16.8 C
Chania
Saturday, April 20, 2024

Παρατηρήσεις Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Χανίων

Ημερομηνία:

Α) ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων, συμμετέχοντας στη διαβούλευση για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Χανίων, υπενθυμίζει την ανάγκη πρόσθεσης επιπλέον χώρων πρασίνου στην πόλη των Χανίων, για την οποία, σύμφωνα με το Α’ στάδιο της μελέτης για την Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, είχε διαπιστωθεί σοβαρό έλλειμμα χώρων πρασίνου. Συγκεκριμένα, ενώ οι ανάγκες σε πάρκα είναι 546 στρέμματα, υπάρχουν μόλις 245. Λείπουν 311 στρέμματα πάρκων στα Χανιά, με βάση την επίσημη μελέτη.

Γι’ αυτό πρέπει το Πάρκο Μαρκοπούλου να γίνει με συμμετοχικό σχεδιασμό πάρκο – χώρος πρασίνου και δε χρειάζεται συντελεστή δόμησης (προβλέπεται για το χώρο του πρώην στρατοπέδου Συντελεστής Δόμησης 0,10 και ποσοστό κάλυψης 15% και με χρήσεις κοινωνική πρόνοια, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, διοίκηση, χώροι συνάθροισης κοινού, εστίαση, αναψυκτήρια και στάθμευση για την εξυπηρέτηση των χρήσεων αυτών) για να χτίσουμε κι άλλα κτήρια σε μια πόλη που χάνει δέντρα και πράσινο καθημερινά, ενώ χρειαζόμαστε πάρκα κι οξυγόνο, ούτε χώρους στάθμευσης που θα προσθέσουν κι άλλα ΙΧ κοντά στο κέντρο της πόλης και κυκλοφοριακό πρόβλημα στη γειτονιά. Οι χώροι στάθμευσης πρέπει να είναι στην περιφέρεια της πόλης, και να συνδέονται με τακτικά δρομολόγια μικρών ηλεκτρικών αστικών λεωφορείων.

Συμφωνούμε με τις σχετικές επισημάνσεις της Πρωτοβουλίας Χανιωτών για το Στρατόπεδο Μαρκοπούλου και το συμπέρασμά της ότι «η επιπλέον δόμηση ενός χώρου στο κέντρο της πόλης που μπορεί να γίνει πάρκο, θα δυσχεράνει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθούν ο συντελεστής δόμησης και το ποσοστό κάλυψης στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου και να χαρακτηριστεί ολόκληρο ως χώρος πρασίνου».

Β) ΜΑΡΙΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι παρά το ότι υπάρχει και έχει δημοσιοποιηθεί από το 2022 τουλάχιστον Έρευνα του κατεξοχήν αρμόδιου Εργαστηρίου Φυσικών Καταστροφών του Πολυτεχνείου Κρήτης του τότε Καθηγητή του ιδρύματος κ. Κώστα Συνολάκη που πρότεινε τη δημιουργία μαρίνας στη Σούδα, παρόλα αυτά δεν έχει ληφθεί υπ’όψιν και παραμένουν στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Χανίων θέσεις για Μαρίνες και στις περιοχές που απέρριπτε η έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης (Νέα Χώρα, Κουμκαπί, Αγία Κυριακή).

Υπενθυμίζουμε τα συμπεράσματα της έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, μήπως και ληφθούν υπ’ όψιν:

 «Συμπεράσματα: Λαμβάνοντας υπ’οψιν τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στην παρούσα έρευνα και βάση της αξιολόγησης τους, συμπεραίνονται τα παρακάτω.

Η προτεινόμενη θέση της Σούδας φαίνεται ως η πιο ελκυστική καθώς αυτή αποτελεί ήδη χερσαία λιμενική ζώνη και έχουν καθοριστεί σε αυτήν ο αιγιαλός και η παραλία. Η περιοχή δεν έχει χαρακτήρα αναψυχής και δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία που να προσβάλλονται από την χωροθέτηση του έργου. Προσφέρονται τμήματα ξηράς για δημιουργία χερσαίων χώρων, ενώ η λιμενολεκάνη υποδοχής των σκαφών είναι ήδη διαμορφωμένη με συνέπεια να μειώνεται σημαντικά το κόστος κατασκευής του έργου. Η φυσική προστασία που προσφέρει ο κόλπος της Σούδας σε συνδυασμό με τον προσανατολισμό της λιμενολεκάνης, ελαχιστοποιούν την έκθεση σε κυματισμούς κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Μπορεί η απόσταση από τον αερολιμένα Χανίων να είναι η μέγιστη σε σχέση με τις υπόλοιπες προτεινόμενες θέσεις (χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι η διαδρομή προς τον αερολιμένα διαρκεί περισσότερο), αλλά το λιμάνι της Σούδας βρίσκεται πλησίον του προτεινόμενου έργου και η πρόσβαση στο εθνικό οδικό δίκτυο είναι η ευνοϊκότερη μεταξύ των προτεινόμενων θέσεων. Οι όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον οικότοπο του ποταμού Μορώνη μπορούν να μετριαστούν λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης. Παρ’όλα τα θετικά στοιχεία που παρουσιάζει η συγκεκριμένη θέση, οι χρήσεις που έχουν καθοριστεί και προβλέπονται από την μελέτη των Ρογκαν & Συνεργάτες A.E. καθιστούν τη χωροθέτηση του έργου σε αυτήν αμφίβολη. Χρήσεις εντός και εκτός της λιμενολεκάνης, όπως η φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων, καθιστούν την επένδυση του προτεινόμενου έργου πιθανόν μη ανταγωνιστική με συνέπειες στη οικονομική της βιωσιμότητα. Μεταξύ των υπολοίπων προτεινόμενων θέσεων της Νέας Χώρας, του Κουμ Καπί και της Αγίας Κυριακής στον κόλπο Χανίων, αυτή που φαίνεται να ξεχωρίζει είναι της Αγίας Κυριακής. Σε αυτήν δεν προβλέπονται επιπτώσεις σε κάποια παρακείμενη παραλία η οποία χρησιμοποιείται για κολύμβηση, όπως πιθανώς να υπάρξουν στη Νέα Χώρα και σίγουρα στο Κουμ Καπί. Δεν προσβάλλονται αρχαιολογικοί χώροι πολιτισμικής κληρονομιάς όπως συμβαίνει στις άλλες δύο θέσεις και ιδιαίτερα αυτής του Κουμ Καπί. Η περιοχή δεν αποτελεί πόλο έλξης για αναψυχή όπως οι άλλες δύο προτεινόμενες θέσεις, ενώ συγχρόνως θα δώσει την δυνατότητα ανάπτυξης και προβολής των εγκαταλελειμμένων βυρσοδεψιών. Επίσης, η παρουσία των απότομων κρημνών Α και Ν της περιοχής χωροθέτησης, δεν περιορίζει το οπτικό πεδίο προς τη θάλασσα όπως συμβαίνει σε Κουμ Καπί και Νέα Χώρα. Η απόσταση προς το λιμάνι της Σούδας και από-προς τον αερολιμένα είναι η μικρότερη, ενώ η δημιουργία της παρακαμπτήριου οδού που προτείνεται θα μπορούσε να διευκολύνει ακόμα περισσότερο την πρόσβαση στο προτεινόμενο έργο. Το κόστος κατασκευής των λιμενικών έργων προστασίας προκύπτει χαμηλότερο από τη θέση της Νέας Χώρας και ακόμα περισσότερο από τη θέση του Κουμ Καπί. Από την άλλη, η έκθεση στις έντονες κυματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια καταιγίδων είναι ουσιαστικά ίδια και για τις τρεις προτεινόμενες θέσεις (Νέα Χώρα, Κουμ Καπί, Αγία Κυριακή). Διαθέσιμη δημόσια έκταση προς εκμετάλλευση δεν διατίθεται στη θέση της Αγίας Κυριακής όπως επίσης και στο Κουμ Καπί. Στη Νέα Χώρα η δημόσια έκταση περιορίζεται στην κολυμβητική δεξαμενή του παλαιού Ξενία. Χερσαία λιμενική ζώνη έχει καθοριστεί μόνο για την θέση του Κουμ Καπί, ενώ για την ίδια θέση έχει καθοριστεί καθ’ όλο το μήκος της προτεινόμενης θέσης ο αιγιαλός και η παραλία. Για τις άλλες δύο προτεινόμενες θέσεις της Νέας Χώρας και της Αγίας Κυριακής, το γεγονός ότι δεν έχει καθοριστεί χερσαία λιμενική ζώνη και ο αιγιαλός με την παραλία έχουν καθοριστεί τμηματικά, θα έχει ως συνέπεια καθυστερήσεις στην χωροθέτηση του έργου, που έχουν να κάνουν με γραφειοκρατικές υποθέσεις.»

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στέφανος Κασσελάκης: Η παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ | Παρακολουθήστε ζωντανά

Το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε από το Κέντρο Πολιτισμού...

Η Χανιώτισσα συγγραφέας Μάρω Δούκα υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Αριστερά

Την υποψηφιότητα της διακεκριμένης συγγραφέως Μάρως Δούκα για τις...

Με Βέφα Αλεξιάδου, Αγγελική Ηλιάδη και Εύη Βατίδου το ΛΑΟΣ στις Ευρωεκλογές 2024

Τους 42 υποψήφιους για τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου ανακοίνωσε...