Πιο αναλυτικά, ο Ευάγγελος Θεοδωράκης, αναφέρει τα εξής:

Τον τελευταίο καιρό έγιναν συχνές αναφορές στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο των Χανίων (δικαιολογημένα ή μη) για την «καταστροφή» του πράσινου στην πόλη μας, με αφορμή είτε την ανάπλαση του δημοτικού κήπου, είτε το αυστηρό» ετήσιο κλάδεμα των δέντρων στις δημοτικές οδούς, είτε το χώρο του στρατοπέδου Μαρκοπούλου, κτλ.

Καταγγέλλω εδώ -όχι για πρώτη φορά- μια άλλη διάσταση της συντελλούμενης καταστροφής του πρασίνου, αυτή της καταστροφής των δέντρων στους δρόμους στους οποίους διεξάγονται οι μόλις (!) πέντε (5) λαϊκές αγορές των Χανίων. Αφορμή στάθηκε ξανά, η εγκάρσια κορμοτομή ενός ακόμα καλλωπιστικού δέντρου (Αγγελικής), ηλικίας τουλάχιστον είκοσι (20) ετών σε ύψος δύο μέτρων από το έδαφος, που πραγματοποιήθηκε «σιωπηρά» την προηγούμενη Τετάρτη 14/06/2023 μεταξύ 07:00 π.μ και 15:00 μ.μ, την ημέρα δηλαδή και τις ώρες που διεξάγεται η λαϊκή αγορά Παχιανών της Τετάρτης, και συγκεκριμένα στην οδό Αναγνώστου Μάντακα Νο 45. (και Ζυμβρακάκηδων γωνία) (βλέπε φωτο)

Το συγκεκριμένο συμβάν, όπως άλλωστε και σε προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις δεν ήταν το αποτέλεσμα κάποιου τυχαίου γεγονότος ή κάποιου ατυχήματος. Ήταν το αποτέλεσμα σκόπιμης ενέργειας, που συντελέστηκε εξαιτίας αφενός μεν της ασυδοσίας και της παντελούς έλλειψης συμμόρφωσης των εμπόρων λαϊκών αγορών με τους κανόνες και τους όρους διεξαγωγής τους, αφετέρου της απουσίας ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Χανίων. Και εξηγούμαι:

Με την υπ’ αριθμ. 93/30-03-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ) Χανίων (ΑΔΑ: ΩΤΥ8ΩΗ5-Η43) με θέμα τη χωροθέτηση των λαϊκών αγορών του Δήμου Χανίων, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, η διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς Παχιανών της Τέτάρτης το διάστημα από 01/04/2023 έως 30/09/2023 «…Στην οδό Αναγνώστου Μάντακα από την διασταύρωσή της με την οδό Μαργουνίου έως την διασταύρωσή της με την οδό Αναπαύσεως. Το τμήμα του δρόμου της Αν. Μάντακα μεταξύ των οδών Ζυμβρακάκηδων και Κ. Σφακιανάκη θα παραμένει ελεύθερο για την διέλευση πεζών και οχημάτων. Οι διασταυρώσεις της οδού Αν. Μάντακα με τις οδούς Μανουσογιαννάκηδων, Παρθενίου Κελαϊδή, Ζυμβρακάκηδων και Μυλωνογιάννη θα παραμένουν ανοικτές για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων.»

Αποφασίστηκε δηλαδή η διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης κατά μήκος των πέντε (5) οικοδομικών τετραγώνων της οδού Αναγνώστου Μάντακα, εξαιρουμένου ενός μικρού τμήματος αυτής που αντιστοιχεί σε μισό (0,5) οικοδομικό τετράγωνο. Περιέργως πώς, από την 01/04/2023 έως και σήμερα, η λαϊκή διεξάγεται κατά μήκος των τριών (3) μόνο (!) οικοδομικών τετραγώνων της (μεταξύ Μαργουνίου και Ζυμβρακάκηδων), ενώ εντωμεταξύ ο Δήμος έχει τοποθετήσει σχετικές πινακίδες απαγόρευσης κυκλοφορίας κατά μήκος τεσσάρων (4) οικοδομικών τετραγώνων της.

Παρατηρείται δηλαδή πλήρης αναντιστοιχία μεταξύ της Απόφασης Δ.Σ. και της πραγματικότητας (!)
Δεδομένου δε ότι ο αριθμός αδειών εμπορίας που έχουν χορηγηθεί είναι συγκεκριμένος, και βάσει των οποίων έγινε η χωροθέτηση στα πέντε (5) περίπου οικοδομικά τετράγωνα, η ως άνω κατάσταση όπως περιγράφεται, έχει ως συνέπεια οι έμποροι προκειμένου να χωρέσουν, να πυκνώνουν την εγκατάσταση των (υπερμεγέθων) πάγκων τους σε ενοχλητικό βαθμό, τόσο που και η απλή διέλευση ακόμα των κατοίκων από τις οικίες τους να γίνεται με δυσκολία, να καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια, κτλ. Κάπου εκεί, το καλλωπιστικό δέντρο «εμπόδιζε» και συνεπώς «κόπηκε».
Κατόπιν των ανωτέρων αναφερθέντων, ερωτώ:

  1. Έχουν αντιληφθεί τα αρμόδια όργανα (αν υπάρχουν) και οι υπηρεσίες ελέγχου του Δήμου Χανίων, την ανακολουθία μεταξύ των σχετικών αποφάσεων και της πραγματικότητας, καθώς και τις συνεπαγόμενες δυσχέρειες;
  2. Ενημερώθηκε κατάλληλα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, και αν ναι τι έπραξε με τη σειρά του;
  3. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχεδιασμοί και οι αποφάσεις της τωρινής δημοτικής αρχής (που είχαν γίνει γνωστές κατά την έναρξη της θητείας της), για την εξυγίανση των λαϊκών αγορών και για τον (εκ περιτροπής) απεγκλωβισμό της πόλης και των κατοίκων της;
  4. Έχει ως τώρα επιτευχθεί (εν είδει απολογισμού) κάποια βελτίωση ή κάποια διαφοροποίηση έστω για το εν λόγω θέμα, συγκριτικά με την προηγούμενη δημοτική θητεία;