Κάλεσμα για επαναφορά στη λογική απευθύνει h Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τμήματος Δυτικής Κρήτης, και εφιστά “την προσοχή της επιχειρηματικής κοινότητας αναφορικά με τα εξοντωτικά πρόστιμα που θα ισχύουν από 01/07/2024”.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα πρόστιμα αφορούν τις παρακάτω περιπτώσεις:

Α. Σε περίπτωση μη απόσυρσης ΕΑΦΔΣΣ και αντικατάστασή της με νέου τύπου ΦΗΜ ή παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων δύναται να επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του μέσου όρου των εσόδων της επιχείρησης  όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών.

Σημείωση:

Μέχρι σήμερα δεν έχουν αρχίσει να διατίθενται στην αγορά οι νέου τύπου ΦΗΜΑΣ, ούτε οι πάροχοι είναι έτοιμοι να προβούν σε τόσες χιλιάδες διασυνδέσεις.

Β. Σε περίπτωση μη διασύνδεσης του ταμειακού συστήματος  με το/τα τερματικά POS που διαθέτει η επιχείρηση, επισύρεται πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα (απλογραφικό ή διπλογραφικό) που τηρείτε ανά περίπτωση.

Σημείωση:

Μέχρι σήμερα, οι νέου τύπου ΦΗΜΑΣ που θα μπορούσαν να διασυνδεθούν με τα POS αναζητούνται…, ενώ παράλληλα, ούτε οι πάροχοι είναι έτοιμοι να διασυνδεθούν με τα POS.

Γ. Από 01/07/2024 ενεργοποιούνται τα πρόστιμα ως προς την τήρηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1  Μη ενεργοποίηση ψηφιακής κάρτας εργασίας εργαζομένου. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 10.500€
2 Υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργαζόμενου που τελούν σε απόκλιση με την πραγματική έναρξη ή την πραγματική λήξη της απασχόλησης. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 3.000€
3 Μη προβλεπόμενη μη υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργαζομένου για την πραγματική έναρξη ή την πραγματική λήξη της απασχόλησης. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 3.000€
4 Εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου σε εργαζόμενο για τον οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί η ευέλικτη προσέλευση και η ψηφιακή κάρτα εργασίας αν και υπάρχει υποχρέωση. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 2.000€
5 Μη τήρηση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών των στοιχείων του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας, εφόσον παρεμποδίζεται ο έλεγχος και η επαλήθευση οικονομικών απαιτήσεων εργαζομένου σε εν γένει εργατική διαφορά. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ  4.000 €
6 Μη υποβολή δήλωσης στοιχείων εργασιακής σχέσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ σε περίπτωση μεταβολών στοιχείων δήλωσης πριν την εφαρμογή της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ  2.000€
7 Μη υποβολής δήλωσης “Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας” μερικώς απασχολούμενου σε περίπτωση μεταβολής της Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας πριν την μεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ  2.000€
8 Μη υποβολής δήλωσης “Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας” πλήρως απασχολούμενου σε περίπτωση μεταβολής της Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας πριν την μεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν. ΥΨΗΛΗ  600€

Οι ποινές υπολογίζονται ανά εργαζόμενο.

Σημείωση:

Μόλις στις 21/06/2024 με την Εγκύκλιο ΑΠ.37271, το Υπουργείο Εργασίας ξεκαθάρισε και όχι επαρκώς πλήθος  σημείων που χρήζουν  απαντήσεων, ενώ ακόμη και σήμερα αδυνατούμε να κατανοήσουμε πολλές παραμέτρους της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας (π.χ. απολογιστική δήλωση – ένταξη και απένταξη ή π.χ. βλάβη σε ρεύμα ή internet όπου η νέα αυτή διαδικασία επιβάλλει στον εργοδότη δύο ενημερώσεις: η μία στο ΣΕΠΕ και η άλλη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ!!!).

Δ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2023, πέραν της Παρασκευής 26/7/2024, ενεργοποιούνται τόσο αυτοτελή πρόστιμα, όσο και προσαυξήσεις στους εξαγόμενους φόρους.

Η εμπρόθεσμη υποβολή τόσων εκατοντάδων χιλιάδων δηλώσεων (λόγω της πολυπλοκότητας της εφαρμογής myDATA, των πολλαπλών ελέγχων που πρέπει να διενεργούμε σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό με τη διαβίβαση και τον χαρακτηρισμό πλήθους ετερόκλητων εξόδων) καθίσταται απλά ανέφικτη.

Σημείωση:

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί:

α. 3,3 εκατ. δηλώσεις φυσικών προσώπων επί συνόλου 6,6 εκατ. (ποσοστό 51%).
β. 506 χιλ. δηλώσεις  επιχειρήσεων (Ε3) επί συνόλου 1,6 εκατ. (ποσοστό 32%).
γ. 91 χιλ. δηλώσεις Νομικών Προσώπων επί συνόλου 308 χιλ. (ποσοστό 29%).

Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό και άκρως τοξικό περιβάλλον εργασίας για τους συναδέλφους λογιστές – φοροτεχνικούς, οι οποίοι βρίσκονται σε πλήρη και καθολική απόγνωση, καθώς και σε απόλυτη αδυναμία να αφομοιώσουν, να κατανοήσουν, να εφαρμόσουν και να κατευθύνουν – ενημερώσουν ορθά τους πελάτες τους – επιχειρήσεις.

Η τήρηση δε της νομιμότητας από τις επιχειρήσεις, λόγω των ασφυκτικών προθεσιών, που τόσο βάναυσαάκριτα και αβίαστα επιβάλλονται από τη Διοικητική Δομή, τόσο του Υπουργείου Οικονομικών – ΑΑΔΕ, όσο και του Υπουργείου Εργασίας, σε συνάρτηση με τα υπέρογκα και εξοντωτικά πρόστιμα που συνεπάγεται η τυχόν μη συμμόρφωσή τους, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη εξόντωσή τους, και μάλιστα χωρίς υπαιτιότητά τους.

Πόσο μάλλον, όταν η Ένωση Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας (ΕΕΕΠΕ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς, εδώ και έναν μήνα, με αλλεπάλληλα δελτία Τύπου έχουν αναδείξει αυτό το θέμα.

Το Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως επιστημονικός φορέας, εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και απευθύνουμε για μία ακόμη φορά κάλεσμα για την επάνοδο στη λογική και στον ορθό επανακαθορισμό όλων των παραπάνω προθεσμιών και υποχρεώσεων.

Θυμίζουμε δε, ότι όλα τα παραπάνω αναφερόμενα και με τον τρόπο που προωθείται η υλοποίησή τους, βρίσκουν τις επιχειρήσεις εν μέσω τουριστικής περιόδου, που το κύριο μέλημά τους πρέπει να είναι η άσκηση της επιχειρηματικότητας και όχι η πρόκληση πανικού, αβεβαιότητας και προβλημάτων στη λειτουργία τους”, καταλήγει το Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.