ διάλογο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Παρά την κρίση, υπάρχουν σημαντικές δημιουργικές πρωτοβουλίες φορέων αλλά απουσιάζει η συγκρότηση ενός συνεκτικού σχεδίου.

[youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=6oClB5Aih_I”]

Συνοπτικά τα συμπεράσματα του συνεδρίου

Από την πλευρά των ειδικών επιστημονικών εισηγήσεων, οι οποίες κάλυψαν πλήρως όλο το φάσμα των ΑΠΕ, δόθηκαν στο δημόσιο διάλογο, οι βασικές κοινές διαπιστώσεις. Για την επιδίωξη της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ είναι κρίσιμο να προσδιορισθεί επακριβώς ο τρόπος λειτουργίας τους, ώστε να:

 • τεθεί στην πραγματική του βάση το ζήτημα της εγκατάστασης έργων ΑΠΕ στην Κρήτη και να προσδιοριστεί το ενεργειακό μίγμα ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης για το μέλλον,
 • οριοθετηθούν οι κατάλληλες περιοχές για την εγκατάσταση των έργων αυτών με βάση τον Ειδικό Χωροταξικό Σχεδιασμό για τις ΑΠΕ, σεβόμενοι την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα των περιοχών,
 • ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων της Κρήτης, επί των οποίων μπορούν να εγκατασταθούν τα έργα αυτά,
 • ενημερωθούν σωστά όλοι οι πολίτες της Κρήτης για τη δημιουργία και λειτουργία παρόμοιων έργων, έχοντας ως στόχο το άμεσο συμφέρον των τοπικών κοινωνιὠν και το «Κοινόν των Κρητών».

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τον αρχικό σκοπό για ενημέρωση των πολιτών υπέρ της αυτάρκειας της Κρήτης σε ηλεκτρική ενέργεια με δικά της μέσα και με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, όπως αυτό εκφράστηκε ποικιλοτρόπως από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως και της Εκκλησίας της Κρήτης, καθώς και από πολλούς πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς και άλλους Φορείς της τοπικής κοινωνίας, θα πρέπει να:

 • στηριχθεί η πορεία της Κρήτης για την ενεργειακή της επάρκεια ταυτίζοντάς την με την ανάπτυξη έργων ήπιων μορφών ενέργειας και τη συν-διαχείριση αυτών των έργων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών,
 • στηρίξουμε την ανάπτυξη συστημάτων «ελεγχόμενης» παραγωγής για την ανάπτυξη της εκμετάλλευσης των ήπιων μορφών ενέργειας, με την οποία θα αποφεύγεται η εγκατάσταση θερμικών μονάδων, προσφέροντας ισχύ στο σύστημα όταν αυτό είναι αναγκαίο,
 • στηρίξουμε την ανάπτυξη της Διεσπαρμένης Παραγωγής Ενέργειας, με την εγκατάσταση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ισχύος φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικίες, κτίσματα και στέγες εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και δημοτικών καταστημάτων, καθώς επίσης και μικρές ανεμογεννήτριες παρέχοντας άμεσο όφελος στους κατοίκους της Κρήτης, αλλά και τη χρήση της βιομάζας,
 • να ενισχυθεί η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και να στηρίζουν τις προσπάθειες που οδηγούν στην εξοικονόμηση ενέργειας,
 • ενισχυθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας σε αστικό και ημιαστικό περιβάλλον προς ευφυείς πόλεις, οι οποίες έχουν ανάγκη από ενέργεια και να προβούν τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στον συντονισμό της έρευνας και την εκπαίδευση νέων ερευνητών (π.χ. μηχανικών για ΑΠΕ), που είναι πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση της ανεργίας, αλλά και τη συντήρηση των ΑΠΕ,
 • αντιμετωπισθεί η «ενεργειακή φτώχεια» ως κοινωνικό ζητούμενο, καθώς και να προετοιμαστούν οι κοινωνίες της Κρήτης και η Εκκλησία στην αντιμετώπιση νέων μορφών προσφύγων, λόγω των ακραίων φυσικών φαινομένων από φυσικές καταστροφές (κλιματικοί πρόσφυγες),
 • ενημερωθούν οι πολίτες για τα πολλά περιβαλλοντικά οφέλη από τις ΑΠΕ για την προστασία του Φυσικού περιβάλλοντος και τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση με τη χρήση των ορυκτών καυσίμων ή από λιγνίτη, άνθρακα, πετρέλαιο, πυρηνική ενέργεια κ.λπ. με επιπτώσεις όχι μόνο στις τοπικές κοινωνίες αλλά και παγκόσμια,
 • ληφθεί υπόψη ο ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός για τις ΑΠΕ και η εγκατάσταση των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κρήτη θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι οιοσδήποτε αιολικός σταθμός θα πρέπει να εγκατασταθεί εκτός των προβλεπόμενων από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία προστατευόμενων περιοχών (Natura 2000), καθώς και με την απαιτούμενη ευαισθησία ως προς τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων της Κρήτης και να πραγματοποιούνται οι αναγκαίες αποζημιώσεις ώστε να διασφαλίζονται οι κάτοικοι των περιοχών όπου πραγματοποιούνται έργα ΑΠΕ.

Στη συζήτηση που ακολούθησε με τη συμμετοχή των Δρ Νίκο Ζωγραφάκη, Προϊστάμενος του Ενεργειακού Κέντρου της Περιφέρειας Κρήτης, Δημήτρη Χρηστάκη, Καθηγητή στο Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων των ΤΕΙ Κρήτης, Ιωάννη Μαλανδράκη, Δήμαρχος Πλατανιά, Θεόδωρο Σταθάκη, Δήμαρχος Κισάμου, Νίκο Χρυσόγελο, Ενεργειακός και Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου και τον Dirk Knapen, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνεταιρισμών και Ομίλων Πολιτών Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (RESCoop), έγινε η διαπίστωση ότι η δημιουργία μιας ΕΛΒ για την Ενέργεια θα έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωση και τηνδραστηριοποίηση όλων μας σχετικά με τις ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικά για τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο τόπος μας, λόγω της ιδιαίτερης προνομιακής θέσης του, αποτελεί ιδανική επιλογή για την ανάπτυξη έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Αυτό σημαίνει μείωση της εξάρτησης από τα συμβατικά καύσιμα χωρίς να επιβαρύνεται το φυσικό περιβάλλον, συμβάλλοντας σημαντικά στην εξασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας της Κρήτης και στην ελάττωση του φαινόμενου του θερμοκηπίου.

Ο στόχος αυτός συμβαδίζει με την ανάγκη για επείγουσα μείωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και για τη συντονισμένη δράση προς την κατεύθυνση αυτή, όπως αυτό εκφράστηκε ποικιλοτρόπως τόσο από τους Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ.), καθώς και μέσα από τις συνεχείς επισημάνσεις για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Είναι γνωστό ότι κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που προμηθευόμαστε από το δίκτυο της ΔΕΗ και παράγεται από ορυκτά καύσιμα, επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα τουλάχιστον κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Η πρωτοβουλία αυτή της ΟΑΚ αποτελεί μία πρώτη πρόσκληση για όλους τους Πολίτες της Κρήτης, καθώς και όλους τους πιστούς της Κρήτης, να ενστερνιστούν την ιδέα της ενεργειακής αυτάρκειας του νησιού, καθόσον τα έργα ΑΠΕ αποτελούν την ευκαιρία για μία συλλογική ανάπτυξη της Κρήτης, βασισμένη στις τοπικές δυνάμεις του τόπου μας. Η υλοποίησή τους, μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να εξασφαλίσει πολλαπλά οφέλη, τόσο περιβαλλοντικά, όσο και οικονομικά σε επίπεδο των τοπικών κοινωνιών, με την ύπαρξη συντονισμένων και συλλογικών προσπαθειών μέσα από τις ΕΛΒ.

Οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν για τη συνέχεια της προσπάθειας αυτής εξουσιοδοτώντας τον Γεώργιο Σταυρουλάκη, Καθηγητή, Αναπληρωτής Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης, τον Ιωάννη Βουρδουμπά, Καθηγητή Εφαρμογών ΤΕΙ Κρήτης/Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, τον Μανώλη Αποστολάκη, Γεν. Διευθυντή της ΕΤΑΝΑΠ και τον Κων. Ζορμπά, Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ να ενημερώσουν τον τοπικό Επίσκοπο Σεβ. Μητρ. Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο, Πρόεδρο της ΟΑΚ και να του ζητήσουν να αναλάβει την Προεδρία της συλλογικής αυτής προσπάθειας, θέτοντάς την υπό την αιγίδα της τοπικής Εκκλησίας.

O Νίκος Χρυσόγελος στα Χανιά

Να ενισχυθεί η κοινωνική και οικολογική καινοτομία με πρωτοβουλία πολιτών και Δήμων

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Κρήτη και συναντήσεων του με φορείς του νησιού, ο Νίκος Χρυσόγελος, πρώην ευρωβουλευτής των Πράσινων, συν-επικεφαλής των «ΠΡΑΣΙΝΩΝ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Χανίων Τάσο Βάμβουκα, επισκέφθηκε το Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ συμμετείχε το Σάββατο 1/11, ως ομιλητής, στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης με θέμα “Ενέργεια στην Κρήτη και δυνατότητες δημιουργίας ενεργειακών συνεταιρισμών για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές”. Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε επίσης συνεργασία με μέλη και φίλους των «ΠΡΑΣΙΝΩΝ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» από την ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Στην συνάντηση του με ενεργούς πολίτες, ο Νίκος Χρυσόγελος κάλεσε σε συστράτευση όσους/όσες επιθυμούν να αγωνιστούν για ένα διαφορετικό μοντέλο και κυρίως περιεχόμενο πολιτικής, που προωθεί ουσιαστικές αλλά κοινωνικά δίκαιες αλλαγές, που ενισχύει τον κοινωνικό και πολιτικό διάλογο, που προσφέρει λύσεις και συμβάλλει έμπρακτα στην ενίσχυση καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των μεγάλων σημερινών προβλημάτων

Σημαντικός ο ρόλος Πολυτεχνείου Κρήτης για βιωσιμότητα, καινοτομία, πράσινη οικονομία

Ο Νίκος Χρυσόγελος επισκέφθηκε την Τετάρτη 29/10 το Πολυτεχνείο Κρήτης και είχε συνάντηση με τον αναπληρωτή πρύτανη κ. Ν. Νικολαϊδη, τον Κοσμήτορα κ Γ. Καρατζά και τον αναπληρωτή καθηγητή κ Θ. Τσούτσο. Συζήτησαν θέματα που απασχολούν το Πολυτεχνείο Κρήτης καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την ενέργεια, την έρευνα-τεχνολογία και καινοτομία και γενικότερα σχετικά με δυνατότητες συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες για την προώθηση μιας βιώσιμης ευημερίας. Αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις για την δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών σε ενεργειακούς συνεταιρισμούς, την αποτελεσματική αξιοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως είναι η “Εγγύηση για τη Νεολαία”, για τη συνέχιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων και ένταξή τους στην εργασία. Είχε προηγηθεί συνάντηση του Νίκου Χρυσόγελου και με φοιτητές. Αναλυτικά για την επίσκεψη στο Πολυτεχνείο

Πρόταση για εναλλακτικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση με πρωτοβουλία της κοινωνίας

Με τον Δήμαρχο Χανίων αλλά και με ενεργούς πολίτες των Χανίων, ο Νίκος Χρυσόγελος συζήτησε την πρόταση των «ΠΡΑΣΙΝΩΝ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» για ένα εναλλακτικό σχέδιο εξόδου από την κρίση που θα διαμορφωθεί από την κοινωνία, μέσα από έναν ευρύ διάλογο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Παρά την κρίση, υπάρχουν σημαντικές δημιουργικές πρωτοβουλίες φορέων αλλά απουσιάζει η συγκρότηση ενός συνεκτικού σχεδίου. Ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με τους άλλους Δήμους της ευρύτερης περιοχής και την κοινωνία των πολιτών μπορούν να διαμορφώσουν και να προωθήσουν από κοινού – σε τοπικό επίπεδο – ένα σχέδιο στρατηγικής που θα δένει αρμονικά δημοσιονομικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Τα κόμματα φαίνεται ότι δεν είναι σε θέση να συμβάλλουν στην πραγματική – και όχι εικονική – έξοδο της χώρας από την βαθιά, πολλαπλή κρίση. Άλλα προβάλλουν μια εικόνα που δεν υπάρχει, άλλα υπόσχονται επιστροφή στον «παράδεισο» της πριν το 2008 εποχής (που ήταν όμως ψεύτικος και μας οδήγησε στην χρεοκοπία), άλλα παραμένουν σε μια επικοινωνιακή και διαδικαστική παρουσία.

Για μια βαθιά αλλαγή που ξεκινάει από τον Δήμο και την κοινωνία

Στην συνάντηση του Νίκου Χρυσόγελου με τον Δήμαρχο Χανίων Τάσο Βάμβουκα συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει η αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση των εκρηκτικών σήμερα κοινωνικών προβλημάτων, με ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στην αναγκαία κοινωνική, πολιτική και οικονομική μεταρρύθμιση. Συζητήθηκαν, επίσης, η προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλά σχολεία – αλλά και η εκπαιδευτική κοινότητα γενικότερα – αλλά και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, αυτοδιοίκηση, γειτονιά) στο πλαίσιο ολοκληρωμένων αλλά και καινοτόμων παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των σχολείων και την δημιουργία βιώσιμων γειτονιών.

Ο Νίκος Χρυσόγελος πρότεινε στον Δήμο να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στο Δίκτυο ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο για την δέσμευση των «ΠΡΑΣΙΝΩΝ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» να συνεχίσουν να καταθέτουν δημιουργικές προτάσεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, να συμβάλλουν στη μεταφορά καλών πρακτικών και εμπειριών, να συμμετέχουν σε κοινές προσπάθειες για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, την κοινωνική συνοχή καθώς και την οικολογική αναζωογόνηση γειτονιών των Χανίων. Το γεγονός ότι ο χώρος ταφής των απορριμμάτων γεμίζει σύντομα, κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με έμφαση σε δράσεις μείωσης – αποφυγής παραγωγής απορριμμάτων καθώς διαλογής στην πηγή για κομποστοποίηση κι ανακύκλωση, όπως εξάλλου προβλέπουν ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Κρήτη και οι δεσμεύσεις από την ευρωπαϊκή κι εθνική νομοθεσία.

Ο Νίκος Χρυσόγελος επισήμανε ότι οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» είναι στο πλευρό του Δήμου στο θέμα της αποκατάστασης της οροφής της Παλιάς Αγοράς σε συνδυασμό με την εφαρμογή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατάλληλα προσαρμοσμένων στο αρχιτεκτονικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό ότι γίνεται αντίστοιχη δουλειά και έρευνα στο Πολυτεχνείο και στο ΤΕΙ.

Σχετικά με το ενεργειακό, γενικότερα, οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» πρότειναν στον Δήμαρχο Χανίων μια σειρά – κοινών – πρωτοβουλιών με φορείς για θέματα προστασίας του κλίματος, προώθησης της εξοικονόμησης ενέργειας μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αλλά και δραστηριοτήτων ενημέρωσης με στόχο την δημιουργία ενεργειακών συνεταιρισμών σε διάφορα επίπεδα. Παρόμοιες προσπάθειες μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες να πάρουν την υπόθεση της ανανεώσιμης ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας στα χέρια τους. Οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί στόχοι μπορεί να συνδεθούν με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, να μένει δηλαδή σε τοπικό επίπεδο ο πλούτος που παράγεται από την ενέργεια – εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως – που φεύγουν σήμερα από την Κρήτη, κυρίως για την αγορά πετρελαίου.

Ημερίδα για το ενεργειακό στην Κρήτη και τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς

Ο Νίκος Χρυσόγελος συμμετείχε ως ομιλητής στην ημερίδα για το ενεργειακό και τις δυνατότητες δημιουργίας ενεργειακού συνεταιρισμού που διοργάνωσε με επιτυχία η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, στις 1 Νοεμβρίου, στο Κολυμπάρι. Επεσήμανε ότι η κλιματική αλλαγή, την οποία ήδη ζούμε, η ρύπανση του περιβάλλοντος και το μεγάλο κόστος που συνεπάγεται ο σημερινός τρόπος παραγωγής και κατανάλωσης της ενέργειας, μας υποχρεώνει σε βαθιές αλλαγές. Πρέπει μέχρι το 2050 να έχουμε απεξαρτηθεί από το πετρέλαιο και την πυρηνική ενέργεια και να στραφούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με κοινωνικά ισορροπημένο τρόπο. Πρότεινε 4 συνεργατικές παρεμβάσεις σε ενεργειακά θέματα:

 • Δημιουργία ενός ενεργειακού συνεταιρισμού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, με πραγματική και δημοκρατική συμμετοχή των ενδιαφερομένων πολιτών και στη βάση των 7 αρχών των σύγχρονων συνεταιρισμών. Ο συνεταιρισμός αυτός θα μπορούσε είτε να αγοράσει κάποιες υπάρχουσες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είτε να προχωρήσει σε δικές του επενδύσεις με βάση περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Τα οικονομικά οφέλη θα μπορούν έτσι να διαχέονται στην τοπική κοινωνία και να στηρίζουν κοινωνικές ανάγκες και δομές.
 • Δημιουργία σε πιλοτικό επίπεδο ενεργειακών συνεταιρισμών μαθητών, εκπαιδευτικών, γονιών και περιοίκων σε επίπεδο σχολείου που θα συμβάλλουν στην αντισεισμική θωράκιση, την ενεργειακή και οικολογική αναβάθμιση του σχολείου, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της γειτονιάς για μείωση της σπατάλης ενέργειας.
 • Δημιουργία συνεταιρισμού με πρωτοβουλία των φοιτητών στο Πολυτεχνείο που θα συμμετάσχει στην δημιουργία πάρκου φωτοβολταϊκών και γενικότερα στην υλοποίηση του σχεδίου για το Πράσινο Πανεπιστήμιο.
 • Δημιουργία αυτοδιοικούμενου οικοδομικού συνεταιρισμού με τη συμμετοχή άνεργων – ή και όχι μόνο – μηχανικών, οικοδόμων, τεχνιτών που, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες κτιρίων και τον Δήμο, θα προωθήσει την ενεργειακή και οικολογική αναζωογόνηση κτιρίων και γειτονιών των Χανίων και άλλων περιοχών.

kritifm1015.gr

"google ad"

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ