Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων καλούνται υποχρεωτικά για πρώτη φορά φέτος να δηλώσουν ηλεκτρονικά τον καθαρισμό του οικοπέδου τους, έπειτα από τη σύσταση του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Η σχετική προθεσμία έληγε κανονικά σήμερα, 30 Ιουνίου, ωστόσο πήρε παράταση για τις 15 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον νόμο η μη δήλωση για ένα ακίνητο στην πλατφόρμα επιφέρει πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Εάν ο ιδιοκτήτης έχει υποβάλλει ψευδή στοιχεία ή εάν δεν κάνει καθόλου δήλωση το πρόστιμο κυμαίνεται από 1.000 μέχρι και 50.000 ευρώ.

Το ύψος του προστίμου εξαρτάται από την έκταση και επικινδυνότητα του ακινήτου και είναι στην κρίση του κάθε Δήμου.