31.8 C
Chania
Sunday, June 23, 2024

Χανιά: Υπό κατάληψη τα κτήρια της σχολής γεωπονικών επιστημών για την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων

Ημερομηνία:

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση των φοιτητών του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, στην οποία παραβρέθηκαν ο Πρύτανης της σχολής, όπως επίσης και ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας, με θέμα συζήτησης την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους απόφοιτους της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του ΕΛΜΕΠΑ. Στην συνέλευση αυτή συμμετείχαν παραπάνω από 200 φοιτητές του Τμήματος.

Το πρόβλημα της μη κατοχύρωσης των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, ενώ το πτυχίο μας αναγνωρίζεται κανονικά ως ενιαίος και αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού επιπέδου 7  (IntegratedMaster’s),απασχολεί εξ ιδρύσεως του ΕΛΜΕΠΑ την ακαδημαϊκή του κοινότητα και ιδίως τους 27 Γεωπόνους που έχουν ήδη αποφοιτήσει και δεν μπορούν να εργαστούν στον κλάδο τους ως Γεωπόνοι, όπως επίσης και τους πολλούς φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο τέλος των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων και θα αποφοιτήσουν εντός μερικών μηνών. Εξ’ αρχής, στόχος του Συλλόγου το φετινό ακαδημαϊκό έτος ήταν και είναι η αποκατάσταση αυτής της αδικίας, ο οποίος υπερψηφίστηκε στο πλαίσιο διεκδικήσεων του Συλλόγου μας από την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Στην σημερινή μαζική Γενική Συνέλευση οι φοιτητές αποφάσισαν δράση άμεσα.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου:

«Τα κτήρια της σχολής βρίσκονται υπό κατάληψη και θα διεκδικήσουμε μαζικά το αυτονόητο. Συγκεντρωνόμαστε στην Πλατεία Ελευθερίας την Δευτέρα 20/03 και την Τρίτη 21/03 στις 11:00και αναλαμβάνουμε δράση.

Η δική μας ώρα είναι τώρα! Προχωράμε ενωμένοι!»

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Φοιτητικού Συλλόγου της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Θέμα: Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων Τμήματος Γεωπονίας

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

Το Τμήμα Γεωπονίας (https://agro.hmu.gr/) ιδρύθηκε με βάση τον ν.4610/2019-ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019, το έτος 2019και ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).Η επιτυχής ολοκλήρωση του προπτυχιακού κύκλου σπουδών οδηγεί στην απόκτηση «Πτυχίου Γεωπονίας», το οποίο ισοδυναμεί με ενιαίο και αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (IntegratedMaster’s),το οποίο και έχει αντιστοιχηθεί στο Επίπεδο 7 του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, όπως το σύνολο των Διπλωμάτων Master’sσε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπρόσθετα,το ΠΠΣ του Τμήματος Γεωπονίας, πιστοποιήθηκε πρόσφατα κατά το Νοέμβριο του 2022, ως IntegratedMaster’sαπό την ΕΘΑΑΕ, με βαθμολογία Α(FullyCompliant),σύμφωνα με το Σχέδιο Έκθεσης Πιστοποίησης. Η εν λόγω έκθεση πρόκειται να δημοσιοποιηθεί σύντομα και πιστοποιεί την πλήρη συμμόρφωση του προγράμματος του Τμήματος με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015),για το Επίπεδο Σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι στο Τμήμα Γεωπονίας λειτουργεί συνάμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία, καθώς και πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, ήδη από τον Οκτώβριο του 2019, παρέχοντας υψηλό ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο, σε κάθε κύκλο σπουδών που διενεργεί.

Ωστόσο, από την ίδρυση του Τμήματος Γεωπονίας, το Μάιο του 2019 (ν.4610/2019),έως και σήμερα, δεν αναγνωρίζονται στους απόφοιτουςτου ΠΠΣ του Τμήματος τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα του ΠΕ Γεωπόνου.Αυτό έχει σαν αντίκτυπο τη μη δυνατότητα εγγραφής των αποφοίτων στο ΓΕΩΤΕΕ, παρά τη σύμφωνη γνώμη εκείνου για την εγγραφή των αποφοίτων του Τμήματος στα μητρώα του (ΑΠ 4238/26-06-2021). Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των αποφοίτων του Τμήματος, με  συνέπεια τον καθολικό αποκλεισμό τους από τηδυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του ΠΕ Γεωπόνου/Γεωτεχνικού.Συνεπώς, η απόκτηση ενός πτυχίου χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα έχει φέρει σε δυσμενή και αδιέξοδη θέση το σύνολο των 25,μέχρι στιγμής, διπλωματούχων αποφοίτων του Τμήματος (Πτυχιούχοι Γεωπόνοι που εντάχθηκαν στις σπουδές του Τμήματος, με βάση τον ν.4610/2019), καθώς και το σύνολο των ενεργών φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών(ΠΠΣ) πενταετούς διάρκειας και εν δυνάμει αποφοίτων του, με συνέπεια τον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας.Το γεγονός αυτό δημιουργεί στους αποφοίτους του Τμήματοςσοβαρά οικονομικά προβλήματα και συντηρεί φαινόμενα επαγγελματικών ανισοτήτων και εργασιακών αποκλεισμών.

Για τους λόγους αυτούς, το σύνολο των αποφοίτων αλλά και ενεργών φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας,αντιτιθέμενο σε όλη αυτή τη μακρόχρονη, άδικη και αδιέξοδη συνθήκη,διεκδικεί:

  • Την άμεση κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του, με το πτυχίο του Τμήματος Γεωπονίας να αποτελεί το μοναδικό και άρρηκτο παράγοντα κατοχύρωσής τους.
  • Άμεση θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε να τροποποιεί την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 344/2000(Α’ 297) και να συμπεριλαμβάνει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο-Σχολή Γεωπονικών Επιστημών-Τμήμα Γεωπονίας, στα ιδρύματα του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.
  • Άμεση δυνατότητα εγγραφής των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας στο ΓΕΩΤΕΕ καιέκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, παρέχοντας στους αποφοίτους του Τμήματος το σύνολο των επαγγελματικών δικαιωμάτων του ΠΕ Γεωπόνου, που έως τώρα στερούνται.
  • Τηδίκαιη και ηθική ανταμοιβή των κόπων των αποφοίτων και φοιτητών του Τμήματος,που απορρέει από την εξασφάλιση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτωντους, ως άμεσο επακόλουθο της λήψης του πτυχίου τους, μετά τον πολυετή αγώνα, τόσο των ίδιων, όσο και των οικογενειών τους,για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και την απόκτηση του πτυχίου τους.

Το σύνολο των αποφοίτων και ενεργών φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας τάσσεται ακόμη:

  • Υπέρ της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των νέων Τμημάτων Γεωπονίας που ιδρύθηκαν υπό το ίδιο καθεστώς ανά την ελληνική επικράτεια και στερούνται μέχρι και σήμερα την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους.
  • Υπέρ της εντατικής προσπάθειας και άμεσηςκινητοποίησης όλων των συμβαλλόμενων και αρμόδιων φορέων, για την οριστική επίλυση των απροσπέλαστων προβλημάτων που δημιουργεί στους αποφοίτους των νέων Τμημάτων Γεωπονίας που δημιουργήθηκαν από το Μάιο του 2019 (ν.4610/2019), η μη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους, περιθωριοποιώντας και αποκλείοντας τουςαπό την αγορά εργασίας, ακυρώνοντας τη δυνατότητά τους να διεκδικήσουν και να εργαστούν σε οποιαδήποτε θέση αφορά το πτυχίοτους ως ΠΕ Γεωπόνοι/Γεωτεχνικοί, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.
  • Υπέρ της περαιτέρω νομικής διεκδίκησης και ενεργής κινητοποίησης των αποφοίτων και ενεργών φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας,για την ικανοποίηση του νόμιμου και δίκαιου αιτήματος της κατοχύρωσης όλων των επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από την απόκτηση του πτυχίου τους, δίδοντας τελικά στους ήδη αλλά και μελλοντικούς αποφοίτους του Τμήματος το σύνολο των δικαιωμάτων άσκησης του επαγγέλματός τους. Με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους, οι άνωθεν αναφερόμενοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα αξιοκρατικής και ισότιμης διεκδίκησης θέσεων στην αγορά εργασίας και μέσω διαγωνισμών και προκηρύξεων που η μη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τουςέως σήμεραέχει στερήσει ολοκληρωτικά.
  • Κατηγορηματικά κατά της ένταξης των αποφοίτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο ΓΕΩΤΕΕ, καθώς και οποιουδήποτε ιδιωτικού κολλεγίου σε αυτό. Επιπλέον, κατηγορηματικά αντιτιθέμεθα όλοι κατά της οποιασδήποτε εξίσωσης των πτυχίων μας με οποιοδήποτε πτυχίο ιδιωτικού ή δημόσιου κολεγίου ή ΙΕΚ.

 

 

"google ad"

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Χωρίς νερό οι κάτοικοι του κτήματος “Νέα Γη” της Κάινας επειδή… δεν έχει τουρίστες;

Σε μία σημαντική καταγγελια προχωρούν κάτοικοι του κτήματος "Νέα...

Πένθος στον εμπορικό κόσμο των Χανίων για τον θάνατο του Χαράλαμπου Καρακίτσου

Η συλληπήρια ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων...

Συλλυπητήρια ΝΕ Χανίων του ΚΚΕ για τον θάνατο του Χαράλαμπου Καρακίτσου

Η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά...

SYN.KA: Ανανεωμένο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου!

Τα εγκαίνια του καταστήματος θα πραγματοποιηθούν στις 27 Ιουνίου Η...