Σχολικός Νοσηλευτής: Aνάγκη ύπαρξης του σε κάθε σχολική μονάδα

British nurse about to inject young child; Shutterstock ID 98521163; PO: The Huffington Post; Job: The Huffington Post; Client: The Huffington Post; Other: The Huffington Post

Του Σταύρου Ζώη

Αποτελέσματα επιστημονικών μελετών παρουσιάζουν ότι οι γονείς των μαθητών, αλλά και οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι σχολικοί νοσηλευτές είναι σημαντικοί και απαραίτητοι για την πρόληψη, την προαγωγή της υγείας και την αντιμετώπιση ασθένειας ή σχολικού ατυχήματος.

Και εμπειρικά όμως ,περιπτώσεις επιληψιών , παιδικού διαβήτη, αλλεργιών ,γυρίσματος γλώσσας και χιλίων δυο άλλων κάνουν γονείς και εκπαιδευτικούς να τρέμουν κατά την παραμονή των παιδιών στο Σχολειό.

Η σχολική νοσηλευτική είναι ο εξειδικευμένος κλάδος της επαγγελματικής νοσηλευτικής που έχει να κάνει με την σωματική και την ψυχική υγεία, την καλή υγιεινή, την πανεπιστημιακή εξέλιξη, την αύξηση στο προσδόκιμο ζωής του σχολικού πληθυσμού και την διατήρηση της ισορροπίας ως προς την ανάπτυξη των παιδιών.

Σε μία σχολική μονάδα πλέον είναι επιτακτική η ανάγκη ενός σχολικού νοσηλευτή. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και γίνεται κατανοητό ότι οι σχολικοί νοσηλευτές είναι απαραίτητοι σε όλα τα σχολεία, και αποτελούν αίτημα του μαζικού κινήματος, αν και από το ελληνικό κράτος περιορίζονται μόνο σε ειδικά σχολεία, αφού μόνο εκεί έχουν προσληφθεί ως μόνιμο ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 13.384 σχολεία γενικής αγωγής και 466 ειδικής αγωγής. Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής εργάζονται 207 μόνιμοι σχολικοί νοσηλευτές. Στο σύνολο των σχολείων εργάζονται 2.417 προσωρινοί αναπληρωτές (Στατιστικά στοιχειά Υπουργείου Παιδείας 2022 – 2023). Δηλαδή μόλις το 7,8% εργάζονται ως μόνιμοι σχολικοί νοσηλευτές.

Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια αναλογία ενός νοσηλευτή για κάθε σχολική μονάδα, με μεγάλους μαθητικούς πληθυσμούς στις περισσότερες, κάτι που δεν συμβαίνει καθώς υπάρχουν σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη δυο σχολικών νοσηλευτών, παρατηρούμε ότι μόλις το 18,9% των σχολικών μονάδων της χώρας καλύπτεται από σχολικό νοσηλευτή.

Οι σχολικοί νοσηλευτές είναι σημαντικοί για τη δημόσια υγεία και αποτελούν βασικό σχολικό θεσμό, με θετικό αντίκτυπο στην υγεία των μαθητών/τριών παρέχοντας το απαραίτητο αίσθημα ασφάλειας σε όλη την σχολική κοινότητα. Ειδικά μετά την πανδημία η πρόληψη και η προστασία στην σχολική κοινότητα είναι μια επιτακτική ανάγκη.

Το σχολείο είναι ένας χώρος που τα παιδιά διαμορφώνουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. Ο σχολικός νοσηλευτής είναι υπεύθυνος για την προαγωγή της υγείας στην σχολική κοινότητα με σκοπό την διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών υγείας.

Όλη η σχολική κοινότητα, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, αναγνωρίζει την ανάγκη κάθε σχολική μονάδα να έχει νοσηλευτή.

Η ύπαρξη τους σε κάθε σχολική μονάδα σε άλλες χώρες, θεωρείται δεδομένη.

Ο θεσμός του σχολικού νοσηλευτή πρέπει να συνδέεται άμεσα με το Εθνικό σύστημα για τη Δημόσια Υγεία, ως βασικό του τμήμα της στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης.

Χανιά 11-10-2023

 

"google ad"