Πρωτοβουλία κατοίκων Σπίνας, Φλωρίων, Παλαιών Ρουμάτων και Σέμπρωνα: Ακόμα ένα “πράσινο” φως, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, για την άλωση του Αποπηγαδιού από τις εταιρείες ΑΠΕ

Κανένα σχόλιο

Ανακοίνωση Πρωτοβουλίας κατοίκων Σπίνας, Φλωρίων, Παλαιών Ρουμάτων και Σέμπρωνα:

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης και έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της κ Ξυλούρη Ν. αποφάσισε ότι: «Γνωμοδοτεί θετικά για τους Περιβαλλοντικούς όρους της ΜΠΕ του έργου: «Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 21 ΜW Αιολικό (μονάδες ΑΠΕ) – 12 ΜW Συσσωρευτές (εγγυημένη) στη θέση ‘Λαύριο’ των Δήμων Πλατανιά και Καντάνου Σελίνου ΠΕ Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, με φορέα έργου την εταιρία ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο αριθμ. πρωτ. 56486/01-03-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Χανίων, εκτός από τον όρο που αφορά ορνιθολογική μελέτη για την εκτίμηση των κινδύνων για την άγρια ορνιθοπανίδα,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

"Sponsored links"

Στην παρούσα απόφαση:

Α. Γνωμοδοτούν αρνητικά οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρινάκης Αλέξανδρος και Παπαδεράκης Αντώνιος
Και
Β. Δήλωσε παρών ο κ. Κονταξάκης Γεώργιος τακτικό μέλος της Επιτροπής.»

Η παραπάνω απόφαση πάρθηκε, παρά τις σχετικές Αρνητικές Γνωμοδοτήσεις των δήμων Καντάνου – Σελίνου και Πλατανιά και ενάντια στην θέληση των κατοίκων της περιοχής, που για μια ακόμα φορά, χλευάστηκαν και απαξιώθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής,  ο οποίος είχε δεσμευτεί προσωπικά, κατά την επίσκεψη του στο Αποπηγάδι, ότι θα μας καλούσε να παραβρεθούμε στην συνεδρίαση της Επιτροπής.

Προφανώς είχε τους λόγους του, για να μην μας καλέσει. Είναι πλέον πασιφανές, από τις εισηγήσεις του, ποιανών τα συμφέροντα εκφράζει και υπερασπίζεται. Συνεπικουρούμενος βεβαίως και από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Π.  που τις ψηφίζουν!

Παρότι ο κ Ξυλούρης, μαζί με αρκετούς ακόμα Περιφερειακούς Συμβούλους ήταν παρών  και είδε με τα μάτια του,  δεκάδες (προστατευόμενους από την νομοθεσία) γυπαετούς κατά την αυτοψία μαζί με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Χανίων, στις 20-1-2022, απέρριψε -προκλητικά- την εισήγηση της Υπηρεσίας για την ανάγκη εκπόνησης ορνιθολογικές μελέτης (!!!)

Αυτή είναι η Δημοκρατίας σας κύριοι (!!!)

Στα “παλιά σας τα παπούτσια”, οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις δήμων και υπηρεσιών, οι πολυετείς αγώνες των κατοίκων του Αποπηγαδιού, στα “παλιά σας τα παπούτσια” και η «Μελέτη Χωροθέτησης για τη Βιώσιμη Εγκατάσταση ΑιολικώνΠάρκων στην Περιφέρεια Κρήτης» που εκπονήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης σεσυνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης καιχρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, η περιοχήτης Σπίνας περιλαμβάνεται στις περιοχές αποκλεισμού δημιουργίας αιολικών σταθμών,λόγω της γειτνίασής της με περιοχές προστασίας της ορνιθοπανίδας.

Έτσι λοιπόν, δόθηκε ένα ακόμα  “πράσινο” φως, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, για την άλωση του Αποπηγαδιού από τις εταιρείες ΑΠΕ.

Εμείς από την μεριά μας, δηλώνουμε παρόντες: Θα σας υποδεχθούμε με “νταούλια” και με “ντουρνάδες” , όπως σας πρέπει.

"Sponsored links"

Πρωτοβουλία κατοίκων Σπίνα, Φλωρίων, Παλαιών Ρουμάτων και Σέμπρωνα – Αποπηγάδι.

ΥΓ. 1) Ο υβριδικός σταθμός που έλαβε θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος στην θέση «Λαύριο» του Αποπηγαδιού προβλέπει:

Α) 5 ανεμογεννήτριες τύπου VESTAS V117 (MΠΕ σελ. 48-49) με διαστάσεις : Διάμετρος Πτερωτής 117m, Εμβαδό σάρωσης 10.751 m2, Αριθμός πτερυγίων 3, Μήκος πτερυγίων 58,5m, Ύψος πυλώνα 91,5m

Β) 76 container για τις μονάδες μπαταριών Μολύβδου, 9 container για τους μετατροπείς, 7 container για ελεγκτές υποσυστημάτων (BMS, PCS Contoller, EMS)

Γ) Η επιφάνεια της έκτασης της περιοχής ενδιαφέροντος του έργου ΥΣΠΕ σύμφωνα με τη ΜΠΕ και το τοπογραφικό αυτής ανέρχεται σε 1.442.522 m2  ενώ η συνολική επιφάνεια κατάληψης του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στα 48,6 στρ.

2)Συσσώρευση έργων ΑΠΕ στην ευθύτερη περιοχή από «Στρογγυλή κορυφή-Αποπηγάδι» έως Πέτρα Σελί» των Δήμων Πλατανιά και Δήμων Καντάνου Σελίνου.

Σύμφωνα με τον γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ (https://geo.rae.gr/) και τον Διαδικτυακό Χάρτη των εν Λειτουργία Αιολικών Πάρκων της Ελληνικής Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ https://eletaen.maps.arcgis.com), στην ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη έργου υπάρχουν τα εξής υφιστάμενα έργα ΑΠΕ :

  • στη θέση «Στρογγυλή κορυφή» και σε απόσταση 3000 m περίπου στα ανατολικά του παρόντος έργου ΑΠΕ βρίσκεται εγκατεστημένο το αιολικό πάρκο ισχύος 2,55MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.» με 3 ανεμογεννήτριες, το οποίο διαθέτει σε ισχύ Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
  • στη περιοχή Πέτρα Σελί στη θέση «Βάρδια» στα ανατολικά του παρόντος ΥΣΠΕ βρίσκονται εγκατεστημένα τα αιολικά πάρκα της εταιρείας «ΒΗΡΑ Α.Ε.» (9 ανεμογεννήτριες) ισχύος 5,4 MW και της εταιρείας «ΖΩΠΥΡΟΣ Α.Ε.» (ΕΝVITEC ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ Α.Ε.») στη θέση «Βατάλι» με 9 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 5,4MW.
    Σύμφωνα επίσης με τους παραπάνω γεωπληροφοριακούς χάρτες, τα προγραμματιζόμενα έργα ΑΠΕ, τα οποία έχουν λάβει εγκρίσεις από τη ΡΑΕ αλλα δεν έχουν μέχρι σήμερα κατασκευαστεί είναι τα παρακάτω (Εικόνα 3):
  • Στη θέση «Αποπηγάδι- Στρογγυλή κορυφή» το ΥΣΠΕ της εταιρείας «INDUCE ENERGY ΙΚΕ» ισχύος 11,5MW Αιολικό (ΑΠΕ) με συσσωρευτές ισχύος 5,5 MW (5 ανεμογεννήτριες)
  • Της εταιρείας «ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΥΣΠΕ με 5 ανεμογεννήτριες ισχύος 22,5MW
  • Της εταιρείας «ΔΥΤΙΚΟΣ HYBRID A.E.» ΥΣΠΕ με 2 Ανεμογεννήτριες 4,725MW
  • Της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΥΣΠΕ με 6 ανεμογεννήτριες ισχύος 12MW
  • Της εταιρείας «ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΥΣΠΕ με 10 ανεμογεννήτριες

Όλα τα παραπάνω έργα ΑΠΕ υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα, βρίσκονται εντός περιοχής σε ευθεία απόσταση 13-14km (ανατολικά προς δυτικά και βόρεια προς νότια) με βάση τους γεωπληροφοριακούς χάρτες και τις αεροφωτογραφίες από το Google Earth.

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live