25.8 C
Chania
Saturday, May 18, 2024

Το 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στην Κρήτη

Ημερομηνία:

Στο Ηράκλειο σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών το διάστημα από 24 έως και 26 Απριλίου 2015 με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

 Ο τίτλος του Συνεδρίου είναι: «Το σύγχρονο σχολείο μέσα από το πρίσμα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών: Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική».

Το Συνέδριο απευθύνεται σε ερευνητές, επιστήμονες, στελέχη εκπαίδευσης εκπαιδευτικούς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Είναι ανοικτό προς κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος θέλει να παρουσιάσει γόνιμο προβληματισμό και ενδιαφέρον για την εκπαίδευση.

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τα μέλη και τους φίλους του

Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ανακοινώνει στα μέλη του Ινστιτούτου και τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει την οργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα:

«Το σύγχρονο σχολείο μέσα από το πρίσμα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών: Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 24 – 26 Απριλίου 2015 στο Ηράκλειο Κρήτης. Στο συνέδριο μπορούν να συμμετέχουν ερευνητές, επιστήμονες, στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το συνέδριο είναι επίσης ανοικτό προς κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος θέλει να παρουσιάσει γόνιμο προβληματισμό και ενδιαφέρον για το σύγχρονο σχολείο.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει:

α. Εισηγήσεις

β. Θεματικά Συμπόσια

γ. Αναρτημένες ανακοινώσεις

δ. Εργαστήρια

Οι θεματικοί άξονες του Συνεδρίου είναι:

–          Δημιουργικότητα και Εκπαίδευση

–          Διαπολιτισμική Αγωγή

–          Διδακτική Μεθοδολογία (αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα)

–          Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες

–          Εκπαίδευση Ενηλίκων – Δια Βίου Μάθηση

–          Εκπαίδευση και Επιμόρφωση  Εκπαιδευτικών

–          Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

–          Εκπαιδευτική Έρευνα

–          Εκπαιδευτική Πολιτική (οργάνωση, διοίκηση και οικονομία της εκπαίδευσης)

–          Εκπαιδευτική Ψυχολογία (μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, συμβουλευτική)

–          Εφαρμογές των Τ.Π.Ε. για την εκπαίδευση

–          Ιστορία της Εκπαίδευσης

–          Καινοτομίες στην Εκπαίδευση

–          Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

–          Πολιτισμός και Εκπαίδευση

–          Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης

Όσοι και όσες επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο συνέδριο με εισήγηση, θεματικό συμπόσιο, αναρτημένη ανακοίνωση ή εργαστήριο οφείλετε να αποστείλετε περίληψη της εργασίας σας στη φόρμα που επισυνάπτεται, το κείμενο της οποίας θα είναι μέχρι 400 λέξεις, το αργότερο έως τις 10 Φεβρουαρίου 2015 για να προωθηθεί εγκαίρως στους αρμόδιους κριτές. H περίληψη θα κατατεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: iakekriti@gmail.com, ενημερώνοντας παράλληλα τηλεφωνικά την κα Ε. Μαράκη (στο τηλέφωνο: 6942558286) ή την κα Μ. Καδιανάκη (στο τηλέφωνο 6977714973) απογευματινές ώρες όπου μπορούν να ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες.

Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει:

–          Τον τίτλο της εισήγησης, αναρτημένης ανακοίνωσης, θεματικού συμποσίου ή εργαστηρίου.

–          Το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και τον τίτλο του θεματικού άξονα που εντάσσεται η εργασία τους. Τα στοιχεία αυτά θα συμπληρωθούν στη φόρμα του Δελτίου Περίληψης. Στην περίπτωση που οι εισηγητές είναι περισσότεροι του ενός/μιας, θα σημειώνεται με αστερίσκο το ονοματεπώνυμο εκείνου/ης που θα παρουσιάσει την εργασία.

Ο τίτλος της εργασίας να γραφεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Γραμματοσειρά Times New Roman 12). Τα ονόματα των εισηγητών, η ιδιότητα, η ταχυδρομική και η ηλεκτρονική διεύθυνση να αναγράφονται με πλάγια γράμματα κάτω από τον τίτλο, σε αριστερή στοίχιση (Γραμματοσειρά Times New Roman 12). Τα ονόματα των εισηγητών να προηγούνται των επωνύμων τους. Το κείμενο της περίληψης να γραφεί σε μονό διάστημα, χωρίς επιπλέον διάστημα μεταξύ των παραγράφων (Γραμματοσειρά Times New Roman 12) και χωρίς εσοχές. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφερθούν την πρώτη φορά ολογράφως.

Η περίληψη θα πρέπει να περιέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να δώσει στον αναγνώστη πλήρη εικόνα για τα πεδία που πραγματεύεται το άρθρο και να περιλαμβάνει τα εξής: στόχους, σχεδιασμό, μεθοδολογία, προσέγγιση, αποτελέσματα, συμπεράσματα και συμβολή του άρθρου. Η περίληψη δεν αποτελεί εισαγωγή στο θέμα. Παρέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να υπενθυμίζει στον αναγνώστη το αντικείμενο του άρθρου. Θα πρέπει να αποφεύγεται η παράθεση αναφορών στην ενότητα αυτή.

Περιλήψεις εργασιών χωρίς τις αναφερόμενες προδιαγραφές δεν θα γίνουν δεκτές για ανακοίνωση και δημοσίευση.

Εφόσον η περίληψη εγκριθεί από την Επιστημονική Επιτροπή, το πλήρες κείμενο θα πρέπει να σταλεί ως τις 10 Μαρτίου 2015 για το οποίο θα δοθούν οδηγίες σε επόμενη ανακοίνωση. Η οριστική τελική μορφή της κάθε εισήγησης θα πρέπει να κατατεθεί ένα μήνα πριν το συνέδριο, ώστε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου.

Η συμμετοχή με εισήγηση – ανακοίνωση στο Συνέδριο έχει οριστεί στο ποσό των 50 Ευρώ και σε αυτήν περιλαμβάνονται: ο φάκελος του Συνεδρίου, το βιβλίο Περιλήψεων, τα ηλεκτρονικά Πρακτικά του Συνεδρίου, καφές κατά τα διαλείμματα.

Η απλή παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου έχει οριστεί στα 10 Ευρώ και σε αυτήν περιλαμβάνονται: ο φάκελος του Συνεδρίου, τα ηλεκτρονικά Πρακτικά του Συνεδρίου, καφές κατά τα διαλείμματα και βεβαίωση παρακολούθησης. Οι ημερομηνίες για την καταβολή της συμμετοχής θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση. Για τους εισηγητές το ποσό θα κατατεθεί μετά την έγκριση της εισήγησής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, τη διαμονή σας κ.λπ. θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Ι.Α.Κ.Ε: iake.weebly.com

"google ad"

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ